Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zápis č.1 z jednání TMK


Datum akce: 9.6.2021

TRENÉRSKO METODICKÁ KOMISE
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
              
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 1.6.2021, 18.00, SÍDLO KFS – HRADEC KRÁLOVÉ

PŘÍTOMNI ZA TMK: Michal Blažej, Karel Havlíček, Martin Firbacher, Jan Míl, Daniel Franc, Kamil Kaplan, Ondřej Nejman.
PŘÍTOMNI HOSTÉ: nikdo
OMLUVENI: nikdo                                                      

Předseda TMK KFS Michal Blažej přivítal členy nově složené komise na prvním zasedání v rámci funkčního období a následovala diskuse, schvalování jednotlivých bodů a rozdělení kompetencí v přípravě jednotlivých úkolů. Zasedání TMK KFS bude probíhat min. 1x za 2 měsíce, v případě potřeby častěji, a to prezenční i on-line formou, dle potřeb a možností.                                      

1. SLOŽENÍ TRENÉRSKO METODICKÉ KOMISE
Mgr. MICHAL BLAŽEJ – předseda
KAREL HAVLÍČEK – gestor za VV KFS
MARTIN FIRBACHER - člen
DANIEL FRANC – člen
Ing. Mgr. KAMIL KAPLAN - člen
Mgr. JAN MÍL - člen
Mgr. ONDŘEJ NEJMAN – člen

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: IHNED                        ODPOVĚDNOST: TMK                                     STAV: HOTOVO

2. GESCE ZA VĚKOVÉ KATEGORIE
TMK schválila gesce jednotlivých členů za věkové kategorie, kterými se budou primárně zabývat a zpracovávat pro ně úkoly a materiály. Každý člen TMK ale může být v případě potřeby využit i pro další věkové kategorie.

MICHAL BLAŽEJ – přípravky
DANIEL FRANC – přípravky
JAN MÍL - žáci
MARTIN FIRBACHER - žáci
KAREL HAVLÍČEK – žáci + dorost
ONDŘEJ NEJMAN – žáci + dorost
KAMIL KAPLAN – dorost

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: IHNED                        ODPOVĚDNOST: TMK                                     STAV: HOTOVO

3. GESCE ZA JEDNOTLIVÉ OFS
TMK schválila gesce jednotlivých členů pro primární spolupráci a komunikaci v rámci aktivit TMK s jednotlivými OFS. Každý člen TMK ale může být v případě potřeby využit i pro další OFS.

MICHAL BLAŽEJ – OFS Hradec Králové
KAREL HAVLÍČEK – OFS Hradec Králové
DANIEL FRANC – OFS Náchod
ONDŘEJ NEJMAN – OFS Náchod
JAN MÍL – OFS Trutnov
MARTIN FIRBACHER – OFS Jičín
KAMIL KAPLAN – OFS Rychnov nad Kněžnou

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: IHNED                        ODPOVĚDNOST: TMK                                     STAV: HOTOVO

4. SPOLUPRÁCE KRAJSKÉ A OKRESNÍCH TMK
TMK vzala na vědomí stav TMK na jednotlivých OFS, včetně kontaktních osob v každém OFS, na které budou zasílány informace o všech aktivitách TMK KFS.

OFS HRADEC KRÁLOVÉ – společná TMK + KM (6 členů), MIRZA RAHIMIČ
OFS NÁCHOD – TMK (3 členové), DANIEL FRANC
OFS TRUTNOV – bez TMK, pouze KM, MAREK PILNÝ
OFS JIČÍN – TMK (5 členů), VLADIMÍR BLAŽEJ
OFS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – TMK (2 členové), LUBOŠ MICHALEC

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: IHNED                        ODPOVĚDNOST: BLAŽEJ                                 STAV: HOTOVO

5. GRASSROOTS TRENÉŘI MLÁDEŽE FAČR PRO KFS/OFS
TMK vzala na vědomí stav GTM TMK, kteří se budu mimo jiné podílet na realizaci některých aktivit TMK. Hlavní řízení a kontrola činnosti GTM OFS probíhá ze strany GTM KFS, obsah činnosti je nastaven ze strany FAČR. Za výběr neobsazených pozic GTM OFS je zodpovědný GTM KFS Jan Míl a předseda TMK Michal Blažej.

PŘEHLED GTM KFS

PŘEHLED GTM OFS


KFS HRADEC KRÁLOVÉ – Mgr. Jan Míl, mil@fotbal.cz, 603 522 967
OFS HRADEC KRÁLOVÉ – v jednání
OFS NÁCHOD – Lukáš Tryzna, lukas.tryzna@seznam.cz, 777 658 681
OFS TRUTNOV – Aleš Zahálka, ales.zahalka@seznam.cz, 721 372 552
OFS JIČÍN – v jednání
OFS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – Marcel Olšavský, mar.ol@email.cz, 605 744 971

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.7.2021                  ODPOVĚDNOST: MÍL, BLAŽEJ                                        STAV: V ŘEŠENÍ

6. SPOLUPRACUJÍCÍ TRENÉŘI NA AKCÍCH TMK
TMK schválila seznam navržených trenérů z jednotlivých OFS, kteří by mohli být využíváni na vzdělávacích akcích pořádaných TMK KFS a OFS. Tito trenéři by pro účast na akcích vždy byli kontaktováni ze strany GTM KFS a OFS. Seznam spolupracujících trenérů ještě není kompletní, vybraní členové TMK mají za úkol kontaktovat další vybrané trenéry.

OFS HRADEC KRÁLOVÉ – Josef Vlček, Mirza Rahimič (FC Hradec Králové), Otakar Rejfek (FC Slavia Hradec Králové), k řešení další 2 trenéři (úkol M.Blažej)

OFS NÁCHOD – Robin Metzner (FK Náchod), k řešení další 1 trenér (úkol D.Franc)

OFS TRUTNOV – k řešení 2 trenéři (úkol J.Míl)

OFS JIČÍN – Marek Macák (Jiskra Hořice), Jaroslav Kříž (1.FK Nová Paka)

OFS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – Luboš Michalec (předseda OFS), k řešení další 2 trenéři (úkol K.Kaplan)

 

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 30.6.2021                  ODPOVĚDNOST: BLAŽEJ, FRANC, MÍL, KAPLAN               STAV: V ŘEŠENÍ


7. UKÁZKOVÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY GTM, LÉTAJÍCÍ TRENÉŘI
V rámci činnosti GTM OFS a KFS jsou nyní návštěvy v klubech, ideálně spojené i se zapojením do tréninkového procesu a metodickou pomocí trenérům klubů krajské a okresní úrovně. 

Doporučený počet návštěv v klubech ze strany GTM OFS je min. 2-3 týdně, dle nastavených podmínek ze strany FAČR. Vzhledem k tomu, že aktuálně aktivní GTM OFS jsou ve svých pozicích nově od 1.5.2021, je doporučena během úvodních návštěv účast také ze strany GTM KFS.

Kluby si mohou o návštěvu GTM zažádat přímo u GTM KFS/OFS na kontaktech uvedených výše, a to kdykoli během června 2021. V rámci návštěvy GTM je možno realizovat ukázkový trénink, ale také mentoring klubových trenérů v rámci diskuse po sledování tréninkové jednotky, případně k diskusi k rozvoji klubu po sportovní, ale i organizační stránce.

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 30.6.2021                  ODPOVĚDNOST: MÍL, GTM OFS                     STAV: V ŘEŠENÍ

8. VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ, LICENCE UEFA B, UEFA C A FAČR C
V rámci Královéhradeckého KFS budou tradičně realizovány licence trenérů fotbalu. V plánu je každý rok minimálně 1x kurz UEFA B a UEFA C licence pro celý KFS, 1x FAČR C licence v každém OFS a doškolení jednotlivých licencí. Termíny budu vždy včas zveřejněny. Členové TMK KFS se budou v případě potřeby zapojovat do školeních jednotlivých kurzů. FAČR C licence je metodicky a organizačně v gesci lektora FAČR a GTM KFS, UEFA B a UEFA C licence je pak v gesci GTM KFS. Komise pro závěrečné zkoušky licence UEFA B bude primárně složena z členů TMK KFS, v případně potřeby bude vybrán další vhodný člen zkušební komise.

AKTUÁLNÍ KURZY

UEFA C licence (dříve Grassroots C licence) – 10. – 13.6.2021, aktuálně přihlášeno 19 trenérů

Přihláška: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/7ddc2bd6-ac05-11eb-8a24-2786083c20e1

FAČR C licence (organizátor OFS Jičín) – 26. – 27. 6. 2021, aktuálně přihlášeno 8 trenérů

Přihláška: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/ceb0fc1a-a446-11eb-b8d3-a7742357fa18

DOŠKOLENÍ C licence – 26. – 27. 6. 2021, aktuálně přihlášeno 5 trenérů

DOŠKOLENÍ UEFA B licence – leden 2022


TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.12.2021               ODPOVĚDNOST: MÍL                                       STAV: PRŮBĚŽNĚ

 

9. KURZ LICENCE FAČR C PRO HRÁČE DOROSTENECKÝCH KATEGORIÍ
TMK se shodla na organizaci pilotního kurzu FAČR C licence pro hráče dorosteneckého věku z celého KFS, a to dle už proběhlých kurzů např. v Libereckém KFS nebo Ústeckém KFS. Kurz by proběhl ještě v roce 2021 kombinovaně prezenční (praxe) a on-line (teorie) formou.

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.08.2021               ODPOVĚDNOST: KAPLAN, FRANC, HAVLÍČEK               STAV: V ŘEŠENÍ

 
10. SEMINÁŘE PRO KLUBOVÉ TRENÉRY
Ve spolupráci GTM KFS, GTM OFS a TMK jsou v plánu teoreticko - praktické semináře pro kategorie PŘEDPŘÍPRAVKA + MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, STARŠÍ PŘÍPRAVKA + MLADŠÍ ŽÁCI a STARŠÍ ŽÁCI + DOROST. Vzhledem k aktuální situaci se TMK shodla na primární podpoře trenérů kategorií velkého fotbalu a nejdříve budou realizovány semináře pro trenéry starších žáků a dorostů, a to v srpnu/září 2021. Koncept seminářů připraví členové dle gescí za jednotlivé kategorie. Pro sérii seminářů vymyslet jednotný název s trenérskou tématikou.

PŘEDPŘÍPRAVKA + MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (Blažej, Franc)
STARŠÍ PŘÍPRAVKA + MLADŠÍ ŽÁCI (Míl, Firbacher)
STARŠÍ ŽÁCI + DOROST (Nejman, Havlíček, Kaplan)

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.08.2021               ODPOVĚDNOST: TMK                                     STAV: V ŘEŠENÍ


11. METODICKO-ORGANIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO KLUBY TALENTOVANÉ MLÁDEŽE (AKADEMIE, SpSM)
TMK navrhuje realizaci pravidelného setkávání trenérů klubů zařazených do systému talentované mládeže FAČR (FC Hradec Králové, FK Náchod, MFK Trutnov, RMSK Cidlina, FC Slavia Hradec Králové). Cílem těchto setkání by byla nastavení a vyjasnění spolupráce a společného fungování při práci s talentovanou mládeží v rámci KFS, ale i metodický rozvoj klubových trenérů. Ze strany TMK bude připraven koncept setkání, který by po schválení TMK byl zaslán na jednotlivé kluby.

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.07.2021               ODPOVĚDNOST: HAVLÍČEK, NEJMAN, FIRBACHER               STAV: V ŘEŠENÍ

 

12. SEMINÁŘE PRO RODIČE
TMK schválila realizaci on-line seminářů pro rodiče zaměřené na vývoj dětí, chování během tréninků a utkání, ale i stravu a další důležité prvky pro optimální rozvoj dětí a mládeže. Využitý bude koncept ze strany FAČR, D.Franc zašle záznam již proběhlých seminářů na ostatní členy TMK a na další zasedání by se řešily konkrétní termíny 5 seminářů pro jednotlivé OFS. Předpoklad konání seminářů podzim 2021.

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.07.2021               ODPOVĚDNOST: FRANC                                 STAV: V ŘEŠENÍ

 
13. PODPORA TRENÉRŮ Z NADAČNÍHO FONDU
TMK schválila koncept podpory trenérů mládeže z nadačního fondu, který zůstane pro rok 2021 totožný s rokem 2020. Trenéři žádající o podporu se tak budou muset přihlásit do databáze programu přes on-line formulář (vytvoří J.Míl), během podzimu 2021 se pak budou muset zúčastnit jednoho ze seminářů organizovaných KFS a OFS. Vybraní členové TMK provedou revizi obsahu a průběhu seminářů a na dalším zasedání by byla schválená finální jednotná podoba těchto seminářů.

Od roku 2022 by byl navržen nový systém pro podporu trenérů z NF, který by byl zaměřen motivačně a zároveň by trenérům poskytoval širší výběr vzdělávacích aktivit, kterých by se mohli zúčastnit dle své vlastní volby pro získání finanční podpory. Tento nový systém bude řešen na dalších zasedáních TMK.

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.08.2021               ODPOVĚDNOST: BLAŽEJ, MÍL, FIRBACHER                   STAV: V ŘEŠENÍ

 

14. VYUŽITÍ PROGRAMU XPS PRO TRENÉRY KLUBŮ
TMK schválila podporu využívání programu pro trenéry XPS, který je klubům k dispozici zdarma ze strany FAČR. Pro trenéry bude realizován on-line seminář obsluhy programu (Blažej), jehož záznam bude dále k dispozici veřejně. Zároveň bude pro trenéry připravena databáze stovek cvičení s rozdělením na jednotlivé kategorie (Míl), které bude možno volně využít pro inspiraci do tréninků mládeže i dospělých.

https://xps.fotbal.cz/

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 30.06.2021               ODPOVĚDNOST: BLAŽEJ, MÍL                         STAV: V ŘEŠENÍ
 

15. PROPAGACE AKTIVIT MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU V KFS
TMK vzala na vědomí vytvoření samostatné Facebookové stránky zaměřené na fotbal mládeže v Královéhradeckém kraji s názvem MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Na této stránce se budou objevovat informace o mládežnickém fotbalu v KFS, ale i o aktivitách TMK a činnosti Grassroots trenérů mládeže. Za TMK byli k možnému vkládání informací vybráni 4 členové (Míl, Blažej, Nejman, Kaplan), informace budou zveřejňovat i GTM KFS a OFS.

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 01.06.2021          ODPOVĚDNOST: MÍL, BLAŽEJ, NEJMAN, KAPLAN, GTM         STAV: HOTOVO

 
FACEBOOKOVÁ STRÁNKA ZDE


16. TRENÉRSKÉ LICENCE V SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
TMK schválila požadovanou výši licencí trenérů mládeže a dospělých v soutěžích Královéhradeckého KFS, které zůstanou bez změn, včetně kompenzačních poplatků. Kontrolou jednotlivých licencí byl za TMK pověřen M.Firbacher.

Kategorie MLÁDEŽ: 
Ve všech soutěžích Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (KFS KHK) jsou kluby povinny zajistit vedení družstev kvalifikovanými trenéry s níže uvedenou platnou kvalifikací trenéra minimálně FAČR C. 

Vzhledem k finanční podpoře trenérů mládeže prostřednictvím NF si TMK vyhrazuje právo evidovat aktuální seznam všech !!! trenérů (včetně asistentů) působících u jednotlivých mládežnických týmů. Tento seznam bude zaslán TMK do 31. srpna 2021. Trenéři, kteří nebudou uvedeni v seznamu nemohou žádat o finanční podporu z NF. Kluby jsou povinné každou změnu v trenérském obsazení nahlásit co nejdříve. Seznamy budou aktualizované vždy k 31. srpnu a 28. únoru příslušného soutěžního ročníku. V případě uvedení nepravdivých údajů v trenérském obsazení bude klub vyřazený z JAKÉKOLI podpory ze strany NF, resp. KFS.

Kategorie DOSPĚLÍ: 

·       Minimální trenérská kvalifikace B licence v Krajském přeboru a 1. A třídě.

·       Minimální trenérská kvalifikace C licence v 1. B třídě.

V případě nesplnění požadavků na kvalifikaci trenérů, musí oddíl splnit povinnost úhrady kompenzačního finančního poplatku ve výši:

Krajský přebor:                4.000,- Kč
1.A třída:                           3.000,- Kč
1.B třída:                           2.000,- Kč 

Oddílům, které nesplňují uvedené podmínky kvalifikace, povoluje VV KFS KHK lhůtu od 1. července 2021 do 31. ledna 2022 pro získání příslušné kvalifikace svých trenérů (případně musí v tomto období nastoupit k některému kurzu UEFA B licence pořádaného FAČR na území celé ČR). V případě nesplnění získání kvalifikace v uvedené době, je povinen příslušný oddíl provést úhradu uvedeného poplatku do 28. února 2022. Kontrolu platnosti kvalifikace a platnosti licence trenérů v soutěžích KFS provede TMK KFS KHK do 27. září 2021 na základě přihlášek do soutěží v SR 2021/2022, kde je klub povinen uvést trenéra a jeho platnou kvalifikaci. Každou další změnu je klub povinen nahlásit na KFS.

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.01.2021                ODPOVĚDNOST: FIRBACHER                          STAV: V ŘEŠENÍ

 
17. PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ, DALŠÍ ZASEDÁNÍ TMK
TMK se dohodla na průběžné kontrole plnění jednotlivých úkolů v následujícím období s průběžným vyhodnocováním stavu předsedou TMK vždy na konci měsíce. Další zasedání TMK je pak plánováno na srpen 2021, přesný termín bude určen.
 

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 31.07.2021                ODPOVĚDNOST: BLAŽEJ                                 STAV: V ŘEŠENÍ

Vytvořeno: 9.6.2021
Mgr. Jan Míl


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace