Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 1. října 2012


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É  č. 13/2012 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 1.10.2012 (místo Třebechovice p.O.) od 16,00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Vladan Haleš, Michaela Zimová, Miloš Židík, Petr Vítek,

Omluveni: Marek Pilný, Vladimír Blažej, Pavel Moník, Ladislav Brož

Sekretariát: 0

ORK: Miroslav Řehák

Za odborné komise:  Martin Zbořil, Zbyněk Novotný, Jan Dušek, Jiří Krenčík

Za OFS
: 0


Hosté:
Ing.Jiří Němec, starosta Města Třebechovice p.O., Mgr.Roman Drašnar, místostarosta Města Třebechovice p.O., Jiří Voslář, předseda FK, Jiří Kynos, předseda SK

 

VV KFS vyslechl zprávu starosty Města Třebechovice p.O. Ing. Jiřího Němce o stavu podpory sportu a fotbalu v Třebechovicích p.O. (rozpočet města, volnočasové aktivity 1 800 000 Kč, podpora ledního hokeje a fotbalu (fotbal cca 250 000 Kč), členská základna fotbalu cca 195 členů.
VV KFS poděkoval starostovi Města Třebechovice p.O. Ing. Jiřímu Němcovi a dalším představitelům Města Třebechovice o.P. za jejich podporu sportu a kopané v Třebechovicích p.O. a vyslechl  jejich hodnocení současného stavu rozpočtu města ve vztahu k podpoře sportu a fotbalu v Třebechovicích p.O. včetně problematiky údržby sportovních areálů ve vlastnictví TJ a přímé finanční podpory Města Třebechovice p.O. fotbalové mládeži.
VV KFS vysoce ocenil podporu fotbalového klubu ze strany Města Třebechovice p.O..
 
1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 10.9.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny úkoly 2,3,4,5,7,8,15, trvá řešení bodů 9 (ankety), 10 (Pohár předsedy ŘKM),11 (JUTA Grass pohár), 12 (Středoškolský pohár KFS), 14 (trenérské licence týmů mládeže), 17 (čtvrtfinále Poháru KFS), 18 (reorganizace)
b) splněny úkoly 6 (webové stránky KFS), 16 (přebory OFS U-12,11), trvá řešení bodu 12 (kontrola trenérských licencí) ze zasedání VV KFS ze dne 20.8.2012
c) trvá řešení úkolu 9 (předání sbírky rodině Jiřího Malého, poukaz, odeslání, Fotbal v kraji), trvá řešení bodů  8c (absence odpovědi OMNF FAČR) ze zasedání VV KFS dne 30.7.2012
d) trvá řešení 5 (stanovení odměn pro kluby dospělých 12/13), 8 (činnost o.s.FVK) ze zasedání VV KFS dne 2.7.2012

e) trvá řešení bodů  4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012
f) trvá řešení bodů 17 (3.Galavečer KHK), 28 (dotace RegK FAČR) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012

g) trvá řešení bodu 21 (akce v Tree of Life 7.12.12) ze zasedání VV KFS ze dne 16.4.2012
h) splněn bod 10 (smlouvy s partnery-Datalife) ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012 


2. VV KFS projednal problematiku oficiálních webových stránek KFS s těmito závěry:
a) upozornění klubů na možnost uvedení detailů o subjektu (založení, vedení, členové apod.)
b) informace o oficiálních webových stránkách pro kluby Pardubického KFS (problematika obsazování rozhodčích atd.), informace zajistí sekretariát KFS
c) jednání  FAČR („proklik“ ze stránek FAČR jde na jiné webové stránky)
VV KFS vzal na vědomí další schůzku předsedy KFS s programátorem stránek a s panem Janem Duškem.   

3. VV KFS schválil doplnění Směrnice o činnosti registračního místa KFS o dohody o hmotné zodpovědnosti pro sekretáře KFS Ladislava Brože a trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka.
VV KFS dále potvrdil znění Směrnice o činnosti registračního místa KFS.

4. VV KFS vzal na vědomí požadavek ORK KFS na jednání dne 23.10.2012 od 14,00 a uložil sekretáři KFS přítomnost na tomto jednání a požádal o přítomnost i účetní KFS Milenu Fridrichovou.
 
5. VV KFS pověřil o.s. Fotbal v kraji zajištěním a distribucí reklamních předmětů pro komise, partnery a kluby KFS.
 
6. VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje projednáním zajištění ubytování s vedením středních škol a školních právnických osob se sídlem v Hradci Králové pro účastníky  Poháru Řídící komise soutěží na Moravě 2013.
 
7. VV KFS projednal a vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o výsledcích jednání Regionální komise FAČR:
a) systém rozdělení členských příspěvků FAČR
b) výměna registračních průkazů hráčů
c) společný postup Královéhradeckého KFS, Pardubického KFS a Moravskoslezského KFS pro zajištění rotace výstavby Grasroots Minihřišť v jednotlivých krajích
VV KFS dále pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože a trenéra mládeže KFS zpracováním návrhu na časový harmonogram výměny registračních průkazů hráčů od 15.11.2012 v Královéhradeckém KFS.
VV KFS dále pověřil KM KFS zpracováním návrhu na odměnění zasloužilého trenéra mládeže v rámci Královéhradeckého KFS pro účely ocenění na Galavečeru mládežnické a neprofesionální kopané dne 6.ledna 2013 v Praze.
VV KFS dále odmítl návrhy smluv společnosti Public footbal předložené na zasedání Regionální komise předsedovi KFS a uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi dále jednat o podmínkách realizace projektu.
 
8. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše projednáním otázky ekonomických vazeb k nájemnému a účetním službám ve vztahu k OS ČeSTV na základě závěrů Fotbalové asociace České republiky.
 
9. VV KFS projednal obsah článků publikovaných Tomášem Brixim na stránkách www.khfotbal.com a  rozhodl na tyto články nereagovat s odkazem na neznalost, neodbornost, účelovou manipulaci a zkreslování faktů spojených s výrazně osobní motivací autora.
VV KFS vzal dále na vědomí informaci předsedy KFS o písemném upozornění Tomáše Brixiho na možnost neoprávněného využívání informací a materiálů získaných v rámci činnosti člena odborných komisí KFS, kterou konal z pověření KFS.
VV KFS pověřil dále předsedu KFS projednáním otázek vazeb jiných serverů na jiné než oficiální webové stránky KFS.
 
10. VV KFS projednal ekonomickou problematiku Královéhradeckého KFS s těmito závěry:
a) evidence čísel běžných účtů členů odborných komisí KFS pro účely úhrad cestovních náhrad (zajistí sekretariát KFS)
b) zajištění vyúčtování a příprava vyúčtování grantů Královéhradeckého kraje (Mgr.Krenčík, Mgr.Šob pro granty ve vztahu k mladým rozhodčím, Brož, Havlíček ve vztahu k mládežnické kopané, Ing.Haleš, Fridrichová ve vztahu k metodické správnosti vyúčtování)
c) předání účetních dokladů za kalendářní měsíc IX./2012 spojená s přípravou účetní uzávěrky
d) průběžná evidence předpokladu příjmů a výdajů za rok 2012
 
11. VV KFS projednal otázky přípravy Galavečera krajského fotbalu 2013 s těmito závěry:
a) průběh schůzky přípravného výboru v Hořicích
b) pronájem místa konání nebude organizátory účtován, projednán příspěvek Města Hořice a místních podnikatelských subjektů
c) další schůzka organizačního výboru proběhne 7.12.2012 v Lázních Bělohrad
VV KFS vysoce ocenil organizační práci a celkovou úroveň příprav ze strany Města Hořice a managementu Jiskry Hořice a poděkoval starostovi Hořic Ivanu Doležalovi a pánům Janu Střížkovi a Oldřichu Gottwaldovi za dosavadní vysokou úroveň přípravných činností.
 
12. VV KFS projednal problematiku distribuce týdeníku Fotbal v kraji prostřednictvím stávající společnosti, která v tomto směru ukončuje činnost.
VV KFS pověřil člena VV KFS Ing.Michaelu Zimovou a předsedu o.s. Fotbal v kraji Mgr.Miroslava Hofmana jednáním s regionálním distributorem (Česká pošta) s účinností od jarní části soutěžního ročníku 2012/2013.
 
13. VV KFS projednal a vzal na vědomí nedostatečný počet týmů mládeže u klubů startujících v krajských soutěžích Královéhradeckého KFS v soutěžích dospělých SK Libčany (chybějící 1 tým mládeže), FK Vysoká n.L. (chybějící 1 tým mládeže) a Sokol Deštné v O.h. (žádný tým mládeže)
VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy STK KFS o stanovení kompenzačních poplatků STK KFS uvedeným klubům ve smyslu Rozpisu soutěží Královéhradeckého KFS pro soutěžní ročník 2012/2013.
 
14. VV KFS pověřil TMK KFS zpracováním vzorového plánu školení a doškolení trenérů licence C v rámci konzultace s vedoucím oddělení vzdělávání trenérů FAČR Mgr.Antonínem Plachým.
 
15. VV KFS projednal a schválil změnu trenérského obsazení výběrů KFS U-13 až U-15 při doplnění o trenéra krajského SpSM MFK Trutnov Aleše Zahálku (výběr KFS U-13) a dále s posunem trenéra Milana Frýdy k reprezentačnímu výběru U-14 a s výkonem funkce vedoucích týmů U-13 a U-14 Romanem Prokopcem.
VV KFS schválil výši odměny trenérů výběrů KFS U-13 až U-15 za jeden den realizované akce (utkání MKS, utkání Kouba-cupu, kempy, halové turnaje) v rámci činnosti OSVČ.
 
16. VV KFS schválil realizaci Poháru KFS starších žáků pro SR 2012/2013 ve shodném modelu s JUTA GRASS pohárem U-19 (zimní část pro 30 týmů U-15 s 10 skupinami po třech týmech na umělých travách, 16 postupujících do osmifinále, poté čtvrtfinále a finále Poháru 23.6.2013 se 4 účastníky) při shodném financování v modelu Poháru U-19.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje a KM KFS zpracováním konečného modelu a způsobu financování soutěže a jeho předložením na dalším zasedání VV KFS.
 
17. VV KFS schválil personální obsazení VPR mladých rozhodčích pro soutěžní ročník 2012/2013 pro rozhodčí M.Novotného, D.Kruckého a F.Stiebera.
 
18. VV KFS schválil rozdělení 35 sad dresů od společnosti ALEA pro účely Královéhradeckého KFS s těmito závěry:
a) 18 sad dresů pro účely JUTA GRASS Poháru U-19 (obdrží první dva týmy v zimní části v tříčlenných kvalifikačních skupinách hraných na UMT Královéhradeckého kraje)
b) 10 sad dresů pro OFS Královéhradeckého KFS
c) 7 sad dresů pro účely dalších potřeb Královéhradeckého KFS

19. VV KFS vzal na vědomí logistiku grantů Královéhradeckého kraje pro rok 2013, program Volnočasové aktivity a sport 2013 (termín zahájení výzvy 12.11.12, datum ukončení výzvy 20.12.12):
a) mládežnické turnaje (náměty zpracují Mgr.Vladimír Blažej a Karel Havlíček)

b) reprezentace KFS (náměty zpracují Karel Havlíček a Ing.Martin Zbořil)
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje sledováním termínových záležitostí týkajících se vyhlášení grantových schémat Královéhradeckého kraje.


20.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) DCK KFS (gestor Miloš Židík)

- informace o řešení problematiky zápasu KP mužů Hořice-Lázně Bělohrad
- řešení neoprávněných startů v soutěžích
- projednávání problematiky zápasu Lázně Bělohrad – Olympia Hradec Králové
řešení pouze běžných přestupků, dva případy vykázání člena realizačního týmu z lavičky

b) STK KFS (gestor a předseda Miloš Židík)

- předán návrh termínové listiny KFS pro jarní část SR 2012/2013, schválení proběhne na VV KFS dne 22.10.2012

- důvody odložení utkání (zdravotní důvody) KP U-19 Baník Žacléř-Bystřian Kunčice
- problematika technického stavu přístřešku pro diváky na stadionu SK Sobotka

c) KM KFS (předseda Ing. Martin Zbořil)

- výsledek diskuze s vedoucím oddělení vzdělávání trenérů FAČR Mgr.Antonínem Plachým (uveden v zápise KM KFS ze dne 25.září 2012)
- vzhledem k neúčasti zástupců klubů na seminářích OZP nutných pro řízení turnajů v kategoriích U-13, U-11 rozhodl VV KFS o změně pořadatelství - 6.10.2012 Rtyně (místo Hronova), 13.10. Broumov (místo Dvora Králové), 20.10. Česká Skalice (místo Náchoda)

d) KR KFS (gestor Václav Andrejs, předseda Zbyněk Novotný, manažer ŠMR Mgr.Jiří Krenčík)

- Škola mladých rozhodčích proběhne v měsících I-II.2013 ve dvou dvoudenních seminářích v Náchodě v roce 2013
- projednána problematika obsazení sobotních termínů soutěží KFS

Program dalších jednání VV KFS v 2.pololetí roku 2012.

22.10.2012                 16,00               Jičín    

12.11.2012                 16,00               Červený Kostelec

07.12.2012                 16,00               Lázně Bělohrad (společná akce s odbornými komisemi)

 

                                                                                        

ověřovatel zápisu: Petr Vítek                                                        

                    

                                                                                           

 

 


Vytvořeno: 9.10.2012
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace