Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS dne 14. září 2015 v Hradci Králové


Datum akce: 30.11.-0001

 

                                     K O M U N I K É  č. 11/2015
z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 14. 09. 2015 (místo Nový Hradec Králové – začátek 17:00)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladan Haleš, Petr Vítek, Jan Neumann
Omluveni:
  Jiří Jeník, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Miloš Židík

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
  0

Za odborné komise: Josef Koňák
Za OFS: 0
Hosté:  Jan Střížka, Ing. Václav Vašata


1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 3 (přerozdělení dotace IV.), trvá řešení bodu 7 (Středoškolský pohár 2015), 8 (příprava Galavečera 2016)

b) trvá řešení bodů 4 (jednání KHK branky, jednání 14. 09. 15), 5 (nová koncepce webu), 6 (platby DKFS) z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

c) trvá řešení bodů 4 (analýza termínové listiny jaro 2016 ve vztahu k EURU 2016), 14 (FVK – úprava stanov k novému Občanskému zákoníku) z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

d) trvá řešení bodů 4 (prostředky údržba program MŠMT ČR) z jednání VV KFS ze dne 20. 04. 2015
 
e) trvá řešení bodů 4 (jednání s partnery KFS), 5 (odměny trenérům mládeže) z jednání VV KFS ze dne 30. 03. 2015

f) trvá řešení bodů 15 (Superpohár 2016) z jednání VV KFS ze dne 09. 03. 2015


2. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS o  průběhu jednání dne 14. 09. 2015 na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje týkající se projektu „Bezpečné branky“.

3. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice.
-         předloženy výsledky k 31.8.2015, výsledek + 484.000,-- Kč, způsobeno zejména inkasem soutěžních záloh a obdržením dotací FAČR
-         zlepšená platební morálka klubů
-         nutno prověřit způsob evidence a kontroly plateb pro KFS přes IS FAČR

4. VV KFS opakovaně projednal problematiku přímých přenosů v projektu FOTBAL LIVE a vzhledem k pokračujícím nedostatkům rozhodl o průběžné výši pokut za nedostatky v rámci přenosů v souladu s Rozpisem soutěží KFS ve výši 1 000 Kč.  
VV KFS doporučil STK KFS v nastaveném trendu pokračovat i s ohledem na zjištěné nedostatky z víkendu 05-06. 09. 2015 .

5. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy STK KFS Ladislava Brože o problematice Informačního systému (dále jen IS) a doporučil všem klubům KFS pozorné sledování Zpráv STK KFS, kde jsou průběžně zveřejňovány další pokyny.


6. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS o vývoji jednání ve vztahu k osamostatnění nejvyšší fotbalové soutěže České republiky .
VV KFS podpořil stávající návrh FAČR rámcové smlouvy s Ligovou fotbalovou asociací (dále jen LFA), na jejímž základě by mělo dojít k oddělení profesionálních soutěží.
VV KFS pověřil předsedu KFS prezentací podpory návrhu na Regionální komisi 07. 10. 2015 v Praze.

7. VV KFS schválil ankety Galavečera krajského fotbalu 2016 v Náchodě.

JUNIOR CENA (návrhy podává KM)
Bomber roku kategorie dorost (zpracuje PTM Karel Havlíček)
Bomber roku kategorie muži (KP,1.A,1.B, zpracuje sekretář KFS Ladislav Brož)
Trenér mládeže (návrhy podává KM + veřejnost)
Rozhodčí KFS do 21 let (návrhy dává KR + veřejnost)
Rozhodčí KFS (návrhy dává KR + veřejnost)
Fotbalová obec roku (návrhy dává veřejnost)
Fotbalový starosta roku (návrhy dává veřejnost)
Cena Fair Play (sumarizace návrhů gestor Ing. Vítek)
Zvláštní cena Fotbalu v kraji (navrhuje vedení FVK o.s.)
Gól roku (hlasování veřejnosti)
Zvláštní cena KFS (navrhuje VV KFS)
Cena Jana Modřického (návrhy dává veřejnost)

VV pověřil členku VV KFS Ing. Michaelu Zimovou zveřejněním anket na webu khfotbal.cz a časopisu Fotbal v kraji do 5.10.2015.
Veřejnost může své návrhy na ocenění zasílat do 30. 11. 2015 na emailovou adresu galavecer@khfotbal.cz. Organizační schůzka přípravného výboru proběhne v říjnu 2015.

8. VV KFS uložil trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi zajištění vyúčtování grantů Krajského úřadu u akcí, které proběhly, případně je lze již vyúčtovat..

9. VV KFS schválil statut Krajského střediska mládeže (dálen jen KSM) včetně návrhu rozdělení finančních prostředků těmto klubům předložený trenérem mládeže KFS Karlem Havlíčkem:                                                                                          

FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ 30.000,--                              
TJ Sokol Třebeš 30.000,--
FC Vrchlabí 20.000,--  
MFK Nové Město nad Metují 20.000,--                             

VV KFS dále schválil finanční příspěvek pro kluby TJ Jiskra Hořice a TJ Červený Kostelec, které splnily kritéria KSM, ale v bodovém hodnocení se neumístily.

Finanční příspěvek bude realizován v rámci podpory Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže v Královéhradeckém kraji (dále jen NF), VV KFS schválil dotaci  ve výši tohoto příspěvku do NF.

10. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy FVK, z. s., Jana Střížky o aktuálním stavu hospodaření spolku včetně pozitivního řešení neuhrazených předplatných časopisu z minulých období (vedení FVK žádá předsedy OFS o součinnost v jejich okresech) a strukturálních změnách časopisu.                                                                        
11.  VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS za uplynulé období v rámci soutěžního ročníku 2014/15:

a) KM KFS (sekretář Karel Havlíček)                                                                                                                    - sekretář KM informoval o připravenosti Středoškolského pohár, přihlášky byly poslány na případné zájemce o účast v tomto turnaji, turnaj se bude hrát ve dvou základních skupinách (pořadatelé Hlušice a Slavia Hradec Králové) v termínu 30. 9. 2015 – 01. 10. 2015. Finále se uskuteční 07. 10. 2015 v areálu Slavie Hradec Králové
- sekretář KM informoval o probíhající akci Měsíc náborů, která se uskuteční na 5 místech v Královéhradeckém kraji:
15. 09. 2015 FC Vrchlabí
22. 09. 2015 FK Černilov
25. 09. 2015 RCSM Rozkoš Česká Skalice
25. 09. 2015 Spartak Opočno
29. 09. 2015 FC Nový Hradec Králové
30. 09. 2015 MFK Trutnov                                                                                                                              - - sekretář KM informoval o výsledcích 1. kola MKS kategorie U 14 a U 13, kde oba výběry KKFS zvítězily na půdě Pardubického KFS, další kolo sehraje náš výběr v Olomouckém kraji.
- sekretář KM informoval o definitivní podobě ZHL výběrů OFS: OFS:       
06. 12. 2015 sportovní hala Třebeš Hradec Králové výběry OFS U 10, U 11             
19. 12. 2015 sportovní hala Lázně Bělohrad výběry OFS U 10, U 11
17. 01. 2016 sportovní hala Jaroměř výběry OFS U 10, U 11                       
23. 01. 2016 sportovní hala Rtyně v Podkrkonoší výběry OFS U 12, U 13

b) STK KFS (předseda Ladislav Brož)                                                       

- předseda STK KFS informoval o poznatcích z probíhajících utkání v návaznosti na Fotbalovou revoluci a zaváděný Informační systém FAČR.                                                                                                             - předseda STK informoval o personální situaci v klubech FC Olympia HK (KP MD) a SK Jičín (KP SP) v návaznosti na start hráčů v týmech A a B, respektive I. A II. K této informaci přijal VV KFS následující stanovisko:
"VV KKFS na svém zasedání 14. 9. 2015 v Hradci Králové projevil znepokojení se situací v soutěži NADLER KP starších žáků (souběžný start Olympie Hradec Králové A a Olympie Hradec Králové B v jedné skupině soutěže) a Krajském přeboru starší přípravky (souběžný start SK Jičín I a SK Jičín II v různých skupinách jedné soutěže) a pokládá rozhodnutí STK KKFS z 03. 09. 2015 ve vztahu ke startům hráčů za více družstev za nepřijatelné."                                                                            
VV KKFS částečně chápe personální složitosti s obsazením více družstev jednoho klubu v jedné kategorii, ale důrazně trvá na dodržení ustanovení Soutěžního řádu, který požadují předložení seznamů hráčů jednotlivých družstev bez možnosti startu těchto hráčů mezi družstvy! VV KKFS jednoznačně neakceptuje současný stav v nastupování hráčů mezi družstvy těchto klubů a požaduje po obou klubech předložit do 18. 09. 2015 předsedovi STK KKFS řešení současné situace s tím, že jakýkoliv podobný start hráčů je nepřijatelný a v případě opakování může STK KKFS rozhodnout o vyloučení družstva ze soutěží.      
                                                                                                                      
c) KRD KFS (gestor Václav Andrejs)

- předseda KFS informoval o zdařilé výměně rozhodčích s Olomouckým KFS
- oficiální web pro obsazování R a DFA je is.fotbal.cz,  obsazení na webu khfotbal.cz je informativní 
- veškeré aktualizace se budou prováděny pouze na webu is.fotbal.cz
- pozornost obsazování podzimní části 1. B třídy
- VV KFS ukládá KR zajistit vyúčtování 1. části Konvence 2015/16 – Kemp rozhodčích.

d) TMK KFS (předseda Karel Havlíček)

- předseda TMK KFS přednesl informaci a zajištěnosti semináře trenérů 21. 09. 2015, předpokládaná účast 160 mládežnických trenérů
- systém výplaty odměn trenérům mládeže klubů KFS prostřednictvím Nadačního fondu

e) DCK KFS (ing. Josef Koňák)

- informace o projednávaných případech
- informace o zveřejňování rozhodnutí prostřednictvím Úřední desky a na webu khfotbal.cz

f) ORK KFS

- sekretář KFS informoval o došlé pozvánce na Aktiv předsedů ORK KFS RK OFS k provádění kontrol dotací v rámci FAČR. Tento aktiv se uskuteční v sobotu 10. 10. 2015 v novém sídle FAČR v Praze na Strahově se začátkem v 17,30 hodin. Účastí byl pověřen předseda ORK Jan Staněk.

Termín dalších zasedání VV KFS (začátek vždy v 17:00):
05. 10. 2015 – Nový Hradec Králové

26. 10. 2015 – Hořice

 

 

                                                      Václav Andrejs                                        

                                                   předseda Královéhradeckého KFS

 


Vytvořeno: 20.9.2015
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace