Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 14. března 2016 v Albrechticích nad Orlicí


Datum akce: 30.11.-0001

                                     KOMUNIKÉ č. 3/2016 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 14. 03. 2016 (místo Albrechtice nad Orlicí – začátek 17.00)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladan Haleš, Jan Neumann, Jiří Jeník, Miloš Židík, Petr Vítek, Michaela Zimová
Omluveni:
  Vladimír Blažej

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
  0

Za odborné komise: Martin Zbořil
Za OFS: 0
Hosté: předseda SK Albrechtice nad Orlicí Jiří Špaček, sekretář SK Albrechtice nad Orlicí Jiří Koblmüller   


1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 4 (příspěvek seminář rozhodčích), 6 (kontrola názvu soutěží), 7 (logo KFS), 9 (zrušení běžného účtu), 14 (kontrola zařízení pro nahrávání), 16 (snížení příspěvku Rtyně), trvá řešení bodů 3 (jednání předsedů okresů- ZHL), 5 (překlopení výsledků na KH fotbal), 11 (soustředění stanov OFS a KFS), 13 (novelizace FPAM), 19 (příprava finálového turnaje Mezikrajské soutěže)

b) splněny body 6 (VH KFS) 8 (úkoly FVK), 10 (Fotbal live), trvá řešení bodů 7 (výběrové řízení Bezpečné branky) z jednání VV KFS ze dne 18. 01. 2016

c) trvá řešení bodů 10 (návrh Superpohár KFS), z jednání VV KFS ze dne 07. 12. 2015

d) splněn bod 4 (výzva k úhradě Zdelov), trvá řešení bodu 11 (výstroj pro mládež ME U-21), z jednání VV KFS ze dne 16. 11. 2015

e) trvá řešení bodů 9 (REGIONS-cup z jednání VV KFS ze dne 26. 10. 2015

f) splněn bod 2 (uspořádání VH KFS), trvá řešení bodů 11 (faktografická evidence soutěží malých forem fotbalu), 12 (dohled členů VV KFS nad turnaji přípravek), z jednání VV KFS ze dne 05. 10. 2015

g) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu), z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

h) trvá řešení bodu 14 (FVK – úprava stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem), z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

2. VV KFS vyslechl informace předsedy SK Albrechtice nad Orlicí a sekretáře SK Albrechtice nad Orlicí Jiřího Koblmüllera. SK Albrechtice nad Orlicí má v současné době 126 členů, klub opět začíná pracovat s mladšími přípravkami. Oba zástupci klubu kvitovali poměrně vysoké návštěvy při mistrovských utkáních. VV KFS ocenil nadstandardní úroveň areálu.

3. VV KFS vzal na vědomí informaci trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka k přípravě finálového turnaje Mezikrajské soutěže 24-25. 05. 2016 v Hradci Králové. VV KFS pověřil předsedu KFS jednáním se zástupcem společnosti provozující ubytovací služby v areálu VŠ kolejí.                                                                                                                                
4. VV KFS vzal na vědomí zprávu manažera krajského výběru pro REGIONS-CUP Karla Havlíčka k stavu výběru hráčů a jejich přípravy k českému kolu soutěže. VV KFS pověřil předsedu VV Václava Andrejse jednáním s vedením PKFS a Pražského svazu k určení termínu a místa sehrání české části soutěže.  

5. VV KFS kladně zhodnotil průběh VH KFS a vyjádřil poděkování Mgr. Janu Staňkovi za přípravu Stanov KFS a úkony spojené s přípravou dalších právních norem v rámci činnosti KFS.

6. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože o klidném a věcném průběhu aktivu sekretářů klubů KFS. VV KFS schválil poměrem hlasů 8:0:0 pokutu za neúčast na aktivu SK Čechie Hlušice ve výši 1.000,-- Kč dle faktury KFS.

7. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy Ing. Vladana Haleše:

- stavy účtů a předpoklad dalšího vývoje
- podání daňového přiznání za rok 2015

8. VV KFS schválil poměrem hlasů 8:0:0 návrh místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše na bonusy za umístění v soutěžích dospělých

KP a 1. A třída 1. místo 8.000,- Kč, 2. místo 6.000,- Kč, 3. místo 4.000,- Kč Kč,
1. B třída = pouze finálové skupiny (skupina E a F) 1. místo 5.000,-- Kč, 2. místo 3.000,-- Kč, 3. místo 1.000,-- Kč
Pohár hejtmana: vítěz 10.000,-- Kč, finalista 7.000,-- Kč, semifinalisté 4.000,-- Kč, čtvrtfinalisté       2.000,-- Kč

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu vedení Nadačního fondu přednesenou Karlem Havlíčkem směřovanou především k nastavení časového harmonogramu projektu bezpečných branek.
Dále vzal na vědomí návrh na doplnění výběrové komise pro projekt bezpečných branek za Královéhradecký kraj – Ing. Roman Kosař, JUDr. Jana Bezzardová.

10. VV KFS vzal na vědomí dopis ředitele oddělení neprofesionálního oddělení fotbalu FAČR k finálovému turnaji Veteránského fotbalu.
VV KFS pověřil nahlášením vítěze KKFS sekretáře KFS Ladislava Brože ve spolupráci s předsedou OFS HK Ing. Martinem Zbořilem.

11. VV KFS schválil poměrem hlasů 8:0:0 místa a termíny venkovních přeborů OFS:
- U 10 + U 13: neděle 19. 6. 2016, pořadatelé Albrechtice nad Orlicí (U-13) + Častolovice (U-10)                 
- U 11 + U 12: sobota 30. 4. 2016 pořadatelé Hořice + Miletín
- účast zástupce partnera Česká pojišťovna, logo partnera zakomponovat do propozic

12. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS k návrhu nového Přestupního řádu a po obsáhlé diskusi pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože vypracováním dotazu k Legislativnímu oddělení FAČR k bodům vzniklým při diskusi v rámci VV. Dále vzal s uspokojením na vědomí informaci předsedy OFS Náchod Ing. Petra Vítka k aktivitě klubů tohoto okresu ve směru návrhu změn Přestupního řádu.

13. VV KFS na žádost oddílu SK Železnice schválil poměrem hlasů 8:0:0 převzetí záštity nad 39. ročníkem turnaje Lázeňského poháru 30-31. 07. 2016 v Železnici.

14. VV KFS vzal na vědomí zprávu členky VV Ing. Michaely Zimové k problematice o. s. Fotbal v kraji, především k vydávání časopisu FVK. VV KFS s uspokojením vyslechl výsledky optimalizace nákladů provozu časopisu.

15. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS - předseda Ladislav Brož

- zahájení soutěží, odložení 11 utkání. Náhradní termín dohrávek nejdéle do středy 04. 05. 2016 včetně.

b) KM KFS – předseda Martin Zbořil

- aktiv 26. 02. bezproblémový průběh
- 13. 03. finále mezikrajských výběrů U-10, U-11 v Pardubicích – nespokojenost s úpravami pravidel v průběhu turnaje, náklady se budou dělit, Pardubický KFS zašle fakturu.          
- ZHL U-10, U-13, analýza stávajícího systému + návrh nového systému, který bude na KM projednán a následně bude předložen VV
- zjištění zájmu a předběžné přihlášení k projektu „Hodina pohybu navíc na ZŠ“. Tato výzva byla rozeslána emailem na ZŠ v Královéhradeckém kraji a rovněž zveřejněna na webových stránkách Královéhradeckého kraje zodpovídá PTM

c) TMK – předseda Karel Havlíček

- příprava na závěrečné zkoušky licence UEFA B

d) KR – předseda KFS Václav Andrejs

- lektorem pravidel pro Královéhradecký KFS byl jmenován Pavel Orel.
- náhradní seminář R - 24. 03. 2016

e) ORK – informace místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše

- proběhlo zasedání ORK s kontrolou účetnictví, nebyly shledány žádné nedostatky.

f) DK KFS – gestor Miloš Židík 

- informace k projednaným případům


Termín dalších zasedání VV KFS (začátek vždy v 17:00):
04. 04. 2016 – místo Nový Hradec Králové

25. 04. 2016 – místo Chlumec nad Cidlinou
16. 05. 2016 – místo Nový Hradec Králové

 

 

                                                             Václav Andrejs

                                                  předseda Královéhradeckého KFS

 

                                                                                         


ověřovatel zápisu: Ing. Vladan Haleš

 

                                                        

                  
 

                  

 

                                     

 

 

 

 


Vytvořeno: 28.3.2016
VV KFS, Václav Andrejs, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace