Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké číslo 9 ze zasedání VV Královéhradeckého KFS ze dne 25. září 2023


Datum akce: 25.9.2023

Přítomni: Milan Vik, Vladan Haleš, Ondřej Frejvald, Karel Havlíček, Jiří Lebedinský, Jiří Štěpař, Martin Zbořil 

Omluven: Václav Andrejs, Ondřej Machačka       

Sekretariát: Ladislav Brož, Roman Havel  

Hosté:  Lukáš Vojtěch (příchod 18,30 hodin), Martin Novotný

 
Jednání zahájil místopředseda VV KFS Vladan Haleš, který přivítal všechny přítomné.                    Předseda VV KFS Václav Andrejs byl omluven pro nemoc.  

 
VV KFS schvaluje:

1)Uplatnění Kompenzačního poplatku dle RS 2023/2024 vůči klubu FC ZDELOV 1963, který nemá v soutěžích KFS a OFS zařazené žádné mládežnické družstvo. 

2) Návrh společného projektu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Královéhradeckého KFS, který se týká podpory mládežnických trenérů v Královéhradeckém kraji pro vyhlášení jako Grassroots akce na Galavečeru 2024, který se uskuteční ve Zlínském kraji.

3) Návrh na přidělení statutu Krajských středisek mládeže (KSM) pro kluby FK Jaroměř a MFK Nové Město nad Metují.  

4) Návrh na přidělení finanční podpory klubům hrajících soutěže ŘKČ bez statutu SCM či SpSM.

5) Návrh na přidělení finanční podpory klubům hrající soutěže staršího dorostu, mladšího dorostu a starších žáků – velké formy fotbalu.

6) Návrh na přidělení finanční podpory realizované přes NF jako podporu trenérů mládeže pro rok 2023.  

7) Návrh na přidělení finanční podpory realizované přes NF pro FPAM.  

8) Návrh na přidělení finanční podpory začínajících rozhodčích.  

9) Návrh na složení realizačního týmu krajského výběru dívek WU 13 ve složení Dita Fuchsová, Kamil Šic, vedoucí družstva Roman Havel.

10) Návrh, aby turnaje výběrů OFS kategorií U 10, U 11, U 12, U 13 nebyly obsazovány rozhodčími.

11) Uplatnění postihu dle RS 2023/2024 vůči klubům, které si nezajistili Klubového rozhodčího. Klubového rozhodčího nezajistily tyto kluby: 1. FK Nová Paka, TJ Sokol Stará Paka, SK Sobotka,    TJ Slavoj Předměřice, SK Sparta Úpice, FC Vrchlabí B, FK Dolní Kalná

12) Termín společného posezení členů odborných komisí se členy VV KFS, včetně rozpočtu. Posezení se uskuteční 10. listopadu 2023 v Náchodě.

 

VV KFS bere na vědomí:

1) Došlá pošta:

- Zpráva Generálního sekretáře FAČR (Zpráva GS byla poslána na kluby Královéhradeckého KFS)

2) Informaci o průběhu mezinárodního turnaje reprezentačních výběrů U 18, který náš výběr po letech vyhrál, byla konstatována vysoká sportovní, organizační i společenská úroveň.

3) Informaci o průběhu utkání 1. kola Regions Cupu 2023/2024, které bylo sehráno ve středu 20. září 2023 v Chrudimi: Pardubický KFS – Královéhradecký KFS 1: 4, poločas 0 : 1. Poděkování za reprezentaci patří hráčům i členům realizačního týmu. V dalším kole se náš výběr střetne s výběrem Středočeského KFS. 

4) Informaci o přípravě projektu Fotbal živě, v Královéhradeckém kraji se uskuteční utkání SK Přepychy – TJ Sokol Voděrady, termín konání 22. října 2023.

5) Informaci o předání Cen Dr. Václava Jíry oceněným z Královéhradeckého KFS.

6) Informaci o stavu ekonomiky KFS.

- prezentovány průběžné výsledky KFS k 31. srpnu 2023, průběžné k 22. září 2023 a plnění rozpočtu       – ekonomická situace KFS je nadále stabilní v souladu s plánem

- informace o stavu pohledávek KFS k 22. září 2023 a jejich řešení

- informace o inkasu grantů KHK a přípravy jejich vyúčtování

- informace o čerpání dotace FAČR a přípravy jejího vyúčtování

- informace o partnerech KFS na SR 2023/2024 a jejich plnění

7) Informace o činnosti Nadačního fondu

- probíhá vyúčtování FPAM od oddílů – Správní rada vyhodnocuje plnění a přiděluje finanční příspěvky (aktuálně vyúčtováno 9 akcí oddílů, chybí vyúčtování 6 akcí, z toho 3 se uskuteční do konce roku 2023).

- probíhá příprava výplat a vyúčtování podpory trenérů

- doposud nebyla Správní radě NF předložena avizovaná změna podpory začínajících rozhodčích (Správní rada očekává návrh KFS, resp. KRD) – příprava upravených smluv pro začínající rozhodčí.

8) Informaci o činnosti Fotbalu v kraji, příprava nového čísla časopisu, začíná probíhat příprava Galavečera 2024.

9) Informaci o činnosti Nadačního fondu.

10) Informaci o činnosti Komise fotbalu žen KFS:

- informaci o činnosti KFŽ KFS

- ve čtvrtek 28. září 2023 proběhne přebor výběrů OFS WU 11 a WU 13 v Úpici

- před dnešním jednáním VV KFS proběhlo jednání za přítomnosti paní Dity Fuchsové a pánů Ericha  Brabce, Martina Zbořila, Jiřího Tůmy

- informaci o přípravě utkání ČR žen A, které se uskuteční ve středu 31. října 2023 v nové aréně v Malšovicích, začátek utkání v 17,00 hodin. Proběhla diskuse o podrobnostech pořádání tohoto utkání

- informaci o přípravě opatření k propagaci ženského fotbalu, náborů hráček a náborů žen rozhodčích

11) STK:

- informaci o průběhu soutěží

- informaci o osmifinále Poháru hejtmana, které se kromě utkání Libčany – Třebeš (středa 4. října 2023) uskuteční ve středu 27. záři 2023

12) DK:

- informaci o projednávaných případech. 55 vyloučených hráčů k dnešnímu datu, 3 vyloučení trenéři. Byly vyneseny 2 vysoké tresty (3 a 4 měsíce nepodmíněně s přerušením), oba souvisí s napadením rozhodčího

13) TMK:

- informaci o činnosti TMK

- informaci o personálním obsazení GTM OFS. GTM OFS Hradec Králové: nově Jakub Novický            od 1. září 2023, GTM OFS Náchod: od 1. září 2023 Aleš Zahálka (jako souběh s GTM OFS Trutnov).

- informaci o počtu trenérů, kteří mají splněný potřebný počet kreditů (175 posluchačů splněno)

- informaci o zatím známých termínech školení trenérských licencí FAČR C, UEFA C A UEFA B.

- byl předložen přehled poplatků za školení a doškolení trenérské licence C v jednotlivých KFS. Čeká se na vyjádření zástupců OFS v našem regionu.

14) KM:

- informaci o činnosti KM KFS

- informaci o průběhu Kouba Cupu 2023 chlapců kategorie U 15, který se uskutečnil v Třebíči a okolí v termínu od 29. srpna 2023 do 1. září 2023. Náš výběr skončil na 6. místě. Pochvala za reprezentaci kraje a vzorné chování mimo hřiště.

- informaci o přípravě Mezikrajské soutěže kategorie U 13, U 14. 1. kolo bude sehráno ve středu    4. října 2023 v Chotěboři, soupeřem budou výběry KFS Vysočina. 2. kolo bude sehráno 1. listopadu 2023 v Dobrušce, soupeřem budou výběry Jihomoravského KFS.

- informaci o průběhu turnajů výběrů OFS kategorií U 10, U 11, U 12 a U 13, které proběhly o víkendu 23. – 24. září 2023 na hřištích v Dolanech, Rudníku a Dolní Kalné. Velmi dobrá úroveň byla devalvována neúčastí rozhodčích na turnajích v Dolní Kalné a Rudníku.

- informaci o průběhu jednotlivých turnajů Poháru mládeže Planeo Cup, které se odehrály v Královéhradeckém kraji.

 
15) KRD:

- informaci o činnosti KRD

- informaci o průběhu náhradního školení Klubových rozhodčích, které se uskutečnilo 20. září 2023 v Hradci Králové. I přes opakované výzvy se tohoto školení nezúčastnili zástupci těchto klubů: TJ Sokol Stará Paka, 1. FK Nová Paka, FK Dolní Kalná, FC Vrchlabí B, SK Sparta Úpice, SK Sobotka, TJ Slavoj Předměřice nad Labem. Proti těmto klubům bude uplatněn finanční postih dle RS 2023/2024 ve výši 5.000,-- Kč pro každý klub (5.000,-- Kč za podzimní část + 5.000,-- Kč za jarní část sezony 2023/2024), který si svého Klubového rozhodčího nezajistil.

- informaci o průběhu náborové kampaně nových rozhodčích. K 24. září 2023 evidujeme tyto počty zájemců dle OFS: OFS Hradec Králové – 5 zájemců, OFS Jičín – 2 zájemci, OFS Trutnov –   2 zájemci, OFS Náchod – 1 zájemce, OFS Rychnov nad Kněžnou – 1 zájemce.

- informaci o využití rozhodčích KFS v průběhu Memoriálu Václava Ježka U 18

16)Informaci o přípravě společného posezení členů komisí VV KFS se členy VV KFS. Posezení se uskuteční 10. listopadu 2023 v Náchodě.

 

VV ukládá:

1)Nominovat projekt Program podpory mládežnických trenérů Královéhradeckého KFS jako Grassroots akci na Galavečer neprofesionálního fotbalu za rok 2023.

Termín: do 23. října 2023                                                       Zodpovídá: Andrejs                                                                                                                

2) Připravit návrh nominace na ocenění ČUS (2. místo dívek na Kouba Cupu 2023.                                                               
Termín: do 23. října 2023                                                       Zodpovídá: Novotný, Havel

3) Připravit návrh systému zimních pohárů mládeže.

Termín: do 23. října 2023                                                       Zodpovídá: Novotný, Havel                                                                                                                                                     4) Oznámit klubům přidělení statutu Krajského střediska mládeže (KSM)                                                             
Termín: ihned                                                                        Zodpovídá: Havel                                                                                                                      
5) Oznámit klubům přidělení finanční podpory mládeže a požádat o vystavení faktur.                                           
Termín: ihned                                                                        Zodpovídá: Brož                                                                        
6) Zrealizovat podporu mládeže a příspěvky do NF 

Termín: do 23. října 2023                                                       Zodpovídá: Haleš                                                                                     
7) Zrealizovat organizační zajištění závěrečného posezení komisí 

Termín: do 23. října 2023                                                       Zodpovídají: Frejvald, Štěpař                                                        

8) Uplatnit finanční postih dle RS 2023/2024 vůči klubům, které si nezajistily Klubového

rozhodčího.                                                                                                                                                    
Termín: ihned                                                                          Zodpovídá: Brož                                                       

9) Uplatnit Kompenzační poplatek dle RS 2023/2024 vůči klubu FC ZDELOV 1963                                                     
Termín: ihned                                                                         Zodpovídá: Brož                                                                                                                            

10) Zrealizovat umístění podstránky Komise ženského fotbalu (KŽF) na web khfotbal.cz 

Termín: ihned                                                                          Zodpovídá: Lebedinský
 

Další zasedání: 23. října 2023 - Velichovky

Vytvořeno: 27.9.2023
Ladislav Brož


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace