Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké číslo 1 ze zasedání VV Královéhradeckého KFS ze dne 23. ledna 2023


Datum akce: 23.1.2023

Přítomni: Václav Andrejs, Vladan Haleš, Milan Vik, Ondřej Frejvald, Karel Havlíček, Jiří Lebedinský, Ondřej Machačka, Jiří Štěpař, Martin Zbořil  

Omluven:      

Sekretariát: Ladislav Brož, Roman Havel

Hosté:                                                              

Jednání zahájil předseda VV KFS Václav Andrejs, který přivítal všechny přítomné.


Hlasování: PRO – PROTI – ZDRŽEL SE  

VV KFS schvaluje:

1)Změnu termínu zasedání VV KFS na úterý 21. února 2023 v Hradci Králové.

2)Poděkování pro rozhodčí KFS za odvedenou činnost v roce 2022 ve formě úhrady vstupenek a dopravy na utkání kvalifikace ME ČR – Polsko v pátek 24. března 2023.

3)Formu vyhlášení XI. sezony 2021/2022.

4)Uspořádání přípravného kempu pro hráče výběru KFS U 14 jako přípravu před halovým turnajem o Pohár předsedy ŘKM v Hradci Králové, ve sportovní hale v Třebši.

5)Návrh přípravy společného Memoranda s Pardubickým KFS o vzájemné spolupráci.

6)Termín losovacího aktivu fotbalu malých forem – MŽ, SP, MP. Losovací aktiv se uskuteční v pátek  17. března 2023 v Hradci Králové, v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

7)Změnu termínu losovacího aktivu před zahájením sezony 2023/2024. Losovací aktiv se uskuteční v úterý 27. června 2023 v Hradci Králové, v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

8)Formu občerstvení pro účastníky VH KFS a aktivu sekretářů v sobotu 25. února 2023.

9)Uplatnění finančního postihu dle RS 2022/2023 pro FC Spartak Kobylice ve výši 4.000,-- Kč za to, že pro podzimní část nezajistil Klubového rozhodčího. Postih bude vložen do sběrné faktury.

10)Uplatnění druhé části Servisního poplatku ve výši 1.000,-- Kč pro každý klub, který se účastní soutěží řízených VV KFS. Částka bude vložena do sběrné faktury.

11)Finanční příspěvek ve výši 350,-- Kč/osobu na semináře rozhodčích a DFA, které se budou konat ve dnech 3. a 4. března 2023 v resortu Dříteč.

12)Návrh na změnu místa pořádání Galavečera krajského fotbalu v roce 2024. Nově se Galavečer uskuteční ve společenských prostorách nového Malšovického stadionu.

13)Návrh na složení realizačního týmu pro Regions Cup 2023. Realizační tým bude působit ve složení: Miloš Dvořák – trenér, Roman Čáp – asistent trenéra, Roman Havel – vedoucí družstva.

14)Návrh k zahájení inventarizace za rok 2022.

15)Návrhy na konání zasedání VV KFS: úterý 28. března 2023 v Křivicích, úterý 18. dubna 2023 v Náchodě

16)Návrh na převod hospodářského výsledku 2022 do nerozděleného zisku.

17)Vítěze anket Galavečera takto:

DOBRÁ PRÁCE S MLÁDEŽÍ:

-          MFK Nové Město nad Metují – kategorie přípravky

-          FC Vrchlabí – kategorie starší žáci

-          FK Jaroměř – kategorie dorost

FOTBALOVÁ OBEC ROKU 2022:

-          Vítězná (OFS Trutnov)

-          Dolany (OFS Náchod)

-          Nechanice (OFS Hradec Králové)

FOTBALOVÝ STAROSTA ROKU 2022:

-          Ing. Eva Rezková (Kocbeře)

-          Ing. Dana Kracíková (Železnice)

-          Jiří Lebedinský (Velichovky)

TRENÉR ROKU 2022 – kategorie muži:

-          Pavel Potužník (SK Solnice)

-          Tomáš Marek (SK Lázně Bělohrad)

-          Radim Pavlík (TJ Sokol Stěžery)

TRENÉR ROKU 2022 – kategorie mládež:

-          Jan Plašil (TJ Sokol Černíkovice)

-          Petr Libich (FK Jaroměř)

-          Daniel Ulvr (FC Vrchlabí)

-          Jiří Zeman (TJ Sokol Malšova Lhota)

-          Miloš Gajda (SK Solnice)

ROZHODČÍ SOUTĚŽÍ KFS ROKU 2022:

-          Roman Nývlt

-          Otakar Pešava

ROZHODČÍ SOUTĚŽÍ KFS ROKU 2022 do 25 let:

-          Jiří Turek

-          Štěpán Prušinovský

CENA FAIR PLAY:

-          Martin Jedlička (FC ZDELOV 1963)

-          Jan Plšek (FC České Meziříčí)

CENA FOTBALU V KRAJI z.s.:

-          Milena Fridrichová

-          Miloslav Tohola

-          Výběr OFS Náchod mladší žáci U 12

-          FC Hradec Králové mladší žákyně

ZVLÁŠTNÍ CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS:

-          Miroslav Vosáhlo in memoriam

-          Mgr. Miroslav Lebeda in memoriam

CENA JANA MODŘICKÉHO:

-          Milan Jedlička (OFS Rychnov nad Kněžnou)

-          Jan Hebký (SK Sparta Úpice)

-          Ladislav Marvan (OFS Trutnov)

-          Jiří Kult starší (SK Červený Kostelec)

-          Ivo Tomeš (TJ Sokol Malšova Lhota)

-          Pavel Kozák (TJ Sokol Železnice)

-          PaeDr. Jaroslav Dobýval (FK Náchod)

XI. SEZONY 2021/2022:

-          Libor Vacho (Spartak Police nad Metují)

-          Jan Rozsévač (TJ Jiskra Hořice)

-          Patrik Mokošín (RMSK Cidlina Nový Bydžov)

-          Dominik Palm (TJ Jiskra Hořice)

-          Tomáš Kabeláč (FC Slavia Hradec Králové)

-          Radek Gorol (FK Jaroměř)

-          Jakub Matějka (Spartak Police nad Metují)

-          Nikolas Bekera (RMSK Cidlina Nový Bydžov)

-          Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou)

-          Jan Pražák (FK Vysoká n/L)

-          Blažek Štěpán (RMSK Cidlina Nový Bydžov)


VV KFS bere na vědomí:

1)Zprávu GS 10/2022

2)Žádost Technického ředitele FAČR pana Zdeňka Psotky o předložení informace k čerpání dotací KHK.

3)Pozvánku na seminář firmy JUTA Dvůr Králové, který se uskuteční ve středu 1. února 2023 ve Velichovkách. Za VV KFS se zúčastní Jiří Lebedinský.

4)Předložený návrh na úpravu Stanov KFS vzhledem k přijetí programu Criminal compliance.   

5)Informaci o finanční situaci KFS dle předloženého materiálu. Finanční situace je nadále stabilní. Členům VV byl předložen hospodářský výsledek.

6) Informaci o průběhu vyúčtování grantů KÚ za rok 2022, všechny granty byly včas a řádně vyúčtovány.

7)Informaci o činnosti Nadačního fondu.

8)Informaci o přípravě Galavečera krajského fotbalu 2023.

9)Informaci o přípravě ke skartaci nepotřebných dokumentů a postupnému vyklízení vzhledem k případnému stěhování na nový stadion v Malšovicích. Tato aktivita bude probíhat v součinnosti    s OFS Hradec Králové a ČUS.

10)Informaci o finalizaci přípravy ročenky KFS.  

11)Další informace o přípravě nové podoby sociálních sítí, návrh na chystanou úpravu designu webových stránek, větší příklon k platformám Instagram a TikTok.

12)Informaci o činnosti Nadačního fondu, o probíhající přípravě podpory mládežnických trenérů pro rok 2023.  

13)STK:

-Informaci o přípravě jarní části sezony. Všechna utkání jsou vložena do systému IS a na khfotbal.cz, kluby mají možnost korigovat si termíny, začátky a místa utkání díky otevřeným Hlášenkám.

-Na khfotbal.cz jsou vloženy všechna utkání dle rozlosování zimní části Pohárů mládeže kategorií  U 19,  U 17 a U 15.

-Informaci o stavu certifikací hracích ploch s UMT. V současné době nemají potřebnou certifikaci hrací plochy v Dobrušce a ve Vrchlabí.

14)DK:

-Informaci o projednávaných případech, všechny případy se podařilo zdárně dořešit.

15)TMK:

-Informaci o průběhu trenérského kursu licence UEFA B, proběhl již 2. běh, kursu se účastní 21 posluchač.  

-Informaci o přípravě doškolení trenérské licence UEFA B, které proběhne v sobotu 28. ledna 2023 na Univerzitě Hradec Králové, hlavním přednášejícím bude trenér reprezentace ČR U 16 Jiří Žilák.  

16)KM:

-Informaci o výsledcích halového turnaje o Pohár předsedy řídící komise pro Moravu kategorie U 14, který se uskutečnil ve dnech 20. – 21. ledna 2023 ve Zlínském kraji, ve sportovní hale v Hluku. Zde byla ze strany členů VV vyjádřena nespokojenost s výkony a umístěním týmu.

-Informaci o turnaji Germany Cup

17)KRD:

-Informace o přípravě klasického semináře pro DFA (pátek 3. března 2023 v Dříteči) a semináře pro rozhodčí (sobota 4. března 2023 Dříteč). Dále informaci o vzdělávacím semináři pro mladé rozhodčí s předsedou KRD FAČR panem Radkem Příhodou, který se uskuteční v Hradci Králové v pátek 31. března 2023.  

 

VV KFS ukládá:

1)Dopracovat text návrhu na úpravu Stanov KFS týkající se programu Criminal compliance.

Termín: 21. února 2023                                 Zodpovídá: Příhoda

2)Vytvořit pracovní skupinu pro přípravu nové konečné koncepce výběrů OFS pro sezonu 2023/2024.

Termín: nejdéle do konce 4/2023                    Zodpovídá: gestor, předseda a členové KM              
3)Sestavení odpovědi pro Technického ředitele FAČR.

Termín: 21. února 2023                                   Zodpovídá: Haleš, Brož

4)Připravit text pro Memorandum o spolupráci s PKFS.

Termín: 30. dubna 2023                                  Zodpovídá: Andrejs, Zbořil, Novotný Z., Blažej

5)Dopracování nové strategie prezentace KFS v rámci sociálních sítí včetně finančních nákladů.

Termín: 21. února 2023                                   Zodpovídá: Lebedinský, Havel

6)Pozvání předsedů všech odborných komisí na příští zasedání VV.

Termín: 21. února 2023                                   Zodpovídá: Andrejs

7)Členům VV KFS zastupujícím jednotlivé okresy ve spolupráci s vedením okresů zajistit pozvání všech oceněných včetně jejich charakteristik v rámci 12. Galavečera KFS 10. března 2023 v Trutnově.

Termín: 21. února 2023                                  Zodpovídá: Vik, Frejvald, Zbořil, Machačka, Štěpař

8)Sekretáři KFS zajistit pozvání všech vybraných hráčů jedenáctky sezony 2021/22.

Termín: 21. února 2023                                   Zodpovídá: Brož

9)Zajištění skartace nepotřebných dokumentů dle zákonných norem a norem FAČR a přípravě vyklizení stávajících prostor k možné změně sídla KFS.

Termín: 30. června 2023                                  Zodpovídá: Brož, Havel

           

Další zasedání: 21. února 2023 Hradec Králové


Vytvořeno: 27.1.2023
Ladislav Brož


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace