FOTBAL V KRAJI
Jediný časopis o fotbale v kraji

Kontakt


FOTBAL V KRAJI, z.s.

Adresa redakce:
Habrmanova 192/2
501 01 Hradec Králové
IČO: 22881107Ing. Michaela Zimová - předseda Fotbalu v kraji, z.s.
tel: 606 948 587
e-mail: predplatne.fotbalvkraji@seznam.cz 


Členové VV Fotbalu v kraji, z.s.

Ing. Petr Vítek
tel: 608 200 631
e-mail: ofsnachod@fotbal.cz

Jiří Lebedinský
tel: 604 187 273
e-mail: JiriLebedinsky@centrum.cz


číslo účtu: 246291098/0300


Grafické zpracování:
Petra Voslařová
e-mail: petra@artvo.cz


Fotbal v kraji je zaevidován na MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E15368., ISSN 1214-8067, IČO:22881107,