Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 19. května 2014


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É  č. 6/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 19. 05. 2014 (místo areál stadionu Kostelec nad Orlicí) od 17,00 do 20,45

logo FC Kostelec nad Orlicí 

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Petr Vítek, Jan Neumann, Jiří Jeník, Miloš Židík,
Omluveni:
 Marek Pilný,

Sekretariát: Karel Havlíček (odchod 19,00), omluven Ladislav Brož (porada sekretářů FAČR),
ORK:
 0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil,

Za OFS: 0
Hosté: Jiří Bartoš, starosta Města Kostelec n. O., Jiří Kotásek, předseda FC Kostelec n. O., Stanislav Mára, sekretář FC Kostelec n. O., Jan Šrámek, člen VV FC Kostelec n. O.
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 4 (společnost TVCOM), 5 (ekonomická problematika KFS), 8 (materiál sestupy a postupy v ročníku 13/14), 9 (logistika KOUBA-CUP), 10 (dar jubileum Petr Ježek), 11 (jednání IT), 12 (REGIONS-CUP),  částečně splněn bod 6 (Zelený trávník 2014),  trvá řešení bodů 7 (veteránský fotbal), 13 (finále Poháru KFS), 14 (pořadatelství přeborů U-10 a U-13), z jednání VV KFS ze dne 28.04.2014

b) splněny body 8 (příprava KOUBA-CUP 2014), 12 (problematika projektu Fotbal-live), 14 (REGIONS-CUP), částečně splněn bod 3 (plnění splátkového kalendáře Stará Paka), trvá řešení bodů 11 (Nadační fond KFS), 18 (činnost o.s. FVK), 19 (manuál pro součinnost s PČR), 20 (losovací aktiv KFS 28. 06. 14) z jednání VV KFS ze dne 31.03.2014

c) splněny body bod 6 (problematika projektu Fotbal-live), částečně splněn bod 17 (lékařské prohlídky a vyhláška MZ) z jednání VV KFS ze dne 10.03.2014

d) splněn bod 11 (platební karty), trvá řešení bodů 5 (finanční bonusy a příspěvky KFS) z jednání VV KFS ze dne 17.02.2014

e) trvá řešení bodů 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu předsedy FC Kostelec n. O. Jiřího Kotáska:
- areál stadionu v majetku města, klub v dlouholetém pronájmu,
- neúspěšná žádost o dotaci MŠMT ČR,
- základní filozofií klubu je výchova vlastních hráčů, 7 hráčů kategorie dorostu v dospělých
- dva týmy dospělých, pět týmů mládeže, předpřípravka, spolupráce s Častolovicemi  - 186 členů FAČR,
- výhoda vlastního autobusu, vyzdvihnutí práce s kategoriemi U-15 a U-17
3. VV KFS vyslechl zprávu starosty Města Kostelec n. O. Ing. Jiřího Bartoše:
- počet obyvatel města 6 500, vklad města do fotbalu (granty na činnost, příspěvek na provoz)
- návštěvy na fotbal cca 100 platících diváků


3. VV KFS projednal dopis předsedy FC Olympia Hradec Králové o. s. týkající se projektu FOTBAL-LIVE.
VV KFS přijal toto usnesení k tomuto dopisu:
„Uvedený klub nesplnil povinnost stanovenou RS pro ročník 2013/14, kterou se určuje povinnost a způsob snímání mistrovských utkání. FC Olympia Hradec Králové byl opakovaně vyzýván ke splnění povinností a učinění takových opatření, která zabezpečí snímání přenosů z nadhledu cca 3m a od středové čáry nebo ze středu hřiště. Za příslušný soutěžní ročník nebyl bohužel učiněn jediný krok nebo návrh směrem k nápravě.Vzhledem k tomu, že ostatní kluby startující ve výše uvedené soutěži, potřebné povinnosti naplnily, respektive realizovaly kroky k vyřešení situace (FC Slovan Broumov, TJ Lázně Bělohrad), není možno očekávat od VV KFS HK další tolerování tohoto stavu. Posledním termínem pro odstranění nedostatků je zahájení soutěžního ročníku 2014/2015, nedojde-li k nápravě, bude věc předána STK KFS k řešení.“
VV KFS pověřil člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka zpracováním odpovědi na dopis předsedy FC Olympia Hradec Králové o. s..

4. VV KFS projednal organizaci a sportovní problematiku ukončeného republikového turnaje výběrů KFS U-15 KOUBA-CUP 2014 a vyslovil poděkování všem organizátorům a pracovníkům, kteří se podíleli na úspěšné organizaci této akce.
VV KFS vyslechl zprávu ředitele turnaje Karla Havlíčka a poděkoval realizačnímu týmu výběru KFS U-15 a všem hráčům výběru za vynikající reprezentaci kraje, která vyústila v druhou stříbrnou medaili za sebou.
VV KFS schválil pro všechny hráče a realizační tým odměnu v podobě zajištění účasti na kvalifikačním utkání ME Česká republika-Nizozemsko.
VV KFS uložil místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi a řediteli turnaje Karlu Havlíčkovi provést vyúčtování akce do 30. 06. 2014.

5. VV KFS projednal zprávu předsedy TMK KFS Karla Havlíčka o průběhu školení trenérů licence UEFA B a vzal na vědomí, že úspěšným absolventům kurzu bude předán diplom trenéra v přestávce finále Poháru KFS dne 04. 06. 2014 v Jaroměři.

6. VV KFS vyslovil gratulaci výběru OFS Rychnov nad Kněžnou U-12 vzhledem k vynikajícímu 2. místu na finálovém turnaji hraném v Hluku.

7. VV KFS projednal přípravu amatérského výběru KFS na semifinálové utkání REGIONS-CUPU 2014 hraného ve středu 21. 05. 2014 s výběrem Jihomoravského KFS a s politováním konstatoval řadu omluv nominovaných hráčů z této akce.

8. VV KFS projednal účast výběru KFS U-14 ve finálovém turnaji Mezikrajské soutěže U-14 v České Lípě ve dnech 03-04. 06. 2014 a vysoce ocenil postup tohoto výběru jako další významný úspěch krajské mládežnické kopané.

9. VV KFS projednal přípravu finálového utkání Poháru KFS v Jaroměři dne 04. 06. 2014 a vzal na vědomí účast členů VV KFS Ing. Petra Vítka, Václava Andrejse, Ing. Vladana Haleše a Mgr. Vladimíra Blažeje.

10. VV KFS projednal přípravu finančního portfolia pro Fond podpory akcí mládeže 2014 a stanovil termín jeho stanovení na 31. 07. 2014.

11. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- hospodářský výsledek k 30. 04. 2014
- minimum pohledávka KFS po termínu splatnosti, opožděné platby jsou řešeny upomínkami, Sokol Stará Paka uhradí pokutu v rámci splátkového kalendáře do 30. 06. 2014
- projednána příprava smluv s partnery KFS, jednání s Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod
- informace o dotaci o. s. Fotbal v kraji na odlehčené branky pro kategorii přípravek

12. VV KFS projednal problematiku akce Zelený trávník 2014 a vzal na vědomí zprávu odpovědného člena VV KFS Ing. Petra Vítka o předpokladu výše dotace na Zelený trávník 2014.
VV KFS stanovil výše dotací pro SK Solnice, pro SK Smiřice a pro Sokol Myštěves.
VV KFS vzal na vědomí, že AFK Častolovice odstoupil od realizace akce jako první subjekt v pořadí přidělení dotací.

13. VV KFS schválil koncepci rozdělení dotací na údržbu sportovních zařízení klubům KFS a rozdělení dotací pro rok 2014 předložené odpovědným členem VV KFS Ing. Petrem Vítkem.

14. VV KFS projednal analýzu doplňujícího materiálu k Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2013/2014 předložený STK KFS v souvislosti se změnami Soutěžního řádu týkajícího se sestupů a postupů, kterou předložili místopředsedové KFS Marek Pilný a Mgr. Vladimír Blažej.
VV KFS schválil písemný materiál včetně analýzy předložený místopředsedy KFS a uložil tento materiál zveřejnit na stránkách KFS.

15. VV KFS projednal písemný materiál připravený FAČR týkající se projektu tzv. „farem“ pro kluby ČFL a divizí, které by případně tvořily kluby hrající krajské soutěže dospělých.
VV KFS vyslovil tomuto projektu podporu s tím, že analyzoval dopad na kluby se sídlem v Královéhradeckém kraji..

16. VV KFS projednal projekt zavedení realizace pěti kopů ze značky pokutového kopu v utkáních soutěží dospělých KFS v případě remízy v řádné hrací době od soutěžního ročníku 2014/2015 s bodováním 3 body za výhru, 2 body za remízu a následnou výhru ve střelbě kopů ze značky PK, 1 bod  za remízu a následnou prohru ve střelbě kopů ze značky PK, 0 bodů za prohru.
VV KFS projednal celou problematiku projednal a rozhodl o dalším rozpracování záměru na dalších jednáních VV KFS s cílem připravit podrobnosti tohoto záměru do Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2014/2015.

17. VV KFS stanovil pracovní skupinu k přípravě nového soutěžního ročníku v 1. B třídě KFS zejména ve vztahu k územnímu rozdělení a celkové logistice soutěže ve složení Václav Andrejs, Marek Pilný, Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Vladan Haleš, Miloš Židík a Ladislav Brož.

18. VV KFS stanovil pracovní skupinu k přípravě nového soutěžního ročníku v Poháru KFS mužů ve složení Mgr. Vladimír Blažej, Václav Andrejs, Miloš Židík a Ladislav Brož.

19. VV KFS stanovil provedení změny v termínové listině KFS pro podzimní část soutěžního ročníku 2014/2015 týkající se změny v ukončení podzimní části 1. B třídy, která je doposud plánována na termín 09. 11. 2014. Změna bude provedena zavedením středečního termínu v měsíci srpnu 2014 s tím, že vložené kolo nebude zajišťovat blok tří domácích utkání po sobě žádnému z klubů.

20. VV KFS stanovil zodpovědnost hostujících klubů za vložení komentáře k soutěžnímu utkání na webové stránky KFS, domácí klub bude zodpovídat za veškerá data k utkání a komentář realizačního týmu svého mužstva, opatření vstoupí v platnost od.soutěžního ročníku 2014/2015.

21. VV KFS stanovil změnu v počtu střídání v soutěžích dospělých KFS od soutěžního ročníku 2014/2015, od tohoto soutěžního ročníku bude možné v soutěžích dospělých KFS střídat pět hráčů.

22. VV KFS stanovil doplnění Rozpisu soutěží KFS od soutěžního ročníku 2014/2015 týkající se lékařských prohlídek hráčů předložené odpovědným členem VV KFS MUDr. Janem Neumannem.
VV KFS uložil sekretariátu KFS zveřejnit toto doplnění na webových stránkách KFS.

23. VV KFS stanovil termín 23. 06. 2014 jako termín zhodnocení práce všech odborných komisí  za uplynulý soutěžní ročník před VV KFS.

24. VV KFS stanovil realizaci materiální i finanční podpory klubům s účastí týmů U-17 v soutěžích KFS od soutěžního ročníku 2014/2015.
VV KFS dále stanoví konečnou strukturu podpory a pověřil předsedu KM KFS Ing. Martina Zbořila a sekretáře KM KFS vypracováním dopisu se základní informací pro kluby.

25. VV KFS vzal na vědomí, že dne 08. 04. 2014 byl Českým olympijským výborem (ČOV) a Ochranným svazem autorským OSA podepsán dodatek licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl. Tímto dodatkem se platnost licenční smlouvy prodloužila na dobu neurčitou. Smlouva je tedy v současnosti platná minimálně do 31.12.2014

26. VV KFS pověřil sekretáře KFS kontrolou atestace umělých trávníků v Královéhradeckém kraji.

27. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:


a) STK KFS (člen VV KFS Miloš Židík)
- Superpohár vítězů pohárů KFS se bude hrát 02. 08. 2014, bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo konání
- řešena problematika utkání Robousy-Malšovice, po analýze všech dokumentů rozhodla STK KFS ponechat dosažený výsledek na hrací ploše
- řešena problematika odložených utkání


b) DCK KFS (gestor Miloš Židík)
- projednání použití pyrotechniky na hřišti SK Třebechovice p. O.


c) TMK KFS (gestor Mgr. Vladimír Blažej)
- předání diplomů trenérům licence UEFA B dne 04. 06. 2014 v Jaroměři

d) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil)
- následující pořadatelství akcí KM KFS:

I) pořadatel u U-9 FK Jaroměř
II) pořadatel u U-11 Týniště n.O./Albrechtice
III) pořadatel U-13 FC Nový Hradec Králové
- jednání KM KFS se uskuteční v úterý 20. 05. 2014 v Dolní Kalné
- pořadatelství turnaje výběrů OFS U-10 (Roudnice) a U-13 (Libčany), v návaznosti na dopis předsedy OFS Jičín Jana Šotka se turnajů nezúčastní výběry OFS Jičín

e) KR KFS (gestor KFS Václav Andrejs)
- obměna rozhodčích v soutěžích KPŘFČ
- průběh kempu talentovaných rozhodčích
- nespokojenost s alibistickými hodnoceními některých DA v kontextu jejich posouzení složitých a sporných situací ve sledovaných utkáních
- VV pověřil předsedu KFS zpracováním finanční analýzy zavedení videozáznamů v 1. A třídě dospělých

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
09.06.2014 – Náchod (garant Ing. Vítek)

23.06.2014 – Nový Bydžov (garant Blažej) – jednání Rozpis soutěží, aktiv klubů
04.08.2014 – Dolní Kalná (garant Pilný, Andrejs)

Další termíny budou určeny na červnovém zasedání VV KFS.

                                                                  Václav Andrejs

                                                          předseda Královéhradeckého KFS

 

Radnice na Palackého náměstí 

                                                                                         

 

                                                        

                  

                           

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 27.5.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace