Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké číslo 3 ze zasedání VV Královéhradeckého KFS ze dne 21. března 2022


Datum akce: 21.3.2022

Přítomni: Václav Andrejs, Vladan Haleš, Ondřej Frejvald, Karel Havlíček, Jiří Lebedinský, Ondřej Machačka, Jiří Štěpař, Milan Vik, Martin Zbořil  

Sekretariát: Ladislav Brož, Jan Míl

Hosté:    Leoš Slavíček, Jaroslav Mudruňka   

 

Jednání zahájil předseda VV KFS Václav Andrejs, který přivítal všechny přítomné.

 

Na úvod zasedání proběhlo poděkování panu Jaroslavu Mudruňkovi za dlouholetou činnost ve funkci rozhodčího a delegáta krajských soutěží.

 

VV KFS schvaluje:

1)Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat předloženým návrhem Stanov FAČR. Komise bude pracovat ve složení: Václav Andrejs, René Příhoda, Michal Koutník.

2)Předloženou konečnou verzi Jednacího řádu VV KFS.

3)Úpravu RS 2021/2022 – soutěž KP dorost U 19. Vzhledem k odstoupení družstva MFK Trutnov B ze soutěže dojde k úpravě takto:

- soutěž bude dohrána o 9 účastnících

- bude dohráno 15. – 18.kolo, konec 2. – 3.dubna

- víkend 9. – 10.4. se hrát nebude, budou otevřeny Hlášenky, aby kluby měly čas na přípravu termínů

- zbývajících 9 účastníků se střetne každý s každým 1x, každý odehraje 8 utkání, jeden volný termín

- body získané za odehraných 18 kol klubům zůstanou

- konec soutěže 11. – 12. června 2022

4)Předloženou konečnou verzi přílohy číslo 6: Kluboví rozhodčí chystaného RS pro ročník 2022/2023.

5)Předložené Listiny rozhodčích a delegátů pro jarní část sezony 2021/2022.

6)Předložený návrh Přihlášky do soutěží pro ročník 2022/2023, s termínem podání nejdéle do pátku 10.června 2022.

7)Termín konání losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2022/2023. Losovací aktiv se uskuteční v pátek 1.července 2022, v Hradci Králové, v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

8)Návrh na úpravu výše startovného od soutěžního ročníku 2022/2023 s tím, že klubům budou odečítány částky za účast jejich týmů v dorosteneckých soutěžích ŘKČ, KFS a v soutěžích starších žáků ŘKČ,KFS a OFS.

Základní částky startovného byly stanoveny takto:

KP muži – 20.000,-- Kč

1.A třída muži – 16.000,-- Kč

1.B třída muži – 12.000,-- Kč

Startovné bude vloženo do sběrné faktury za měsíc červenec 2022.

9)Návrh na procentuální odpočet ve výši 25 % za každé mládežnické družstvo kategorie staršího dorostu, mladšího dorostu a starších žáků, které bude zařazené do soutěží ŘKČ, KFS nebo OFS. Maximální výše odečtu ze základní částky startovného je 75 %. /odečet max. 1 družstva dané věkové kategorie/. 

10)Návrh na odpočet procentuální částky za souklubí ve výši ½ z 25 %.

11)Návrh na uplatnění servisního poplatku pro každý klub (na podporu časopisu Fotbal v kraji)

12)Návrh na opětovné uplatňování kompenzačních poplatků, jak tomu bylo v „předcovidové“ době.

Kompenzační poplatky budou součástí RS 2022/2023.

13)Předložený návrh Termínové listiny pro podzim 2022

- soutěže mužů budou zahájeny 30. – 31. července předkolem Poháru hejtmana mužů

- 1.kolo Poháru hejtmana mužů bude sehráno ve středu 24.srpna 2022

- osmifinále Poháru hejtmana mužů bude sehráno ve středu 28.září 2022 (státní svátek)

- KP mužů, 1. A třída mužů a 1. B třída mužů budou zahájeny 6. – 7.srpna 2022

- KP mužů a 1. A třída mužů budou ukončeny 12. – 13.listopadu 2022. Podzimní část bude sehrána bez vložené středy

- 1. B třída mužů bude ukončena 29. – 30.října 2022. Podzimní část bude sehrána bez vložené středy.

Systém soutěží mládežnických kategorií bude vytvořen na základě došlých Přihlášek do soutěží.

14)Doplnění p. Pavla Matějky mladšího (MFK Trutnov) do realizačního týmu výběrů KFS U 13.

15)Uplatnění finančního postihu dle RS 2021/2022 ve výši 1.000,-- Kč za každý klub, jejichž zástupci se nezúčastnily aktivů:

Aktiv 25.února 2022:

-          FC Nový Hradec Králové

-          TJ Slavoj Skřivany

-          SK Smiřice   

Aktiv 18.března 2022

-          TJ Sokol Malšova Lhota

-          SK Třebechovice pod Orebem

-          TJ Tatran Hostinné

-          TJ Dvůr Králové nad Labem

Finanční postih bude vložen do sběrné faktury jako pokuta STK.

16)Revokaci rozhodnutí o uplatnění servisního poplatku v jarní části sezony 2021/2022. Servisní poplatek nebude v jarní části uplatněn.

17)Návrh finančního příspěvku OFS ve prospěch Fotbalu v kraji pro podzimní část sezony.

Z důvodu celospolečenské finanční situace a avizovanému snížení podpory sportu reaguje KFS na současnou situaci :

18)Zrušení jarní části Pohárů mládeže kategorií U 19, U 17, U 15 včetně finálových turnajů.

19)Úpravu RS 2021/2022 v návaznosti na udělování cen pro vítěze soutěží KFS, které se týká medailí a plaket. Medaile budu uděleny pouze kategoriím U 13, U 11.

20)Turnaje výběrů OFS kategorií U 9, U 10, U 11, U 12 budou odehrány v nezměněné podobě.

21)Omezení vydávání časopisu Fotbal v kraji. V jarní části bude vydáno pouze 5 čísel.

22)Finanční příspěvek pro pořadatele turnajů výběrů OFS kategorií  U 9, U 10, U 11, U 12 ve výši 8.000,-- Kč za uspořádaný turnaj.

23)Pořízení cen pro účastníky turnajů výběrů OFS kategorií U 9, U 10, U 11, U 12 do maximální výše 2.000,-- Kč na jeden pořádaný turnaj.

24)Finanční bonus pro finále Poháru hejtmana mužů: vítěz 7.000,-- Kč, poražený finalista 3.000,-- Kč

25)Finanční příspěvek pro pořadatele finále Poháru hejtmana mužů ve výši 10.000,-- Kč včetně zajištění rautu pro pozvané hosty.

26)Zrušení finanční bonusů pro vítěze soutěží mužů.

 

VV KFS bere na vědomí:

1))KFS pokračuje ve financování provozu a pořádání akcí v rozpočtovém provizoriu.

2)Vyhlášení VH FAČR, která se uskuteční v pátek 17. června 2022, v Praze, v hotelu Pyramida.

3)Zprávu Generálního sekretáře FAČR – epidemiologická opatření skončila.

4)Cena Dr. Jíry – možnost podávání návrhu se posouvá do 5.dubna 2022.

5)Turnaj Regions Cup – bez účasti hráčů ČFL.

6)Návrh Stanov FAČR, který byl zaslán do hnutí.

7)Chystané přátelské charitativní utkání mezi ukrajinským Žitomirem a Náchodem. Spolupráce ze strany KFS – zajištění rozhodčích, kteří utkání odpískají bez nároku na odměnu.

8)Problematiku spolupráce s TVCOMem.

9)Informaci o průběžném stavu počtu trenérů, kteří se přihlásili do nově vytvořeného kreditního systému vzdělávání. K 21.březnu 2022 je evidováno 154 přihlášených.

10)Informaci o chystaných kontrolách turnajů malých forem fotbalu soutěží KFS.

11)Informaci o pokračování přípravy projektu Fotbalová školička – finanční rozvaha zatím není připravena.

12)Informaci o dokončení inventury 2022.

13)Informaci o finanční situaci KFS. KFS pracuje v rozpočtovém provizoriu, VV KFS byl nucen přistoupit k úsporným opatřením. Daňové přiznání podáno.

14)Informaci u ukončení činnosti Robina Metznera u výběrů KFS U 13 z důvodu pracovního vytížení.

15)Informaci o chystaném termínu otevření nového stadionu v Červeném Kostelci, které se uskuteční v sobotu 6.srpna 2022.

16)Informaci o pokračujících přípravách Galevečera krajského fotbalu, v úterý 22.března je naplánovaná schůzka pořadatelů v Náchodě.

17)Informaci o činnosti Nadačního fondu, přicházejí žádosti o FPAM, počty žádostí neustále klesají.

18)Informaci o činnosti Fotbalu v kraji.

19)Informaci o činnosti KR KFS, která v současné době eviduje 58 aktivních rozhodčích, 8 rozhodčích je dlouhodobě omluvených s výhledem, že znovu zahájí svoji činnost. KR KFS eviduje 21 aktivních delegáta v rámci všech . Od 1.března 2022 se rozeběhla náborová akce FAČR, do které se přihlásilo již 11 rozhodčích z Královéhradeckého KFS.

20)Informaci o činnosti TMK KFS. Školení trenérů licence UEFA B bylo úspěšně ukončeno, dále byla přednesena informace o probíhajícím školení trenérů licence C pro hráče kategorie dorostu.

21)Informaci o činnosti KM KFS. Příprava společné schůzky se zástupci Pardubického kraje, Mezikrajské finále U 10, U 11, které proběhlo ve sportovní hale v Třebši – kvitována vysoká jak sportovní, tak společenská úroveň. Turnaje výběrů OFS kategorií U 9, U 11 – OFS HK (Nechanice, Kunčice), turnaje výběrů OFS U 10, U 12 – OFS NA.

22)Informaci o činnosti DK KFS, informaci o projednávaných případech.

23)Informaci o činnosti STK KFS. Proběhly aktivy sekretářů klubů (25. února a 18. března), byly dohrány zimní Poháry mládeže kategorií U 19, U 17, U 15, kluby byly vyzvány k fakturaci příspěvků za pronájem UMT, byla rozehrána jarní část soutěží, STK eviduje zatím 3 odložená utkání.

 

VV KFS ukládá:

1)Pracovat s omezením obsazování DFA na soutěže KFS.

Termín: ihned                                                 Zodpovídá: obsazovací úsek KRD

2)KM KFS monitorovat v měsíci dubnu zájem klubů KP MD o pokračování v této kategorii v následujícím SR 2022/23.

Termín: 30.4.2022                                                     Zodpovídá: Zbořil, Novotný M.

 

Vytvořeno: 29.3.2022
Ladislav Brož


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace