Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Informace k volební Valné hromadě KFS 22.února 2013, v pátek 15.února končí termín podávání kandidatur


Datum akce: 30.11.-0001


(foto Lubomír Douděra)

Výkonný výbor Královéhradeckého KFS vyhlásil na svém zasedání dne 10.prosince 2012 konání volební Valné hromady Královéhradeckého KFS a stanovil pro její konání termín 22.února 2013 od 17,00 v zasedací místnosti Krajského úřadu v Hradci Králové (místnost Albrechta z Valdštejna).

Text komuniké ze zasedání VV KFS dne 10.prosince 2012 ...

Z pověření Výkonného výboru Královéhradeckého KFS bylo realizováno hlasování klubů o navrženém klíči účasti s hlasem rozhodujícím na volební Valné hromadě Královéhradeckého KFS v komoře klubů (dopis klubům Královéhradeckého KFS hrajícím v soutěžním ročníku 2012/2013 soutěže dospělých KFS ze dne 17.12.2012).
Výsledek hlasování najdete v textu komuniké ze zasedání VV KFS ze dne 14.ledna 2013.

1. Komora klubů s hlasem rozhodujícím na volební Valné hromadě KFS dne 22.února 2013 (celkem 25 klubů ve smyslu ve smyslu článku 18 Stanov FAČR, bod 2, shodný počet s komorou Okresních fotbalových svazů).

Krajský přebor - MFK Trutnov, Červený Kostelec, SK Libčany, SK Jičín, SK Týniště n.O., Jiskra Jaroměř, FC Olympia Hradec Králové, FC Slavia Hradec Králové
1.A třída muži - SK Bystřian Kunčice, FK Chlumec n.C., FC Vrchlabí, FC Nový Hradec Králové, FK Vysoká n.L., SK Sparta Úpice, TJ Dobruška
1.B třída skupina A - Sokol Stará Paka, Sokol Bílá Třemešná, MFK Nové Město n.M., TJ Kopidlno, SK MIletín
1.B třída skupina B - Sokol Třebeš, Sokol Deštné v O.h., Černíkovice, AFK Častolovice, Sokol Malšovice

2. Registrace kandidátů do Výkonného výboru Královéhradeckého KFS pro volební období 2013-2017 a kandidátů do Odvolací a revizní komise Královéhradeckého KFS pro volební období 2013-2017 ve smyslu článku 18 Stanov FAČR, bod 8, a volebního řádu Valné hromady KFS v aktuálním znění:

Kandidatury na funkci předsedy VV KFS, členy VV KFS, členy ORK se předkládají pouze písemně a to poštou doporučeným dopisem či osobním doručení na sekretariát KFS k rukám sekretáře KFS Ladislava Brože. Nikdo jiný není oprávněn přebírat kandidatury na funkce volené valnou hromadou. Je nepřípustné zasílat návrhy prostřednictvím faxu nebo emailové pošty.

Nejpozdější datum podání kandidatury je jeden týden před konáním volební Valné hromady, tj. do pátku 15.února 2013 do 17,00 na sekretariátu KFS, Habrmanova 192, Hradec Králové.Registrace kandidátů se řídí článkem 3 Volebního řádu Valné hromady KFS v platném znění.
Celkem je voleno 9 členů výkonného výboru Královéhradeckého KFS (předseda, 4 členové VV KFS za komoru klubů a 4 členové VV KFS za komorů OFS).
Celé znění volebního řádu Valné hromady KFS přinášíme zde ...

Pozvánky všem účastníkům volební Valné hromady Královéhradeckého KFS s právem hlasovacím i s hlasem poradním budou odeslány do 5.2.2013 včetně volebních mandátů a návrhu programu volební Valné hromady Královéhradeckého KFS.

Další upozornění:
- delegáti klubů a OFS na volební Valné hromadě KFS (dále jen VVH KFS) dne 22.2.2013 budou delegováni pověřením vysílající složky podepsané dvěma statutárními zástupci s uvedením ID čísla delegáta
- delegáti klubů na volební Valné hromadě KFS budou členy výkonných výborů klubů ve smyslu článku 18/3 Stanov FAČR
- VV KFS stanovil zapisovatelkou VVH KFS Milenu Fridrichovou

                                                 Výpis ze stanov FAČR

Článek 18

 Valná hromada KFS

  1. Nejvyšším orgánem KFS je valná hromada (VH).
  1. Na VH vysílají okresní fotbalové svazy v kraji každý 5 delegátů s hlasem rozhodujícím. Kluby, zúčastňující se svými družstvy krajských soutěží dospělých, vysílají na VH takový počet delegátů, který se rovná celkovému počtu delegátů s hlasem rozhodujícím vyslaných okresními fotbalovými svazy, přičemž kritériem je účast v aktuálním soutěžním ročníku.

        Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na VH 1 hlas.

  1. Delegáty podle odst. 2 jsou představitelé statutárních orgánů klubů podle jejich stanov příp. zakladatelských dokumentů a předsedové OFS, popř. pověření členové VV OFS.
  1. VH se s hlasem poradním zúčastňují členové VV KFS a předsedové a členové komisí volených VH a předsedové komisí jmenovaných VV. Z rozhodnutí VV se VH mohou účastnit i hosté; právo účasti má vždy delegát vyslaný VV FA.
  1. Průběh VH upravuje jednací řád, který na návrh VV schvaluje VH, která také volí předsedajícího.
  1. Řádnou VH svolává VV KFS jedenkrát za 2 roky, a to tak, aby se konala v období od 16.2. do 31.3. VH je VV povinen svolat nejpozději 5 týdnů před jejím konáním. Mimořádnou VH svolá VV, pokud to sám považuje za nutné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, jejichž družstva startují v soutěžích řízených KFS či nadpoloviční většina OFS v kraji a v žádosti uvede konkrétní důvod pro svolání mimořádné VH a návrh programu. MVH musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 4 týdnů od podání žádosti.
  1. Návrhy na předsedu a ostatní členy VV a na členy odvolací komise a revizní komise mohou podávat kluby zúčastňující se svými družstvy krajských soutěží a OFS, a to nejpozději do 1 týdne před konáním VH. Návrhy na předsedu KFS musí být podány alespoň čtyřmi kluby, jejichž družstva se účastní krajských soutěží, anebo nejméně dvěma OFS.
  1. Valná hromada KFS zejména:

a)      projednává a schvaluje zprávu o stavu rozvoje fotbalu v kraji a o činnosti VV

b)     projednává zprávu o výsledcích hospodaření VV

c)     projednává a schvaluje zprávu revizní komise a zprávu odvolací komise

d)    volí:

- předsedu KFS, který je zvolen nadpoloviční většinou všech delegátů

- 3 nebo 4 členy VV, kteří jsou voleni nadpoloviční většinou delegátů klubů

- 3 nebo 4 členy VV, kteří jsou voleni delegáty za OFS

- 5 členů a 2 náhradníky odvolací a revizní komise


 


Vytvořeno: 15.2.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace