Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 14. ledna 2013


Datum akce: 30.11.-0001

Mariánský sloup na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích
                                      K O M U N I K É     č. 1/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 14.01.2013 (místo Hořice) od 16,00

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Michaela Zimová, Petr Vítek, Ladislav Brož, Miloš Židík, Pavel Moník

Omluveni: 0

Sekretariát: Karel Havlíček (odchod v 17,15)

ORK: 0

Za odborné komise:  Miroslav Hofman, Martin Zbořil, Jan Dušek (příchod v 18,00),

Za OFS
: 0


Hosté:
Josef Vydra, Oldřich Gottwald, Jan Střížka  

 

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 10.12.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:

a) splněny body 4 (stanovisko KFS), 5 (příspěvky OFS), 6 (účast na jednání ČeSTV), 9 (dokončení rozlosování zimní části pohárů mládeže), 11 (aktiv 1.B třídy), 13 (součinnost ORK a sekretariátu), 15 (Ceny Václava Jíry 2013), 16 (aktiv OFS a KFS Nymburk), 17 (označení faktur), trvá řešení bodů 2 (propagace 3.Galavečera), 3 (volební Valná hromada KFS), 7 (inventura KFS-18.2.), 8 (vyhlášení oceněných na 3.Galavečeru), 10 (opakovaný turnaj U-11 a U-13 v N.Městě n.M.), 12 (jednání MFK Javorka), 14 (Kodex rozhodčích KFS)


b) částečně splněn bod 5 (distribuce dresů ALEA), trvá řešení bodu 20 (memoriál J.Malého) ze zasedání VV KFS ze dne 12.11.2012,


c) splněn bod 8 (krajské granty), ukončeno řešení bodu 2 (propagační předměty), trvá řešení bodů 3 (plnění rozpočtu Poháru ŘKM), 5 (distribuce týdeníku FVK), 7 (DATALIFE pohár U-15) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,


d) splněn bod 13 (kompenzační poplatky za mládež) ze zasedání VV KFS ze dne 01.10.2012, 


e) trvá řešení bodů 10 (Pohár předsedy ŘKM), 11 (JUTA GRASS pohár), 14 (trenérské licence týmů mládeže), 17 (čtvrtfinále Poháru KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.9.2012,


f) splněn bod 5 (stanovení odměn pro kluby dospělých 12/13) ze zasedání VV KFS dne 2.7.2012,


g) trvá řešení bodů  4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012,

h) trvá řešení bodů 17 (3.Galavečer KHK) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012

2. VV KFS vzal na vědomí zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o přípravě Poháru předsedy ŘKM v halové kopané výběrů KFS U-14 ve dnech 2-3.2.2013 v Hradci Králové:
a) všechny týmy budou ubytovány v DM SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové
b) zajištěno stravování, stanoven jídelníček
c) zajištěni rozhodčí soutěže
d) potvrzení účasti předsedy ŘKM Pavla Nezvala a místopředsedy KM FAČR Martina Oplta
e) stanovena účast členů VV KFS na soutěži (Václav Andrejs, Vladan Haleš, Vladimír Blažej)
f) akce pro hosty soutěže – Akvárium Hradec Králové dne 2.2.13 od 20,00
g) průběžně sledován rozpočet akce
h) propagace soutěže – zajistí sekretariát – webové stránky, Deník, plakáty


3. VV KFS schválil konání semináře trenérů mládeže týmů hrajících soutěže KFS a doškolovacího semináře trenérů licence B dne 24.února 2013 ve sportovní hale Třebeš.
V rámci semináře budou zajištěny teoretické přednášky a praktické ukázky tréninků mládeže v podání trenérů FC Hradec Králové.

4. VV KFS schválil návrh Komise mládeže KFS na rozdělení klubů do skupin v jarní části soutěže U-13 a U-11 Královéhradeckého KFS uvedený v zápise z jednání Komise mládeže KFS ze dne 10.ledna 2013. Losovací aktiv soutěží přípravek a mladších žáků se uskuteční 28.března 2013, místo bude určeno Komisí mládeže KFS.
VV KFS vzal dále na vědomí koncepci jarní části COSTA krajského poháru mladších přípravek a ocenil dosavadní průběh Zimní halové ligy výběrů OFS v soutěžním ročníku 2012/2013.

5. VV KFS schválil udělení zvláštní ceny KFS za několikanásobný postup do vyšší soutěže klubu FK Vysoká nad Labem.

6. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Vladimíra Blažeje o zajištění místa konání volební Valné hromady KFS dne 22.2.2013 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (zasedací místnost Albrechta z Valdštejna).

7. VV KFS schválil stanovisko KFS k problematice tvorby legislativy FAČR v posledním období zpracované předsedou KFS a určil toto stanovisko jako přílohu zápisu z jednání VV KFS dne 14.ledna 2013.

8. VV KFS schválil nominační listinu lektorů pravidel kopané Královéhradeckého KFS.

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože o doposud provedené výměně registračních průkazů v počtu 6 086 kusů a o nucené výměně dalších 1 651 registračních průkazů v důsledku pozdního sdělení některých skutečností legislativně-právním oddělením FAČR.
VV KFS vyzývá všechny kluby KFS, které ještě výměnu registračních průkazů neprovedly, k realizaci výměny a upozorňuje na neplatnost starých registračních průkazů od 1.3.2013.

10. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o dodávce vybavení pro 16 klubů hrajících VOTROK krajský přebor Královéhradeckého kraje z projektu Fotbal live (kamera, notebook, stativ), které budou klubům poskytnuty formou smlouvy o výpůjčce.
VV KFS dále schválil příspěvek klubům hrajících VOTROK krajský přebor Královéhradeckého kraje ve výši 5 000 Kč na zřízení internetového připojení na stadiony.
Kluby budou tento příspěvek fakturovat a jako přílohu faktury předloží doklad o zajištění internetového připojení na stadiony.

11. VV KFS rozhodl o termínu konání aktivu sekretářů KFS dne 9.března 2013 v Novém Bydžově, který bude zároveň spojen se seminářem pro odpovědné činovníky klubů hrajících VOTROK krajský přebor mužů s tematickým zaměřením Fotbal live.

12. VV KFS rozhodl o místě konání posledního předpokládaného jednání VV KFS v tomto volebním období dne 18.února 2013 v Rychnově nad Kněžnou.

13. VV KFS projednal přípravu volební Valné hromady KFS dne 22. února 2013 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s těmito závěry:

a) VV KFS vzal na vědomí hlasování 55 klubů soutěží dospělých KFS (bez B-týmů klubů, jejichž A-týmy hrají rovněž krajské soutěže dospělých) v poměru 47 pro : 5 bez vyjádření : 3 proti o stanovení klíče účasti klubů na volební Valné hromadě KFS (prvních osm klubů celkového pořadí VOTROK krajského přeboru mužů po podzimní části SR 2012/2013, prvních sedm klubů celkového pořadí 1.A třídy mužů po podzimní části SR 2012/2013, prvních pět klubů celkového pořadí 1.B třídy mužů, skupina A, po podzimní části SR 2012/2013, prvních pět klubů celkového pořadí 1.B třídy mužů, skupina B, po podzimní části SR 2012/2013)


b) delegáti klubů a OFS na volební Valné hromadě KFS (dále jen VVH KFS) dne 22.2.2013 budou delegováni pověřením vysílající složky podepsané dvěma statutárními zástupci s uvedením ID čísla delegáta


c) delegáti klubů na volební Valné hromadě KFS budou členy výkonných výborů klubů ve smyslu článku 18/3 Stanov FAČR


d) pozvánky delegátům a klubům budou odeslány sekretariátem KFS nejpozději 5.2.2013


e) VV KFS uložil předsedovi KFS a sekretariátu KFS zpracovat jednací řád VVH KFS


f) VV KFS stanovil zapisovatelkou VVH KFS Milenu Fridrichovou


g) VV KFS stanovil limit pro občerstvení delegátů a hostů VVH KFS ve výši 8 000 Kč


h) VV KFS vzal na vědomí nominaci státního notáře a výši jeho náhrady


14. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Vladana Haleše o ekonomických výsledcích KFS za rok 2012 s těmito závěry:

a) obrat KFS za rok 2012 činil 3 500 000 Kč


b) VV KFS schválil rozpuštění rezervy vytvořené v roce 2011 pro účely Fondu podpory akcí mládeže ve výši 130 000 Kč vzhledem k vyplacení plnění


c) předběžný hospodářský výsledek  +45 000 Kč


d) závazky ze strany KFS řádně plněny v určených termínech


e) KFS neeviduje žádné nedobytné pohledávky

 15. VV KFS projednal a schválil výši finančních bonusů klubům soutěží mužů KKFS podle umístění v soutěžích dospělých v soutěžním ročníku 2012/2013 takto:

a) VOTROK krajský přebor mužů – 1. 10 000 Kč, 2. 8 000 Kč, 3. 6 000 Kč, 4. 4 000 Kč, 5. 2 000 Kč (celkem 30 000 Kč)

b) 1.A třída mužů – 1. 8 000 Kč, 2. 6 000 Kč, 3. 4 000 Kč, 4. 2 000 Kč, 5. 1 000 Kč (celkem 21 000 Kč)

c) 1.B třídy mužů – 1. 5 000 Kč, 2. 4 000 Kč, 3. 3 000 Kč, 4. 2 000 Kč, 5. 1 000 Kč (celkem 30 000 Kč).

16. VV KFS projednal a schválil výši záloh klubů hrajících krajské soutěže mužů v jarní části SR 2012/2013 na úhradu cestovních náhrad delegátů KFS :

a) 1 500 Kč pro účastníky 1.B třídy
b) 2 000 Kč pro účastníky 1.A třídy
c) 3 300 Kč pro účastníky VOTROK krajského přeboru mužů

17. VV KFS projednal a schválil výši celkových finančních bonusů 50 000 Kč pro posledních osm týmů Poháru KFS mužů 2012/2013 (Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje).
VV KFS dále projednal návrh rozdělení finančního bonusu 50 000 Kč pro nejlepších osm týmů PoháruKFS mužů 2012/2013 a schválil toto rozdělení takto:

a) 12 000 Kč obdrží vítěz Poháru KFS mužů (+ prémie za účast ve Východočeském superpoháru)

b) 10 000 Kč obdrží finalista Poháru KFS mužů

c) 6 000 Kč obdrží každý semifinalista Poháru KFS mužů

d) 4 000 Kč obdrží každý čtvrtfinalista Poháru KFS mužů

 

18. VV KFS projednal a schválil ceny Václava Jíry 2013 takto:

a) František Peška – navržen OFS Trutnov

b) Antonín Kalina – navržen OFS Hradec Králové

c) Jan Novák – navržen OFS Rychnov n.K.

 

19. VV KFS vzal na vědomí zprávu členky VV KFS Michaely Zimové o průběhu příprav na jarní vydávání týdeníku Fotbal v kraji. VV KFS pověřil Michaelu Zimovou přípravou výběrového řízení na pracovní pozici redaktora Fotbalu v kraji do 3.2.2013 a zpracováním nového organizačního schématu redakce týdeníku Fotbal v kraji do 18.2.2013.

20. VV KFS uložil Michaele Zimové a místopředsedovi KFS Vladanu Halešovi realizaci vyúčtování vzájemných finančních vztahů o.s. Fotbal v kraji a Královéhradeckého KFS.

21. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy STK KFS Miloše Židíka o problematice případu hráče Jakla, který v pěti mistrovských utkáních VOTROK krajského přeboru nastoupil za Jiskru Česká Skalice i přes skutečnost, že je od 27.10.2011 kmenovým hráčem FK Černilov na základě dohodnutého přestupu mezi kluby Jiskra Česká Skalice a FK Černilov.
VV KFS vzal na vědomí termín 16.ledna 2013, do kterého má klub Jiskra Česká Skalice poslat své oficiální vyjádření k případu.
VV KFS příslušné pověřil odborné komise KFS přijetím rozhodnutí ve výše uvedeném případu.

22. VV KFS projednal a schválil příspěvky ve výši 100 Kč na osobu na organizacisemináře rozhodčích KFS a delegátů KFS.

23. VV KFS pověřil místopředsedu KFS Vladimíra Blažeje dokončením projednání sponzorského partnerského vztahu mezi společností DATALIFE a Krajským fotbalovým svazem.

24. VV KFS vzal na vědomí zajištění smluv pro členy FAČR na úrazové pojištění a smlouvy s autorskými sdruženími OSA a INTEGRAM v rámci podmínek realizovaných v roce 2012.


znak obce HořiceVV KFS vyslechl zprávu předsedy oddílu kopané TJ Jiskra Hořice Josefa Vydry o stavu fotbalu v Hořicích (péče o mládež, pomoc Města Hořice v podobě převzetí areálů do vlastnictví a péče, obtížné formy financování fotbalu mládeže, účast ve všech soutěžích mládeže s výjimkou mladšího dorostu a mladších přípravek v soutěžích KFS)

VV KFS poděkoval předsedovi TJ Jiskra Hořice za vytváření velmi dobré úrovně kopané v Hořicích a za vynikající návštěvnost na mistrovská utkání v Hořicích.

 

VV KFS projednal organizaci 3. Galavečera KFS konaného dne 25.ledna 2013 s těmito závěry:

a) byl schválen program 3. Galavečera KFS

b) bylo stanoveno pořadí vyhlašovaných anket, způsob ocenění a byly stanoveny předávající osobnosti jednotlivých anket

c) VV KFS poděkoval Janu Střížkovi, Oldřichu Gottwaldovi a Josefu Vydrovi za bezproblémový a kvalitní servis při přípravě 3. Galavečera krajského fotbalu

d) hodnota rautu byla stanovena na 150 Kč na osobu při předpokládané účasti 200 hostů

e) stav ubytování hostů a účastníkůProgram dalších jednání VV KFS v 1.čtvrtletí roku 2013.

18.02.2013                 16,00               Rychnov nad Kněžnou

 

Václav  A n d r e j s
předseda Královéhradeckého KFS

 

                                                                                                        

                  Příloha k zápisu z jednání VV KFS ze dne 14. ledna 2013
STANOVISKO VÝKONNÉHO VÝBORU KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU:

Výkonný výbor Královéhradeckého krajského fotbalového svazu projednal na svém zasedání dne 10. prosince 2012 otázky současného stavu v některých segmentech řízení fotbalu a vyslovil velkou nespokojenost zejména s opakovanými chybami ve věci zveřejňování, tvorby a aplikace právních předpisů FAČR (směrnice o výměně registračních průkazů ve vztahu k názvům klubů, vazba směrnice o členství na další právní normy FAČR, avizované dopady členství FAČR na možnost postihu členů FAČR v disciplinárním řízení v kontextu případu rozhodčích Adámka a Býmy), které bezprostředně ovlivňují atmosféru v regionálním fotbalu a dále rovněž komplikují práci dobrovolných činovníků klubů.


Na základě tohoto jednání schválil Výkonný výbor Královéhradeckého krajského fotbalového svazu na svém zasedání dne 14. ledna 2013 poměrem hlasů 9:0:0 toto stanovisko:
“ VV Královéhradeckého KFS dospěl k názoru vyjádřit se k současné situaci v FAČR, v oblasti přímo se dotýkající činnosti v regionálním fotbalu a znepříjemňující život dobrovolným funkcionářům, což jsou především opakující se nedostatky zvláště v oblasti tvorby právních předpisů v rámci FAČR. Nejkřiklavěji se tyto nedostatky projevily při tvorbě směrnice o výměně registračních průkazů a podkladů pro připravované Valné hromady.

Výměna průkazů byla zahájena v listopadu a po několika týdnech průběhu došlo k úpravě směrnice ve vztahu k názvům oddílů. Z pohledu našeho kraje je v okamžiku změny směrnice již vyměněno několik tisíc registrací. Následně se muselo vše znovu překontrolovat a opravit, což bylo u nás 1500 ks registrací. Evidentně došlo vinou nedostatečné přípravy směrnice k finanční ztrátě KFS cca 8000 Kč (materiálové náklady + mzda obsluhy) a zbytečného mrhání časem všech dobrovolných funkcionářů, kteří se vzniklou situací museli znovu zabývat. Tato částka není nijak závratná, aby ohrozila naše fungování, přesto pokud vezmeme v potaz všechny registrační místa v republice, dostaneme se k číslům v jiných řádech. Další otázkou této problematiky je, zda tvůrci směrnice berou v potaz faktický dopad uplatnění směrnice v okamžiku, kdy název oddílu nelze vtěsnat do kolonky nového registračního průkazu. To samé platí pro případ uvedení názvu oddílu do tiskopisu Zápisu o utkání. Odpověď na tuto otázku jsme v prováděcím textu nenašli.Naším cílem není vytvářet hon na tvůrce směrnice, chceme upozornit na chybějící zpětnou sebereflexi, kdy by mělo dojít k omluvě chybující strany. FAČR by měla v tomto okamžiku vystupovat jako standardně fungující firma, nepřehlížet podobné přehmaty a deklarovat jejich řešení v konkrétní podobě.

Pokud vezmeme v potaz vznik členství FAČR , můžeme rozporovat způsob vzniku, nicméně určitě se jednoznačně jednalo o správnou myšlenku. Jedním z argumentů pro vznik členství v současné podobě byl uváděn příklad nemožnosti potrestat v rámci asociace některé členy minulého vedení. Klademe si tedy otázku, jak je možné, že nebudou potrestáni v současně probíhající a výrazně poškozující korupční aféře její aktéři, kteří jednoduše před jednáním disciplinární komise zruší členství v FA.

Dalším příkladem právních nedostatků jsou materiály pro Valné hromady. Na poradě předsedů OFS byly v papírové formě rozdány vzorové podklady, po urgenci (z důvodů jednoduchosti jejich použití) některých předsedů byly následně zaslány elektronicky - již však částečně upravené! Vrcholem pak byly příkladové volební řády vyvěšené na stánkách FAČR, které neodpovídaly současným Stanovám a odkazovaly na špatná ustanovení. Vyměněny byly až na základě urgencí zástupců našeho kraje 2.1.2013.

Z chování některých profesionálních zaměstnanců nabýváme dojmu, že oni jsou Ti, pro které se fotbal hraje. Profesionální aparát by měl zajišťovat servis pro fotbalovou základnu a ne opačně. Podobným prohlášením si příliš příznivců v aparátu FAČR nezískáme, vyslovujeme však názor, který vychází z našich zkušeností z loňského roku . Nevidíme vše pouze černě, dokážeme ocenit zajištění finančních prostředků pro chod okresů a krajů, je nutné vedení FAČR za jejich zajištění poděkovat. Na druhou stranu je naší povinností upozornit na nedostatky, které evidentně ztěžují práci dobrovolným funkcionářům na regionální úrovni a v poslední době tyto nedostatky přibývají. „

 

Václav  A n d r e j s
předseda Královéhradeckého KFS

 


Vytvořeno: 17.1.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace