Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 10. prosince 2012


Datum akce: 30.11.-0001

          

                                    K O M U N I K É    č. 16/2012 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 10.12.2012 (místo Nový Bydžov) od 16,00

DSSS

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Petr Vítek, Ladislav Brož, Miloš Židík
Omluveni:
Pavel Moník (realizace roční inventury), Vladan Haleš (dovolená)
Sekretariát
: Karel Havlíček
ORK:
0
Za odborné komise:
  Zbyněk Novotný, Josef Koňák, Jan Dušek, Miroslav Hofman

Za OFS: Jan Šotek
Hosté: Bohumil Orel, místostarosta Města Nový Bydžov
 

VV KFS vyslechl zprávu místostarosty Města Nový Bydžov o stavu podpory sportu a fotbalu v Novém Bydžově (přímá podpora ledního hokeje a fotbalu podle počtu členské základny a nákladů na dopravu v soutěžích mládeže, sportovní a kulturní grant města, podpora tří významných sportovních akcí, správa, údržba a investice do sportovních areálů města /zimní stadion, plavecký areál, areál Chudonice, Městský stadion Nový Bydžov, areál Sportring/).

VV KFS dále vyslechl zprávu místostarosty Nového Bydžova o stavu kopané v Novém Bydžově (velmi dobré výsledky mládežnických kolektivů a juniorů, zklamání z výsledků A-týmu, 208 současných členů FO, podpora mládeže)
VV KFS poděkoval místostarostovi Města Nový Bydžov Mgr. Bohumilu Orlovi za podporu sportu a kopané v Novém Bydžově.
 
1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 12.11.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 2 (smlouvy o zřízení a provozu webových stránek KFS), 4 (příspěvky klubům KFS na mládež), 7 (ocenění Vladislav Košťál), 8 (návrh na ocenění Zdislava Kernera na Galavečeru FAČR-nebylo akceptováno), 9 (vyúčtování krajských grantů), 10 (zařazení SK Solnice do poháru žáků), 12 (vyúčtování příspěvku KM FAČR), 13 (ekonomika KFS), 14 (Galavečer), 15 (vyúčtování členských příspěvků), 16 (projednání připomínky Č.Kostelce s FAČR), 17 (příprava klíče VVH KFS), 19 (seminář lektorů), 21 (seminář s kluby 1.B třídy), 22 (odměny rozhodčích ZHL), 23 (nákup pohárů), 24 (nedohraný turnaj přípravek Nové Město), částečně splněn bod 5 (distribuce dresů ALEA), trvá řešení bodu 20 (memoriál J.Malého) ze zasedání VV KFS ze dne 12.11.2012,
b) splněny body 9 (plnění fakturace kompenzačních poplatků), 10 (pohár ZŠ), 13 (akce Tree of life), 19 (aktiv z kluby 1.B třídy), trvá řešení bodu 2 (propagační předměty, realizace odložena), 3 (plnění rozpočtu Poháru ŘKM), 5 (distribuce týdeníku FVK), 7 (DATALIFE pohár U-15), 8 (krajské granty) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,
c) splněny body 7 (částečně, probíhá výměna RP), 10 (vyúčtování grantu KHK za turnaje mládeže),
ukončeno řešení bodu 5 (reklamní předměty), trvá řešení bodů 13 (kompenzační poplatky za mládež), 18 (distribuce dresů ALEA) ze zasedání VV KFS ze dne 01.10.2012, 
d) splněny body 9 (ankety Galavečera), 18 (reorganizace), trvá řešení bodů 10 (Pohár předsedy ŘKM), 11 (JUTA GRASS pohár), 14 (trenérské licence týmů mládeže), 17 (čtvrtfinále Poháru KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.9.2012,
e) ukončeno řešení bodů  8c (absence odpovědi OMNF FAČR), ze zasedání VV KFS dne 30.7.2012,
f) splněn bod 8 (činnost o.s.FVK), trvá řešení 5 (stanovení odměn pro kluby dospělých 12/13) ze zasedání VV KFS dne 2.7.2012,

g) trvá řešení bodů  4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012,
h) trvá řešení bodů 17 (3.Galavečer KHK) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012

2. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o výsledku jednání o propagaci Galavečera krajského fotbalu společností D-Credit a spolupráci se společností D-Credit schválil včetně finančního plnění.

3. VV KFS projednal problematiku volební Valné hromady KFS v roce 2013 a stanovil definitivní termín pro její konání na pátek 22.2.2013 od 17,00 s předpokladem její realizace v jednacím sále Královéhradeckého kraje. VV KFS dále pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje projednáním možnosti využití jednacího sálu Královéhradeckého krajského úřadu.
VV KFS zároveň projednal klíč k účasti statutárních zástupců klubů na volební Valné hromadě 2013 a navrhl klubům klíč k účasti 8 klubů krajského přeboru mužů, 7 klubů krajské 1.A třídy mužů a 10 klubů krajské 1.B třídy mužů, vždy po 5 klubech z každé skupiny 1.B třídy, vždy podle pořadí po podzimní části soutěžního ročníku 2012/2013 příslušné soutěže.
VV KFS zároveň pověřil sekretariát zasláním požadavku na písemné stanovisko klubů hrajících soutěže KFS mužů v soutěžním ročníku 2012/2013 k tomuto návrhu VV KFS do 11.ledna 2013.
VV KFS zároveň rozhodl, že v případě, že nadpoloviční většina klubů hrajících soutěže KFS mužů v soutěžním ročníku 2012/2013 tento návrh neschválí, svolá VV KFS shromáždění klubů hrajících soutěže KFS mužů v soutěžním ročníku 2012/2013 za účelem volby účastníků volební Valné hromady KFS 2013.

4. VV KFS projednal otázky současného stavu v některých segmentech řízení fotbalu a vyslovil velkou nespokojenost zejména s opakovanými chybami ve věci zveřejňování, tvorby a aplikace právních předpisů FAČR (směrnice o výměně registračních průkazů ve vztahu k názvům klubů, vazba směrnice o členství na další právní normy FAČR, avizované dopady členství FAČR na možnost postihu členů FAČR v disciplinárním řízení v kontextu případu rozhodčích Adámka a Býmy), které bezprostředně ovlivňují atmosféru v regionálním fotbalu a dále rovněž komplikují práci dobrovolných činovníků klubů.
VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse zpracováním návrhu stanoviska KFS k této problematice.
VV KFS v této souvislosti zcela postrádá jakoukoliv omluvu ze strany chybujícího segmentu FAČR a vyslovuje nespokojenost s nátlakovým způsobem prosazování některých skutečností (vazba na dotace, zákaz činnosti dobrovolných funkcionářů atd.).

5. VV KFS projednal a schválil poskytnutí shodného příspěvku 20 000 Kč na činnost výběrů OFS Královéhradeckého kraje, který bude OFS poskytnut z rozpočtu Královéhradeckého KFS za rok 2012. VV KFS zároveň pověřil místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše komunikací s OFS za účelem stanovení způsobu vyúčtování tohoto příspěvku.
VV KFS zároveň schválil příspěvek 2 000 Kč na dopravu v soutěži mládeže pro každý klub Krajského přeboru U-19. Kluby hrající Krajský přebor U-19 realizují vůči KFS fakturaci schváleného příspěvku na částečné pokrytí nákladů na dopravu do 19.12.2012.

6. VV KFS pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože účastí na aktivu KS ČeSTV a setkání zástupců sportovních svazů konaného dne 12.12.2012.

7. VV KFS stanovil inventarizační komisi KFS ve složení Ing. Petr Vítek, Ing. Michaela Zimová a Ladislav Brož a pověřil tuto komisi realizaci inventury KFS k 31.12.2012.
VV KFS zároveň stanovil inventurní likvidační komisi KFS ve složení Marek Pilný, Miloš Židík a Karel Havlíček.

8. VV KFS projednal organizaci 3.Galavečera krajského fotbalu 25.ledna 2013 v Hořicích od 18,00.
VV KFS pověřil Střední školu technickou a řemeslnou Nový Bydžov organizací rautu na této akci.
VV KFS pověřil o.s. Fotbal v kraji zajištěním cen pro jednotlivé vyhlášené osobnosti a subjekty.
VV KFS zároveň zhodnotil všechny návrhy na ocenění na 3.Galavečera krajského fotbalu 25.ledna 2013 v Hořicích a provedl hlasováním výběr oceněných jednotlivců a subjektů v jednotlivých vyhlášených anketách.
VV KFS zároveň pověřil přítomné předsedy OFS zajištěním pozvání oceněných jednotlivců a subjektů na 3.Galavečer krajského fotbalu.

9. VV KFS projednal organizaci a rozlosování zimních pohárových utkání mládeže a pověřil předsedu STK Miloše Židíka a sekretáře KM KFS Karla Havlíčka projednáním chybějícího rozlosování posledních skupin v poháru žáků a dorostu se starostou obce Černíkovice.

10. VV KFS schválil na návrh STK KFS termín nedohraného turnaje U-13 a U-11 v Novém Městě n.M., turnaj se odehraje 24.března 2013.
VV KFS vzal zároveň na vědomí termín losovacího aktivu soutěží U-9 až U-13 28.března 2013.

11. VV KFS projednal průběh aktivu klubů 1.B třídy k případné reorganizaci této soutěže v soutěžním ročníku 2013/2014 konaného v pátek 23.11.2012 v zařízení GASTRO Lucie v Jaroměři.
VV KFS vzal na vědomí, že z 34 klubů (včetně 8 nejlepších klubů z OFS Královéhradeckého kraje, které se tabulkově umístily nejlépe po podzimní části SR 2012/2013 v nejvyšších soutěžích OFS)
a) bylo 20 klubů pro reorganizaci 1.B třídy v soutěžním ročníku 2013/2014 (32 týmů ve čtyřech regionálních skupinách po 8 týmech s postupovým klíčem pro jarní část)
b) bylo 15 klubů pro zachování stávajícího herního a soutěžního systému
c) 1 klub ponechal rozhodnutí na VV KFS

VV KFS dále projednal tři varianty dalšího postupu:
a) schválit nový systém a reorganizaci 1.B třídy od SR 2013/2014 – 2 hlasy
b) ponechat konečné rozhodnutí na novém VV KFS – 4 hlasy
c) ponechat stávající herní systém 1.B tříd – 1 hlas
VV KFS na základě většinového hlasování, které rozhodlo o ponechání konečného rozhodnutí na novém VV KFS zvoleného na volební Valné hromadě 22.2.2013, rozhodl o doporučení schválení nového modelu 1.B třídy od soutěžního ročníku 2013/2014 novému VV KFS.

12. VV KFS vzal na vědomí informaci místopředsedy KFS Mgr.Vladimíra Blažeje o avizované možnosti klubu FKM Javorka týkající se vystoupení klubu z jarní části krajské soutěže U-15.
VV KFS doporučil FKM Javorka přijetí opatření vedoucí k případnému řešení této situace a rovněž doporučil FKM Javorka případné uzavření smlouvy s partnerským klubem a její předložení STK KFS.

13. VV KFS vzal na vědomí zprávu o sekretariátu KFS o součinnosti s ORK KFS a stanovil přijetí opatření ekonomickému úseku a sekretariátu KFS vedoucí k vedení hlavní pokladny účetní Milenou Fridrichovou a pobočné pokladny registračního místa KFS sekretariátem KFS.
VV KFS dále stanovil sekretariátu KFS a ekonomickému úseku KFS realizaci průběžné fakturace v úvodních měsících roku 2013.

14. VV KFS projednal a schválil zpracování Kodexu rozhodčího KFS s tím, že jeho text bude po podpisu dokumentu rozhodčím KFS deklarativně-zavazující normou pro jednotlivé rozhodčí KFS upravující normy chování, jednání a vystupování rozhodčích KFS.
VV KFS dále pověřil Komisi rozhodčích KFS dopracováním předloženého textu po obsahové a jazykové stránce a předložení dokumentu na jednání VV KFS dne 14.ledna 2013.  

15. VV KFS projednal a požádal jednotlivé OFS o nahlášení kandidátů na Cenu Václava Jíry udělovanou v roce 2013.

16. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse účastí na aktivu předsedů KFS a OFS dne 14.12.2012 v Nymburce.

17. VV KFS pověřil profesionální zaměstnance a smluvní fyzické osoby FAČR zajišťující chod sekretariátu KFS zajišťováním doplnění ekonomické agendy fakturace v podobě zapsání termínu příjmu faktury a zapsáním její účelovosti.

18. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS (předseda STK KFS Miloš Židík)
- výsledky zimních pohárových turnajů mládeže včetně střelců bude hlásit pořadatelský subjekt na emailové adresy KFS a sekretáře Komise mládeže KFS
- problematika nedohraného turnaje v Novém Městě n.M., stanovení termínu náhradního turnaje

b) KM KFS (sekretář KM KFS Karel Havlíček)
- zpráva z aktivu KM FAČR dne 7.12.2012


c) KR KFS (předseda Zbyněk Novotný)
- semináře Školy mladých rozhodčích 18-19.1.2013 a 8-9.2.2013 v Náchodě, program připraven

- zimní seminář rozhodčích KFS 8-9.3.2013 Horní Brusnice
- turnaj rozhodčích se bude konat 15.2.2013

d) TMK KFS (předseda Karel Havlíček)
- TMK KFS řešila problematiku závěrečných zkoušek licence C a problematiku testových otázek
- TMK KFS se bude zabývat organizací zimních seminářů trenérů mládeže, zodpovídá předseda TMK KFS


e) ekonomické informace (předseda KFS Václav Andrejs)

- VV KFS vyzývá všechny kluby, aby neprodleně realizovaly fakturaci vůči KFS ve věci schválených příspěvků na dopravu a na jednotlivé turnaje COSTA poháru mladších přípravek

Program dalších jednání VV KFS v 1.čtvrtletí roku 2013.

14.01.2013                 16,00               Hořice (příprava 3.Galavečera)

18.02.2013                 16,00               místo bude určeno

 


Vytvořeno: 13.12.2012
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace