Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Směrnice pro přidělování příspěvků na mládežnické akce z Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje (dále jen NF)


Datum akce: 30.11.-0001

ČLÁNEK I. Obecné zásady čerpání příspěvků 

1. Žádosti o příspěvky  se podávají na adresu sídla Nadačního fondu (dále jen NF) na předepsaném formuláři s uvedením základních údajů a základního popisu mládežnického turnaje (akce) písemně vždy do 30. 06. příslušného kalendářního roku s povinnými přílohami:
a)PROPOZICE TURNAJE (AKCE)
b)RÁMCOVÝ ROZPOČET TURNAJE (AKCE) s uvedením předpokladu příjmů a výdajů

2. Žádosti mohou být podávány i na akce, které již do tohoto termínu v daném kalendářním roce proběhly. Na požadovanou akci nesmí být čerpán jiný příspěvek od Krajského fotbalového svazu nebo Fotbalové asociace České republiky a akce musí být uskutečněna na území Královéhradeckého kraje. Klub může žádat příspěvek pouze na jednu akci, která musí být zásadně určena pouze pro věkové kategorie mládeže.

3. O zařazení do seznamu mládežnických turnajů (akcí) a o výši příspěvku NF rozhoduje správní rada NF.

4. Správní rada NF stanoví celkové finanční portfolio NF do 31. 7. příslušného kalendářního roku a dále si vyhrazuje právo příspěvek neposkytnout ani při splnění podmínek uvedených v manuálu za předpokladu vyčerpání rozpočtu NF. NF může příspěvek krátit nebo nevyplatit v případě nesplnění původně daných podmínek uvedených v žádosti.

5. Veškeré žádosti budou vždy projednány a vyhodnoceny do 31. 8. příslušného kalendářního roku. 

6. Podporované akce NF musí proběhnout v rámci jednoho kalendářního roku a nesmí přesahovat do roku následujícího. Poměr příspěvku a vlastního vkladu žadatele musí být minimálně v poměru 70% příspěvek a 30% vlastní vklad žadatele. Žádost na podporovanéakce NF může podat i klub z působnosti Okresního fotbalového svazu na území Královéhradeckého kraje, v případě pořádání turnaje klubem z působnosti Okresního fotbalového svazu na území Královéhradeckého kraje se akce musí zúčastnit alespoň jeden klub hrající soutěže organizované Královéhradeckým KFS.

7. Právnické osoby obdrží schválený příspěvek vždy až po ukončení akce a jejím zhodnocení případným monitorovacím dohledem NF.

8. Právnická osoba charakteru občanského sdružení (zapsaného spolku) nemusí vést podvojné účetnictví a musí být členem FAČR.

9. Na poskytnutí příspěvku z  NF není právní nárok.

10. Vyúčtování akce (povinnosti žadatele):
-termín:do 30 dnů po ukončení akce, nejpozději však  do 30.11.příslušného kalendářního roku (u akcí probíhajících přes přelom kalendářního roku nejpozději do 31.3.následujícího roku)
- přehled skutečných příjmů a výdajů (doklady)
- výsledková listina

ČLÁNEK II.   Mládežnické akce s možností čerpání příspěvků 

1. MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE KATEGORIE A

Počet účastníků: 8 a více (z toho minimálně 1 zahraniční)

Počet dnů konání: 2 hrací dny a více

Charakter turnaje: mezinárodní turnaj v kategorii mládeže s nadregionálním významem reprezentujícím Královéhradecký kraj a Krajský fotbalový svaz

Podmínky turnaje: přírodní tráva (umělá tráva pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek)

Rozpětí příspěvku NF:10 – 20 000 Kč

2. MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE KATEGORIE B

Počet účastníků: 6 a více

Počet dnů konání: 1 hrací den a více

Charakter turnaje: turnaj v kategorii mládeže s regionálním významem reprezentujícím klub, obec, region a Krajský fotbalový svaz

Podmínky turnaje: přírodní tráva (umělá tráva pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek)

Rozpětí příspěvku NF: 5 – 10 000 Kč

3. MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE KATEGORIE C

Počet účastníků: 4 a více

Počet dnů konání: 1 hrací den

Charakter turnaje: turnaj v kategorii mládeže s regionálním významem reprezentujícím klub, obec a Krajský fotbalový svaz

Podmínky turnaje: přírodní tráva (umělá tráva pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek)

Rozpětí příspěvku NF: 2 – 5 000 Kč

4. SERIÁLY MLÁDEŽNICKÝCH HALOVÝCH TURNAJŮ

Seriál halových turnajů pro fotbalovou mládež pořádaný občanskými sdruženími

minimální počet halových turnajů 4 všech věkových kategorií mládeže podle příslušného soutěžního ročníku

minimální počet účastníků jednoho turnaje 8

Rozpětí příspěvku NF: 2 – 8 000 Kč

5. GRASSROOTS AKCE, DNY TALENTŮ

Akce pro fotbalovou mládež 

Rozpětí příspěvku NF: 2 – 10 000 Kč 

6. FOTBALOVÉ KEMPY

fotbalové kempy musí být realizovány v délce trvání 5 dnů pro nejméně 20 dětí z nejméně 5 klubů, z nichž alespoň jeden musí hrát soutěže organizované Krajským fotbalovým svazem

Počet účastníků:minimálně 20 z minimálně 5 klubů

Počet dnů konání: minimálně 5 dní

Rozpětí příspěvku NF: 200  – 1 000 Kč na účastníka

7. PŘÍSPĚVKY ZA DOBROU PRÁCI V KATEGORIÍCH PŘÍPRAVKA, ŽÁCI A DOROST

Kluby s dobrou prací s mládeží v kategoriích přípravka, žáci a dorost zhodnotí Komise  mládeže KFS a v každé kategorii navrhne do 31. 10. příslušného kalendářního roku VV KFS tři kluby, kterých se bude týkat poskytnutí příspěvku v rámci tohoto kritéria, v tomto případě není tento příspěvek limitujícím pro přidělení příspěvku v jiné kategorii NF. 

8. PODPORA VÝBĚRU OFS

a) příspěvek na přípravu a účast výběrů OFS U10 – U13 v MOS,ZHL
Rozpětí příspěvku NF: 5-30 000 Kč

b) příspěvek na reprezentaci KFS  v celostátním finále výběů OFS
Rozpětí příspěvku NF:i ndividuálně

c)podpora soutěží předpřípravek
Rozpětí příspěvku NF: 5-30 000 Kč

Karel Havlíček
předseda správní rady NF

Ing. Vladan Haleš
člen správní rady NF

Ing. Martin Zbořil
člen správní rady NF 

Formuláře ke stažení:

Formulář1 [zde]

Formulář2 [zde]

Formulář3 [zde]


Vytvořeno: 5.6.2015
Správní rada Nadačního fondu


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace