Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS dne 16. listopadu 2015 v Hradci Králové - Třebši


Datum akce: 30.11.-0001

                                     K O M U N I K É  č. 14/2015 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 16. 11. 2015 (místo Hradec Králové, Třebeš – začátek 16.30)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Petr Vítek, Vladan Haleš, Michaela Zimová, Jan Neumann, Jiří Jeník, Miloš Židík
Omluveni:
  Vladimír Blažej, Karel Havlíček

Sekretariát:  Ladislav Brož
ORK:
  0

Za odborné komise: Martin Zbořil
Za OFS:
Hosté: Jan Střížka   


1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 5 (zveřejnění anket Galavečera), 6 (ekonomika KFS), 8 (Fotbal live), 10 (termínová listina KFS jaro 2016), 13 (člen KM KFS Červenka), 14 (motivační příspěvky klubům KFS), trvá řešení bodů 2 (uspořádání Valné hromady KFS), 4 (poděkování KHK), 9 (kompenzační poplatek Zdelov), 11 (faktografická evidence soutěží malých forem fotbalu), 12 (dohled členů VV KFS nad turnaji přípravek), 16 (závěrečné jednání VV KFS a komisí) z jednání VV KFS ze dne 05. 10. 2015

b) trvá řešení bodu 6 (ankety Galavečera) z jednání VV KFS ze dne 14. 09. 2015

c) trvá řešení bodu 8 (příprava Galavečera 2016), z jednání VV KFS ze dne 24. 08. 2015

d) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu), 6 (platby DKFS) z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

e) trvá řešení bodu 14 (FVK – úprava stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem) z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

f) trvá řešení bodu 4 (prostředky údržba program MŠMT ČR) z jednání VV KFS ze dne 20. 04. 2015
 
g) trvá řešení bodu 4 (jednání s partnery KFS, doposud neuzavřena smlouva se společností DATALIFE) z jednání VV KFS ze dne 30. 03. 2015

h) trvá řešení bodu 15 (Superpohár 2016) z jednání VV KFS ze dne 09. 03. 2015

2. VV KFS vyzval KRD k předložení podkladů pro zajištění solidárního systému výplaty jízdného delegátů , dále pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše předložením finálního návrhu na příštím zasedání VV KFS  

3. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing Vladana Haleše:
- prezentovány výsledky KFS k 31. 10. 2015 (výsledek hospodaření, úhrada veškerých závazků, drobné pohledávky jsou urgovány) a výhled hospodaření k 31.12. 2015 (značné pravidelné výdaje v závěru roku)
- provedeno vyúčtování grantů Královéhradeckého kraje na portálu KHK
- v realizaci vyúčtování dotací FAČR (MŠMT na činnost, KM na mládežnické akce, Měsíc náborů) je nutné zajistit kontrolu a podpisy zástupce ORK
- apelace na dodání vyúčtování komisí za podzim 2015

4. VV KFS schválil bonusy za vítězství ve skupinách 1. B třídy v podzimní části 2015:

FK Náchod B – 6.500,--

SK Solnice – 5.500,--

Sokol Malšovice – 4.500,--

MFK Trutnov C – 3.500,--

VV KFS zadal sekretáři KFS zajistit agendu výplaty bonusů.

5. VV KFS schválil dotaci pro Nadační fond ve výši 40 000 Kč na úhradu nákladů (odměny, cestovné) trenérů výběrů KFS realizované v MKS na podzim 2015 a na podporu trenérů výběrů OFS v roce 2015

6. VV KFS vzal na vědomí rozhodnutí OK 110/10/2015 ve věci přezkumu souladu Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2015 - 2016 Královéhradeckého KFS se Soutěžním řádem .
OK FAČR rozhodla tak, že Hlava VI. článek 2 odst. 1 písm. a) až c) jsou ve stanovení výše kompenzačního poplatku v rozporu s § 33 Soutěžního řádu a zrušují se dnem vykonatelnosti tohoto rozhodnutí, tj. k 30. 06. 2016.
VV KFS na základě rozhodnutí OK pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože k vyzvání zástupce oddílu  Sokola Zdelov k úhradě zbytku kompenzačního poplatku.

7. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS o pracovní schůzce předsedů všech krajů Čech i Moravy 29. 10. 2015 v sídle FAČR k návrhu smlouvy o oddělení profesionálních soutěží.

8. VV KFS  pověřil PTM KFS Karla Havlíčka přípravou grantů KHK 2016  a zpracováním grantů KHK 2016 včetně reálných rozpočtů dle položek. Uzávěrka podání žádostí je 07. 01. 2016.

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu člena VV Ing. Petra Vítka o stavu příprav Galavečera 2016 v Náchodě.
Dále byla předložena smlouva na pronájem prostoru, určeny další termíny pracovních schůzek přípravného výboru: 09. 12. 2015 Jaroměř, 04. 01. 2016 – Náchod .
V rámci vyhodnocení anket Galavečera 2016 byl pověřen sekretář KFS Ladislav Brož předložením nejlepších střelců soutěží dospělých 2014/15, soutěží dorostu 2014/15 PTM Karel Havlíček.

10. VV KFS vzal na vědomí zprávu člena správní rady Nadačního fondu (dále NF) Ing. Vladana Haleše:
- proběhly výplaty projektu "Trenéři mládeže 2015", připravuje se vyúčtování a dokladování dotace pro KHK
- probíhají výplaty příspěvků na mládežnické turnaje dle Směrnice NF (FPAM)
- příprava vyúčtování dotací FAČR
- informace o zdrojích let 2015 a předpoklad 2016

11. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o poskytnutí sportovního materiálu organizačním výborem ME do 21 let. V převážné míře se jedná o sportovní oblečení, které bude využito k ocenění mládežnických družstev v průběhu roku.

12.  VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS - předseda Ladislav Brož
- určen termín jarního aktivu sekretářů klubů KFS 05. 03. 2016
- informace o průběhu a závěru soutěží
- informace o průběhu zavádění Fotbalové revoluce
- informace z projektu FOTBAL LIVE – Červený Kostelec – slabý signál

b) KM KFS - předseda Ing. Martin .Zbořil
- termín posledního zasedání KM v tomto roce 15. 12. 2015  Jaroměř
- informace o průběhu přípravy ZHL
- informace o průběhu posledního kola MKS
- 28.– 29. 11. 2015 HMČR v Třebši (U-13 a U-15) – základní skupiny
- 19. 11. 2015 schůzka s KM KFS Pardubice
- diskuse ke zveřejňování výsledků,tabulek a střelců MŽ a SP

c) KRD KFS - gestor Václav Andrejs
- spokojenost s výkony rozhodčích v závěru soutěží

d) TMK KFS
- 1. běh licence UEFA B v Hlušicích od 26.do 29.11.2015, vše zajištěno, přihlášeno 18 uchazečů.

e) DK KFS
-i nformace o projednaných případech

Termín dalších zasedání VV KFS (začátek vždy v 17:00):
07. 12. 2015 – restaurace Pod věží , Hradec Králové (Velké náměstí)
18. 01. 2016 – místo bude určeno

 

 

                                                                          Václav Andrejs

                                                                 předseda Královéhradeckého KFS

 


Vytvořeno: 6.12.2015
VV KFS, Václav Andrejs


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace