Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 30. července 2012


Datum akce: 30.11.-0001

K O M U N I K É  č. 10/2012  z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 30. července 2012 (místo Jaroměř) od 16,00

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladan Haleš, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Ladislav Brož, Petr Vítek, Miloš Židík

Omluven


Sekretariát
: 0

ORK: Miroslav Řehák

Za odborné komise:  Jan Dušek, Miroslav Hofmann, Martin Zbořil
Za OFS: 0

Hosté: Jiří Červenka, Jiří Lebedínský, Jiří Klepsa

 

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 2.7.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 2,3,4,5,9,10,11,12,13,17,18, trvá řešení 5 (stanovení odměn pro kluby dospělých 12/13), 7 (vyjádření klubů k případné reorganizaci soutěží), 8 (činnost o.s.FVK) ze zasedání VV KFS dne 2.7.2012
b) splněny body 3,12,18,25, ukončeno plnění bodu 21 (spolupráce s rádii), trvá řešení bodů 2 (FPAM), 4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live), 5 (předání sbírky na podporu Jiřího Malého), 24 (finanční podpora KS žáků) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012
c) trvá řešení bodu 11 (Superpohár 2012), 17 (3.Galavečer KHK), 28 (dotace RegK FAČR) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012
d) splněn bod 8 (ankety 3.Galavečera), trvá řešení bodu 16 (rozdělení podílu na členských příspěvcích OFS) ze zasedání VV KFS ze dne 14.5.2012
e) trvá řešení bodu 21 (jednání Tree of Life) ze zasedání VV KFS ze dne 16.4.2012
f) ukončeno plnění bodu 3 (Minihřiště-omezení finančních prostředků ze strany MŠMT ČR a FAČR), trvá řešení bodů 2 (dotace Zelený trávník) ze zasedání VV KFS dne 1.3.2012 
g) trvá řešení bodů 10 (smlouvy s partnery-Datalife) ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012 
h) trvá řešení bodu 16 (ocenění Mgr.Školout) ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011
i) trvá řešení bodu 9 (kontroly trenérských licencí pro SR 12/13) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011

2. VV KFS projednal a vzal na vědomí stav úhrad ze strany KFS vůči klubům k 30.7.2012 za soutěžní ročník 2011/2012 s těmito závěry:
a) schválené odměny klubům za umístění v krajských soutěžích dospělých za soutěžní ročník 2011/2012 byly převedeny na běžné účty klubů
b) schválené odměny klubům za účast ve čtvrtfinále, semifinále a finále v Poháru KFS dospělých za soutěžní ročník 2011/2012 byly převedeny na běžné účty klubů
c) schválené příspěvky klubům na zabezpečení jejich účasti v krajské soutěži starších žáků nebyly ještě z důvodu nerealizované fakturace ze strany klubů převedeny – Jiskra Hořice, RCSM Rozkoš, Teplice/Meziměstí, Skřivany, Doudleby/Vamberk, Baník Žacléř, České Meziříčí
d) schválené příspěvky klubům na zabezpečení jejich účasti ve východočeském oblastním přeboru U-19 nebyly ještě z důvodu nerealizované fakturace ze strany klubů převedeny – FC Olympia Hradec Králové, TJ Dvůr Králové
e) schválené příspěvky klubům na zabezpečení pořadatelství turnajů COSTA krajského poháru mladších přípravek nebyly ještě z důvodu nerealizované fakturace ze strany klubů převedeny – Sokol Jičíněves, RMSK Cidlina, FC Vrchlabí, AFK Hronov, TJ Dvůr Králové, Slovan Broumov
f) schválené příspěvky klubům na úhradu rozhodčích barážových utkání dospělých nebyly ještě z důvodu nerealizované fakturace ze strany klubů převedeny – SK Přepychy, FC Nový Hradec Králové
VV KFS vyzval všechny kluby, které ještě neprovedly fakturaci vůči KFS ve smyslu písmen c), d), e), f) k její neprodlené fakturaci.

2. VV KFS projednal text Rozpisu soutěží (dále jen RS) pro soutěžní ročník 2012/2013 s těmito závěry:
a) VV KFS schválil znění ustanovení Hlavy VIII, článek 1, bod 1, písmeno a) RS takto „Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí se prokázat platným registračním průkazem v souladu se SŘ, článek 13, nebo registračním průkazem pro střídavý start ve smyslu příslušné Směrnice. Hráči musí být řádnými členy FAČR, případné nesplnění této náležitosti v přechodném období nebude mít vliv na sportovně-technické záležitosti soutěží Královéhradeckého KFS do 30.9.2012.“
VV KFS dále potvrdil rozhodnutí předsedy VV KFS ze dne 25.7.2012 upravující používání RČ a ID v Zápisech o utkáních Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje a rozšířil toto rozhodnutí i na další mistrovské soutěže Královéhradeckého KFS s termínem do 30.9.2012 (pokyn uveřejněn v příloze zápisu).
b) VV KFS schválil zachování stávajícího znění Přílohy č.4 RS
“Směrnice Královéhradeckého KFS upravující střídavý start mládeže a střídavý start hráčů smluvních klubů“
c) VV KFS schválil textové znění Hlavy XX RS „Hlášení výsledků utkání soutěží Královéhradeckého KFS“
VV KFS pověřil sekretariát KFS rozesláním RS v elektronické podobě klubům KFS a o.s.Fotbal v kraji realizací tisku informačních brožur KFS pro soutěžní ročník 2012/2013 s uvedením RS pro soutěžní ročník 2012/2013.

3. VV KFS projednal problematiku oficiálních webových stránek KFS s těmito závěry:
a) VV KFS odmítl navrženou kupní cenu pro odkup domény oficiálních webových stránek KFS ze strany webmastera KFS
b) VV KFS schválil návrh kupní ceny pro odkup domény oficiálních webových stránek KFS pro webmastera KFS a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse, místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše a Jana Duška realizací smlouvy na koupi a převod domény webových stránek KFS do 6.8.2012
c) VV KFS schválil ukončení stávající smlouvy na obsluhu oficiálních webových stránek KFS s webmasterem KFS do 3.8.2012

4. VV KFS projednal problematiku webových stránek o.s.Fotbal v kraji www.fotbalvkraji.cz s těmito závěry:
a) VV KFS vzal na vědomí zkušební provoz webových stránek o.s.Fotbal v kraji k 1.8.2012
b) VV KFS schválil navrženou strukturu a obsah webových stránek o.s.Fotbal v kraji k 1.8.2012
c) VV KFS vzal na vědomí zprávu Jana Duška o přípravě administrace webových stránek o.s.Fotbal v kraji k 1.8.2012
d) VV KFS vzal na vědomí administraci soutěží KFS a doporučil zapojení Tomáše Brixiho do tohoto systému v případě jeho souhlasu

5. VV KFS projednal stávající stav stanovisek klubů KFS k návrhu pracovní skupiny KFS k případné
reorganizaci soutěží dospělých:
a) krajský přebor – stanoviska MFK Trutnov, TJ Dvůr Králové, SK Týniště n.O., FC Spartak Rychnov n.K., Sokol Lhota p.L., SK Jičín
b) 1.A třída – FC Kostelec n.O.
c) 1.B třída – Slavoj Předměřice, Sokol Bílá Třemešná, FC Spartak Rychnov n.K. B, MFK Nové Město n.M.
VV KFS pověřil dále sekretariát KFS další výzvou klubům k předložení svých stanovisek s termínem projednání dne 20.8.2012 na zasedání VV KFS v Úpici.

6. VV KFS projednal stav plnění podpor z prostředků FPAM KFS ve smyslu bodu 2 Zápisu z jednání VV KFS dne 25.6.2012 ve Vysoké n.L. s těmito závěry:
a) VV KFS vzal na vědomí zaslání vyúčtování akcí mládeže od AFK Častolovice a RMSK Cidlina, ostatní schválení žadatelé prozatím vyúčtování nezaslali
b) VV KFS pověřil sekretariát KFS realizací výzvy klubům (schváleným žadatelům) k zaslání vyúčtování c) VV KFS schválil možnost vyplacení podpor z prostředků FPAM KFS v roce 2012 i ve vztahu k halovým turnajům organizovaným úspěšnými žadateli v zimním období roku 2013 s povinností těchto klubů předložit propozice turnajů, jejich výsledky a vyúčtování v roce 2013 nejpozději do 30 dnů po ukončení akce, v případě nedodržení podmínek uvedených v žádosti o podporu z prostředků FPAM KFS budou kluby vyzvány k vrácení poměrné částky poskytnuté podpory

7. VV KFS projednal průběh předkola Poháru hejtmana Královéhradeckého KFS dospělých, vzal na vědomí výsledky předkola Poháru hejtmana Královéhradeckého KFS a vzal dále na vědomí informace sekretariátu KFS k této soutěži a k programu 1.kola:
a) utkání předkola Lokomotiva Hradec Králové-Slavoj Předměřice bude sehráno 1.8.12 v 18,30 (utkání nedohráno pro průtrž mračen)
b) utkání 1.kola SK Libčany-Sokol Kratonohy bude sehráno na hřišti v Libčanech (rekonstrukce HP v Kratonohách)
c) utkání 1.kola Bílá Třemešná-Česká Skalice bude sehráno na základě dohody soupeřů schválené STK KFS (účast České Skalice v utkání východočeského Superpoháru dne 4.8.12)
d) losem bylo určeno pořadatelství utkání 1.kola Sokol Libáň-TJ Kopidlno, SK Přepychy-Černilov (první klub je pořadatelem utkání)
e) utkání TJ Kopidlno-SK Bystřian Kunčice bylo kontumováno ve prospěch Kopidlna (soupeř se avizovaně k utkání nedostavil)

8. VV KFS vzal na vědomí připravené pracovní jednání předsedy KFS a sekretáře KFS s generálním sekretářem FAČR Mgr.Rudolfem Řepkou z hlediska nastavení pracovně-právního vztahu sekretáře KFS dne 31.7.2012 a pověřil dále předsedu KFS projednáním témat:
a) stav projektu Zelený trávník 2012 a Minihřiště 2012 (předpoklad projektu Zelený trávník – výše dotace 6 000 000 Kč, z toho 4 000 000 Kč dotace MŠMT ČR, podléhá schválení VV FAČR dne 4.9.2012, projekt Minihřišť byl MŠMT ČR zastaven)
b) dotační problematika vůči OFS a následně klubům (předpoklad dělení podle členské základny, v Královéhradeckém kraji 11 913 členů FAČR s ID)  
c) problematika mládežnických středisek v Královéhradeckém kraji (požadavek na písemnou odpověď ředitele OMNF FAČR)
d) smluvní vztah s novým trenérem mládeže KFS Karlem Havlíčkem

9. VV KFS vzal na vědomí informaci místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše o způsobu předání výsledku sbírky KFS na podporu rodiny pana Jiřího Malého jeho rodině v září 2012 a výši prostředků v rámci této sbírky.

10. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS Václava Andrejse o úhradě licence KS ČeSTV.

11. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy mediální komise KFS (dále jen MK KFS) Mgr.Miroslava Hofmanna o počtu anket na 3.Galavečeru krajského fotbalu:
a) bude oceněno 38 jednotlivců
b) počet anket klesne na 14 z původních 15
VV KFS pověřil předsedu MK KFS Mgr.Miroslava Hofmanna rozesláním seznamu anket a návrhu ocenění jednotlivců členům VV KFS.   

12. VV KFS vzal na vědomí informaci členky VV KFS Ing.Michaely Zimové o posunutí termínu účetní uzávěrky o.s.Fotbal v kraji k 30.6.2012 do 20.8.2012.
VV KFS dále pověřil Jana Duška předložením personálního obsazení týmu pro tvorbu týdeníku Fotbal v kraji do 8.srpna 2012.

13. VV KFS pověřil zastupujícího předsedu STK KFS Miloše Židíka a sekretariát KFS realizací konzultací s Pardubickým KFS ve vztahu k řízení Východočeského oblastního přeboru U-19 v soutěžním ročníku 2012/2013 a k činnosti STK a DCK KFS ve vztahu k této společné mládežnické soutěži.

14. VV KFS projednal organizaci východočeského Superpoháru 2012 v Třebechovicích p.O. a vzal na vědomí informaci předsedy KFS Václava Andrejse o potvrzení účasti pozvaných hostů – hejtman Královéhradeckého kraje Bc.Franc, místopředseda FAČR JUDr.Rajchl, pověřený náměstek hejtmana Pardubického kraje a starosta Města Třebechovice p.O..

15. VV KFS vzal na vědomí informaci sekretariátu KFS o kontrole trenérských licencí týmů dospělých hrajících soutěže KFS v soutěžním ročníku 2012/2013 s tím, že požadovanou trenérskou licenci UEFA B nesplňuje prozatím FK Vysoká n.L..
VV KFS pověřil dále sekretariát KFS provedením kontroly požadovaných trenérských licencí u týmů mládeže hrajících soutěže KFS v soutěžním ročníku 2012/2013 (kategorie UEFA C).

16. VV KFS stanovil realizaci inventury majetku KFS k 31.10.2012 a uložil sekretariátu KFS přípravu návrhu na vyřazení nepotřebného majetku.
VV KFS dále uložil realizaci předání inventáře KFS mezi Ladislavem Brožem a Karlem Havlíčkem do 30.9.2012.

17. VV KFS vzal na vědomí nástup trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka do této funkce 1.8.2012 na základě uzavřené smlouvy s FAČR jako OSVČ.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje řízením trenéra mládeže KFS v rámci koncepčních záležitostí KFS a člena VV KFS Ladislava Brože operativním řízením a uváděním trenéra mládeže KFS do jeho činnosti.
VV KFS stanovil úřední hodiny pro trenéra mládeže KFS na sekretariátu KFS v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 16,00, další pracovní činnost bude prováděna v rámci pružné pracovní doby ve vztahu k stanovenému měsíčnímu plánu činnosti.
VV KFS dále pověřil trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka výkonem funkce sekretáře Komise mládeže KFS (dále jen KM KFS) s tím, že tuto činnost začne vykonávat počínaje zasedáním KM KFS dne 16.8.2012.

18. VV KFS pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože výkonem funkce sekretáře Sportovně-technické komise KFS.

19. VV KFS rozhodl o neuveřejňování výsledků turnajů COSTA krajského poháru mladších přípravek ve výsledkovém servisu KFS a o.s.Fotbal v kraji.

20. VV KFS vzal na vědomí informace místopředsedy KFS Ing.Vladana Haleše týkající se ekonomické problematiky KFS:
a) účetnictví za červenec 2012 bude uzavřeno 1.8.2012
b) probíhají platby klubů (startovné, soutěžní zálohy, příspěvky na náhrady DS)
c) partneři KFS – uhrazeno plnění společnosti JUTA GRASS, podepsána smlouva s Královéhradeckým krajem, uhrazeno plnění Konvence rozhodčích UEFA ze strany FAČR
d) problematiku se společností DATALIFE dořeší Ing.Michaela Zimová i ve vztahu k umístění reklamního banneru v brožuře KFS

21. VV KFS vzal na vědomí sdělení sekretáře MFK Trutnov o personálním obsazení vedoucího trenéra Krajského sportovního střediska mládeže MFK Trutnov a vyslovil k tomuto personálnímu obsazení výhrady z hlediska předchozího působení navrženého trenéra u žákovských výběrů KFS a předpokládané úrovně jeho trenérské licence.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje, člena VV KFS Ladislava Brože a trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka projednáním této záležitosti s MFK Trutnov.

22.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (předseda Ing.Martin Zbořil)
- informace o odstoupení člena KM KFS za OFS Trutnov Pavla Matějky, OFS Trutnov prozatím nepodává návrh na personální obsazení vzhledem k ukončení činnosti KM OFS Trutnov v dosavadním personálním složení
- příprava losovacího aktivu mladších přípravek, starších přípravek a mladších žáků dne 9.8.2012 (Univerzita Hradec Králové), nutná účast nového trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka

- příprava venkovních přeborů výběrů OFS U-11 a U-12 dne 28.9.2012
- příprava termínů Zimní halové ligy KFS – U10+11 24.11.2012 hala Rokytnice v O.h., 9.12.2012 hala Jaroměř, 20.1.2013 hala Třebeš, U12+13 6.1.2013 hala Třebeš
- zasedání KM KFS se uskuteční 16.8.2012 ve sportovní hale v Třebši

b) KR KFS (gestor Václav Andrejs)

- funkci sekretáře KR KFS převezme Mgr.Aleš Šob, KR KFS po odstoupení Tomáše Brixiho nebude personálně doplněna
- pátek 3.8.2012 seminář delegátů KFS – restaurace DURAN Hradec Králové
- pátek 10.8.2012 seminář rozhodčích KFS Hustířany
- akceptace požadavku na účast zástupce KR KFS na jednání KM KFS dne 16.8.2012 a účasti na losovacím aktivu mladších žáků, starších přípravek a mladších přípravek dne 9.8.2012
- KR KFS se bude intenzivně zabývat problematikou jednotného oblečení rozhodčích KFS

c) DCK KFS (gestor Miloš Židík)
- 4 vyloučení v utkáních předkola Poháru KFS mužů nesmí startovat v 1.kole Poháru KFS mužů, o případném dalším disciplinárním opatřením rozhodne DCK KFS na svém zasedání 9.8.2012

d) STK KFS (gestor Miloš Židík)
- STK KFS zpracovala veškeré hlášenky klubů ve vztahu k termínům podzimní části SR 2012/2013

e) ORK KFS (předseda Ing.Miroslav Řehák)
- bude provedena kontrola účetnictví KFS za měsíc červenec 2012
 
VV KFS poděkoval starostovi Města Jaroměř Ing.Jiřímu Klepsovi za jeho podporu sportu a kopané v Jaroměři a vyslechl  jeho hodnocení současného stavu rozpočtu města ve vztahu k podpoře sportu a fotbalu v Jaroměři včetně problematiky údržby sportovních areálů a přímé finanční podpory Města Jaroměř fotbalové mládeži.
VV KFS vysoce ocenil podporu fotbalového klubu ze strany Města Jaroměř.
 
VV KFS vyslechl zprávu předsedy FO Jiskra Jaroměř Jiřího Lebedínského a místopředsedy FO Jiskra Jaroměř Jiřího Červenky o stavu fotbalu v Jaroměři, vzal na vědomí investiční a sportovní projekty klubu a poděkoval vedení FO Jiskra Jaroměř za výbornou práci s mládeží a za realizaci řady zajímavých fotbalových projektů.
VV KFS dále vyslovil podporu akcím Babylon-cup, FAIN liga a ocenil podporu fotbalu v Jaroměři od společnosti pana Rudolfa Poláka.

ověřovatel zápisu: Ing. Petr Vítek

 

Program dalších jednání VV KFS v 2.pololetí roku 2012.

20.08.2012                   16,00                Úpice (stadion)
10.09.2012                   16,00                místo bude určeno       
01.10.2012                   16,00                místo bude určeno       
22.10.2012                   16,00                místo bude určeno       
12.11.2012                   16,00                místo bude určeno        

 

Rozhodnutí předsedy VV KFS ze dne 25.7.2012:

Rozhodnutím předsedy VV KFS bude v Zápisech o utkání předkola a 1.kola Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje uvedeno rodné číslo nebo ID číslo hráče uvedené na platném registračním průkaze daného hráče. U členů realizačního týmu a pořadatelů může být uvedeno rovněž rodné číslo nebo ID číslo.
Rozhodčí utkání budou v zápise uvádět své ID číslo. Současný stav členství ve FAČR u jednotlivých hráčů nemá vliv na sportovně-technické výsledky soutěže.

Zároveň ukládám používat v zápasech Poháru hejtmana nový Zápis o utkání, který je přílohou tohoto upozornění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 7.8.2012
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace