Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zápis ze zasedání Trenérsko-metodické komise KFS ze dne 29. října 2012


Datum akce: 30.11.-0001

                                                   Z Á P I S    č. 1
      z jednání Trenérsko-metodické komise KFS ze dne 29.10.2012

Místo konání: Nový Bydžov, zasedací místnost kavárny SŠTŘ

Přítomni: Karel Havlíček, Mgr. Vladimír Blažej, Martin Novotný, Mgr. Ladislav Šafář, Jaroslav Panenka, Václav Leimer
Hosté: 0
Omluveni: Ladislav Brož, Mgr. Michal Stříž

 

1. Školení trenérské licence UEFA B:

Trenérsko-metodická komise KFS (dále jen TMK KFS) projednala stav uchazečů o studium k získání licence trenéra fotbalu B UEFA (pouze 7 uchazečů).
V návaznosti na počet přihlášených uchazečů k 29.10.2012 a v návaznosti na konzultaci s trenérem mládeže Pardubického KFS Jiřím Kovárníkem doporučuje TMK KFS Výkonnému výboru Královéhradeckého KFS studium licence B UEFA otevřít až v roce 2013.
Termín: 12.11.2012                                Zodpovídá: Havlíček, Blažej

TMK KFS doporučuje v roce 2013 realizovat časový plán studia licence trenéra fotbalu B UEFA v systému vždy jedno soustředění v daném kalendářním měsíci počínaje měsícem listopad 2013 a konče měsícem březnem 2014 včetně vykonání závěrečných zkoušek.
Termín: 12.11.2012                                Zodpovídá: Havlíček, Blažej

2. Rámcový časový a obsahový plán školení trenéra fotbalu licence C:

TMK KFS po obsáhlé diskuzi schválila rámcový časový plán (22 hodin studijní přípravy + 1 hodina závěrečná zkouška) a rámcový obsahový plán studia licence trenéra fotbalu C (příloha č.1 zápisu).
Schválený rámcový obsahový plán projednají předseda TMK KFS Karel Havlíček a Mgr. Vladimír Blažej s vedoucím oddělení vzdělávání trenérů FAČR Mgr. Antonínem Plachým.

Obsahový plán školení bude závazným dokumentem pro veškerá školení licence trenéra fotbalu C pro OFS v rámci Královéhradeckého KFS.
Termín: 12.11.2012                                Zodpovídá: Havlíček, Blažej

3. Závěrečné zkoušky školení trenéra fotbalu licence C

TMK KFS schválila jednotný systém závěrečné zkoušky v rámci školení trenéra fotbalu licence C v rámci OFS Královéhradeckého KFS.
Absolvent školení trenéra fotbalu licence C absolvuje písemnou zkoušku skládající se z 20 testových otázek s jednou správnou možností odpovědi (1 bod za jednu správně zodpovězenou otázku) a z 3 otázek formou řešení problémového případu v oblasti zdravotní přípravy, pravidel fotbalu a didaktiky fotbalu (maximálně 3 body za jednu plně správně zodpovězenou otázku). Maximální počet získaných bodů je 29, k úspěšnému absolvování licence trenéra fotbalu C je nutné získat v písemné zkoušce 17 bodů.
Termín: podle školení OFS                    Zodpovídá: Havlíček, gestoři OFS

4. Zpracování závěrečných zkoušek školení trenéra fotbalu licence C

TMK KFS pověřila Václava Leimera zpracováním baterie 40 testových otázek z obsahu školení trenéra fotbalu licence C, ze kterých si gestoři OFS vyberou 20 testových otázek pro závěrečnou zkoušku.

TMK KFS pověřila Jaroslava Panenku zpracováním otázek s řešením problémového případu v oblasti zdravotní přípravy, pravidel fotbalu a soutěžního řádu a didaktiky fotbalu vždy po třech v rámci každého tématu, ze kterých   baterie 40 testových otázek z obsahu školení trenéra fotbalu licence C, ze kterých si gestoři OFS vyberou vždy 1 otázku s řešením problémového případu v oblasti zdravotní přípravy, pravidel fotbalu a soutěžního řádu a didaktiky fotbalu.
Termín: 5.11.2012                                  Zodpovídá: Leimer, Panenka

5. Doškolení trenérů fotbalu licence B UEFA:

TMK KFS navrhuje Výkonnému výboru Královéhradeckého KFS oddělit realizaci doškolení trenérů fotbalu licence B UEFA od zimního semináře trenérů mládeže klubů KFS z důvodu odlišnosti témat pro trenéry mládeže klubů KFS a trenéry licence B UEFA, kteří mnohdy působí v rámci kopané v kategorii dospělých.
Termín: 12.11.2012                                Zodpovídá: Havlíček, Brož, Blažej

6. Zimní vzdělávací seminář trenérů mládeže klubů Královéhradeckého KFS

TMK KFS navrhuje Výkonnému výboru Královéhradeckého KFS realizovat zimní vzdělávací seminář trenérů mládeže klubů Královéhradeckého KFS 12. nebo 19. ledna 2013.
TMK KFS dále navrhuje rozdělit zimní vzdělávací seminář trenérů mládeže klubů Královéhradeckého KFS na dopolední a odpolední blok, z nichž jeden bude určen ke vzdělávání v oblasti kategorií přípravek a mladších žáků a druhý ke vzdělávání v oblasti kategorií starších žáků a dorostu.
Kluby Královéhradeckého KFS mají možnost zvolit účast minimálně 2 trenérů (v případě účasti pouze jednoho týmu v soutěžích KFS 1 trenéra):
a) pouze v rámci jednoho bloku

b) v rámci obou bloků
Termín: 12.11.2012                                Zodpovídá: Havlíček, Brož, Blažej

7. Gestoři TMK KFS za realizaci a obsah metodických akcí a školení KFS

TMK KFS navrhuje Výkonnému výboru Královéhradeckého KFS schválit níže uvedené metodické gestory vzdělávání v oblasti jednotlivých kategorií mládeže:

Kategorie přípravek - Ladislav Brož

Kategorie mladších žáků - Mgr. Michal Stříž

Kategorie starších žáků – Martin Novotný

Kategorie dorostu – Jaroslav Panenka

Gestor licence B UEFA - Karel Havlíček

Gestor licence C - Karel Havlíček + gestoři OFS

Termín: 12.11.2012                                Zodpovídá: Havlíček

8. Kontrola trenérských licencí v rámci Rozpisu soutěží Královéhradeckého KFS
TMK KFS navrhuje Výkonnému výboru Královéhradeckého KFS pověřit kontrolou trenérských licencí v rámci Rozpisu soutěží Královéhradeckého KFS předsedu TMK KFS Karla Havlíčka.
Termín: 12.11.2012                                Zodpovídá: Havlíček

9.Termín a místo dalšího jednání TMK Královéhradeckého KFS

Neděle 9.12.2012 v 10,00 Sportovní hala Jaroměř (zimní halová liga výběrů OFS)

 

V  Novém Bydžově dne 29.10.2012.

                                                                            Karel  H a v l í č e k

                                                              Předseda TMK Královéhradeckého KFS

 

PŘÍLOHA Č.1 ZÁPISU:

RÁMCOVÝ PLÁN ŠKOLENÍ TRENÉRA FOTBALU LICENCE „C“

Určeno pro OFS Královéhradeckého kraje

 

DOPORUČENÝ OBSAH:
-vyučovací hodina 45 minut, celkem 22 hodin výuky, 1 hodina závěrečná zkouška = písemný test

PŘÍKLADOVÉ ČASOVÉ SCHÉMA (varianty jiného časového schéma možné při dodržení časové dotace školení)

PÁTEK (4 hodiny):

16,00 – 19,30
1.hodina                   16,00 – 16,45
2.hodina                   16,55 – 17,40
3.hodina                   17,50 – 18,35
4.hodina                   18,45 – 19,30

SOBOTA (10 hodin)

8,00 – 17,00

1-2.hodina               08,00 – 09,30
3-4.hodina               09,45 – 11,15
Oběd                      11,15 – 12,00
5-6.hodina               12,00 – 13,30
7-8.hodina               13,45 – 15,15
9-10.hodina             15,30 – 17,00

NEDĚLE (8 hodin)

8,00 – 17,00

1-2.hodina               08,00 – 09,30
3-4.hodina               09,45 – 11,15
Oběd                      11,15 – 12,00
5-6.hodina               12,00 – 13,30
7-8.hodina               13,45 – 15,15
Zkouška                     15,30 – 16,15 (možné i jiný den)

 

Teoretická příprava (14 hodin)

A. Pravidla kopané a pravidla kopané malých forem (2 hodiny)

B. Anatomie, zdravověda, výživa, úrazová prevence, regenerace (4 hodiny)

C. Pedagogika a psychologie, zásady tréninkové činnosti v různých věkových obdobích (2 hodiny)

D. Zásady koučinku v různých věkových kategoriích (2 hodiny)

E. Didaktika – stavba tréninkové jednotky, zásady tréninkové jednotky přípravek (2 hodiny)

F. Příprava na utkání, specifika jednotlivých věkových kategorií (2 hodiny)


Praktická příprava (8 hodin)

1.blok 2 hodiny = rozcvičení, úvodní část, kompenzační cvičení, strečink, 

2.blok 2 hodiny = průpravné cvičení, průpravná hra (vše s míčem)


3.blok 2 hodiny = nácvik koordinace, rychlosti, individuální práce s míčem

(například vhodný metodický pořad Škola Ajaxu)

4. volný blok praktické přípravy-didaktika, pedagogika, psychologie (2 hodiny)

a) sledování a analýza individuálního herního výkonu hráče v utkání
b) vedení (části) tréninkové jednotky, praktická ukázka tématických cvičení
c) požadavky na osobnost trenéra
d) trénink gólmanů

 

Vzorový test (1 hodina)

1.zpracování – úkol, návrhy (stupeň hodnocení)
2.hodnocení – „splnil“ – „nesplnil“
3.možnost dvou opravných zkoušek (poplatek 200 Kč)

Vstupní předpoklady

18 let
Dotazník uchazeče s formulací žádosti o účast v kurzu (podpis uchazeče)

Lékařská prohlídka (ne starší 3 měsíců)
Pasová fotografie


Doškolení licence trenéra fotbalu licence C – 4 hodiny (téma)

 Vytvořeno: 29.10.2012
Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace