Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 17. června 2013


Datum akce: 30.11.-0001


                                K O M U N I K É     č. 8/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 17.06.2013 (místo Miletín) od 17,00 do 21,00

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník (příchod v 17,15), Jan Neumann, Petr Vítek
Omluveni:
0

Sekretariát: Ladislav Brož
ORK:
0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil, Jan Schejbal

Za OFS: Jan Šotek
Hosté:  za SK Miletín Ondřej Machačka, za Město Miletín starosta Miloslav Nosek
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS a jednání VV KFS v předcházejícím volebním období:

a) splněny body 6 (uhrazeny faktury za neúčast klubů v mládežnických soutěžích), 7 (jednání radní KHK), 11 (pohár KFS mužů), 14 (STK), 15 (průzkum zájmu o divizi), 17 (odměny týmům mládeže), 18 (licenční řízení středisek mládeže), 19 (D-credit), 20 (Sobotka-Nové Město), částečně splněn bod 16 (ceny pro U-19 a U-15), trvá řešení bodu 4 (Fotbal live), 9 (jednání s vedením PKFS), 12 (finále Datalife poháru), 13 (finále JUTA GRASS poháru) ze zasedání VV KFS ze dne 27.5.2013

b) splněny body 6 (Grassroots turnaje), 18 (úhrady klubů-neúčast seminář mládeže), 16 (pracovní skupina 1.B třídy), 25 (pracovní skupina lékařské prohlídky), 26 (PK po utkání mládeže), 27 (skupiny rozhodčích), 32 (seznam držitelů licence B na stránkách KFS 28.5.13), 33 (doplnění Směrnice o střídavém startu mládeže), částečně splněn bod 4 (rozdělení sportovního materiálu), , trvá řešení bodu 8 (aktiv klubů KFS), 19 (Rozpis soutěží), 24 (jednání pracovní skupiny RS), 34 (principy středisek mládeže KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 6.5.2013


c) splněn bod 11 (přihlášky do soutěží) ze zasedání VV KFS ze dne 15.4.2013


d) splněny bod 4 (doplňující údaje pro 1.B třídu 2013/14), 22 (soutěže žáků-doplnění), trvá řešení bodu 12 (aktiv sekretářů) ze zasedání VV KFS ze dne 25.3.2013

e) splněn bod 22 (jednání KÚ a FC HK) ze zasedání VV KFS ze dne 4.3.2013

f) trvá řešení bodů 15 (finanční bonusy nejlepším týmům soutěží dospělých), 17 (finanční bonusy nejlepším 8 týmům Poháru), 23 (smlouva Datalife) ze zasedání VV KFS ze dne 14.1.2013


g) trvá řešení bodu 7 (dokončení DATALIFE pohár U-15) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,


2. VV KFS vyslechl zprávu starosty Města Miletín Miloslava Noska a zástupce oddílu kopané SK  Miletín Ondřeje Machačky o činnosti fotbalového klubu v Miletíně:
- představení současného stavu sportu a tělovýchovy v Miletíně
- problematika sokolovny v Miletíně
- problémy personalistiky v rámci organizace tělovýchovy v Miletíně
- tři fotbalová družstva (1 družstvo mladších žáků – úspěch v okresním přeboru)
- 63 členů fotbalového oddílu SK Miletín
- poděkování za projekt Zelený trávník
VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu SK Miletín a práci managementu klubu a vyslovil mu poděkování za vklad do fotbalového potenciálu v rámci Královéhradeckého kraje.
 
3. VV KFS stanovil termín školení klubů VOTROK krajského přeboru mužů v projektu FOTBAL LIVE dne 9.8.2013 v 18,00 v SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové.

4. VV KFS stanovil termín předání zapůjčeného materiálu v projektu FOTBAL LIVE od klubů TJ Dvůr Králové B, Jiskra Česká Skalice a MFK Trutnov do 21.6.2013.

5. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí informaci místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o konečném stavu licenčního řízení SpSM a SCM FAČR.
Statut SCM získal FC Hradec Králové, statut SpSM FC Hradec Králové, MFK Trutnov, RMSK Cidlina Nový Bydžov a FK Náchod.
Statut SCM nezískaly kluby FK Náchod a RMSK Cidlina Nový Bydžov.
Do soutěže mladších dorostenců v rámci KPŘFČ byl zařazen pouze FC Hradec Králové.
Druhou dorosteneckou ligu v rámci KPŘFČ budou hrát FC Olympia Hradec Králové, RMSK Cidlina Nový Bydžov, Sokol Třebeš, MFK Trutnov a FK Náchod.
VV KFS vyslovil spokojenost s výsledkem licenčního řízení SpSM a zároveň vyslovil výhrady k průběhu licenčního řízení v rámci SCM a k nezařazení dalšího klubu do soutěží mladšího dorostu v rámci KPŘFČ.
VV KFS uložil zpracovat stanovisko KFS ke konečnému výsledku licenčnímu řízení.

6. VV KFS projednal předání cen za umístění družstev v soutěžním ročníku 2012/2013.
- krajský přebor mužů – splněno
- 1.A třída – doposud nerozhodnuto
- 1.B třída – doposud nerozhodnuto
- Východočeský oblastní přebor – splněno
- krajský přebor U-19 – při utkání Solnice-Chlumec n.C. předá Miloš Židík
- krajský přebor U-17 – bude předáno na aktivu
- krajský přebor U-15 – zajistí Ing. Michaela Zimová
- krajská soutěž U-19 – skupina A předá v Probluzi Ing. Vladan Haleš, skupina B předáno, skupina C předá v Kosičkách Jan Schejbal, skupina D předáno na aktivu
- krajská soutěž U-15 – předá v Rudníku Marek Pilný
- JUTA GRASS pohár U-19 – předá Václav Andrejs, Michal Jón
- DATALIFE pohár U-15 – předá Mgr. Vladimír Blažej

7. VV KFS projednal organizaci GRASSROOTS dne mladších přípravek v Třebši a vyslovil poděkování organizátorům za její přípravu a zdařilý průběh.

8. VV KFS projednal organizaci finálového utkání Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje mužů v Albrechticích nad Orlicí a vyslovil poděkování organizátorům za její přípravu a zdařilý průběh. Finálovému utkání přihlíželo 250 diváků a zápas se hrál za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a starostů Týniště nad Orlicí a Albrechtic nad Orlicí.

9. VV KFS uložil realizaci vyúčtování příslušných grantů Královéhradeckého kraje do 30.6.2013.

10. VV KFS vzal na vědomí přípravu jednání pracovní skupiny k tvorbě Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2013/2014 (dále jen RS) dne 20.6.2013 v Novém Bydžově a na návrh MUDr. Jana Neumanna uložil zapracovat do RS ustanovení o zodpovědnosti hráčů a zákonných zástupců hráčů o potvrzení zdravotní způsobilosti k utkáním a o doporučení KFS absolvovat lékařskou prohlídku u odborného lékaře s případným provedením zátěžového testu.

11. VV KFS uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi a místopředsedovi KFS Mgr. Vladimíru Blažejovi projednat začlenění a upřesnění programu podpory krajských sportovních středisek a center mládeže v systému grantů Královéhradeckého kraje.

12. VV KFS projednal a schválil program aktivu klubů v Opočně dne 29.6.2013 se začátkem v 9,00.

13. VV KFS projednal a schválil systém Východočeského oblastního přeboru U-19 v soutěžním ročníku 2013/2014 navržený předsedou STK Pardubického KFS Ing. Karlem Braunem pro 10 přihlášených účastníků.
a) základní část 18 kol
b) nadstavbová část 10 kol (sudá umístění po základní části s lichými umístěními po základní části systémem doma venku)

14. VV KFS projednal sportovně-technické náležitosti nového systému 1.B tříd v soutěžním ročníku 2013/2014 v Královéhradeckém kraji.
VV KFS schválil sestup posledních týmů obou skupin 1.B třídy v soutěžním ročníku 2012/2013.
VV KFS vzal na vědomí vyjádření předsedy OFS Náchod Ing. Petra Vítka o termínu (21.6.2013) podání konečného stanoviska k postupu 2. celku z přeboru OFS Náchod mužů do 1.B třídy pro soutěžní ročník 2013/2014.
VV KFS stanovil konečný termín (21.6.2013) pro rozdělení klubů do 4 skupin 1.B třídy pro soutěžní ročník 2013/2014.
VV KFS neschválil návrh části pracovní skupiny o nulové bodové bonifikaci pro jarní část 1.B třídy v soutěžním ročníku 2013/2014 (vytvoření dvou skupin o postup a dvou skupin o sestup).
VV KFS schválil návrh části pracovní skupiny o bodové bonifikaci (3-2-1-0) pro jarní část 1.B třídy v soutěžním ročníku 2013/2014 (vytvoření dvou skupin o postup a dvou skupin o sestup).
VV KFS doporučil STK KFS přidělení LČ nováčkům 1.B třídy, které zajišťuje první zápas v domácím prostředí.

VV KFS dále los skupin 1.B třídy pro jarní část soutěžního ročníku 2013/2014.

01.kolo – 8-1, 7-2, 6-3, 5-4
02.kolo – 2-8, 1-7, 4-6, 3-5
03.kolo – 8-3, 7-4, 6-1, 5-2
04.kolo – 4-8, 3-7, 2-6, 1-5
05.kolo – 8-5, 7-6, 4-1, 3-2
06.kolo – 6-8, 5-7, 1-3, 2-4
07.kolo – 8-7, 6-5, 4-3, 2-1
08.kolo – 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
09.kolo – 8-2, 7-1, 6-4, 5-3
10.kolo – 3-8, 4-7, 1-6, 2-5
11.kolo – 8-4, 7-3, 6-2, 5-1
12.kolo – 5-8, 6-7, 1-4, 2-3
13.kolo – 8-6, 7-5, 3-1, 4-2
14.kolo – 7-8, 5-6, 3-4, 1-2
Pro jarní část:
LČ 1 - první a páté týmy po podzimu s lepší bilancí

LČ 2 - první a páté týmy po podzimu s horší bilancí
LČ 3 - druhé a šesté týmy po podzimu s lepší bilancí
LČ 4 - druhé a šesté týmy po podzimu s horší bilancí
LČ 5 - třetí a sedmé týmy po podzimu s lepší bilancí
LČ 6 - třetí a sedmé týmy po podzimu s horší bilancí
LČ 7 - čtvrté a osmé týmy po podzimu s lepší bilancí
LČ 8 - čtvrté a osmé týmy po podzimu s horší bilancí

15. VV KFS projednal a schválil pořadí rozhodčích Královéhradeckého KFS ve vztahu k postupu do soutěží KPŘFČ. Nahlášení rozhodčích zajistí Komise rozhodčích KFS.
1. Matěj Novotný
2. Václav Ježek
3. Tomáš Gereg.

16. VV KFS projednal a schválil rozdělení do skupin rozhodčích Královéhradeckého KFS na základě návrhu Komise rozhodčích KFS ze dne 13.června 2013. Na základě návrhu předsedy OFS Náchod pozastavil zařazení rozhodčího Halamy s tím, že podnět předsedy OFS Náchod prošetří Komise rozhodčích KFS.

17. VV KFS poděkoval rozhodčímu Karlu Medlíkovi za okamžité a profesionální poskytnutí první pomoci zraněnému hráči v utkání Lokomotiva Hradec Králové-Častolovice.

18. VV KFS vzal na vědomí příslib Moravskoslezského KFS za poskytnutí částky 5 000 Kč do fondu KFS určeného na pomoc klubům postižených povodněmi.
 
19. VV KFS projednal a schválil nákup nové výstroje rozhodčích Královéhradeckého KFS ve smyslu návrhu Komise rozhodčích Královéhradeckého KFS ze dne 13.června 2013.

20. VV KFS projednal stanovení maximálního limitu počtu ujetých kilometrů pro rozhodčí řídící utkání 1.B třídy mužů v soutěžním ročníku 2013/2014 a uložil Komisi rozhodčích KFS zpracovat návrh do příštího jednání VV KFS.

21. VV KFS obsáhle projednal výsledky volební Valné hromady FAČR ze dne 8.6.2013 včetně stanovisek účastníků této Valné hromady. VV KFS vzal na vědomí rozdílná stanoviska členů VV KFS ke konečnému výsledku voleb.

22. VV KFS opakovaně vyzval vedení Pardubického KFS k jednání. VV KFS uložil vedení Královéhradeckého krajského fotbalového svazu stanovit termín jednání a pověřil sekretariát KFS realizací písemné výzvy vedení Pardubického KFS.

23. VV KFS uložil vedení Královéhradeckého krajského fotbalového svazu uskutečnit pracovní jednání s kluby s územní příslušností ke Královéhradeckému kraji hrajícími soutěže KPŘFČ.

24. VV KFS vzal na vědomí důvody neúčasti místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje v pracovní komisi Valné hromady FAČR.    

25. VV KFS projednal podnět FC Olympia Hradec Králové na omezení počtu delegací DS Královéhradeckého KFS na utkáních VOTROK krajského přeboru mužů a zároveň vzal na vědomí stanovisko úseku delegátů Komise rozhodčích KFS k této problematice.
VV KFS podnět FC Olympia Hradec Králové vzal na vědomí a odmítl jeho aktuální realizaci.
VV KFS dále konstatoval, že na příštím zasedání se bude zabývat případným snížením příspěvku klubů na cestovní náhrady delegátů KFS.

26. VV KFS uložil úseku delegátů Komise rozhodčích KFS předložit Statut delegátů KFS na jednání VV KFS dne 2.7.2013 a dále návrh nominační listiny delegátů KFS pro soutěžní ročník 2013/2014, kterou předloží do 2.8.2013. VV KFS zároveň bere na vědomí požadavek úseku delegátů Komise rozhodčích KFS na hlasování o této nominační listině na zasedání VV KFS  5.8.2013.

27. VV KFS uložil úseku delegátů Komise rozhodčích KFS realizaci zajištění semináře uchazečů o činnost delegátů KFS a stávajících delegátů KFS dne 2.8.2013 ve Dvoře Králové včetně provedení stanovených zkoušek.

28. VV KFS uložil úseku delegátů Komise rozhodčích KFS realizaci zajištění semináře delegátů KFS zařazených na nominační listinu KFS dne 8.8.2013 ve Dvoře Králové včetně provedení stanovených zkoušek.

29. VV KFS uložil Komisi rozhodčích KFS realizaci zajištění letního semináře rozhodčích dne 9.8.2013 v Hajnici a náhradní fyzické prověrky rozhodčích KFS dne 9.8.2013 ve Dvoře Králové.

30. VV KFS schválil projekt Komise rozhodčích KFS na realizaci letního kempu mladých rozhodčích v Deštném v Orlických horách.

31. VV KFS projednal stav konta KFS ve vztahu k připravované pomoci KFS klubům zasaženým povodněmi a schválil výši příspěvku KFS na toto konto ve výši 25 000 Kč.
VV KFS zároveň stanovil konečný termín sbírky do 2.7.2013 s tím, že na zasedání VV KFS dne 2.7.2013 bude stanoven způsob použití finančních prostředků s termínem realizace do 20.7.2013.
VV KFS dále stanovil aktuální seznam klubů s předpokládanou pomocí KFS:
- Sokol Smidary-Červeněves, TJ Ohnišťany, Slavoj Skřivany, FK Chlumec n.C., Tatran Hostinné, FK Mostek, Sokol Myštěves, Sokol Lovčice, Sokol Chomutice, SK Sparta Úpice.
VV KFS dále stanovil monitoring dalších postižených klubů, které mohou být do tohoto seznamu dále zahrnuty v termínu do 2.7.2013.

32. VV KFS projednal ekonomickou problematiku Krajského fotbalového svazu s těmito závěry:
- výsledek hospodaření KFS k 31.5. 2013
- úhrada faktury FAČR ve vztahu ke Konvenci rozhodčích ve výši 50 000 Kč
- úhrada finančních bonusů nejlepším osmi týmům Poháru KFS mužů do 30.6.2013
- úhrada finančních bonusů za umístění klubů v soutěžích KFS do 31.7.2013
VV KFS dále pověřil sekretariát zpracováním dotačních dopisů ve vztahu k uvedeným bonusům za umístění v soutěžích a Pohár KFS mužů.

33. VV KFS vyzval všechny odborné komise KFS k odevzdání ekonomických podkladů do 29.6.2013.

34. VV KFS vzal na vědomí informaci o přípravě smlouvy o spolupráci mezi kluby 1.FK Nová Paka a RMSK Cidlina Nový Bydžov.

35. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil)

- zhodnocení přeborů výběrů OFS
- informace o zrušení kempu mládeže Dolní Kalná
- návrh na novou podobu halových přeborů výběrů OFS (dopolední a odpolední část), negativní stanovisko OFS Jičín k tomuto uspořádání
- návrhy na soutěže OFS, zachování stavu U-11 a U-13
- KM KFS vyzývá všechny kluby k podání žádosti o podporu z FPAM s termínem do 30.6.2013

- bude vyhlášeno výběrové řízení na pořádání venkovních přeborů výběrů OFS U-11 a U-12
- losovací aktiv KP MP, MŽ a SP se bude konat v pátek 2.8.2013 od 17 hodin v Hradci Králové, místo bude upřesněno

b) KR KFS a úsek delegátů (gestor Václav Andrejs)

- letní kemp talentovaných rozhodčích v Deštném v Orlických horách

- rozhodčí KFS přispějí částkou 8 000 Kč klubům postiženým povodněmi
- delegáti KFS se připojí k podpoře klubů postiženým povodněmi


c) STK KFS (předseda STK KFS Jan Schejbal, gestor  STK KFS Miloš Židík, sekretář STK KFS Ladislav Brož)

- termíny zápasů posledních kol se vzhledem k vývoji soutěží nebudou měnit

- členové VV KFS obdrželi seznam smluvních ujednání společných startů klubů v soutěžích mládeže

d) DK KFS (gestor DK KFS Miloš Židík)

- úhrada všech faktur KFS, které doposud nebyly uhrazeny v termínu splatnosti


e) ORK KFS (informace místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše)

- zasedání ORK KFS dne 27.6.2013, kontrola hospodaření a účetnictví


Termíny dalších zasedání VV KFS

2.7.2013 – FC Nový Hradec Králové
5.8.2013 – Jaroměř
26.8.2013 – Albrechtice n.O.
16.9.2013 – místo bude určeno
7.10.2013 – místo bude určeno

 

                                                                     Václav Andrejs
                                                            předseda Královéhradeckého KFS


                            

 Více o miletínském sportu ...

 

                                                        

                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 25.6.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace