Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 12. listopadu 2012


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É    č. 15/2012 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 12.11.2012 (místo jednání Červený Kostelec) od 16,00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladan Haleš, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Petr Vítek, Pavel Moník, Ladislav Brož, Miloš Židík
Omluveni:
0
Sekretariát
: Karel Havlíček
ORK:
Miroslav Řehák
Za odborné komise:
  Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté: Petr Mědílek, starosta Města Červený Kostelec, za FO TJ Červený Kostelec Josef Bubeníček, Ladislav Beneš, Karel Jindra
 

VV KFS vyslechl zprávu starosty Města Červený Kostelec Petra Mědílka o stavu podpory sportu a fotbalu v Červeném Kostelci (Fond sportu – podpora údržby a investic do sportovních zařízení, areály jsou většinou v majetku TJ, problematika investic do areálů TJ, diskuze nad tématem převedení sportovních zařízení do majetku Města, výměna zkušeností z jiných měst a obcí)

VV KFS dále vyslechl zprávu FO TJ Červený Kostelec (hodnocení výborné podzimní části mužů v krajském přeboru, divácký zájem o fotbal, 176 členů FO, podpora mládeže)
VV KFS poděkoval starostovi Města Červený Kostelec Petru Mědílkovi za podporu sportu a kopané v Červeném Kostelci.
VV KFS rovněž vyjádřil velké poděkování za práci FO TJ Červený Kostelec a dále za vynikající propagaci kopané v Královéhradeckém kraji a vybudování výborné divácké základny pro utkání krajského přeboru.
 
1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 22.10.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 6 (trenérské licence C), 11 (kontrola trenérských licencí mládeže), 12 (příspěvek krajskému centru mládeže FKM Trutnov, sekretariát zašle dotační dopis), 14 (ukončení komunikace týkající se dat z bývalých oficiálních stránek KFS), 15 (smlouvy oficiální stránky KFS), 16 (Směrnice pro výměnu RP v KFS), 18 (rozšíření 1.A třídy), 20 (ekonomika KFS), 21 (příspěvky na dopravu mládeže), 22 (příspěvky na ZHL), 23 (termínová listina jaro 13), trvá řešení bodu 2 (propagační předměty, realizace odložena), 3 (plnění rozpočtu Poháru ŘKM), 5 (distribuce týdeníku FVK), 7 (DATALIFE pohár U-15), 8 (krajské granty), 9 (plnění fakturace kompenzačních poplatků), 10 (pohár ZŠ), 13 (akce Tree of life), 19 (aktiv z kluby 1.B třídy)
b) splněny body 7 (částečně, probíhá výměna RP), 10 (částečně, chybí vyúčtování grantu KHK za turnaje mládeže), 4 (jednání ORK KFS a ekonomického vedení KFS), 14 (vzorový plán licence C),
trvá řešení bodů 5 (reklamní předměty),  13 (kompenzační poplatky za mládež), 18 (distribuce dresů ALEA) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012  
c) trvá řešení bodů 9 (ankety Galavečera), 10 (Pohár předsedy ŘKM), 11 (JUTA GRASS pohár), 14 (trenérské licence týmů mládeže), 17 čtvrtfinále Poháru KFS), 18 (reorganizace) ze zasedání VV KFS ze dne 10.9.2012
d) splněn bod 12 (kontrola trenérských licencí) ze zasedání VV KFS ze dne 20.8.2012
e) trvá řešení bodů  8c (absence odpovědi OMNF FAČR), ze zasedání VV KFS dne 30.7.2012
f) trvá řešení 5 (stanovení odměn pro kluby dospělých 12/13), 8 (činnost o.s.FVK) ze zasedání VV KFS dne 2.7.2012

g) trvá řešení bodů  4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012
h) trvá řešení bodů 17 (3.Galavečer KHK) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012

2. VV KFS projednal a schválil smluvní vztahy Královéhradeckého KFS ve vztahu k provozu oficiálních webových stránek KFS:
a) smlouvu o provozu domény a webhostingu
b) smlouvu o vytvoření oficiálních stránek KFS
c) smlouvu o správě oficiálních stránek KFS

3. VV KFS v rámci široké diskuze projednal otázky reakcí VV KFS na případné uvádění nepravdivých údajů a faktů týkajících se členů VV KFS a odborných komisí KFS v rámci strategie jakéhokoliv média a rozhodl o vydávání pouze společných stanovisek KFS.
V případně opakování stavu, kdy jsou záměrně uváděny nepravdivé údaje v rozporu s fakty, smlouvami, účetnictvím a rozhodovacími procesy, projedná VV KFS tyto případy s pověřenou advokátní kanceláří.

4. VV KFS projednal stav fakturace schváleného příspěvku na částečné pokrytí nákladů na dopravu v souvislosti s účastí v určených soutěžích mládeže Královéhradeckého krajského fotbalového svazu do 12.11.2012.
a) Východočeský přebor U-19 – fakturaci k 12.11.2012 nerealizoval klub FC Olympia Hradec Králové
b) BELSPORT Krajský přebor U-17 – fakturaci k 12.11.2012 nerealizovaly kluby FC Olympia Hradec Králové, Sokol Třebeš a Dobruška
VV KFS dále pověřil sekretariát KFS zasláním výzvy pořádajícím klubům COSTA Krajského poháru mladších přípravek k fakturaci příspěvku na pořádání turnajů této soutěže (500 Kč v případě pořádání turnaje se 4 účastníky a 300 Kč v případě pořádání turnaje se 3 účastníky).

5. VV KFS vzal na vědomí doručení první zásilky dresů společnosti ALEA Královéhradeckému KFS a pověřil sekretariát KFS distribucí vždy 2 sad dresů pro jednotlivé OFS Královéhradeckého kraje.

6. VV KFS pověřil sekretariát KFS a předsedu STK KFS přípravou ocenění pana Vladislava Košťála k jeho životnímu jubileu. Ocenění bude předáno na slavnostním zasedání VV KFS a odborných komisí KFS dne 7.12.2012 v Lázních Bělohradě.

7. VV KFS vzal s uspokojením na vědomí výměnu 269 registračních průkazů dne 12.11.2012 registračním místem KFS.

8. VV KFS projednal a schválil návrh na ocenění pana Zdislava Kernera na Galavečeru neprofesionálního fotbalu FAČR dne 6.ledna 2013 na Žofíně.
Návrh zpracuje předseda KM KFS a sekretariát KFS.

9. VV KFS pověřil sekretáře KFS projednáním stavu přípravy vyúčtování krajských grantů z hlediska KFS za rok 2012 s Mgr. Jiřím Krenčíkem.
VV KFS dále schválil odměnu Mgr. Jiřímu Krenčíkovi za realizaci Školy mladých rozhodčích 2012 včetně jejího finančního zabezpečení.
VV KFS dále uložil sekretáři KFS a trenéru mládeže KFS účast na semináři Královéhradeckého kraje ke krajským grantům pro rok 2013 a dále pověřil sekretáře KFS a trenéra mládeže KFS stanovením termínu konzultace s ekonomickým oddělením SŠTŘ Nový Bydžov ve věci krajských grantů.

10. VV KFS schválil v rámci souhlasu klubu zařazení týmu starších žáků U-15 SK Solnice do DATALIFE krajského poháru U-15 v roce 2013.

11. VV KFS vzal na vědomí realizaci proškolení obsluhy registračního místa KFS ve vztahu k trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi.

12. VV KFS vzal na vědomí systém vyúčtování příspěvku Komise mládeže FAČR na významné akce mládeže KFS za rok 2012 projednaný se sekretářem KM FAČR Romanem Vonáškem.

13. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše:
a) ekonomické výsledky KFS k 31.10.2012, účetnictví připraveno ke kontrole ORK KFS
b) nutnost vyúčtování odborných komisí a VV KFS k 30.11.2012
c) projednání smluvního vztahu se společností DATALIFE
d) je připraveno vyúčtování státních dotací ze strany KFS

14. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o výsledku jednání o propagaci Galavečera krajského fotbalu Východočeskou televizí VčTV a potvrdil rozhodnutí tuto spolupráci nerealizovat.
VV KFS zároveň pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje projednáním případné spolupráce s internetovou televizí Český ráj Jičín a předsedu KFS Václava Andrejse projednáním případné spolupráce se společností D-Credit.
VV KFS dále pověřil členy o.s. Fotbal v kraji Jana Duška, Mgr.Miroslava Hofmanna a Ing.Michaelu Zimovou předložením návrhu způsobu ocenění jednotlivých kategorií Galavečera krajského fotbalu včetně finančního plnění do 20.listopadu 2012.

15. VV KFS projednal problematiku členských příspěvků FAČR v roce 2013 ve vztahu k stanovení přelomu hranice pro věk mládeže (příspěvek 100 Kč) a dospělých (příspěvek 200 Kč). VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje projednáním této záležitosti s příslušnými odděleními FAČR.
VV KFS dále vzal na vědomí, že finanční podíl KFS ve výši 50% členských příspěvků v rámci KFS bude poukázán do 28.2.2013.

16. VV KFS projednal připomínku výkonného výboru FO Červený Kostelec ve vztahu k zasílání přihlášek ke členství ve FAČR a základních registračních lístků hráče kopané na určenou jednu doručovací adresu. VV KFS pověřil předsedu KFS projednáním této záležitosti s odpovědnými představiteli FAČR.

17. VV KFS projednal problematiku volební Valné hromady KFS v roce 2013 a stanovil předběžný termín pro její konání na pátek 22.2.2013 v jednacím sále Královéhradeckého kraje. VV KFS dále pověřil SŠTŘ Nový Bydžov realizací cateringu na této akci.
VV KFS zároveň prodiskutoval stanovení modelu účasti 25 klubů na této volební Valné hromadě KFS a stanovil termín 10.12.2012 pro jeho konečné schválení.

18. VV KFS pověřil OFS Hradec Králové uspořádáním bowlingového turnaje rozhodčích pod názvem Memoriál Jiřího Malého.

19. VV KFS projednal účast Mgr. Aleše Šoba na semináři krajských lektorů pravidel fotbalu ve dnech 7-8.12. 2012 ve Znojmě a vzal na vědomí jeho zastoupení na této akci lektorem pravidel fotbalu OFS Hradec Králové Zdeňkem Arnoštem.

20. VV KFS pověřil Trenérsko-metodickou komisi KFS (dále jen TMK KFS) rozesláním vzorového plánu školení trenérů licence C pro OFS Královéhradeckého kraje včetně závěrečných testových otázek a případové studie.

21. VV KFS projednal přípravu aktivu klubů 1.B třídy k případné reorganizaci této soutěže v soutěžním ročníku 2013/2014.
VV KFS vzal na vědomí stanovisko místopředsedů KFS Marka Pilného a Mgr. Vladimíra Blažeje ke sportovní problematice případného počtu 24 týmů v této soutěži.
VV KFS vzal na vědomí kladné stanovisko předsedů OFS Trutnov, OFS Hradec Králové a OFS Rychnov n. K. k možnosti postupu 2 týmů ze soutěží OFS v případě přijetí modelu soutěží 1.B tříd v počtu 32 celků ve čtyřech postupových skupinách po osmi týmech.
VV KFS dále vzal na vědomí, že předseda OFS Náchod sdělí své stanoviska k této problematice v nejbližší možné době. VV KFS vzal dále na vědomí záporné stanovisko předsedy OFS Jičín k případnému postupu více týmů z okresních soutěží mužů OFS Jičín.
Aktiv klubů 1.B třídy se bude konat v pátek 23.11.2012 v zařízení GASTRO Lucie v Jaroměři.

22. VV KFS projednal a schválil odměnu ve výši 500 Kč (+cestovní náhrady) rozhodčím Zimní halové ligy KFS.

23. VV KFS schválil návrh KM KFS na zakoupení pohárů, cen a medailí pro soutěže KM KFS v roce 2013 ve smyslu zápisu z jednání KM KFS ze dne 8.11.2012 a pověřil o.s. Fotbal v kraji a sekretariát KFS realizací nákupu v roce 2012.

24. VV KFS se obšírně zabýval problematikou nedohraného turnaje U-13 a U-11 v Novém Městě n.M..
VV KFS se seznámil se všemi fakty, které předložila KM KFS.
VV KFS velmi negativně hodnotil počínání trenérů zúčastněných týmů, kteří do zápisu o utkání uvedli výsledky a střelce utkání, která nebyla sehrána z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek.
VV KFS  v tomto případě jednoznačně zastává stanovisko, že turnaj neměl být dohrán a takto měla být informována KM KFS a STK KFS. Jednání odpovědných trenérů ve vztahu k uvádění výsledků neodehraných utkání turnaje považuje VV KFS za naprosto nepřijatelné.
VV KFS doporučil STK KFS stanovení náhradního turnaje před zahájením jarní části SR 2012/2013 s tím, že KM KFS připraví alternativní los jarní části.
VV KFS rovněž doporučil DCK KFS projednání celého případu uvádění nepravdivých údajů a výsledků do výsledkových protokolů turnaje.

25. VV KFS vzal na vědomí zprávu o činnosti ORK KFS přednesenou předsedou ORK KFS Ing. Miroslavem Řehákem.


26. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) DCK KFS (gestor Miloš Židík)
- výsledek projednání zranění hráče dorostu FK Česká Třebová Bočkaje po faulu protihráče v zápase s Jiskrou Ústí n.O.


b) STK KFS (předseda STK KFS Miloš Židík)

- problematika víkendu 27-28.10.2012, řešení další logistiky odložených utkání
- 5 neodehraných zápasů VOTROK krajského přeboru, 2 neodehraná utkání 1.B třídy skupiny A a 1 neodehrané utkání 1.B třídy skupiny B
- nedostavení se týmu starších žáků Dvora Králové k domácímu utkání krajského přeboru U-15 s týmem Trutnov/Mladé Buky, bude uplatněno opatření ve smyslu Rozpisu soutěží KFS

c) KM KFS (předseda Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)
- VV KFS vzal na vědomí řešení problematiky ubytování výběru KFS U-14 v rámci Poháru předsedy ŘKM 2013 mimo DM SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové

- VV KFS vzal na vědomí připravenost Poháru ZŠ v Trutnově
- činnost v KM KFS ukončil František Bednář
- schválena úhrada dalšího člena realizačního týmu výběru KFS U-14 na Letní olympiádě mládeže 2013 ve Zlíně z prostředků KFS v případě neúspěšného jednání s Krajským úřadem o dofinancování účasti tohoto člena realizačního týmu
- projednání zápisu z jednání KM KFS dne 8.11.2012 (poslední KM KFS v roce 2012)

d) KR KFS (gestor Václav Andrejs)
- zaslání zpráv mentorů programu Konvence UEFA Krajským fotbalovým svazem a jednotlivými OFS do 10.12.2012 (zpráva člena VV KFS Pavla Moníka)

- VV KFS pověřil krajského lektora pravidel fotbalu Mgr. Aleše Šoba realizací školení lektorů OFS pravidel fotbalu a realizací sjednocení výkladu pravidel fotbalu podle poslední metodiky v lednu 2013
- VV KFS vyjádřil velkou nespokojenost s výsledky mladých rozhodčích KFS na prvním semináři Konvence FAČR

e) TMK KFS (předseda Karel Havlíček)
- TMK KFS doporučila zrušit v roce 2012 školení trenérů licence B UEFA z důvodu velmi nízkého zájmu o toto trenérské vzdělávání, VV KFS potvrdil toto doporučení‘

- kladné hodnocení průběhu kempu výběru KFS U-15 v Novém Bydžově z trenérského hlediska
- zpracování dokumentů k licenci C pro OFS Královéhradeckého kraje
- doškolení licence C v rozsahu 4 vyučovacích hodin

Program dalších jednání VV KFS v 2.pololetí roku 2012.

07.12.2012                 17,00               Lázně Bělohrad (společná akce s odbornými komisemi)        
10.12.2012                 16,00               Nový Bydžov

 

                                                                                         

 

                                                        

                    

                                                                                           

 

 


Vytvořeno: 15.11.2012
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace