Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS dne 01. června 2015 v Jičíně a z jednání VV KFS dne 11. května 2015 ve Velichovkách


Datum akce: 30.11.-0001

4

                                     KOMUNIKÉ  č. 7/2015 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 01. 06. 2015 (místo Jičín – začátek 17:00)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jan Neumann, Petr Vítek, Jiří Jeník,
Omluveni:
  Michaela Zimová,

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
  0
Za odborné komise:
Josef Koňák,

Za OFS: 0
Hosté:  Jan Střížka, předseda FVK o. s., JUDr. Jan Malý, starosta Města Jičín, Štěpán Zeman, sekretář SK Jičín.

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) vyslechl zprávu starosty Města Jičín JUDr. Jana Malého:
- představení povolebního stavu v Jičíně, dopad Zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění
- jeden z cílů vybudování nových sportovních kabin v jičínském sportovním areálu (projektová dokumentace)
- snaha o dotaci MŠMT ČR ve vztahu k rekonstrukci kabin ve sportovním areálu

2. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) vyslechl zprávu sekretáře SK Jičín Štěpána Zemana:
- SK Jičín sdružuje 9 týmů včetně staré gardy a fotbalové školičky, 172 členů FAČR, 135 členů v kategorii mládeže
- spolupráce se Sokolem Libáň v kategorii U-17
- spolupráce SK Jičín a Sokola Jičíněves v oblasti přípravek
- činnost fotbalové školičky

3. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 4 (ekonomika KFS), trvá řešení bodů 2 (podání přihlášky do soutěží), 3 (jednání webmaster), 5 (čestné předsednictvo NF), 6 (FVK), 7 (materiál k soutěžím KFS na 22. 06.)

b) splněny body 7 (financování akcí mládeže z NF KFS), trvá řešení bodů 4 (prostředky údržba program MŠMT ČR), 8 (úkoly FVK), 11 (aktiv klubů KFS), 12 (příprava soutěže U-11), 13 (činnost pracovní skupiny k 1. B třídě) z jednání VV KFS ze dne 20. 04. 2015
 
c) trvá řešení bodů 4 (jednání s partnery KFS), 5 (odměny trenérům mládeže) z jednání VV KFS ze dne 30. 03. 2015

d) trvá řešení bodů 9 (ekonomika FVK), 13 (fotbalová revoluce), 15 (Superpohár 2016), z jednání VV KFS ze dne 09. 03. 2015

e) splněny body 12 (jednotná strategie podpory mládeže přes NF),  trvá řešení bodů 9 (zajištění distribuce bezpečných branek), 10 (ekonomická opatření FVK), z jednání VV KFS dne 16. 02. 2015

4. VV KFS vzal s uspokojením na vědomí účast FC Nový Hradec Králové na celostátním finále veteránského fotbalu (4. místo) a vzal na vědomí zprávu místopředsedy OFS Hradec Králové Ing. Vladana Haleše o dalším rozvoji této kategorie v rámci OFS Hradec Králové. Předseda KFS Václav Andrejs vyzval další OFS ke krokům vedoucím k podpoře tohoto segmentu fotbalu.

5. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- ekonomický výsledek KFS k 30. 04. 2015
- provedena kontrola ORK KFS za měsíce I- IV. 2015
- podány žádosti o dotace KM FAČR
- zpráva o dotaci MŠMT ČR na činnost KFS
- členové odborných komisí KFS byli vyzváni k vyúčtování záloh na jejich činnost
- příspěvek FAČR ve výši 110 000 Kč na konání akcí v rámci Měsíce náborů
VV KFS schválil odměnu účetní KFS Mileně Fridrichové a příspěvek ve výši 5 000 Kč OFS Hradec Králové na účast v republikovém finále v kategorii U-12 v Praze.

6. VV KFS projednal stav jednání s jednotlivými partnery KFS a dále distribuci vstupenek na ME U-21 v České republice, které má KFS k dispozici.

7. VV KFS vyslechl zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o přípravě Valné hromady FAČR konané dne 05. 06. 2015:
- příprava samostatnosti profesionálních soutěží
- úprava stanov FAČR, statuty KFS a OFS
- na programu i návrh na odmítnutí Fotbalové revoluce s malou nadějí na úspěch

8. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí zprávu předsedy o. s. Fotbal v kraji (dále jen FVK) Jana Střížky o koncepci činnosti FVK v dalším období:
- průběžné kontroly Finančního úřadu (daňové přiznání za rok 2014 a problematika DPH za 1. čtvrtletí roku 2015)
- problematika předplatného týdeníku FVK od jednotlivých OFS
- patronát FVK nad dvoudenním turnajem U-11 v Hořicích
- spolupráce při náboru nových rozhodčích

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože z porady sekretářů KFS:
- hodnocení stavu přípravy Fotbalové revoluce, řada nejasných bodů
- zachovány střídavé starty (5x v kategoriích U-12 a U-13, 5x v kategorii U-14 a U-15 /dohromady/, 3x v kategorii U-16 a U-17 /dohromady/ a 3x v kategorii U-18-19)
- zákaz střídavých startů v kategorii přípravek

- povolení společného startu klubů (pouze dva partneři)
- zrušeny vetace rozhodčích
- statut farem bude pokračovat v dalším soutěžním ročníku 2015/2016
- plán zrušení hostování v soutěžním ročníku 2016/2017
- výzva k uložení fotografií do systému FR

10. VV KFS projednal návrh předsedy KFS Václava Andrejse na zachování střídavých startů v kategorii přípravek v soutěžním ročníku 2015/2016 v soutěžích Královéhradeckého KFS a tento návrh schválil.
VV KFS zároveň pověřil předsedu STK KFS Ladislava Brože technickým zajištěním tohoto rozhodnutí VV KFS.

11.  VV KFS projednal zprávu předsedy STK KFS Ladislava Brože:
- předběžných 16 přihlášek do Východočeského oblastního přeboru U-19 (7 týmů Pardubický KFS a 9 týmů Královéhradecký KFS)
- VV KFS podpořil návrh STK KFS o sehrání dvojzápasu v kategoriích U-15 a U-17 vždy na shodném hřišti (shodném místě), možnost nekompatibilních dvojic z jiných klubů bude řešena individuálně
- problematika týmů Olympia HK „A“ a Olympia HK „B“, možnost startu v soutěži U-15 a U-17 byla podpořena za předpokladu hraní na seznamy hráčů, kteří dále nemohou startovat za druhý tým, VV KFS dále doporučil tyto seznamy koncipovat podle ročníků narození
- soutěže U-11 budou řízeny plně pouze STK KFS

12. VV KFS schválil místo konání finále Poháru hejtmana KHK dospělých v Miletíně dne 10. 06. 2015 a potvrdil předchozí hlasování per-rollam.
VV KFS pověřil účastí na této akci Václava Andrejse, Vladimíra Blažeje a Jana Neumanna a vzal na vědomí předání diplomů absolventům UEFA licence B o přestávce tohoto utkání.

13. VV KFS schválil místa konání finálových turnajů Pohárů mládeže 2015:
- kategorie U-19 Hlušice (garant Vladimír Blažej) 20. 06. 2015
- kategorie U-17 Úpice (garant Karel Havlíček) 20. 06. 2015
- kategorie U-15 Vamberk (garant Miloš Židík) 20. 06. 2015

14. VV KFS vzal na vědomí přípravu 11. ročníku Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje U-17 v Novém Bydžově a v Hlušicích, pověřil vedením výběru Královéhradeckého KFS U-17 trenéra Jaroslava Panenku a přípravou nominací dále předsedu TMK KFS Karla Havlíčka a člena TMK KFS Martina Novotného.

15. VV KFS vzal na vědomí konání Valné hromady ČUS dne 25. 06. 2015 a pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše úhradou členského příspěvku.

16. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS za uplynulé období v rámci soutěžního ročníku 2014/15:

a) KM KFS (sekretář Karel Havlíček)
- realizace akcí Měsíc náborů v Trutnově a v Chlumci nad Cidlinou
- pořadatelství GRASSROOTS finále U-9 Jiskra Hořice
- příprava Zimní halové ligy, diskuze o pořadatelství v Rokytnici v Orlických horách
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Marka Pilného projednáním logistiky ZHL s předsedy OFS.

b) DCK KFS (předseda Josef Koňák)
- zpráva o jednání k novému Disciplinárnímu řádu

VV KFS zamítl možnost vyplacení hráče po udělení 2. ŽK v utkání a následném vyloučení.
VV KFS zamítl možnost vyplacení hráče po udělení 4. ŽK v průběhu soutěže a po udělení 8. ŽK v průběhu soutěže a rozhodl o nezavádění tohoto institutu v soutěžích KFS.
 
c) TMK KFS (předseda Karel Havlíček)
- zpráva o průběhu závěrečných zkoušek a soustředění licence B ve dnech 01-03. 05. 2015 v Hlušicích

d) KRD KFS (gestor Václav Andrejs)
- zrušen seminář rozhodčích

VV KFS vyzval všechny odborné komise KFS k zasílání návrhů na doplnění Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2015/2016.

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátek v 17:00):
22. 06. 2015 – Nový Bydžov

03. 08. 2015 – Broumov
24. 08. 2015 – místo určí OFS Rychnov nad Kněžnou

 

                                                                     Václav Andrejs

                                                          předseda Královéhradeckého KFS

 

                                     KOMUNIKÉ  č. 6/2015 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 11. 05. 2015 (místo Velichovky – začátek 17:00)

Přítomni: Václav Andrejs, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Michaela Zimová, Miloš Židík, Jan Neumann,
Omluveni:
  Petr Vítek, Jiří Jeník, Marek Pilný

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
  0
Za odborné komise:
Martin Zbořil, Leoš Slavíček,

Za OFS: 0
Hosté:  Jan Střížka, předseda FVK o. s.,

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 5 (ekonomika KFS), 6 (usnesení zastupitelstva KHK), 15e (zkoušky trenérů licence B UEFA), 15f  (odpověď KR KFS rozhodčí Franěk), trvá řešení bodů 4 (prostředky údržba program MŠMT ČR), 7 (financování akcí mládeže z NF KFS), 8 (úkoly FVK), 11 (aktiv klubů KFS), 12 (příprava soutěže U-11), 13 (činnost pracovní skupiny k 1. B třídě) z jednání VV KFS ze dne 20. 04. 2015
 
b) splněny body 7 (doplnění směrnice KFS-střediska mládeže), trvá řešení bodů 4 (jednání s partnery KFS), 5 (odměny trenérům mládeže) z jednání VV KFS ze dne 30. 03. 2015

c) trvá řešení bodů 9 (ekonomika FVK), 13 (fotbalová revoluce), 15 (Superpohár 2016), z jednání VV KFS ze dne 09. 03. 2015

d) trvá řešení bodů 9 (zajištění distribuce bezpečných branek), 10 (ekonomická opatření FVK), 12 (jednotná strategie podpory mládeže přes NF) z jednání VV KFS dne 16. 02. 2015

2. VV KFS projednal text přihlášky k účasti v soutěžích KFS v soutěžním ročníku 2015/2016  a tuto přihlášku schválil.

3. VV KFS pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože jednáním s webmasterem stránek KFS.

4. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- ekonomický výsledek KFS k 31. 03. 2015
- granty Královéhradeckého kraje – 15 000 Kč Středoškolský pohár, 22 000 Kč Kouba-cup 2015, 12 000 Kč Zimní turnaje mládeže, 40 000 Kč podpora vzdělávání trenérů a rozhodčích KFS

5. VV KFS vzal na vědomí přípravu pracovního jednání čestného předsednictva Nadačního fondu mládeže KFS dne 20. 08. 2015 a pověřil trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka zasláním pozvánek na toto jednání.
VV KFS dále schválil úhradu podpory trenérů mládeže v soutěžích Královéhradeckého KFS z prostředků získaných na základě podpory Královéhradeckého kraje prostřednictvím Nadačního fondu mládeže KFS..

6. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí zprávu předsedy o. s. Fotbal v kraji (dále jen FVK) Jana Střížky o koncepci činnosti FVK v dalším období:
- protokolární předání účetnictví FVK
- koncepce inzerce v rámci médií FVK
- zpracování upoutávky na E-shop FVK
- seznámení s hospodářskými výsledky za měsíc březen 2015

7. VV KFS pověřil přípravou nového soutěžního ročníku 2015/2016 včetně zpracování pracovního materiálu k postupům a sestupům pracovní skupinu ve složení Ladislav Brož, Marek Pilný a Vladimír Blažej pro jednání VV KFS dne 22. 06. 2015.

8. VV KFS vzal na vědomí první zprávu pracovní skupiny (Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Ladislav Brož) k soutěži 1. B třída mužů ve vztahu k přípravě možných východisek pro soutěžní ročník 2016/2017, který bude předmětem diskuze a stanovisek dotčených klubů a Okresních fotbalových svazů.
- pracovní skupina navrhuje možné varianty pro soutěžní ročník 2016/2017
a) ponechání stávajícího stavu
b) návrat k dvěma skupinám 1. B třídy po 14 účastnících s rizikem mimořádně velkého počtu sestupujících v soutěžním ročníku 2015/2016
- pracovní skupina vzala na vědomí vyjádření jednotlivých OFS Královéhradeckého kraje a považuje možné východisko dvou skupin 1. B třídy po 16 účastnících za nevhodné

- pracovní skupina vzala na vědomí návrh STK KFS o použití Bergerových tabulek i pro jarní část soutěže a doporučila nevkládat v 1. B třídě vložená středeční kola

 9. VV KFS projednal návrh termínové listiny KFS pro podzimní část soutěžního ročníku 2015/2016 a tento návrh schválil.

10. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse z aktivu předsedů KFS s těmito závěry:
- příprava kroků k osamostatnění profesionálních soutěží
- od roku 2016 budou členské příspěvky plnit roli zálohy klubu pro FAČR

11. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka jednáním s provozovatelem TV COM týkajícího se poruchových grabovacích karet a jejich úhrad.

12. VV KFS projednal a schválil podporu žádosti o dotaci TJ Sokol Dohalice týkající se opravy budovy sokolovny v Dohalicích.

13. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS za uplynulé období v rámci soutěžního ročníku 2014/15:

a) STK KFS (předseda STK Ladislav Brož)
- zahájení losovacího aktivu klubů KFS dne 27. 06. 2015 v 9:00

b) KM KFS (předseda Martin Zbořil)
- příprava týmu KFS na Letní olympiádu mládeže v Plzni 14-19. 06. 2015, schválena nominace a realizace přípravného kempu
- informace o průběhu pohárů mládeže
- výběr pořadatelů finálových turnajů mládežnických pohárů
- VV KFS schválil příspěvek ve výši 5 000 Kč na jednu akci v rámci Měsíce náborů pořádaných subjekty na území Královéhradeckého kraje
- VV KFS schválil příspěvek ve výši 5 000 Kč na dopravu výběru OFS Hradec Králové U-12 na celostátní finále konané v Hluku

c) ORK KFS (gestor Miloš Židík)
- zasedání ORK KFS proběhne 21. 05. 2015

d) DCK KFS (gestor Miloš Židík)
- řešena průběžná agenda DCK KFS


e) TMK KFS (předseda Karel Havlíček)
- zpráva o závěrečných zkouškách a soustředění licence B ve dnech 01-03. 05. 2015 v Hlušicích
- zkoušky skládalo 23 frekventantů kurzu

f) KRD KFS (gestor Václav Andrejs)
- průběh fyzických prověrek 08. 05. 2015 (68 rozhodčích uspělo, 2 neuspěli, 7 omluveno)
- průběh náborů mladých rozhodčích
- seminář rozhodčích dne 05. 06. 2015 (téma ofsajd, přednášející J. Kureš, další téma Fotbalová revoluce)
- hodnoceny výkony rozhodčích
- připraven kemp talentovaných rozhodčích v srpnu 2015 pro 15-20 účastníků

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátek v 17:00):
01. 06. 2015 – Jičín

22. 06. 2015 – Nový Bydžov
03. 08. 2015 – Broumov
24. 08. 2015 – místo určí OFS Rychnov nad Kněžnou

 

                                                                          Václav Andrejs

                                                                 předseda Královéhradeckého KFS

 

 

                                                        

                  

                  

 

                                     

 

 

 

 

                                                                                         

  

 

 

                                                        

 

                 

 


Vytvořeno: 14.6.2015
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace