Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru KFS ze dne 21. ledna 2017


Datum akce: 30.11.-0001

K O M U N I K É  

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 23. 1. 2017 (Hradec Králové – začátek 17.00)
 

Přítomni: Václav Andrejs, Jan Neumann, Miloš Židík, Petr Vítek, Jiří Jeník, Michaela Zimová, Vladan Haleš, Vladimír Blažej (odchod 18,30) 

Omluveni:      
Sekretariát:  Ladislav Brož, Jan Míl  

Za odborné komise: Martin Zbořil
Hosté: Jan Střížka      


Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

 

a)splněn bod 4 (předinventura) z jednání ze dne 21.11.2016

 

b)trvá řešení bodu 4 (aktiv klubů a Grasroots konference 4.3.2017) ze dne 31.10.2016

 

c)splněn bod 8 (Galavečer 2017) trvá řešení bodů 2 (volební VH KFS 24.2.2017) ze dne 10.10.2016

 

d)trvá řešení bodu 8 (trenérská licence UEFA B) z jednání VV KFS ze dne 29.8.2016

 

e)trvá řešení bodu 3 (venkovní přebory a ZHL 2016/17) z jednání VV KFS ze dne 8.8.2016

 

f) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu) z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 1.Jednání zahájil předseda VV, který poděkoval všem členům VV KKFS za odvedenou práci za celé čtyřleté období . Předseda KFS současně poblahopřál všem oceněným z působnosti Královéhradeckého kraje na 15.Grassroots galavečeru neprofesionálního fotbalu v Praze.

 

2.VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS k možnosti překlápění výsledků a informací z oficiálních webů FA na web khfotbal.cz . Konečná forma bude webmasterem předložena a prezentována  na aktivu klubů 4.3.2017

 

3.VV KFS vzal na vědomí výsledky inventarizace majetku k 31.2017.

 

4.VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy FVK o.s. Jana Střížky o průběhu 7.Galavečera krajského fotbalu v Trutnově. VV KFS ocenil vysokou úroveň a bezproblémový průběh celého večera. VV KFS pověřil vedení FVK o.s. vyúčtováním celé akce a dále pověřil J.Střížku zajistit zkompletování ocenění a jejich předání oceněným.

 

5.VV KFS schválil (7-1-0) návrh na ocenění cenou V.Jíry (Josef Bajer (OFS Hradec Králové), Vlastimil Hradecký (OFS Jičín), PaeDr. Bohuslav Fanta (OFS Náchod).

 
 

6.VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS o stavu příprav volební VH KFS 24.2.2017 . VV KFS následně na návrh předsedy KFS schválil (8-0-0) rozpuštění všech komisí KFS k termínu VH KFS a pověřil stávající předsedy komisí zajištěním nezbytných záležitostí do doby jmenování nových komisí nově zvoleným VV.

 

 
7.VV KFS vzal na vědomí zprávu Grassroots manažera KFS J.Míla o stavu příprav Krajské Grassroots konference 4.3.2017 . VV KFS pověřil J.Míla ve spolupráci se zástupci FAČR přípravou programu této akce a ve spolupráci se sekretářem organizačním zajištěním této akce.

 

8. VV KFS byl seznámen místopředsedou KFS V.Halešem s předběžnými výsledky KFS za rok 2016 – ztráta cca 300 tis. Kč (realizován však příděl do NF na mládežnické akce ve výši 400 tis. Kč)

- veškeré dotace a granty jsou vyúčtovány

- schválena odměna (8-0-0) pro L.Douděru: 2.000,-- Kč

- Grassroots manažer KFS informoval o podání grantů na KÚ: na rok 2017 jsou podány tyto žádosti:

Středoškolský pohár, Reprezentace Královéhradeckého KFS (Kouba cup, Pohár předsedy ŘKM, kempy, MKS), Poháry Královéhradeckého KFS (mládežnické kategorie) a Vzdělávání trenérů

-  VV KFS schválil (7-0-0) podporu pro FVK o.s. ve výši 70.000,-- Kč pro zajištění vydávání časopisu v 1. pololetí 2017 jako dotaci na propagaci mládeže v časopise

- VV KFS také schválil (7-0-0) příspěvek KFS na Galavečer 2017 ve výši 100.000 Kč

 

9. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:     

 

a)STK KFS (předseda L.Brož)

- návrh herního plánu KP MD+SŽ pro jarní část :  na jaře zbývá dohrát 8 kol. Bylo schváleno , že se „lepší (6 týmů) i horší (5 týmů)“ skupina vytvoří podle SOUČTU BODŮ obou kategorií. Následných 5 kol „nadstavby“ bude dohráno systémem každý s každým jednokolově. Do „nadstavby“ budou klubům přeneseny body ze vzájemných utkání, které týmy získaly v podzimní části + v dohrávaných 8 kolech.

 

b)KM KFS (předseda M.Zbořil)

- ZHL – U 10, U 11, 28.1.2017 poslední kolo ve Rtyni.

- 26.3.2017 mezikrajské finále výběrů OFS v Předměřicích nad Labem - schválena podpora VV KFS (7-0-0)

- Halový turnaj o pohár předsedy ŘKFM: 27. – 28.1.2017 v Pardubicích, nominace odeslaná, doprava auty

 

c)TMK KFS (J.Míl)

- Grassroot manažer informoval o průběhu doškolení a semináře trenérů mládeže v sobotu 21.1.2017

 

d)KR KFS (předseda KFS)

- informace o průběhu školy mladých rozhodčích a kempu talentovaných rozhodčích do   30 let, obě akce byly hodnoceny v kladném duchu

- dne 4.3.2017 se uskuteční seminář rozhodčích KFS v Dříteči , VV KFS schválil příspěvek 200,-- Kč na osobu (7-0-0)

- turnaj rozhodčích, výběrů KR OFS, 11.2.2017 v HK na Háječku, VV KFS schválil úhradu pronájmu haly a finanční podporu na ceny ve výši 2000 Kč (7-0-0)

KFS zaplatí pronájem haly + 2.000,-- Kč na ceny


Vytvořeno: 20.2.2017
Ladislav Brož


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace