Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Stanovisko výkonného výboru Krajského fotbalového svazu ze dne 14.ledna 2013


Datum akce: 30.11.-0001

                          S T A N O V I S K O
VÝKONNÉHO VÝBORU KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU:


Výkonný výbor Královéhradeckého krajského fotbalového svazu projednal na svém zasedání dne 10. prosince 2012 otázky současného stavu v některých segmentech řízení fotbalu a vyslovil velkou nespokojenost zejména s opakovanými chybami ve věci zveřejňování, tvorby a aplikace právních předpisů FAČR (směrnice o výměně registračních průkazů ve vztahu k názvům klubů, vazba směrnice o členství na další právní normy FAČR, avizované dopady členství FAČR na možnost postihu členů FAČR v disciplinárním řízení v kontextu případu rozhodčích Adámka a Býmy), které bezprostředně ovlivňují atmosféru v regionálním fotbalu a dále rovněž komplikují práci dobrovolných činovníků klubů.


Na základě tohoto jednání schválil Výkonný výbor Královéhradeckého krajského fotbalového svazu na svém zasedání dne 14. ledna 2013 poměrem hlasů 9:0:0 toto stanovisko:

“Výkonný výbor Královéhradeckého KFS dospěl k názoru vyjádřit se k současné situaci v FAČR, v oblasti přímo se dotýkající činnosti v regionálním fotbalu a znepříjemňující život dobrovolným funkcionářům, což jsou především opakující se nedostatky zvláště v oblasti tvorby právních předpisů v rámci FAČR. Nejkřiklavěji se tyto nedostatky projevily při tvorbě směrnice o výměně registračních průkazů a podkladů pro připravované Valné hromady.

Výměna průkazů byla zahájena v listopadu a po několika týdnech průběhu došlo k úpravě směrnice ve vztahu k názvům oddílů. Z pohledu našeho kraje je v okamžiku změny směrnice již vyměněno několik tisíc registrací. Následně se muselo vše znovu překontrolovat a opravit, což bylo u nás 1500 ks registrací. Evidentně došlo vinou nedostatečné přípravy směrnice k finanční ztrátě KFS cca 8000 Kč (materiálové náklady + mzda obsluhy) a zbytečného mrhání časem všech dobrovolných funkcionářů, kteří se vzniklou situací museli znovu zabývat. Tato částka není nijak závratná, aby ohrozila naše fungování, přesto pokud vezmeme v potaz všechny registrační místa v republice, dostaneme se k číslům v jiných řádech. Další otázkou této problematiky je, zda tvůrci směrnice berou v potaz například faktický dopad uplatnění směrnice v okamžiku, kdy název oddílu nelze vtěsnat do kolonky nového registračního průkazu. To samé platí pro případ uvedení názvu oddílu do tiskopisu Zápisu o utkání. Odpověď na tuto otázku jsme v prováděcím textu nenašli.
Naším cílem není vytvářet hon na tvůrce směrnice, chceme upozornit na chybějící zpětnou sebereflexi, kdy by mělo dojít k omluvě chybující strany. FAČR by měla v tomto okamžiku vystupovat jako standardně fungující firma, nepřehlížet podobné přehmaty a deklarovat jejich řešení v konkrétní podobě.

Pokud vezmeme v potaz vznik členství FAČR, můžeme rozporovat způsob vzniku, nicméně určitě se jednoznačně jednalo o správnou myšlenku. Jedním z argumentů pro vznik členství v současné podobě byl uváděn příklad nemožnosti potrestat v rámci asociace některé členy minulého vedení. Klademe si tedy otázku, jak je možné, že nebudou potrestáni v současně probíhající a výrazně poškozující korupční aféře její aktéři, kteří jednoduše před jednáním disciplinární komise zruší členství v FA.

Dalším příkladem právních nedostatků jsou materiály pro Valné hromady. Na poradě předsedů OFS byly v papírové formě rozdány vzorové podklady, po urgenci (z důvodů jednoduchosti jejich použití) některých předsedů byly následně zaslány elektronicky - již však částečně upravené !
Vrcholem pak byly příkladové volební řády vyvěšené na stánkách FAČR, které neodpovídaly současným Stanovám a odkazovaly na špatná ustanovení. Vyměněny byly až na základě urgencí zástupců našeho kraje 2.1.2013.

Z chování některých profesionálních zaměstnanců nabýváme dojmu, že oni jsou Ti, pro které se fotbal hraje. Profesionální aparát by měl zajišťovat servis pro fotbalovou základnu a ne opačně. Podobným prohlášením si příliš příznivců v aparátu FAČR nezískáme, vyslovujeme však názor, který vychází z našich zkušeností z loňského roku . Nevidíme vše pouze černě, dokážeme ocenit zajištění finančních prostředků pro chod okresů a krajů, je nutné vedení FAČR za jejich zajištění poděkovat. Na druhou stranu je naší povinností upozornit na nedostatky, které evidentně ztěžují práci dobrovolným funkcionářům na regionální úrovni a v poslední době tyto nedostatky přibývají."

 

Václav  A n d r e j s
předseda Královéhradeckého KFS


Vytvořeno: 20.1.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace