Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru KFS ze dne 19. září 2016


Datum akce: 30.11.-0001

 

K O M U N I K É

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 19. 09. 2016 (Jaroměř – začátek 17.00)

 

Přítomni: Václav Andrejs, Vladan Haleš, Petr Vítek, Michaela Zimová, Jan Neumann, Miloš Židík

Omluveni: Jiří Jeník, Vladimír Blažej    
Sekretariát:  Ladislav Brož, Jan Míl  

ORK:  0
Za odborné komise: Martin Zbořil, Josef Koňák , Karel Havlíček
Za OFS: 0
Hosté: Jan Střížka, Jiří Klepsa starosta Jaroměře, Jiří Lebedínský prezident FK Jaroměř , Jiří Červenka sekretář FK Jaroměř       


Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a)splněny body 1 (ankety Galavečera 2017), 5 (KSM 2016/17), trvá řešení bodu 8 (trenérská licence UEFA B) z jednání VV KFS ze dne 29.8.2016

 

b)trvá řešení bodu 3 (venkovní přebory a ZHL 2016/17) z jednání VV KFS ze dne 8.8.2016

 

c)splněny body) 6 (VH FVK o.s.), 9 (náborová strategie rozhodčích),  trvá řešení bodu 2 (příprava semináře trenérů mládeže) z jednání VV KFS ze dne 20.6.2016

 

d) splněn bod 13 (úhrada poplatku ČUS),trvá řešení bodu 15 (Zelený trávník 2015) z jednání VV KFS ze dne 25. 04. 2016

 

d) splněn bod  6 (prodej E-shopu) z jednání VV KFS ze dne 04. 04. 2016

 

e) splněn bod 7 (výběrové řízení Bezpečné branky) z jednání VV KFS ze dne 18. 01. 2016

f) trvá řešení bodu 11 (výstroj pro mládež ME U-21), z jednání VV KFS ze dne 16. 11. 2015

g) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu) z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

h) trvá řešení bodu 14 (FVK – úprava stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem) z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

1. VV KFS vyslechl zprávu prezidenta FK Jaroměř J.Lebedínského o současném stavu rozvoje fotbalu v Jaroměři. Ocenil kvalitu práce s mládeží a poděkoval za stálou podporu kopané v Jaroměři starostovi města p.Klepsovi.

 

2.VV KFS vzal na vědomí zprávu PTM J.Míla o stavu příprav Středoškolakého poháru. Přihlášeno 8 družstev středních škol, základní skupiny proběhnou ve středu 5.10.2016. Místo finálového turnaje je v jednání v termínu 12.10.2016 .

 

3.VV KFS schválil (6-0-0) na návrh místopředsedy V.Haleše posunutí vyúčtování 3 grantů KHK do 10.10.2016 . Středoškolský pohár bude vyúčtován po skončení akce.

 

4.VV KFS byl seznámen místopředsedou V.Halešem se stavem ekonomiky KFS.  V. Haleš prezentoval výsledky hospodaření KFS za 8/2016, konstatoval dobrou ekonomickou situaci zejména díky inkasovanému startovnému. KFS nemá žádné závazky a žádné pohledávky, většina plateb jde prostřednictvím IS FAČR.Dále konstatoval, že doposud nebyly prezentovány, ani zaslány dotace KM FAČR. VV KFS vzal na vědomí stav jednání s partnery. VV KFS pověřil předsedu KFS dotažením jednání s firmou Datalife.

 

5.VV KFS vzal na vědomí zprávu člena správní rady NF V.Haleše.                                                                                                          

Smlouvy na Bezpečné branky s oddíly připraveny k podpisu. Slavnostní předání 1.páru branek proběhlo 8. 9. 2016 v Třebši za účasti senátora JUDr. Miroslava Antla, zástupců KFS a zástupců předávající firmy. Distribuce branek bude prováděna postupně ve 39. – 42. týdnu, harmonogram rozvozu a logistiku zajistí PTM KFS.Výběrové řízení bylo fakticky dokončeno. Člen výběrové komise Jan Staněk je pověřen vypracovat zhodnocení  z výběrového řízení na Bezpečné branky pro oddíly a vůči veřejnosti.

Vítězná firma Global Sport Čupa bude držet vysoutěženou cenu až do 31. 12. 2016. Tuto informaci zveřejnit pro kluby KFS o OFS – úkol sekretář L.Brož

Dne 27.10.2016 proběhne zasedání čestného předsednictva Nadačního fondu se správní a dozorčí radou Nadačního fondu.

Příprava vyúčtování semináře trenérů, následně proběhnou výplaty a vyúčtování dotac KÚ..                                                                                                                                   FPAM – málo vyúčtování.

K. Havlíček přednesl informaci k využití FPAM a konstatoval nízký počet předložených vyúčtování. Nutnost znovu obeslat a vyzvat oddíly k předložení vyúčtování, většina akcí již byla uskutečněna !

 

6.VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy o.s.FVK J.Střížky. FVK je ekonomicky stabilizován, opakující se problémy s Českou poštou jako distributorem časopisu. Po skončení jednání VV proběhla VH FVK o.s.

VV KFS schválil (6-0-0) prodej e-shopu FVK firmě Janeva JS za předložených podmínek. VV KFS pověřil členku VV M.Zimovou zajištěním všech náležitostí prodeje

 

7.VV KFS na návrh předsedy STK schválil (6-0-0) výši kompenzačních poplatků dle počtu mládežnických družstev a platného RS 2016/17

SK Libčany – 30.000,-- Kč

TJ Jiskra Kocbeře – 25.000,-- Kč

 

8.VV KFS vzal na vědomí zprávu členky VV M.Zimové k přípravě anket Galavečera 2017 a současně schválil konečnou podobu vybraných anket (6-0-0)

7. GALAVEČER 2017 – Trutnov:

Vyhlašované ankety:

 1. JUNIOR CENA - KATEGORIE PŘÍPRAVEK 

 2. JUNIOR BOMBER

 3. Cena Josefa Součka – TRENÉR MLÁDEŽE

 4. ROZHODČÍ SOUTĚŽÍ KFS DO 21 LET

 5. FOTBALOVÁ OBEC ROKU 2016

 6. ZVLÁŠTNÍ CENA FOTBALU V KRAJI

 7. TRENÉR DOSPĚLÝCH

 8. ROZHODČÍ KFS ROKU

 9. Cena Miloše Jona - FOTBALOVÝ STAROSTA ROKU 2016

10. CENA FAIR PLAY

11. BOMBER SEZÓNY

12. GÓL ROKU

13. ZVLÁŠTNÍ CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS   

14. XI. roku dle Deníku - sezona 2015/2016     

15. CENA JANA MODŘICKÉHO

VV KFS schválil na návrh předsedy KFS (6-0-0) ve zvláštní ceně KFS ocenit bývalé významné funkcionáře KFS . Sestavením seznamu významných funkcionářů byla pověřena pracovní skupina ve složení Blažej, Židík , Brož.

 

9.VV KFS projednal a po diskusi schválil návrh PTM J.Míla (5-1-0) na nové uspořádání KSM pro sezonu 2016/17 včetně výše finanční podpory ve spolupráci s FAČR :

30.000,-- Kč = Sokol Třebeš, Olympia HK

20.000,-- Kč = FC Vrchlabí, FK Jaroměř

10.000,-- Kč = MFK Nové Město, TJ Červený Kostelec

 

10. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:     

 

a)STK KFS (předseda L.Brož)

- předseda STK informoval o projednávaných případech. Konstatoval, že se množí nedostavení se na mistrovská utkání či turnaje.

 

b)KM KFS (předseda M.Zbořil)

- info ze schůze KM KFS 30.8.2016

- venkovní přebory U 11, U 12 – vše zajištěno

- M. Zbořil přednesl informaci o chystaném nominačním tréninku hráček fotbalu kategorie U 13, který se uskuteční v areálu stadionu Sokola Třebeš ve středu 28.09.2016. VV schválil podporu této akce, podpora zatím nebyla specifikovaná (6-0-0)

- informaci o průběhu Měsíce náborů přednesl J.Míl, bezproblémový průběh

  14.09.2016 Červený Kostelec, účast 130 dětí

  15.09.2016 Vrchlabí, účast 300 dětí

  22.09.2016 Trutnov

  23.09.2016 Opočno

  Termín vyúčtování – 31.10.2016

 

c) TMK KFS (J.Míl)

- seminář trenérů mládeže se uskuteční v pondělí 26.09.2016 od 17,00 hodin v Hradci Králové, v areálu FC Slavia Hradec Králové v Orlické Kotlině. Organizačně vše zajištěno. V rámci programu vystoupí mladší dorost FC HK U 17 + přípravky FC HK.

- Kurs Licence UEFA B – ve stadiu příprav, termíny zatím nejsou stanoveny

- doškolení licence B a seminář trenérů mládeže – ve stadiu příprav, termín a místo zatím není stanoveno,možná spolupráce s PKFS

 

d) KR KFS (gestor V.Andrejs)

- protesty oddílů

- podnět KR k zahájení disciplinárního řízení – Loko HK

- nábor nových rozhodčích (první ohlasy)

- úkol: Haleš, Andrejs –  zprocesovat vyplácení odměn rozhodčích, kteří projdou náborem.

 

e) Dck KFS (předseda J.Koňák)

- info o projednaných případech

 

f) ORK KFS (předseda V.Andrejs)

- odvolání FC Nový HK.

- schůze ORK proběhne v termínu 3.10.2016 od 17 hodin na sekretariátu KFS

 


Vytvořeno: 10.10.2016
Ladislav Brož


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace