Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 27. května 2013


Datum akce: 30.11.-0001

    

                                      K O M U N I K É   č. 7/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 27.05.2013 (místo Dobruška) od 17,00 do 21,00

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník, Jan Neumann, Petr Vítek
Omluven:
Marek Pilný

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
Jan Staněk
Za odborné komise:
  František Hubička (příchod v 18,30), Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  Miroslav Sixta
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS a jednání VV KFS v předcházejícím volebním období:

a) splněny body 3 (Fotbal live), 5 (MPP KM FAČR), 7 (příspěvek OFS Náchod), 10 (smlouva Město Hořice), 11 (pohár mužů), 12 (poháry mládeže), 13 (údaje členů komisí), 14 (realizace Pravidla ekonomického řízení), 15 (FPAM), 17 (Směrnice střídavý junior start), 20,21 (kandidatury FAČR), 22 (ekonomické náležitosti KFS), 23 (dotace údržba včetně vyřešení problematiky FK Jaroměř), 28 (rozhodčí Říha), 29 (termínová listina), 30 (principy činnosti VV a STK), 31 (připomínky DCŘ), částečně splněn bod 4 (rozdělení sportovního materiálu), 6 (Grassroots turnaje), 18 (úhrady klubů-neúčast seminář mládeže), trvá řešení bodu 8 (aktiv klubů KFS), 16 (pracovní skupina 1.B třídy), 19 (Rozpis soutěží), 24 (jednání pracovní skupiny RS), 25 (pracovní skupina lékařské prohlídky), 26 (PK po utkání mládeže), 27 (skupiny rozhodčích), 32 (seznam držitelů licence B na stránkách KFS 28.5.13), 33 (doplnění Směrnice o střídavém startu mládeže), 34 (principy středisek mládeže KFS)
b) splněn bod 4 (DPH FVK), 21 (MPP KM FAČR), 22 (příspěvek na finále Danone cupu OFS), trvá řešení bodů 11 (přihlášky do soutěží), ze zasedání VV KFS ze dne 15.4.2013
c) splněny bod 1 (údaje členů STK a ORK KFS),, trvá řešení bodů  4 (doplňující údaje pro 1.B třídu 2013/14), 12 (aktiv sekretářů), 22 (soutěže žáků-doplnění) ze zasedání VV KFS ze dne 25.3.2013
d) splněn bod 26 (jednání Sport pro všechny, další nerealizováno), trvá řešení bodů 22 (jednání KÚ a FC HK) ze zasedání VV KFS ze dne 4.3.2013

e) trvá řešení bodů 15 (finanční bonusy nejlepším týmům soutěží dospělých), 17 (finanční bonusy nejlepším 8 týmům Poháru), 23 (smlouva Datalife) ze zasedání VV KFS ze dne 14.1.2013
f) trvá řešení bodu 7 (dokončení DATALIFE pohár U-15) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,
g) trvá řešení bodu 4 (příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012

2. VV KFS poděkoval reprezentačnímu týmu KFS U-15 a realizačnímu týmu v složení Karel Havlíček, Martin Novotný a Roman Prokopec za vynikající reprezentaci Královéhradeckého KFS na Kouba-cupu 2013 v Ostravě ziskem celkového 2. místa.
 
3. VV KFS projednal problematiku webu KFS a vyzývá kluby hrající krajský přebor mladších žáků a starších přípravek k odpovídajícímu hlášení výsledků a podrobností této soutěže a zároveň požádal Komise rozhodčích OFS Královéhradeckého kraje o poučení rozhodčích OFS řídících soutěže KFS o odpovídajícím hlášení výsledků na webové stránky KFS.
VV KFS pověřil pracovní skupinu KFS připravující Rozpis soutěží KFS pro SR 2013/2014 zapracováním zpřesňujících ustanovení týkajících se povinnosti hlášení výsledků a podrobnosti o utkáních na webových stránkách KFS.

4. VV KFS projednal průběh projektu FOTBAL-LIVE a zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o průběhu projektu v rámci VOTROK krajského přeboru mužů.
VV KFS pověřil Bc. Jiřího Jeníka stanovením termínu a místa dalšího školení zástupců jednotlivých klubů hrajících VOTROK krajský přebor mužů ve vztahu k projektu FOTBAL-LIVE.
VV KFS vyzývá kluby, které doposud vůči KFS neuplatnily fakturu na příspěvek ve výši 5 000 Kč, aby tak učinily v nejbližším možném termínu.

5. VV KFS vzal na vědomí, že o.s. Fotbal v kraji je počínaje 18.5.2013 plátcem DPH.

6. VV KFS vzal na vědomí, že byly zaslány upomínky klubům TJ Dvůr Králové a Sokol Myštěves za neuhrazení faktury se splatností 23.4.2013 týkající se neúčasti trenérů mládeže těchto klubů na zimním semináři trenérů mládeže.
VV KFS vzal na vědomí, že drobné pohledávky má KFS vůči klubům TJ Dvůr Králové a SK Sparta Úpice a není uhrazena faktura ve výši 50 000 Kč od FAČR (Konvence rozhodčích UEFA).

7. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje jednáním týkajícím se krajských středisek talentované mládeže s generálním ředitelem FC Hradec Králové Ing. Richardem Juklem a členkou Rady Královéhradeckého kraje Mgr. Táňou Šormovou.

8. VV KFS vyslechl informaci Mgr. Jana Staňka o odstoupení od kandidatury na člena Odvolací komise FAČR volené na Valné hromadě FAČR dne 8.6.2013 a vyslovil nad touto skutečností politování při pochopení uváděných důvodů.
VV KFS zároveň konstatoval, že kandidatura osob z Královéhradeckého kraje do různých orgánů FAČR volených na Valné hromadě FAČR dne 8.6.2013 jde mimo působnost Královéhradeckého KFS, podání kandidatury ze strany KFS je vyjádřeno v zápise č.6/2013 v bodech 20 a 21.
 
9. VV KFS projednal v rámci obšírné diskuze některé okolnosti působení managementu Pardubického KFS ve vztahu ke Královéhradeckému KFS a rozhodl o zahájení jednání zástupců obou KFS s cílem narovnání disproporcí a odstranění negativních dopadů na interakci obou stran.

10. VV KFS schválil předchozí hlasování per-rollam o poskytnutí finanční pomoci ve výši 5 000 Kč Sokolu Dolní Dobrouč a plnění klubu bylo poskytnuto bezprostředně po hlasování.
 
11. VV KFS projednal žádosti o pořadatelství finále Poháru KFS mužů (Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje), které se bude hrát ve středu 12.6.2013 od 17,30.
VV KFS rozhodl o přidělení pořadatelství klubu SK Albrechtice n.O. na stadionu v Albrechticích n.O..
VV KFS vzal na vědomí potvrzení účasti hejtmana Královéhradeckého kraje v tomto termínu a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse pozváním starostů Albrechtic nad Orlicí a Týniště nad Orlicí a zástupce Města Hradec Králové.

12. VV KFS projednal žádosti o pořadatelství finále DATALIFE Poháru KFS starších žáků U-15, které se bude hrát na účasti 4 týmů v sobotu 22.6.2013.
VV KFS rozhodl o pořadí přidělení pořadatelství akce DATALIFE Poháru KFS starších žáků U-15 za podmínky akceptace časového pořadu finále.
1. FK Černilov
2. Dolní Kalná
VV KFS zároveň pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje projednáním smluvního vztahu mezi KFS a společností DATALIFE.

13. VV KFS projednal žádosti o pořadatelství finále JUTA GRASS Poháru KFS staršího dorostu U-19, které se bude hrát na účasti 4 týmů v sobotu 22.6.2013.
VV KFS rozhodl o pořadí přidělení pořadatelství akce JUTA GRASS Poháru KFS staršího dorostu U-19 za podmínky akceptace časového pořadu finále.
1. RMSK Cidlina Nový Bydžov
2. Provodov
VV KFS zároveň pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje pozváním zástupců managementu společnosti JUTA GRASS na finálový turnaj a  projednáním smluvního vztahu mezi KFS a společností JUTA GRASS při příležitosti konání této akce pro další období.

14. VV KFS uložil STK KFS realizaci shodných termínů zápasů klubů, které budou hrát o případný postup a sestup v závěrečných kolech soutěží KFS podle aktuálních tabulek.

15. VV KFS uložil sekretariátu KFS realizovat průzkum případného zájmu o postup do divize mužů hrané v soutěžním ročníku 2013/2014 u klubů na 2. a dalším místě pořadí tabulky VOTROK krajského přeboru mužů v soutěžním ročníku 2012/2013 a dále realizovat zjištění stavu přihlášek klubů z působnosti KFS do soutěží KPŘFČ pro soutěžní ročník 2013/2014.

16. VV KFS uložil sekretariátu KFS zajištění pamětních plaket pro kluby z působnosti Královéhradeckého KFS hrající Východočeský oblastní přebor U-19, které se v soutěžním ročníku 2012/2013 umístí na 1. až 3.místě.
VV KFS zároveň pověřil členku VV KFS Ing. Michaelu Zimovou zajištěním materiálních odměn od společnosti LEGEA pro vítěze obou skupin Krajské soutěže starších žáků v soutěžním ročníku 2012/2013.

17. VV KFS stanovil přípravu logistiky předání ocenění klubům KFS v soutěžích mládeže za umístění v soutěžích KFS v soutěžním ročníku 2012/2013, které bude probíhat na stadionech příslušných klubů.

18. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí informaci místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o stavu licenčního řízení SpSM a SCM FAČR.
Statut SCM získal FC Hradec Králové, statut SpSM FC Hradec Králové a MFK Trutnov. Ostatní uchazeči z Královéhradeckého kraje podali Tribunálu talentované mládeže odvolání proti nepřidělení statutu v 1.kole rozhodovacího procesu.
VV KFS rovněž vzal na vědomí zájem FK Náchod o účast v poměřovacím řízení o účast v České lize
U-19 v soutěžním ročníku 2013/2014.                                                           

19. VV KFS schválil příspěvek ve výši 1 000 Kč společnosti D Credit na zhotovení videozáznamu z Grassroots dne v Rychnově nad Kněžnou, příspěvek bude proplacen za základě vystavené faktury.

20. VV KFS projednal problematiku startu hráče Petera Šteci v klubu SK Sobotka v utkání 1.B třídy, skupina A, SK Sobotka – MFK Nové Město nad Metují.
VV KFS vzal na vědomí celou právní problematiku případu a odlišná stanoviska členů VV KFS k řešení celého případu a pověřil sekretariát KFS analýzou lhůt a termínů vyplývajících z právních předpisů FAČR ve vztahu k výše uvedené registraci hráče Registračním oddělením FAČR a vzniku členství hráče ve FAČR.
VV KFS zároveň pověřil STK KFS realizací základního rozhodnutí v rámci tohoto případu. 

21. VV KFS vzal na vědomí informaci Ing. Martina Zbořila o ukončení své činnosti ve funkci předsedy revizní komise občanského sdružení Fotbal v kraji.

22. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)

- průběh a výsledky McDonald‘s-CUPU 2013 v Jičíně
- příprava GRASSROOTS turnaje U-9 8.6.2013 v Třebši
- příprava turnajů výběrů OFS U-12 a U-11v termínu 28. září 2013
- kemp mládeže v Dolní Kalné – prozatím menší množství přihlášek, termín uzavření přihlášek 10.6.2013

b) KR KFS a úsek delegátů (předseda ÚD KR KFS František Hubička, gestor Václav Andrejs)

- fyzické prověrky nesplnilo šest rozhodčích
- konstatování větší koncentrace chyb rozhodčích v posledních kolech soutěží KFS (zprávy delegátů)
- projednána problematika delegace rozhodčího Miloše Hofmana na utkání čtvrtfinále JUTA GRASS poháru U-19
- příprava nominační listiny delegátů KFS pro soutěžní ročník 2013/2014
- vznik iniciativy klubů KFS s cílem snížit koncentraci účasti delegátů KFS na jednotlivých utkáních (prozatím byl KFS doručen podnět FC Olympia Hradec Králové)
- příprava Statutu delegátů KFS

c) STK KFS (gestor  STK KFS Miloš Židík, sekretář STK KFS Ladislav Brož)

- příprava aktivu klubů soutěží KFS 29.6.2013 v Opočně

- přihláška Baníku Vamberk a Sokola Stěžery do Poháru KFS mužů v soutěžním ročníku 2013/2014
- problematika střetnutí Hostinné – České Meziříčí v Krajské soutěži U-15
- návrh na sankční opatření do Rozpisu soutěží 2013/2014 vzhledem k opakovanému nehlášení výsledků klubů 1.B třídy na webové stránky KFS

d) ORK KFS (předseda ORK KFS Mgr. Jan Staněk)

- frekvence kontroly účetnictví KFS stanovena na 1 kontrolu za dva kalendářní měsíce

- informace o stanovisku ORK KFS k vyjadřování některých osob na sociálních sítích a při přímých přenosech utkání VOTROK krajského přeboru mužů vyjádřené v komuniké ORK KFS
- předseda ORK KFS zpracuje výše uvedené stanovisko do týdeníku Fotbal v kraji

e) informace o.s. Fotbal v kraji (Ing. Michaela Zimová)

- problematika posledního čísla týdeníku FVK týkajícího se víkendu 22-23.6.2013 (původně se s tímto termínem v rámci plánu vydávání nepočítalo a dochází k personálním problémům redakce), VV KFS pověřil Ing. Michaelu Zimovou zabezpečením obsahu a vydání posledního čísla týdeníku FVK

- výzva k podání požadavku na vizitky členů VV KFS a předsedů odborných komisí KFS

23. VV KFS vyslechl zprávu předsedy oddílu kopané TJ Dobruška Miroslava Sixty o činnosti fotbalového klubu v Dobrušce:

- hodnocení současné výkonnosti A-týmu dospělých v 1.A třídě

- společné působení klubů Opočna a Dobrušky při výchově mládeže a účasti v soutěžích
- spolupráce s holandským klubem

- námět na vytvoření systému soutěží a zájmu o fotbalisty - veterány
- zkušenosti s webovými stránkami klubu
- koncepce výstavby hřiště s umělým povrchem v Dobrušce
- předpoklady činnosti klubu v soutěžním ročníku 2013/2014
VV KFS zároveň s předsedou Miroslavem Sixtou diskutoval o důvodech podání kandidatury předsedy FAČR a obě strany projednaly i problematiku budoucího uspořádání 1.B třídy.
VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu TJ Dobruška a práci předsedy klubu Miroslava Sixty a vyslovil mu poděkování za vklad do fotbalového potenciálu v rámci Královéhradeckého kraje.
 
Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2013.

17.06.2013                 17,00               Miletín

 

                                                                          Václav Andrejs

                                                                předseda Královéhradeckého KFS

 

 

 

 


Vytvořeno: 31.5.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace