Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 9. března 2015


Datum akce: 30.11.-0001

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Jan Neumann, Miloš Židík, Jiří Jeník, Michaela Zimová
Omluveni:
  Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Petr Vítek
Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:

Za odborné komise:
Martin Zbořil, Leoš Slavíček
Za OFS:
Hosté:  zástupce TJ Dvora Králové Jaroslav Hampl, Jan Střížka FVK o.s.

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněn bod 3 (nahlášení oceněných cenou V. Jíry 2015), bod 8 (inventarizace),bod 11 (účast předsedů komisí KFS), bod 4 (VH KFS 7.3.), seminář FOTBAL LIVE trvá bod 9 (zajištění distribuce bezpečných branek), bod 10 (ekonomická opatření FVK), bod 12 (jednotná strategie podpory mládeže přes NF)

b) splněn bod 7 (vyúčtování dotací KCM),bod 9 (pracovní schůzka k zpracování dotací 2015),bod 11 (podání grantů KHK),bod 13 (odměny za dobrou práci s mládeží),bod 14 (seminář trenérů mládeže a doškolení B),trvá řešení bod 5 (Fotbalová revoluce),

c) trvá
12 (Směrnice střediska KFS) z jednání VV KFS ze dne 27. 10. 2014

d) trvá řešení bodů 10 (záznamy stadion Broumov)

e) částečně splněn bod 9 (podpora klubům KFS), trvá řešení bodů  20 (sjednocení pravidel malých forem fotbalu), 21 (změna nadstavby soutěže přípravek) z jednání VV KFS ze dne 04. 08. 2014

f) trvá řešení bodu 15 (analýza modelu 1. B třídy) z jednání VV KFS ze dne 23. 06. 2014

2. TJ Dvůr Králové nad Labem – hostitel, účast pan Jaroslav Hampl, viceprezident klubu.                                                                                                                                                     - v plánu znovuoživení areálu na Podharti
- v současnosti pouze jedna hrací travnatá plocha
- snaha udržet soutěže dospělých,12 let nepřetržitě divize
- mládežnická družstva bojují s nedostatkem hráčů a trenérů
- počet členů FAČR – 170, město 16.000 obyvatel, finanční podpora města 600.000,-- Kč, která se vrací ve formě nájmu, zbývá 50.000,-- Kč 

3. VV KFS vzal na vědomí změnu podmínek investiční akce Zelený trávník 2015 (vlastnictví pozemku není podmínkou pro podání žádosti). VV KFS pověřil sekretáře KFS zajištěním informovanosti oddílů o této změně.

4. VV KFS vzal na vědomí ukončení možnosti podání projektu do investiční akce Minihřiště bez účasti zástupce Královéhradeckého kraje. VV KFS pověřil sekretáře KFS informovat o této skutečnosti ředitele ONF Otakara Mesteka.

5.VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy VV KFS o průběhu VH KFS 7.3. v Hradci Králové. VV ocenil organizační zajištění a kultivovaný průběh celého jednání. VV vyjádřil poděkování vedení KÚ za poskytnutí prostor k jednání VH.

6.VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS o průběhu aktivu sekretářů klubů KFS. Program aktivu byl plně splněn bezezbytku. VV KFS schválil udělení pokuty za neúčast na aktivu ve výši 1000 Kč (Vysoká n/L., FK Černilov, FC Nový Hradec Králové, FK Dolní Kalná, Sokol Zdelov, Lokomotiva Borohrádek, Sokol Myštěves, Spartak Kosičky,  SK Solnice, TJ Velké Poříčí, Rasošky – Josefov).

7.VV KFS schválil návrh místopředsedy KFS V.Haleše na finanční bonusy za umístění v soutěžích dospělých:

KP muži: 1.místo 10.000,--, 2.místo 8.000,--, 3.místo 6.000,--, 4.místo 4.000,--, 5.místo 2.000,--
1.A třída: 1.místo 10.000,--, 2.místo 8.000,--, 3.místo 6.000,--, 4.místo 4.000,--, 5.místo 2.000,-- 1.B třída:
Finále A, 1.místo 8.000,--, 2.místo 4.000,--, 3.místo 3.000,--
Finále B, 1.místo 8.000,--, 2.místo 4.000,--, 3.místo 3.000,--
Vítěz skupiny A o sestup: 5.000,--
Vítěz skupiny B o sestup: 5.000,--
Vítěz soutěže slušnosti: 5.000,--
Krajský pohár: vítěz 13.000,--, finalista 9.000,--, semifinalista A 6.000,--, semifinalista B 6.000,--, čtvrtfinalista A 4.000,--, čtvrtfinalista B 4.000,--, čtvrtfinalista C 4.000,--, čtvrtfinalista D 4.000,--

VV KFS vzal na vědomí ekonomické informace podané předsedou KFS v zastoupení místopředsedy KFS p.V. Haleše: účetně uzavřen rok 2014. VV KFS schválil (6-0-0) výsledky inventurních protokolů 2015.

8. VV KFS vzal na vědomí zprávu člena správní rady NF p. K. Havlíčka o tvorbě čestného předsednictva NF. Dále pověřil K. Havlíčka registrací NF na Finančním úřadě HK.

9. VV KFS po obsáhlé diskusi schválil zprávu předsedy o.s. FVK p.J.Střížky o ekonomických opatřeních v rámci chodu časopisu FVK. Dále zavázal p.Střížku k předložení hospodářských výsledků o.s. k 30.6. členům VV.

10. VV KFS schválil účast zástupce KFS na finálovém turnaji v projektu FA Veteránský fotbal.
KFS bude zastupovat vítěz dlouhodobé soutěže OFS HK.VV KFS schválil předání finanční podpory FA (10 000Kč) OFS HK.  VV pověřil sekretáře KFS zasláním informačního dopisu o účasti zástupce KFS pro ředitele ONF Otakara Mesteka.

11. VV KKFS zamítl žádost klubu AFK Častolovice o povolení JUNIORSTARTU hráčů klubu do klubu FC Kostelec n.Orl. Rozhodujícím pro posouzení je stejná úroveň soutěže (1.A třída) obou klubů na začátku ročníku 2014/2015, která neumožňuje povolení JUNIORSTARTU mezi těmito kluby dle Směrnice ke střídavému  o junior startu, článek I/3. AFK Častolovice vystoupil před začátkem jarní části ze soutěže a je proto považován za první sestupující družstvo.

12. VV KFS schválil návrh nominačních listin rozhodčích KFS přednesený členem KRD p.Slavíčkem. VV KFS vzhledem k znepokojivému stavu počtu rozhodčích pověřil místopředsedu KRD Pavla Orla přípravou náborové strategie rozhodčích a KRD její realizací.

13. VV KFS pověřil KRD zajištěním implementace Fotbalové revoluce do řad R s předpokládaným průběhem dvou pracovních seminářů pro R. VV dále pověřil KRD přípravou solidárního systému pro čerpání náhrad jízdného pro kluby KFS s ohledem na Fotbalové Revoluce.

14. VV KFS schválil návrh KM KFS na podporu SP+MŽ (nákup 6 míčů pro každý oddíl) . Dále pověřil KM přípravou dotazníku k hernímu systému KP SP k jednání VV 30.3.

15. VV KFS vzal na vědomí ukončení společného projektu s PKFS utkání Superpoháru na návrh PKFS. VV KFS schválil návrh místopředsedy KFS Marka Pilného na řešení otázky nového modelu Superpoháru v rámci Královéhradeckého KFS až na rok 2016.

16. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS za uplynulé období v rámci soutěžního ročníku 2014/15:

a) ) STK KFS (předseda STK Ladislav Brož)  – zahájení soutěží zajištěno

b) KM ( předseda Martin Zbořil) - Info o losovacímu aktivu účastníků KP MP, SP, MŽ

- Pořadatelství výběrů OFS U 11, U 12, pořadatelství Nepolisy, Chlumec – schváleno
- Pořadatelství výběrů OFS U 10, U 13, pořadatelství Úpice, Rtyně – schváleno
- Pořadatelství MKS U 13, U 14, stadion Sokola Třebeš – schváleno
- Informace o průběhu finále výběrů OFS U10 a U11 (Královéhradecký kraj x Pardubický kraj) dne 27.2. v Třebši
- Předložen návrh sjednocených pravidel fotbalu malých forem, nárh předán KRD k vyjádření

 c) ORK (gestor Miloš Židík) – zápis z jednání 26.2.

 d) TMK (předseda Karel Havlíček) – průběh školení licence B

e) Dck (gestor Miloš Židík)

f) KRD KFS (Leoš Slavíček) – náhradní seminář rozhodčích KFS 19.3.

- info o semináři delegátů KFS vedeném M.Libou (nová hodnotící zpráva)

 

 


Vytvořeno: 23.3.2015
Ladislav Brož


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace