Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 06. října 2014


Datum akce: 30.11.-0001

                                    K O M U N I K É  č. 12/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 06. 10. 2014 (místo Obecní dům Nepolisy) od 17,00 do 21,00

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Jan Neumann, Miloš Židík, Petr Vítek,
Omluveni:
 Jiří Jeník,

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
 Jan Staněk
Za odborné komise:
  Josef Koňák, Zbyněk Novotný, Martin Zbořil

Za OFS: Jan Šotek
Hosté:  Jan Střížka, předseda o. s. Fotbal v kraji, Dušan Šustr, starosta Obce Nepolisy, Jan Baláž, předseda TJ Sokol Nepolisy,

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 6 (jednání hejtman KHK), 9 (smlouvy výpůjčky FOTBAL-LIVE), 11 (podpora OFS), 12 (ekonomika KFS), 14 (Nadační fond KFS), 15 (start hráčů ve výběrech OFS), 16 (jednání předsedů OFS), 21 (hodnocení činnosti odborných komisí KFS), částečně splněn bod 20 (Ondrášovka), trvá řešení bodů 3 (ankety Galavečera KFS), 4 (finále Středoškolský pohár), 8 (vyúčtování granty KHK), 10 (záznamy stadion Broumov), 13 (vyúčtování Dnů náborů), 18 (kompenzační poplatky), 19 (příspěvky ZHL) z jednání VV KFS ze dne 15. 09. 2014

b) splněny body 6 (Fotbal-live, smlouva s FK Vysoká n. L.), 13 (přebory OFS), částečně splněn bod 11 (GALAVEČER KFS), 12 (Středoškolský pohár), trvá řešení bodů 4 (podpora trenérů přípravek), 8 (podpora semináře pro trenéry brankářů), 9 (KSM), 14 (ZHL), 15 (pohár U-17) z jednání VV KFS ze dne 25. 08. 2014

c) splněn bod 4 (jednání hejtman KHK 16. 09. 2014), 5 (Nadační fond), trvá řešení bodů  9 (podpora klubům KFS), 19 (Pohár U-17), 20 (sjednocení pravidel malých forem fotbalu), 21 (změna nadstavby soutěže přípravek), 24 (ocenění bývalých členů odborných komisí KFS) z jednání VV KFS ze dne 04. 08. 2014

d) částečně splněn bod 4 (distribuce štítky RT mimo OFS), trvá řešení bodů 15 (analýza modelu 1. B třídy) z jednání VV KFS ze dne 23. 06. 2014

e) splněn bod 10 (jednání Rada KHK), trvá řešení bodů 9 (Fortuna), z jednání VV KFS ze dne 09.06.2014

f) trvá řešení bodů 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu předsedy TJ Sokol Nepolisy Jana Baláže:
- průřez historií kopané v Nepolisech
- činnost dvou týmů dospělých a dvou týmů mládeže (MŽ, SP), rozpočet 250 000 Kč ročně
- výstavba sportovních kabin v minulých letech, prováděn nábor formou turnaje pro mateřské školy
- 85 členů FAČR

3. VV KFS vyslechl zprávu starosty Obce Nepolisy Dušana Šustra:
- obec Nepolisy 980 obyvatel, rozpočet obce cca 12 000 000 Kč, 240 000 Kč příspěvek spolkové činnosti v obci (60 000 Kč Sokol Nepolisy)
- výstavba kabin s dokončením v roce 2004 (náklad 4 500 000 Kč), instalace závlahy na hřišti, realizace doprovodných sportovních zařízení v areálu
- spolupráce s fotbalovými centry v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou
- doporučení pro KFS – akcent na ceny Fair play a projekt „Bezpečné branky“

4. VV KFS vzal na vědomí výsledek jednání předsedů OFS Královéhradeckého kraje ze dne 06. 10. 2014 týkající se problematiky soutěží výběrů OFS přednesený ve zprávě předsedy OFS Trutnov Marka Pilného:
a) předsedové OFS deklarovali cíl účasti v soutěžích všech pěti OFS
b) struktura soutěží výběrů OFS a termíny konání (bude obsahem zápisu z jednání)
c) dohoda o místech konání
VV KFS vzal na vědomí informaci o vypracování zápisu z jednání místopředsedou KFS Markem Pilným, který bude obsahovat konkrétní dohodnuté výstupy.

5. VV KFS schválil třetím členem dozorčí rady Nadačního fondu KFS Mgr. Miroslava Vosáhla.
VV KFS dále vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o realizaci právních kroků vedoucích k založení Nadačního fondu KFS.
VV KFS pověřil předsedu správní rady Nadačního fondu KFS Karla Havlíčka zajištěním razítka.

6. VV KFS projednal zprávu TJ Dobruška podpořenou stanoviskem OFS Rychnov nad Kněžnou týkající se účasti týmů mládeže TJ Dobruška v soutěžích OFS s tím, že na základě této zprávy TJ Dobruška splňuje ustanovení Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2014/2015.
VV KFS rozhodl v této souvislosti o zrušení kompenzačního poplatku ve výši 30 000 Kč pro TJ Dobruška.

7. VV KFS opětovně projednal koncepci spolupráce KFS se společností Ondrášovka předložený předsedou KFS Václavem Andrejsem týkající se zajištění pitného režimu pro kluby hrající VOTROK krajský přebor a 1. A třídu dospělých a vzal na vědomí, že o tuto spolupráci mají zájem pouze 4 kluby hrající příslušné soutěže KFS.
VV KFS se bude touto problematikou zabývat až v kontextu s jarní částí soutěžního ročníku 2014/2015.

8. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- výnosy a náklady k 30. 09. 14, velké výdajové portfolio KFS bude realizováno v závěru roku 2014
- pohledávky KFS ke dni konání VV KFS jsou stále minimální
- informace o proplacení příspěvků z FPAM (68 000 Kč), příspěvků na cestovné (137 000 Kč), příspěvků pro soutěž U-9 (8 000 Kč), připraveno 125 000 Kč na náklady Dnů náborů v královéhradeckém KFS
- uzavření a vyúčtování grantů Královéhradeckého kraje bude realizováno do 31. 10. 14, dar na trenéry mládeže bude vyúčtován do 31. 12. 2014
- uzavření a vyúčtování příspěvků Komise mládeže FAČR proběhne nejpozději k 31. 10. 2014
- vyúčtování dotace MŠMT ČR bude realizována v termínu do 30. 11. 2014 s tím, že toto vyúčtování bude dále předloženo Odvolací a revizní komisi KFS
VV KFS uložil sekretariátu KFS realizovat výzvu klubům k provedení příslušné fakturace do 31. 10. 14, zejména pak ve vztahu k příspěvkům na dopravu a k fakturaci nákladů na Krajský pohár U-9.
VV KFS dále rozhodl o možnosti podmíněného proplacení faktury klubům, které akce v rámci podpory FPAM realizují v zimní části soutěžního ročníku 2014/2015.

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože z porady sekretářů KFS v Uherském Brodě:
- úvahy o soutěžích U-18 a U-20
- úvahy o změně soutěží U-13 a U-12 (pouze jeden tým)
- úvahy o volném pohybu hráčů do kategorie U-10
- příprava ON-LINE systému FAČR (zápisy,  přestupy od 01. 01. 2015, registrace, fakturace odměn rozhodčích)
- výše, struktura a určení členských příspěvků
- k 01. 10. 2014 303 000 členů FAČR, předpoklad novelizace předpisů FAČR
- Valná hromada FAČR proběhne 06. 06. 2015 v Brně

- nový web FAČR od 01. 02. 2015
- nový Disciplinární řád bude platný od 01. 07. 2015

10. VV KFS projednal opětovně systém anket na 5. GALAVEČER krajského fotbalu 2015 navržený členkou VV KFS Ing. Michaelou Zimovou včetně počtů vyhlášených osob a subjektů (v tomto přehledu nejsou zahrnuty ankety schválené VV KFS dne 15. 09. 14, bod 3 zápisu z tohoto jednání):
a) Junior cena za výbornou práci v kategorii přípravek (3 ceny)
b) Bomber roku – nejlepší střelci v kategorii dorostu (1-2 vyhlášení)
c) Fotbalová obec roku 2014 (do 2 000 obyvatel – 2 ceny)
d) Fotbalový starosta roku 2014 (3 vyhlášení)
e) Trenér kategorie mužů (2 vyhlášení)
f) Trenér kategorií mládeže (3 vyhlášení)
g) Rozhodčí soutěží KFS (1 cena)
h) Rozhodčí soutěží KFS do 21 let (1 cena)
i) Cena fair-play
j) XI. Roku 2014 (Deník)
k) Gól roku
l) Cena o.s. Fotbal v kraji
m) Cena Jana Modřického (minimálně 3 vyhlášení)
n) Zvláštní cena Královéhradeckého KFS (v případě důvodu jejího udělení)
VV KFS dále vzal na vědomí informace o přípravě akce podané předsedou KFS Václavem Andrejsem a předsedou OFS Hradec Králové Ing. Martinem Zbořilem.
VV KFS opětovně vyzval fotbalovou veřejnost k zasílání návrhů na email kralovehradeckyKFS@khfotbal.cz nejpozději do 30.11.2014.
VV KFS pověřil členku VV KFS Ing. Michaelu Zimovou realizací objednávky 3 párů bezpečných branek pro vyhodnocení JUNIOR ceny KFS.

11. VV KFS vzal na vědomí dosavadní výsledky základních skupin Středoškolského poháru 2014 a vzal na vědomí zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o přípravě a rozlosování finálové skupiny  hrané dne 08. 10. 2014 v areálu FC Nový Hradec Králové.

12. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí zprávu předsedy o. s. Fotbal v kraji (dále jen FVK) Jana Střížky o koncepci činnosti FVK v dalším období:
- konsolidace předplatného týdeníku Fotbal v kraji, 4 noví předplatitelé
- nové webové stránky FVK
- vysvětlena problematika E-shopu (prodej sportovního zboží)
- řešena problematika sestřihů z utkání VOTROK krajského přeboru mužů
VV KFS vysoce ocenil dosavadní činnosti nového vedení FVK a koncepci současné činnosti sdružení.

13. VV KFS vzal na vědomí výsledek jednání vedení KFS s hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem a členkou Rady Královéhradeckého kraje Mgr. Táňou Šormovou dne 16. 09. 2014 včetně podané žádosti KFS o realizaci projektu „Královéhradecký kraj podporuje fotbalové mládežnické trenéry“.

14. VV KFS projednal návrh redakce týdeníku Fotbal v kraji přednesený předsedou KFS Václavem Andrejsem a schválil omezení hodnocení členů realizačních týmů vztahujících se k jednotlivým utkáním v rámci webových stránek KFS na 500 znaků.
VV KFS zároveň doporučil klubům KFS vložení případného odkazu (prokliku) na webové stránky klubů, kde může být uvedeno rozšířené zpravodajství o utkání.

15. VV KFS projednal návrh na finanční příspěvek OFS Rychnov nad Kněžnou na dopravu výběru OFS na finálový turnaj výběrů OFS U-13 a schválil příspěvek ve výši 5 000 Kč.
VV KFS zároveň doporučil OFS Rychnov nad Kněžnou využít pomoci o. s. Fotbal v kraji při organizaci halové ligy mládeže OFS Rychnov nad Kněžnou.

16. VV KFS projednal problematiku výkladu Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2014/2015 ve vztahu k střídavým startům mládeže a stanovil tento výklad:
a) Hráči kategorie přípravek, kterým je v soutěžích organizovaných KFS povolen na základě Směrnice KFS střídavý start v novém klubu (start hráče v klubu hrajícím vyšší soutěž), mohou na speciální povolení vydané sekretariátem KFS startovat v rámci tohoto střídavého startu pouze v soutěžích přípravek, nikoliv v soutěžích mladších žáků.
b) Hráči, kterým byl povolen střídavý start v kategorii mladších žáků, starších žáků a mladšího dorostu v novém klubu (start hráče v klubu hrajícím vyšší soutěž na žlutý registrační průkaz), mohou v rámci tohoto střídavého startu startovat ve smyslu článku III Směrnice KFS startovat i ve vyšší kategorii v novém klubu (za předpokladu, že i v této kategorii hraje nový klub vyšší soutěž mládeže než klub mateřský) takto: 
ba) mladší žáci za starší žáky
bb) starší žáci za mladší dorost
bc) mladší dorost za starší dorost
c) Toto rozhodnutí je dáno strukturou soutěží mládeže v rámci Královéhradeckého KFS, ve které se uskutečňují oddělené soutěže mladších a starších v rámci jedné věkové kategorie.

17. VV KFS vzal na vědomí průzkum vhodné lokality ke konání závěrečného jednání VV KFS a členů odborných komisí KFS (provedou Andrejs, Haleš, Blažej) a stanovil termín konání na 21. 11. 2014.

18. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS za uplynulé období soutěžního ročníku 2014/2015:

a) KRD KFS (předseda KRD Zbyněk Novotný)
- změna ve filozofii aplikace Konvence UEFA ve vzdělávání rozhodčích v KFS (KRD KFS musí vytvořit svůj program vzdělávání a případná dotace bude přidělena po posouzení kvality programu vzdělávání)
- od 01. 10. 2014 bude zřízena kancelář vzdělávání rozhodčích FAČR s licencovanými lektory vzdělávání rozhodčích (gestoři za vzdělávací programy v rámci KFS)
- řešení problematiky řízení utkání PROMEPRO IT 1. B tříd, v současné době 90% utkání, ve kterých se hraje o postup (koncepce obsazování)
- způsob hodnocení rozhodčích ve VOTROK krajském přeboru při rozboru videa a zároveň zpráv delegátů
- příprava TOP skupiny rozhodčích včetně následné nominace do vzdělávacího systému mladých rozhodčích FAČR
- kladné hodnocení semináře Komise rozhodčích a delegátů KFS s rozhodčími do 30 let, který proběhl 19. 09. 2014 v Hradci Králové

b) DCK KFS (předseda DCK Ing. Josef Koňák)
- v 7 odehraných kolech vyloučeno 20 hráčů v kategorii mládeže, problém tří vyloučených dorostenců FK Chlumec n. C. v jednom utkání delegovaným rozhodčím OFS
- řešení neoprávněného startu hráče v kategorii starších žáků v soutěžích OFS Trutnov
- v 8 odehraných kolech 88 vyloučených hráčů v kategorii dospělých
- problematika trestu hráče FK Vysoká n. L. vzhledem k vážnému zranění hráče Brorohrádku
- vykázání 4 trenérů z laviček
- problematika utkání PROMEPRO IT 1. B třídy Mladé Buky – Hronov

c) STK KFS (předseda STK Ladislav Brož)
- kladné hodnocení činnosti STK vzhledem k novému personálnímu složení
- přehled řešení problematických situací v rámci soutěžních utkání KFS

d) ORK KFS (předseda ORK Mgr. Jan Staněk)
- hodnocení činnosti ORK KFS v dosavadním průběhu SR 2014/2015, ORK nemusela řešit žádný případ odvolání, kladné hodnocení výstupů KFS ve vztahu k právním normám a snaze předcházet problémovým případům
- velmi kladné hodnocení plnění ekonomických postupů a standardů ze strany KFS
- garance předsedy ORK ve vztahu k stabilitě personálního složení ORK

e) KM KFS (předseda KM Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)
- kladné hodnocení výkonu pořadatelství utkání Mezikrajské soutěže výběrů KFS kluby na území Královéhradeckého KFS

- hodnocení dosavadního průběhu soutěží výběrů OFS
- požadavek na dodržování použití určených míčů v Krajském poháru U-9
- další jednání KM KFS dne 04. 11. 2014 v Jaroměři

e) TMK KFS (předseda TMK Karel Havlíček)
- poplatek za studium licence B UEFA 5 900 Kč shodný s výší poplatku za rok 2013 (VV KFS schvaluje)
- problematika studia licence C UEFA (nové učebnice FAČR), TMK KFS připraví zkušební otázky ve smyslu této učebnice pro školení této licence v roce 2015
- řešen seminář trenérů brankářů pořádaný OFS Hradec Králové s příspěvkem Královéhradeckého KFS (doposud 20 přihlášek, předpoklad 30 frekventantů)
- termín konání semináře trenérů přípravek KFS je stanoven na 16. 11. 2014 v Hlušicích v rámci pořádání kurzu GRASSROOTS C licence

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
27.10.2014 – Nemyčeves (garant Neumann)
24.11.2014 – Provodov (garant Vítek)
08.12.2014 – Nový Hradec Králové (garant Andrejs)

Další termíny budou určeny na prosincovém zasedání VV KFS.


                                                            Václav Andrejs
                                                      předseda Královéhradeckého KFS

Oficiální stránky Obce NepolisyWebové stránky obce Nepolisy zde ...

 

                                                                                         

 

                                                        

                  

                  

 

                                     

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 13.10.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace