Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Usnesení volební Valné hromady KFS z 22.2.2013 a program činnosti VV KFS "Fotbal v kraji 2013"


Datum akce: 30.11.-0001

                     

Usnesení valné hromady Královéhradeckého krajského fotbalového svazu
konané dne 22. února 2013

 I.        Valná hromada schvaluje

 1. Pracovní předsednictvo Valné hromady (dále VH), předsedajícího VH (M. Židíka) a program VH
 2. Mandátovou komisi ve složení Matěna (MFK Trutnov), Machačka (Miletín), Zbořil (OFS HK)
 3. Návrhovou komisi ve složení Sixta (TJ Dobruška), Šulc (Kunčice), Vokál (OFS Náchod)
 4. Volební komisi  ve složení Šotek (OFS Jičín), Lebedínský (Jaroměř), Brádle (OFS Trutnov)
 5. Jednací řád Valné hromady
 6. Zprávu o činnosti výkonného výboru
 7. Zprávu o hospodaření
 8. Zprávu revizní komise
 9. Zprávu mandátové komise (z 50 pozvaných delegátů s rozhodujícím hlasem bylo přítomno 25 delegátů za komoru okresních svazů a 25 delegátů za komoru klubů, valná hromada byla  usnášeníschopná)

 II.      Valná hromada zvolila

na funkční období 2013 - 2017

a)     Předsedu KHKFS Václava Andrejse ve volbě veřejné

b)     Členy výkonného výboru KHKFS v tajné volbě:

- za komoru OFS:

 1. MUDr. Jana Neumana
 2. Marka Pilného
 3. Ing. Petra Vítka
 4. Miloše Židíka

- za komoru klubů:

 1. Mgr. Vladimíra Blažeje
 2. Ing. Vladana Haleše
 3. Bc. Jiřího Jeníka
 4. Ing. Michaelu Zimovou

c)      Členy odvolací a revizní komise v tajné volbě (ORK)

 1. Mgr. Miroslava Hofmanna
 2. Michaela Jankoviče
 3. Mgr. Petra Ježka
 4. Ing. Karla Průchu
 5. Mgr. Jana Staňka

- náhradníky ORK:

 1. Ing. Jiřího Pavlíčka (1. nahrádník)
 2. Mgr. Miroslava Vosáhla (2. náhradník)

 III.    Valná hromada ukládá výkonnému výboru

-         zabezpečit realizaci všech částí volebního programu fotbalového hnutí působícího v rámci KHKFS prezentovaného předsedou Václavem Andrejsem

-         jmenovat předsedy jednotlivých komisí a dohlédnout na jejich personální sestavení.

U odvolací a revizní komise dozorovat volbu předsedy ze zvolených členů

 

předseda návrhové komise – Miroslav Sixta                                    
předseda KHKFS – Václav Andrejs

                                                     

                         FOTBAL V KRAJI 2013 - VOLEBNÍ PROGRAM VV KFS

               PROGRAMOVÉ TEZE ČINNOSTI KFS – VOLEBNÍ OBDOBÍ 2013-2017

  1.SPORTOVNĚ TECHNICKÁ OBLAST

- vytváření a realizace nových modelů společných soutěží s Pardubickým KFS, například Zimní pohár Východních Čech, Zimní halová liga výběrů OFS atd.
 
- dokončení systémových změn v organizaci soutěží dospělých, podpora pozitivních změn pro zvýšení atraktivity fotbalu (střídavé starty v soutěži dospělých atd.)

- získávání pořadatelství republikových akcí od Fotbalové asociace České republiky a dalších subjektů, podpora stávajícím významným turnajům a akcím na území Královéhradeckého kraje (ČEZ-cup, Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje, DANONE-cup, zimní halové přebory různých věkových kategorií, REGIONS-cup výběrů KFS mužů atd.)

- udržení struktury a početnosti soutěží mládeže, další podpora zejména kategorii mladšího dorostu
                                      

2.GRANTOVÁ A EKONOMICKÁ OBLAST

- další využití grantů Královéhradeckého kraje a podání projektů v programech Nadací podnikatelských subjektů

- systémová diskuse s místními samosprávami a spolupráce s oddíly při získávání přerozdělovaných zdrojů z výtěžku loterií pro fotbalové kluby prostřednictvím samospráv

- využití školských zařízení Královéhradeckého kraje a zařízení TJ, SK a FK pro vzdělávací aktivity, vazba na zřizovatele středních škol s cílem zachování finančních prostředků ve strukturálním školním a fotbalovém okruhu

- intenzívní čerpání a využívání všech grantových a pobídkových projektů FAČR a jeho komisí, zejména Komise mládeže FAČR

- metodická a informativní pomoc klubům při získávání podpor v projektech organizovaných FAČR (Zelený trávník, Viktor, atd.), podpora těchto žádostí při schvalovacích procesech

- podpora mládežnických klubů (příspěvky na činnost atd.), pokračování aplikace bonusů nejlepším klubům fotbalových soutěží dospělých a Poháru KFS

- rozvíjení struktury Fondu podpory akcí mládeže KFS s cílem zajištění dostatečné finanční roční kapacity a rozšiřování působnosti Fondu

- zvýšení podílu finanční podpory ze strany partnerů KFS, získání partnerů pro
všechny soutěže KFS

3.VZTAH KFS A OFS

- organizace  meziokresních soutěží mládeže v hale i venku

- pravidelné pracovní setkání předsedů OFS a vedení KFS

- společné podávání projektů, koordinovaná spolupráce KFS a OFS

- finanční podpora Okresních fotbalových svazů Královéhradeckého kraje určená na práci s mládeží a činnost výběrů OFS

                             

4.ČINNOST VÝKONNÉHO VÝBORU KFS

- efektivní příprava jednání VV KFS, návaznost na současný systém práce s určenými gescemi členů VV KFS a systémová příprava jednání VV KFS

- VV KFS bude nadále provádět výjezdní zasedání (OFS, významné akce, kluby Královéhradeckého kraje) s cílem prohlubování kontaktů se samosprávou měst a obcí s cílem podpory fotbalu

- VV KFS bude nadále zásadně zasedat pouze v základním personálním složení bez přítomnosti dalších osob s výjimkou zvaných předsedů odborných komisí, předsedy ORK, trenéra mládeže KFS a sekretáře KFS

- akcent na týmovou práci VV KFS

5.PROPAGACE KFS, MÉDIA, PR

- zapojení všech okresů do činnosti o.s. Fotbal v kraji

- změna organizační struktury časopisu Fotbal v kraji

- pokračování organizace Galavečera krajského fotbalu (rotace po městech kraje, vyhlášení osobností hráčských, trenérských, funkcionářských, fotbalová obec roku, atd.), spolupráce s osobnostmi kraje a jejich účast na této slavnostní akci

- další rozvíjení webových stránek KFS a jejich funkčností

- udržení stávající prezentaci fotbalu v tištěných periodikách, podpora této oblasti ze zdrojů grantů, FIFA, KFS a FAČR

- navázání spolupráce s regionálními rádii a televizemi, projekt Fotbal-live

- vydávání zpravodaje sekretariátu KFS v zimní a letní přestávce soutěží

6.SPOLUPRÁCE KFS, FC HRADEC KRÁLOVÉ A KLUBY KPŘFČ

- pravidelná pracovní a společenská setkání s managementem FC Hradec Králové a klubů KPŘFČ

- příprava společných projektů FC Hradec Králové, Královéhradeckého KFS, Královéhradeckého kraje a dalších subjektů

- strukturalizace výběrového systému talentů v návaznosti na střediska talentované mládeže FC Hradec Králové, případně v návaznosti na fotbalovou akademii FC Hradec Králové

7.ROZHODČÍ A DELEGÁTI KFS

- transparentnost vedení rozhodčích, zajištění maximální míry regulérnosti soutěží a realizace zavedení institutu Kodexu rozhodčího KFS

- další rozvoj vzdělávacího systému „Škola mladých rozhodčích“ s cílem zabezpečit dostatečný počet rozhodčích v rámci konkurence a motivačních stimulů

- intenzívní využití prostředků z programu Konvence pro vzdělávání rozhodčích

- další zefektivnění vzdělávání a přípravy rozhodčích, zapojení dalších segmentů vzdělávání (vedení lidí, personalistika, psychologie, zdravověda, fyzická příprava atd.)

- zavedení přípravy v oblasti vedení lidí a způsobu hodnocení rozhodčích pro delegáty KFS

8.VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI KFS

- vzdělávací aktivity směrem k funkcionářům klubů (ekonomika, právní aspekty,zdravověda)

- sjednocení programové náplně Grassroots licence C přípravy trenérů Okresních fotbalových svazů

- další vzdělávání trenérů, zejména trenérů mládeže, spolupráce s osobnostmi mládežnické kopané

- zapojení špičkových a zkušených trenérů s předpoklady pro práci ve vzdělávací oblasti

- zintenzivnění přípravy trenérů v rámci licence B UEFA a realizace spolupráce v této oblasti se sousedními KFS

9.ODVOLACÍ A REVIZNÍ KOMISE

- představení vyvážené a osobnostní personalistiky pro složení ORK KFS (zastoupení právní, ekonomické a fotbalově znalostní)

 

                       

 

Více fotodokumentace z valné hromady ...


Vytvořeno: 2.3.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace