Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 23. června 2014


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É č. 8/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 23. 06. 2014 (místo zasedací místnost kavárny SŠTŘ Nový Bydžov) od 17,00 do 20,45

http://www.sstrnb.cz/NB/Fotky/Budovy/budova2.JPG

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladan Haleš, Jiří Jeník, Miloš Židík, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Jan Neumann,
Omluveni:
 Petr Vítek

Sekretariát:  Karel Havlíček, Ladislav Brož,
ORK:
 0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil, Josef Koňák, Zbyněk Novotný

Za OFS: 0
Hosté:  0


1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 6 (pozvánky na aktiv KFS), 8 (ekonomika KFS včetně vyúčtování komisí), 13 (obsazení duální soutěže), 14 (rozhodčí KPŘFČ, na listinu zařazeni Hůlka a Stieber), 15 (delegáti KPŘFČ, na listinu zařazen Ing. Koňák), trvá řešení bodů 3 (veteránský fotbal), 4 (dopis Olympia), 7 (Rozpis soutěží), 9 (Fortuna), 10 (jednání Rada KHK), 11 (štítky RT), 12 (Směrnice střídavý start mládež),

b) splněny body 16 (penalty-remíza), 17 (1.B třídy), 18 (pohár), 19 (TL 1.B třída), 20 (komentáře k zápasům-hosté), 21 (střídání), 22 (lékařské prohlídky), 23 (hodnocení komisí), 24 (podpora U-17, objednány míče), trvá řešení bodů 3 (dopis Olympia), 4 (vyúčtování KOUBA-CUP), 10 (finance FPAM) z jednání VV KFS ze dne 19.05.2014
 
c) částečně splněn bod 3 (plnění splátkového kalendáře Stará Paka), trvá řešení bodů 11 (Nadační fond KFS), 18 (činnost o.s. FVK), 20 (losovací aktiv KFS 28. 06. 14), odložen bod 19 (manuál pro součinnost s PČR),  z jednání VV KFS ze dne 31.03.2014

d) splněn bod 17 (lékařské prohlídky a vyhláška MZ) z jednání VV KFS ze dne 10.03.2014

e) trvá řešení bodů 5 (finanční bonusy a příspěvky KFS) z jednání VV KFS ze dne 17.02.2014

f) trvá řešení bodů 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2. VV KFS vyslechl hodnotící zprávy předsedů odborných komisí za jarní část SR 2013/2014 Zbyňka Novotného, Karla Havlíčka, Miloše Židíka, Ing. Martina Zbořila a Ing. Josefa Koňáka.

3. VV KFS projednal smlouvu o daru 70 000 Kč ze strany Královéhradeckého KFS účelově určeného na podporu mládežnických trenérů.
VV KFS pověřil předsedu KFS podpisem této darovací smlouvy.

4. VV KFS pověřil sekretariát KFS distribucí visaček k označení realizačních týmů klubů na aktivu klubů KFS dne 28. 06. 2014 a schválil další fázi distribuce směřujícím k OFS a ke klubům hrajícím soutěže KFS v rámci fotbalu malých forem.

5. VV KFS projednal a zhodnotil zprávu předsedy KFS Václava Andrejse týkající se finanční náročnosti zavedení povinného pořizování videozáznamů v krajské 1. A třídě mužů.
VV KFS vzal na vědomí velkou finanční náročnost pořízení základního vybavení projektu. 

6. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:

- finanční prostředky grantů KHK nejsou prozatím na BÚ KFS, smluvní termín je 40 dnů od podpisu smlouvy a tato lhůta je v současné době v běhu
- finanční náklady na uspořádání KOUBA-CUP 2014 jsou pokryty dotací FAČR
- VV KFS vzal na vědomí stav uzavřených smluv a jednání s partnery KFS pro SR 2014/15

7. VV KFS schválil shodné zálohy klubů hrajících soutěže KFS mužů na cestovní náklady delegátů KFS ve stejné výši jako před jarní částí SR 2013/2014.
- VOTROK krajský přebor muži = 3 300 Kč
- 1.A třída muži = 2 000 Kč
- 1.B třída muži = 1 500 Kč

8. VV KFS schválil návrh předsedy KFS Václava Andrejse na rozpuštění stávajícího personálního složení Komise rozhodčích KFS a úseku delegátů Komise rozhodčích KFS a dále schválil jmenování do funkce předsedy Komise rozhodčích KFS Zbyňka Novotného a pověřil ho sestavením návrhu na nové personální složení Komise rozhodčích KFS zahrnující i řízení delegátů KFS.
VV KFS vzal na vědomí odůvodnění návrhu předsedou KFS spočívající ve zvýšení kompatibility řízení a spolupráce v otázce řízení, hodnocení a obsazování rozhodčích a delegátů KFS, v ekonomické efektivitě činnosti a ve zvýšení úrovně organizace činnosti Komise rozhodčích KFS.
VV KFS schválil ocenění dlouholetých členů Komise rozhodčích KFS včetně úseku delegátů Komise rozhodčích na Galavečeru krajského fotbalu v roce 2015.

9. VV KFS schválil návrh předsedy KFS Václava Andrejse na rozpuštění stávajícího personálního složení Sportovně-technické komise KFS a dále schválil jmenování do funkce předsedy Sportovně-technické komise KFS Ladislava Brože a pověřil ho sestavením návrhu na nové personální složení Sportovně-technické komise KFS.
VV KFS vzal na vědomí odůvodnění návrhu předsedou KFS ve zvýšení úrovně výstupů a organizace činnosti Sportovně-technické komise KFS.
VV KFS dále poděkoval členu VV KFS Miloši Židíkovi za řízení STK KFS po odstoupení bývalého předsedy STK KFS Jana Schejbala.
VV KFS dále schválil gestorem Sportovně-technické komise KFS místopředsedu KFS Marka Pilného. 
VV KFS schválil ocenění dlouholetých členů Sportovně-technické komise KFS na Galavečeru krajského fotbalu KFS v roce 2015.


10. VV KFS schválil návrh pracovní skupiny KFS na zařazení klubů startujících v soutěžním ročníku 2014/2015 v krajské PROMEPRO IT 1. B třídě dospělých do jednotlivých skupin A, B, C, D pro podzimní část a zároveň návrh losovacích čísel v jednotlivých skupinách krajské PROMEPRO IT 1. B třídě dospělých.

11. VV KFS schválil návrh sekretáře KFS Ladislava Brože a místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje na přidělení losovacích čísel v jednotlivých soutěžích řízených Královéhradeckým KFS pro soutěžní ročník 2014/2015.
VV KFS vzal na vědomí, že losovací čísla jsou kompatibilní s požadavky klubů hrajících soutěže KPŘFČ a jsou projednány s předsedou STK Pardubického KFS Ing. Karlem Braunem.

12. VV KFS schválil návrh sekretáře KFS Ladislava Brože a místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje na úpravu termínové listiny PROMEPRO IT 1. B třídě dospělých v podzimní části SR 2014/2015 spočívající se zařazením 14. kola na závěr podzimní části s možností předehrávky zejména v termínu 28. 10. 2014.

13. VV KFS schválil návrh sekretáře KFS Ladislava Brože a místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje na los Poháru KFS dospělých pro soutěžní ročník 2014/2015.
VV KFS jednoznačně stanovil, že v případě shodnosti hraných soutěží KFS bude o pořadateli utkání rozhodovat los provedený na nejbližším následném zasedání STK KFS konaném po odehrání příslušného kola.

14. VV KFS projednal návrhy na úpravu Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2014/2015 přednesené sekretářem KFS Ladislavem Brožem a pověřil ho zpracováním finální verze Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2014/2015
VV KFS stanovil parametry tištěné formy RS (500 kusů) zejména ve vztahu k odpovídající velikosti písma.

15. VV KFS projednal další postup KFS ve vztahu k novému modelu 1. B třídy dospělých a stanovil následující postup:
a) po skončení soutěžního ročníku 2014/2015 zpracuje VV KFS analýzu nového modelu 1. B třídy dospělých a předloží ji k diskuzi klubům hrajícím 1. B třídu dospělých a klubům s právem startu v 1. B třídě dospělých před losovacím aktivem klubů v roce 2015
b) na základě výsledků této analýzy a stanoviska klubů rozhodne VV KFS o dalším postupu v soutěžním ročníku 2016/2017, který vyhlásí před zahájením soutěžního ročníku 2015/2016.

16. VV KFS vyslechl zprávu předsedy Disciplinární komise KFS Ing. Josefa Koňáka o výsledcích soutěže slušnosti klubů hrajících soutěže KFS dospělých za soutěžní ročník 2013/2014 a tyto výsledky  schválil.
VV uložil předsedovi DCK KFS stanovit pořadí soutěže slušnosti v 1. B třídě mezi kluby TJ Dobruška B a Spartak Opočno, které bude oceněno finanční prémií věnovanou partnerem soutěže společností EUTAX GROUP.
VV schválil přidělení věcné ceny věnované partnerem KFS Měšťanským pivovarem VOTROK Havlíčkův Brod klubu s absolutně nejlepšími výsledky soutěže slušnosti MFK Nové Město nad Metují.

17. VV KFS projednal problematiku střídavých startů hráčů v kategoriích mládeže v klubech startujících v soutěžích mládeže na základě společného smluvního vztahu a rozhodl střídavý start hráčů kategorií mládeže hráčů startujících v soutěžích mládeže na základě společného smluvního vztahu nepovolit v rámci kategorie U-15, U-17 a U-19, ve které smluvní kluby společně hrají soutěž..
VV KFS dále pověřil Komisi mládeže KFS projednáním problematiky střídavých startů hráčů v kategoriích U-13, U-11 a U-9 v klubech startujících v soutěžích mládeže KFS v těchto kategoriích na základě společného smluvního vztahu a předložením návrhu VV KFS.
VV KFS rozhodl o povolení střídavých startů v kategoriích přípravek ze soutěží OFS do soutěží Královéhradeckého KFS.
VV KFS uložil místopředsedovi KFS Mgr. Vladimíru Blažejovi a sekretáři KFS Ladislavu Brožovi tyto změny zapracovat do Směrnice KFS o střídavém startu mládeže platné od 01. 07. 2014.

18. VV KFS projednal návrh předsedy Komise mládeže KFS Ing. Martina Zbořila na zavedení Poháru KFS U-17 v soutěžním ročníku 2014/2015 a tento záměr schválil.
VV KFS pověřil Komisi mládeže KFS a místopředsedu KFS Mgr. Vladimír Blažeje zpracováním návrhu hracího systému soutěže.

19. VV KFS projednal pořadatelství Superpoháru 2014 mužů a staršího dorostu a hlasováním stanovil pořadatelství finálových utkání kategorií mužů a U-19, které se budou hrát v sobotu 02. 08. 2014.

Albrechtice nad Orlicí – 2 hlasy
Lhota pod Libčany – 0 hlasů
Nový Bydžov – 5 hlasů
zdržení se hlasování – 1 hlas

20. VV KFS schválil příspěvek ve výši 5 000 Kč na pořadatelství a vyhlášení ankety Kanonýr Východních Čech pořádaný sportovní redakcí Deníku.

21. VV KFS pověřil předsedu KM KFS Ing. Martina Zbořila a místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje přípravou návrhu na rozdělení finančního příspěvku na činnost Krajských středisek mládeže pro rok 2014.

22. VV KFS schválil návrh předsedy OFS Trutnov Marka Pilného přerozdělení dotace MŠMT (program IV) na základě odstoupení oddílu Černý Důl od této dotace


23. VV KFS vzal na vědomí konání Valné hromady o. s. Fotbal v kraji dne 11. 07. 2014.
 
24. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:


a) KR KFS (předseda KR Zbyněk Novotný)
- jarní část SR 2013/2014 proběhla bez mimořádných excesů
- ukončení činnosti řady rozhodčích, počet začíná být nedostatečný, problém kumulace sobotních mistrovských utkání
- konání náhradních fyzických prověrek (6 neúspěšných rozhodčích)
- rozhodčí nominovaní OFS (9 nových rozhodčích), 6 rozhodčích ukončilo činnost v rámci nominační listiny KFS (z toho 2 postup do soutěží KPŘFČ)
- kemp mladých rozhodčích hodnocen jako zdařilý, bude dále pořádán v soutěžním ročníku 2015/2016
- škola mladých rozhodčích proběhne v soutěžním ročníku 2013/2014
- zhodnocení výkonů rozhodčích v závěrečných kolech
- seminář delegátů KFS proběhne 07. 08. 2014, seminář rozhodčích 08. 08. 2014, místa konání budou určena do 10. 07. 2014

b) STK KFS (pověřený předseda STK KFS Miloš Židík)
- řešení běžné agendy STK KFS v průběhu jarní části
- problematika losu semifinále Poháru KFS


c) DCK KFS (předseda DCK Ing. Josef Koňák)
- negativní hodnocení nezaznamenáno
- absence vyšších trestů s výjimkou trenéra Vrchlabí (atakování AR laika)
- seznámení VV KFS se soutěží slušnosti


d) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil)
- zdařilý průběh finálových turnajů pohárů U-15 a U-19

- hodnocení GRASSROOTS DAY (Jaroměř)
- prodloužení termínu žádostí z FPAM – termín 15. 07. 14

- informace Komise mládeže FAČR (licenční řízení SpSM, změna KOUBA-CUP, TOP skupina žákovské ligy, problematika střídavých startů)
- losovací aktiv U-13 a mladších kategorií 01. 08. 14 SOŠ Hradební Hradec Králové


e) ORK KFS (zástupce nebyl přítomen)
- ORK KFS připravuje zasedání ve 2. polovině měsíce července 2014, proběhne kontrola dokladů a účetnictví do 30.6.2014

f) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)
- úkoly TMK KFS ve vztahu k školením licencí byly bezezbytku splněny

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
04.08.2014 – Dolní Kalná (garant Pilný, Andrejs)

25.08.2014 – Lokomotiva Hradec Králové (garant Zbořil, Andrejs)
15.09.2014 – Smiřice (garant Andrejs)
06.10.2014 – Nepolisy (garant Blažej)
27.10.2014 – Nemyčeves (garant Neumann)


Další termíny budou určeny na říjnovém zasedání VV KFS.

                                                                               Václav Andrejs
                                                                   předseda Královéhradeckého KFS


 

                                                                                         

 

                                                        

                  

                           

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 29.6.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace