Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 6. června v Červeném Kostelci


Datum akce: 30.11.-0001

   Město

                                  Z Á P I S  č. 7/2016 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 06. 06. 2016 (místo stadion Červený Kostelec – začátek 17.00)

Přítomni: Václav Andrejs, Vladan Haleš, Jiří Jeník, Miloš Židík, Vladimír Blažej, Petr Vítek, Michaela Zimová
Omluveni:
  Jan Neuman

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
  0

Za odborné komise: Martin Zbořil
Za OFS: 0
Hosté: zástupci fotbalového oddílu TJ Červený Kostelec   

Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) trvá řešení bodů 3 (výběrové řízení PTM), 5 (vyúčtování komisí), splněny body 8 (termínová listina podzim 2016), 10 (Regions Cup 2016) z jednání VV KFS ze dne 16. 05. 2016

b) trvá řešení bodů 6 (turnaj k 15 výročí vzniku KFS), 13 (úhrada poplatku ČUS), 15 (Zelený trávník 2015) z jednání VV KFS ze dne 25. 04. 2016

c) trvá řešení bodů 3 (turnaj k 15. výročí vzniku KFS), 6 (prodej E-shopu) z jednání VV KFS ze dne 04. 04. 2016

d) splněn bod 3 (příprava finálového turnaje MKS), trvá řešení bodů 8 (bonusy za umístění v soutěžích), 10 (výběrová komise Bezpečné branky), 13 (záštita nad Lázeňským pohárem v Železnici), z jednání VV KFS ze dne 14. 03. 2016

e) trvá řešení bodů 3 (jednání předsedů okresů- ZHL), 5 (překlopení výsledků na KH fotbal) z jednání VV KFS ze dne 22. 02. 2016

f) trvá řešení bodů 7 (výběrové řízení Bezpečné branky) z jednání VV KFS ze dne 18. 01. 2016

g) trvá řešení bodu 11 (výstroj pro mládež ME U-21), z jednání VV KFS ze dne 16. 11. 2015


h) splněn bod 12 (dohled členů VV KFS nad turnaji přípravek), trvá řešení bodu 11 (faktografická evidence soutěží malých forem fotbalu) z jednání VV KFS ze dne 05. 10. 2015

i) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu) z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

j) trvá řešení bodu 14 (FVK – úprava stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem) z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

1. VV KFS se oficiálně rozloučil s Karlem Havlíčkem vzhledem k ukončení výkonu pracovní pozice Trenér mládeže KFS k 30. 06. 2016 a vyjádřil mu poděkování za odvedenou práci v Královéhradeckém kraji.

2. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS o průběhu Valné hromady FAČR konané 20. 05. 2016 v Brně a o přijatých rozhodnutích, která se dotýkají našeho regionu.

3. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS o jednání se zástupci OFS Trutnov v návaznosti na ukončení činnosti předsedy OFS Marka Pilného. Předseda VV KFS dále informoval o zajištění chodu OFS Trutnov.

4. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy VV o dalším postupu k průběhu akce Zelený trávník 2016 v návaznosti na etapy plnění záměru v klubu TJ Spartak Pilníkov. VV KFS vzal na vědomí průběh realizace akce v TJ Spartak Pilníkov s tím, že její dokončení je předběžně plánováno na rok 2016.
VV KFS se bude akcí Zelený trávník v TJ Spartak Pilníkov zabývat na dalších jednáních VV KFS a zároveň VV KFS pověřil předsedu KFS jednáním o případném zařazení akce do roku 2016.

5. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o přípravě výběrového řízení k obsazení pracovní pozice Trenéra mládeže KFS.
Výběrové řízení proběhne ve středu 8. června 2016 v Třebechovicích pod Orebem.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje přípravou základního hodnotícího portfolia pro činnost výběrové komise.

6. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy Ing. Vladana Haleše o vývoji výběrového řízení v projektu Bezpečné branky, který VV KFS informoval o změnách ve výběrovém řízení.
VV KFS vzal na vědomí, že v návaznosti na obdržení krajské dotace a přihlášek oddílů k odběru branek a následné dodržení správné legislativy bylo původní výběrové řízení zrušeno a ihned vypsáno nové v souladu s podmínkami dotace.

Do 09. 06. 2016 je termín předání nabídek dodavatelů, 15. 06. 2016 v 8 hodin dojde k otevírání obálek, následné vyhodnocení výběrového řízení proběhne ve čtvrtek 23. 06. 2016.

7. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy Ing. Vladana Haleše k ekonomickým záležitostem KFS:
- informace o ekonomické situaci KFS za 1. čtvrtletí 2016 - náklady na probíhající akce, dotace FAČR za registrační místo a poplatky STK a DK
- náklady pořádaného finále MKS U-14 byly uhrazeny FAČR
- nutnost vyúčtovat jarní akce Měsíce náborů do 30. 06. 2016 na FAČR, zajistí Karel Havlíček
VV KFS schválil mimořádnou finanční odměnu pro Milenu Fridrichovou za vyúčtování dotací a grantů v roce 2015

8. VV KFS na základě předloženého návrhu člena VV KFS Ing. Petra Vítka schválil rozdělení dotace MŠMT (Program IV. – údržba a provoz sportovních zařízení) pro rok 2016.
Celková částka 549 524 Kč bude rozdělena mezi 22 klubů podle klíče 60 % podle počtu členů a 40 % podle výše žádosti.  

MŠMT ČR byly vyřazeny kluby AFK Probluz (nedodržení 60% žádosti oproti projektu), Myštěves, Lužany, Bílá Třemešná, Kopidlno (nedodržení výše vybraných příspěvků od svých členů).
Sekretář KFS Ladislav Brož zajistí zaslání vyplněného formuláře na FAČR.
 
9. VV KFS vzal na vědomí zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o průběhu finálového turnaje MKS v kategorii U-14, který proběhl v termínu 24-25. 05. 2016 v Hradci Králové.

VV KFS ocenil hladký sportovní průběh i kvalitu organizačního zajištění a vyjádřil všem pořadatelům v čele s Karlem Havlíčkem poděkování.
VV KFS dále vzal na vědomí vyúčtování celé akce a předání na FAČR.
 
10. VV KFS v souladu s Rozpisem soutěží schválil postupový a sestupový klíč za předpokladu postupu 2. celku v pořadí krajského přeboru mužů do divizní soutěže.

- z krajského přeboru sestoupí dvě poslední mužstva do 1. A třídy
- z 1. A třídy postoupí do krajského přeboru celkem tři týmy z prvních čtyřech celků tabulky podle konečného pořadí soutěže
- z 1. A třídy sestoupí dvě poslední mužstva do 1. B třídy
- z 1. B třídy postoupí do 1. A třídy celkem tři týmy z prvních čtyřech celků tabulky obou skupin podle konečného pořadí v obou skupinách soutěže, při rozhodování o případném postupu mužstev ze stejných míst pořadí se řídící orgán řídí kritérii danými Soutěžním řádem a Rozpisem soutěží
- z 1. B třídy sestoupí celkem osm týmů, vždy čtyři poslední mužstva ze skupin o záchranu, do 1. B třídy postoupí pět přeborníků soutěží OFS, případně další týmy do maximálně 4. místa v pořadí jednotlivých přeborů OFS
VV neschválil návrh člena VV Ing. Petra Vítka na snížení počtu sestupujících z krajského přeboru za předpokladu postupu 2. celku v pořadí krajského přeboru mužů do divizní soutěže s tím, že z 1. A třídy postoupí do krajského přeboru pouze první dvě mužstva.
VV KFS konstatoval, že toto snížení sestupujících týmů je možné pouze za předpokladu, že postup odmítnou týmy na prvních čtyřech místech celkového pořadí nižší soutěže.
 
11. VV KFS vzal na vědomí informaci členky VV KFS Ing. Michaely Zimové o vývoji hospodářských výsledků střediska FVK o. s., týdeník Fotbal v kraji.
VV KFS schválil maximální podporu na jedno číslo od KFS 5 000 Kč.

VV KFS schválil zálohu na dotaci pro rok 2016, dále schválil vydávání týdeníku Fotbal v kraji v soutěžním ročníku 2016/2017.
VV KFS schválil distribuci 1 čísla na klub hrající soutěže KFS 2016/17 na náklady KFS.
VV KFS uložil vedení FVK předložit na příští jednání VV KFS :
-          Rozpočet o. s. FVK na jaro 2016 a podzim 2016
-          Nabídkový leták pro OFS i další využití
-          Strukturu časopisu FVK pro podzim 2016 (sloupek trénování aj.)
-          Aktivity o. s. FVK na 2. pololetí 2016

12. VV KFS schválil manipulační poplatek pro kluby za informační a provozní servis KFS ve výši 1 500 Kč ve dvou splátkách (jaro 750,-- Kč, podzim 750,-- Kč), bude inkasováno prostřednictvím IS FAČR.

13. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:     

a) STK KFS (předseda STK Ladislav Brož):

- příprava soutěží a stav přihlášek do soutěží.
- Finále Pohárů mládeže, středa 15. 06. 2016:
U-19 Albrechtice nad Orlicí, ceny předá Miloš Židík
U-17 Jaroměř, ceny předá Karel Havlíček
U-15 Vrchlabí, ceny předá Jiří Jeník

b) KM KFS (předseda Ing. Martin Zbořil):

- venkovní přebory U-10, U-13, sekretář KM Karel Havlíček informoval o připravenosti obou turnajů. 
- zasedání KM 14. 06. 2016 v Červeném Kostelci
- Grassroots Day – 4 přihlášky, pouze jeden zájemce o pořádání, turnaj bude zrušen, zájemcům bude nabídnut náhradní turnaj ve Velkém Poříčí

- sekretář KM Karel Havlíček podal informaci o připravenosti turnaje mladších přípravek ve Velkém Poříčí (VV KFS schválil změnu pořadatele)
- informace o SCM a SpSM pro SR 2016/17

c) TMK KFS (předseda Karel Havlíček)

- VV KFS byl seznámen s výsledky závěrečných zkoušek trenérů licence B UEFA.
- Karel Havlíček informoval VV o průběhu opravné zkoušky jednoho uchazeče, dále podal informaci o předávání průkazů a diplomů všem úspěšným absolventům licence UEFA B, které  bude provedeno u příležitosti finále Poháru hejtmana ve středu 8. června 2016.

d) KR KFS (gestor Václav Andrejs):

- fyzické prověrky rozhodčích KFS
- kemp mladých rozhodčích KFS

e) DCK KFS (gestor Miloš Židík):

- informace o řešených případech


Termín dalších zasedání VV KFS (začátek vždy v 17.00):

20. 06. 2016 – 17.00 místo Nový Hradec Králové
08. 08. 2016 – 17.00 místo Jánské Lázně

 

                                                             Václav Andrejs

                                                   předseda Královéhradeckého KFS

 

 

 

                                                        

                  
 

                  

 

                                     

 

 

 

 


Vytvořeno: 21.6.2016
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace