Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké ze zasedání VV KFS ze dne 31. října 2016


Datum akce: 30.11.-0001

                                                                                 

                              K O M U N I K É  č. 13/2016 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 31. 10. 2016 (Černíkovice  – začátek 17.00)

 

Přítomni: Václav Andrejs, Jan Neumann, Miloš Židík, Jiří Jeník, Vladan Haleš, Michaela Zimová

Omluveni: Vladimír Blažej, Petr Vítek     
Sekretariát:  Ladislav Brož, Jan Míl  

ORK:  0
Za odborné komise: Martin Zbořil
Za OFS: 0
Hosté: Jan Střížka , Václav Dušek, Michal Hovorka, Jakub Jedlínský, Zdeňka Jedlínská    


Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

 

a) splněn bod 1 (regionální komise), trvá řešení bodů 2 (volební VH KFS 24.2.2017), 8 (Galavečer 2017)

 

b)splněn bod 6 (náležitosti prodeje e-shopu), trvá řešení bodu  9 (KSM – výplata podpory)

 

c)trvá řešení bodu 8 (trenérská licence UEFA B) z jednání VV KFS ze dne 29.8.2016

 

d)trvá řešení bodu 3 (venkovní přebory a ZHL 2016/17) z jednání VV KFS ze dne 8.8.2016

 

e)trvá řešení bodu 15 (Zelený trávník 2015) z jednání VV KFS ze dne 25. 04. 2016

 

f) splněn bod 11 (výstroj pro mládež ME U-21), z jednání VV KFS ze dne 16. 11. 2015

g) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu) z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

h) trvá řešení bodu 14 (FVK – úprava stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem) z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

 

 

1.Na úvod jednání vystoupil pan Václav Dušek, sekretář TJ Černíkovice, který informoval o činnosti TJ, na jednání byla přítomna starostka obce paní Zdeňka Jedlínská, dále členové výboru Michal Hovorka a Mgr. Jakub Jedlínský. TJ má družstvo mladší a starší přípravky, od nové sezony chystají družstvo mladších žáků. Areál je v majetku TJ, chátrá, chystá se rekonstrukce. Dále konstatoval dobrou spolupráci s vedením obce. VV KFS poděkoval vedení obce za podporu fotbalu a vyslovil velké uznání za odvedenou práci výboru oddílu .

 

Kontrola úkolů:

Úkol pro PTM: monitoring grantů KÚ + vypracovat 4 žádosti o granty.

Hlasování: 6 – 0 – 0

Úkol pro Vladana Haleše – zjistit jaká je možnost žádat o granty KÚ přes Nadační fond

 

2.VV KFS upřesnil bod 9 Zápisu VV 11/2016 KSM:

Podpora z FAČR: Olympia HK 30.000,-- Kč, Sokol Třebeš 15.000,-- Kč

Podpora z KFS: Sokol Třebeš 15.000,-- Kč, FC Vrchlabí 20.000,-- Kč, FK Jaroměř 20.000,-- Kč, MFK Nové Město nad Metují 10.000,-- Kč, TJ Červený Kostelec 10.000,-- Kč.

PTM vystaví certifikační dopisy.

 

 

3.VV KFS vzal na vědomí zprávu PTM J.Míla o bezproblémovém průběhu finálového turnaje Středoškolského poháru. VV KFS pověřil PTM vyúčtováním celé akce.

 

 

4.VV KFS vzal na vědomí informaci PTM o průběhu 1.Grasroots konference FAČR – 27.10.2016 v Praze.Konference byla zaměřená na rozvoj neprofesionálního fotbalu. Byl představen strategický plán 2020, jehož cílem je zvyšování členské základny bez rozdílů pohlaví a věku. Velká pozornost bude v následujících letech věnována rozvoji ženského fotbalu. Účastníkům byly představeny i další projekty jako nová trenérská licence Grassroots leader a Licenční systém neprofesionálních klubů.

VV KFS schválil (6-0-0) na návrh předsedy KFS termín Krajské konference Grassroots - sobota 4. března 2017 jako součást aktivu klubů KFS.

Organizačním zajištěním aktivu byl pověřen sekretář KFS, Grassroots konferenci zajistí PTM

 

 

5. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS V.Haleše o ekonomice KFS.

V.Haleš  prezentoval výsledky  9/2016, jsou připraveny podklady pro 10/2016. Ziskové hospodaření KFS koncem roku poklesne, z důvodu plánovaných velkých výdajů: vyúčtování komisí, ZHL, školení trenérů, proplacení Měsíce náborů atd.

Úkol pro předsedy komisí KFS: předat vyúčtování podzimu V.  Halešovi

Úkol pro Trenéra mládeže KFS: vyúčtovat dotaci KM FAČR, termín 30.11.2016

Úkol pro V. Haleše: vyúčtovat dotaci FAČR na činnost, termín 30.11.2016

 

 

6.VV KFS schválil (6-0-0) podporu KS SŽ jako podporu dopravného za podzimní část sezony 2016/2017 ve výši z. 6.000,-- Kč/družstvo.

 

 

7.VV schválil (6-0-0) návrh Vladana Haleše provést předinventuru majetku KFS a provést případné vyřazení v účetním období 2016.

 

 

8.VV KFS vzal na vědomí zprávu člena správní rady NF V.Haleše o činnosti NF :

- akce BB po ekonomické stránce ukončena, předávají se kotvící systémy. Probíhá distribuce smluv a faktur na kluby.

-FPAM – probíhá vyúčtování akcí.

-podpora trenérů mládeže: Vyúčtování projektu Trenérů KHK do 31.12.2016

-Nábor rozhodčích: jsou řešeny technické záležitosti vyplácení náhrad

-zasedání čestného předsednictva a dozorčí rady proběhlo 27.10. v HK

 

 

9.VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy o.s.FVK směřovanou především k vydávání časopisu FVK.

-úkol pro M. Zimovou, dotáhnout smlouvu s firmou JAKO a účetně zajistit plnění.

-úkol pro vedení FVK :  provést revizi správnosti distribuce a doručování, dle předplatného KFS a OFS

-Valná hromada FVK se uskuteční 21.11.2016

-proběhla pracovní schůzka k uspořádání Galavečera v Trutnově 19.10., připravena smlouva na zařízení UFFO,  raut, nastíněny základní směry programu.

- termín 8.Galavečera krajského fotbalu : 12. ledna 2018 – Masarykovo divadlo Jičín

 

 

10. VV KFS schválil (6-0-0) na návrh předsedy STK TL pro jaro 2017 . VV KFS pověřil sekretáře zveřejněním TL .

 

11. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:     

 

 

a)STK KFS (předseda L.Brož)

- informace o projednávaných případech.

-VV KFS schválil poměrem hlasů 6 – 0 – 0 rozlosování osmifinále poháru hejtmana KHK:

Libčany – Slavia HK

Lázně Bělohrad – RMSK Cidlina

Spartak Police nad Metují – Červený Kostelec

Kostelec nad Orlicí – Dobruška

-v návaznosti na podnět z hnutí se VV KFS zabýval nestejným počtem utkání u jednotlivých družstev zařazených do skupin Krajského přeboru mladších žáků.

Úkol Brož, Zbořil – vyjádření, případně návrh na opatření

 

b)KM KFS (předseda M.Zbořil)

-PTM KFS  informoval o průběhu Mezikrajské soutěže U13 a U14

-předseda KM podal informace z jednání KM KKFS ze dne 27.9.2016. Další jednání KM KKFS je 1.11.2016 v Lázních Bělohrad.

-nejpozději do konce listopadu 2016 bude provedeno vyhodnocení podzimní části a přijaty závěry pro jarní část letošní sezóny KP MP, SP a MŽ

-dne 19.11.2016 se v hale v Rokytnici v O. h.  hraje ZHL výběrů OFS U 12. Po organizační stránce je vše zajištěno. Propozice a rozlosování předsedové OFS dostanou nejpozději do 7.11.2016.

-dne 26.11.2016 se v Třebši uskuteční kvalifikační skupina halového mistrovství žáků (U 13). Po organizační stránce tento turnaj zajistí KM KKFS ve spolupráci s oddílem kopané TJ Sokol Třebeš.

-nově tvořící se krajský výběr dívek se zúčastní halového turnaje v Jaroměři. Bylo schváleno, že startovné na tomto turnaji uhradí VV KKFS (z prostředků Nadačního fondu) – schváleno (6-0-0)

 

c) TMK KFS (J.Míl)

-doškolení 21.1.2017 na Univerzitě HK ve spolupráci s Pardubickým KFS

-informace z přípravy licence B

 

d) KR KFS (gestor V.Andrejs)

- kladné hodnocení  probíhající akce na nábor nových rozhodčích, jehož výsledkem je zatím 15 nových, proškolených rozhodčích

-termín semináře rozhodčích KFS : 3-5.3.2017 Dříteč

 

e) Dck KFS (L.Brož)

- info o projednaných případech

 

f) ORK KFS (předseda VV)

- schůzka předsedy ORK, STK a DK KFS – úprava RS a nastavení procesních standardů

 

 

 

 

                                                                                  Václav Andrejs

                                                                    předseda VV Královéhradeckého KFS

 


Vytvořeno: 16.11.2016
Ladislav Brož


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace