Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 5. srpna 2013


Datum akce: 30.11.-0001

                   http://fotbaljaromer.cz/images/stadion/stadion02.jpg      http://fotbaljaromer.cz/images/Um%C4%9Blka.jpg

                                                  K O M U N I K É  č. 10/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 5.8.2013 (místo Jaroměř) od 17,00 do 20,45

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník, Petr Vítek
Omluven:
 Jan Neumann

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
Miroslav Hofmann
Za odborné komise:
  Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  za Město Jaroměř Ing. Jiří Klepsa, starosta města, za FK Jaroměř Jiří Lebedínský,  Jiří Červenka
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 4 (granty KHK), 5 (nominační listiny rozhodčích), 6 (podpora KSCM), 8 (rozdělení povodňového konta), 9 (tisk Rozpisu soutěží), 10 (jednání s webmasterem), 11 (účetní uzávěrka FVK o.s.), 12 (zálohy na cestovní náhrady DS), trvá řešení bodu 3 (školení Fotbal live), ze zasedání VV KFS ze dne 2.7.2013

b) splněny body 9 (vyúčtování grantů KFS), 11 (zapracování středisek mládeže do grantových schémat), 17 (výstroj rozhodčích),  20 (kilometrovné 1.B třídy), 27, 28 (semináře DS), 31 (kluby zasažené povodněmi), trvá řešení bodů 3 (školení Fotbal live), 5 (stanovisko KFS k výsledku licenčního řízení), 23 (jednání s kluby KPŘFČ), 29, 30 (semináře rozhodčích) ze zasedání VV KFS ze dne 17.6.2013


c) splněn bod 9 (jednání s vedením PKFS, VV KFS odložil), trvá řešení bodu 4 (Fotbal live) ze zasedání VV KFS ze dne 27.5.2013


d) splněny body 19 (Rozpis soutěží), 34 (principy středisek mládeže KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 6.5.2013


e) splněn bod 23 (smlouva DATALIFE) ze zasedání VV KFS ze dne 14.1.2013

 

2. VV KFS vyslechl zprávy starosty Města Jaroměř Ing. Jiřího Klepsy o podpoře sportu v Jaroměři a předsedy FK Jaroměř Jiřího Lebedínského a člena VV FK Jaroměř Jiřího Červenky o činnosti FK Jaroměř :
Ing. Jiří Klepsa
- poděkování starosty vedení FK Jaroměř, zpráva o podpoře sportu a kultury ze strany jaroměřské radnice (nové programy)

- problematika podpory sportu s návazností na výtěžek z výherních hracích automatů
- pozitivní hodnocení nového trenéra A-týmu Ing. Miloše Exnara
- hodnocení stavu sportu v Jaroměři
Jiří Lebedínský
– poděkování Městu Jaroměř za podporu

- problematika trenérů mládeže (horšící se stav)
- pozitivně hodnoceno osamostatnění od TJ Jiskra
Jiří Červenka
– přihláška U-17 a U-15 FK Jaroměř do soutěží KFS
- problematika financí ve fotbale
- diskuze o financování trenérů mládeže

VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu FK Jaroměř, podporu fotbalu od Města Jaroměř a vyslovil poděkování FK Jaroměř a Městu Jaroměř za vklad do fotbalového potenciálu v rámci Královéhradeckého kraje.

3. VV KFS projednal otázku podpory Krajských sportovních center mládeže (dále jen KSCM) a vzal na vědomí, že podpora KM FAČR ve výši 45 000 Kč bude poskytnuta KFS v závěru měsíce září 2013.
VV KFS zároveň schválil vklad KFS do celkové podpory KSCM ve výši 55 000 Kč.

4. VV KFS vzal na vědomí výsledek schůzky s programátorem webových stránek KFS a konstatoval prozatímní pouze částečné splnění závěrů z této schůzky.
VV KFS uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi a sekretariátu KFS dokončit všechny úkoly vyplývající z uvedené schůzky a zajistit podmínky pro fungování novinářské části webových stránek KFS.

5. VV KFS uložil předsedovi o.s. Fotbal v kraji Mgr. Miroslavu Hofmannovi předložení základních dokumentů o.s. za rok 2013.

6. VV KFS vyslechl zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o stavu projektu FOTBAL LIVE:
- nové PC pro kluby Dobruška a Červený Kostelec
- požadavek na SK Libčany (vrácení PC administrátorovi projektu Sommernitzovi)
- termín pracovního semináře s kluby 9.8.2013 od 18,00 v budově KÚ
VV KFS schválil příspěvek ve výši 5 000 Kč pro kluby Dobruška, FK Chlumec n.C. a SK Sparta Úpice na realizaci projektu FOTBAL LIVE.


7. VV KFS vzal na vědomí předání nové výstroje rozhodčím KFS na semináři dne 9.8.2013

8. VV KFS stanovil termín jednání s kluby hrajícími soutěže KPŘFČ na pondělí 26.8.2013 od 16,00 v Albrechticích n.O. a pověřil sekretariát KFS zasláním pozvánek příslušným klubům.

9. VV KFS rozhodl o odložení jednání s vedením Pardubického KFS na základě písemného vyjádření zaslaného předsedou PKFS Mgr. Michalem Blaschkem.

10. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- hospodářský výsledek k 30.6.2013
- dotace na činnost KFS od FAČR na rok 2013
- realizace kontroly plateb klubů a k 8.8.2013 budou odeslány upomínky klubům, které neuhradily startovné, soutěžní zálohy a příspěvek na úhrady cestovních nákladů delegátů KFS
- stav úhrad partnerů KFS, smlouva se společností JUTA a.s. připravena k podpisu partnerem KFS
- obrat Registračního místa KFS k 1.8.2013

11. VV KFS projednal a schválil návrh místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše na rozdělení finančních prostředků ze sbírky v rámci povodňového konta KFS ve výši 51 750 Kč.
a) úhrady faktur zaslaných postiženými kluby ve výši 16 565 Kč
b) výše podpory 35 185 Kč – rozdělení Smidary/Červeněves 3 500 Kč, TJ Ohnišťany 3 500 Kč, Slavoj Skřivany 1 000 Kč, FK Chlumec n.C. 6 185 Kč, Tatran Hostinné 4 500 Kč, FK Mostek 3 500 Kč, Sokol Myštěves 2 500 Kč, Sokol Lovčice 2 500 Kč, Sokol Chomutice 2 500 Kč, SK Sparta Úpice 4 500 Kč, Sokol Stará Paka 1 000 Kč.

12. VV KFS projednal problematiku příspěvků na částečnou úhradu dopravních nákladů klubů hrajících Východočeský oblastní přebor U-19 a Krajský přebor U-17 a U-15.
VV KFS rozhodl o uzavření této problematiky na jednání VV KFS dne 26.8.2013 v Albrechticích n.O..

13. VV KFS projednal problematiku poskytnutí příspěvků z Fondu podpory akcí mládeže (dále jen FPAM) v roce 2013.
VV KFS uložil místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi stanovit konečnou výši dispoziční finanční částky FPAM do 15.8.2013 a dále stanovil termín jednání pracovní skupiny FPAM (Ing. Haleš, Mgr. Blažej, Židík, Ing. Zbořil, Havlíček, Navrátil) dne 22.8.2013 v sídle KFS s tím, že pracovní skupina předloží VV KFS dne 26.8.2013 návrh na poskytnutí příspěvků FPAM jednotlivým žadatelům.

14. VV KFS projednal a schválil návrh předsedy KFS Václava Andrejse a místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje na rozdělení příspěvku partnera KFS společnosti EUTAX GROUP ve výši 75 000 Kč pouze klubům hrajícím v soutěžním ročníku 2013/2014 1.B třídu mužů.
VV KFS dále schválil:
a) 10 000 Kč jako výši podpory na režijní náklady některých účastníků 1.B třídy
b) finanční bonusy ve výši 6 500 Kč, 5 500 Kč, 4 500 Kč a 3 500 Kč pro vítěze podzimních skupin 1.B třídy podle pořadí ve smyslu stanovených kritérií SŘ (podzimní Pohár společnosti EUTAX)
c) finanční bonusy ve výši 5 000 Kč pro vítěze jarních skupin „o sestup“ 1.B třídy
d) finanční bonusy ve výši 8 000 Kč pro vítěze jarních skupin „o postup“, 4 000 Kč pro 2.týmy jarních skupin „o postup“ a 3 000 Kč pro 3.týmy jarních skupin „o postup“
e) finanční bonus pro vítěze EUTAX soutěže slušnosti 1.B třídy
VV KFS dále uložil DCK KFS zpracovat kritéria soutěže slušnosti pro soutěže mužů.

15. VV KFS projednal návrh místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje na zvýšení celkového finančního vkladu KFS určeného na finanční bonusy klubům v rámci Poháru KFS a projednání tohoto návrhu odložil na termín korespondující s termínem jednání s hejtmanem Královéhradeckého kraje.

16. VV KFS projednal zprávu členky VV KFS Ing. Michaely Zimové o tisku brožury KFS (Rozpis soutěží 2013/2014):
- reklamy partnerů smluvně zajištěny a z velké části uhrazeny
- distribuce – 100 ks rozhodčí KFS, 30 ks OZP KFS, 30 ks delegáti KFS, 10 ks partneři KFS, 12 ks VV KFS, dále brožury rozeslány klubům KFS
VV KFS stanovil prodejní cenu 1 kusu brožury ve výši 100 Kč.

17. VV KFS projednal úpravu znění Směrnice KFS o střídavých junior-startech v soutěžích řízených Královéhradeckým KFS (dále jen KKFS) a schválil úpravu znění Směrnice takto:


Článek I.   STŘÍDAVÝ START

1.Střídavým junior-startem je možnost startu hráče-juniora v kategorii mužů za klub startující ve vyšší soutěži, která je organizována a řízena Královéhradeckým Krajským fotbalovým svazem (dále jen KKFS). Hráč v případě povolení střídavého startu může startovat za svůj mateřský klub a dále je oprávněn startovat za jeden další klub (dále jen nový klub) ve vyšší soutěži, která je organizována a řízena KKFS. Za start ve vyšší soutěži se rovněž považuje stav, kdy hráč ve svém mateřském klubu nemá ve své věkové kategorii přihlášen tým do soutěží.

2.Střídavým junior-startem je rovněž možnost start hráče, který je v daném soutěžním ročníku oprávněn startovat v kategorii staršího dorostu, za tým dospělých klubu startující v soutěži mužů, která je organizována a řízena Královéhradeckým Krajským fotbalovým svazem (dále jen KKFS). Hráč v případě povolení střídavého startu může startovat za svůj mateřský klub v kategorii staršího dorostu a dospělých a dále je oprávněn startovat za jeden další klub (dále jen nový klub) v soutěži dospělých, která je organizována a řízena KKFS. V případě povolení střídavého junior-startu není hráč oprávněn startovat za dorost klubu, do kterého má povolen střídavý junior-start.   

3.Střídavý junior-start není povolen hráči v případě, že o něho žádá do nového klubu startujícího ve stejné soutěži jako jeho mateřský klub, Okresní fotbalové svazy (dále jen OFS) Královéhradeckého kraje mohou toto ustanovení pravit odchylně směrnicí upravující střídavý junior-start v rámci soutěží řízených příslušným OFS.

4.Střídavý junior-start není povolen hráči, který je v době žádosti o střídavý junior-start na hostování v jiném klubu včetně technického hostování.

5.Střídavý junior-start je povolen hráči. který je v daném soutěžním ročníku oprávněn startovat v kategorii staršího dorostu, přičemž jeho mateřský klub startuje v soutěži mužů, která je organizována a řízena Řídící komisí pro fotbal v Čechách nebo KFS, a tento hráč je oprávněn startovat na základě střídavého junior-startu za tým dospělých klubu startující v soutěži mužů, která je organizována a řízena KKFS.  
6.Střídavý junior-start je povolován hráči-juniorovi v období vždy od 1.7. do 6.10. příslušného kalendářního roku a od 1.1. do 6.4. příslušného roku.
7.Střídavý junior-start je povolen do 31.12. příslušného roku v případě, že je žádost podána v období od 1.7. do 6.10. příslušného roku, a do 30.6. příslušného roku v případě, že je žádost podána v období od 1.1. do 6.4. příslušného roku.
8.Střídavý junior-start je povolen vždy pouze v soutěžním ročníku, ve kterém hráč-junior překročí o čtyři roky věkovou hranici s možností startu v kategorii staršího dorostu (v soutěžním ročníku 2013/2014 může být střídavý junior-start povolen hráči narozenému po 1.1.1991 a mladšímu) .
9.V případě startu B nebo C družstva nového klubu ve stejné nebo nižší úrovni soutěže, ve kterých startuje družstvo mateřského klubu hráče s povolením střídavého junior-startu, není hráč za toto B nebo C družstvo oprávněn startovat. Tento start je považován za neoprávněný start hráče.


18. VV KFS projednal a schválil návrh nominační listiny delegátů KFS pro soutěžní ročník 2013/2014 předložený předsedou úseku delegátů KR KFS Františkem Hubičkou

19. VV KFS projednal a schválil návrh předsedy KFS Václava Andrejse na poskytnutí příspěvku ve výši 100 Kč na jednoho účastníka semináře rozhodčích KFS dne 9.8.2013.

20. VV KFS vysoce ocenil rozhodnutí stanovisko delegátů KFS, kteří se v soutěžním ročníku 2013/2014 zřekli účtování stravného při výkonu své funkce v rámci soutěží KFS

21. VV KFS projednal problematiku webových stránek KFS s těmito závěry:
a) VV KFS schválil uplatnění výše pokuty 200 Kč dané Rozpisem soutěží vždy v rámci jednoho soutěžního kola, pokud klub nerealizuje povinné vložení údajů o mistrovském utkání svých týmů na webové stránky KFS (pokuta bude uplatněna i v případě nenahlášení údajů pouze v jednom utkání klubu, evidenci připraví vždy pro projednání STK KFS sekretář KFS Ladislav Brož)
b) webové stránky budou mít část úřední a část novinářskou + vizuál banner s opakováním sekvencí (vizuál banner – odpovědná osoba Miroslav Hofmann)
c) bude založen archiv soutěží
d) VV KFS schválil principy úřední části webových stránek KFS (stanovené zprávy, komuniké, informace budou vkládány sekretáři odborných komisí, sekretariátem KFS a pověřenými členy VV KFS a budou vždy podepsány konkrétním jménem)
e) VV KFS schválil principy novinářské části webových stránek KFS zpracovávané redakcí Fotbalu v kraji
- pozvánka na soutěžní kolo bude vložena vždy nejpozději v pátek do 13,00, odpovědná osoba Pavel Orel
- komentář k VOTROK KP a 1.A třídě mužů bude vložen vždy nejpozději v pondělí do 15,00, odpovědná osoba Pavel Orel
- komentář k 1.B třídě mužů bude vložen vždy nejpozději v pondělí do 15,00, odpovědná osoba Vladimír Blažej
- komentář k mládežnickým soutěžím hraných v rozestavení 10+1 bude vložen vždy nejpozději v pondělí do 15,00, odpovědná osoba Martin Firbacher
- případný komentář k mládežnickým soutěžím hraných v rozestavení 7+1 bude vložen vždy nejpozději v pondělí do 15,00, odpovědná osoba Karel Havlíček
- zajímavosti, polemika, komentáře, zpracovávají se do čtvrtku do 20,00, odpovědné osoby Miroslav Hofman a Vladimír Blažej (vzájemná konzultace a konzultace s předsedou v případě polemických témat)
- upoutávka na týdeník Fotbal v kraji bude vložena v pátek do 20,00, odpovědná osoba Jiří Fejgl (úvodní část rozhovorů, upoutávky na reportáže atd.)
f) všechna loga partnerů budou obsahovat „prokliky“ na jejich webové stránky

21. VV KFS schválil los realizovaný členkou VV KFS Ing. Michaelou Zimovou ve vztahu k určení domácího týmu v Poháru KFS v utkáních 2.kola, kde jsou soupeři ze stejné úrovně soutěže KFS:
a) v případě postupu týmu FC Olympia Hradec Králové bude pořadatelem utkání 2.kola Sokol Kratonohy (případné utkání Kratonohy-Olympia HK)
b) v případě postupu týmu SK Libčany bude pořadatelem utkání 2.kola SK Libčany (případné utkání Libčany-Chlumec n.C.)
c) FC Slavia Hradec Králové – SK Týniště n.O.
d) Červený Kostelec – SK Sparta Úpice
e) FC Slovan Broumov – FK Jaroměř

22. VV KFS uložil trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi a místopředsedovi KFS Mgr. Vladimíru Blažejovi přípravu Středoškolského poháru 2013.

23. VV KFS ocenil přípravu a úroveň aktivu klubů hrajících soutěže mládeže KFS v rozestavení 7+1 a 4+1 a uložil klubům hrajícím tyto soutěže hlásit případné změny termínů turnajů bezprostředně sekretariátu KFS a obsazovacímu úseku KR KFS.

24. VV KFS vyslechl zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o průběhu Východočeského superpoháru 2013:

- důstojné prostředí, velká vzdálenost pro naše zástupce
- účast předsedy Královéhradeckého KFS a místopředsedů KFS Ing. Vladana Haleše a Františka Vaniše a předsedy RK FAČR Zdeňka Šimka a sekretářů obou KFS
- počet diváků cca 100, tentokrát nebyli přítomni hejtmani obou krajů

25. VV KFS vzal na vědomí vyhlášení programu IV. MŠMT ČR.

26. VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje projednáním případné účasti obce Dolní Kalná v projektu GRASSROOTS Minihřiště 2013.

27. VV KFS projednal nabídku pořadatelství Kouba-cupu 2014 a rozhodl tuto nabídku přijmout.
VV KFS uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi informovat generálního sekretáře FAČR Mgr. Rudolfa Řepku.o zájmu KKFS týkajícího se pořadatelství Kouba-cupu 2014.

28. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:


a) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)

- turnaj výběrů OFS U-11 (Rtyně v Podkrkonoší) a U-12 (Úpice) 28.9.2013, VV KFS schválil
- Zimní halová liga U-10, U-11 (termíny a místa konání pode zápisu KM KFS), U-12,13 (Třebeš)
- dopolední a odpolední část ZHL podle kategorií, VV KFS poměrem hlasů 5:2:1 schválil sehrání jednoho turnaje tímto způsobem
- spolupráce s Pardubickým KFS (například superfinále přípravek v rámci ZHL)
- další jednání KM KFS  3.9.2013
- v současné době chybí soutěže U-15 a U-17 na webových stránkách KFS
- předány dresy dorostu SK Solnice
- termíny halového MČR U-13 a U-15 v hale Třebeš

b) KR KFS a úsek delegátů KR KFS (gestor Václav Andrejs)

- letní kemp mladých rozhodčích Deštné v O.h. 13.8.-15.8. (garant Ing. Vancl)
- příprava semináře rozhodčích KFS Dvůr Králové (prezentace střídavých junior-startů a kopů ze značky PK po utkáních mládeže, které skončí nerozhodně)
- způsob výměry rozhodčích s jinými KFS - PKFS 1x 14 dnů celá trojice rozhodčích, LKFS na víkend 4 rozhodčí (2+2 doplnění 1 rozhodčím KKFS a vždy delegátem KKFS) ve frekvenci 1x za 3 týdny, MSLKFS 1x za půl roku trojice rozhodčích
- semináře OZP se konají 9.8.2013 v 16,30 a 15.8.2013 v 17,00 hostinec U Jelena Hradec Králové
- zařazení rozhodčího Václava Ježka na listinu rozhodčích KPŘFČ v případě splnění fyzických prověrek, ukončení činnosti rozhodčího soutěží KPŘFČ Mgr. Jana Staňka

c) STK KFS (sekretář STK KFS Ladislav Brož, gestor STK KFS Miloš Židík)

- první zasedání STK KFS 8.8.2013
- upozornění na dodání soupisek a hlášenek


d) DK KFS (gestor DCK KFS Miloš Židík)

-7.8.2013 se koná schůzka předsedů DK KFS, za KFS se zúčastní předseda DK Ing. Koňák


e) ORK KFS
- zpráva z posledního zasedání (uveřejněno komuniké ORK KFS)

f) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)
- zasedání TMK se bude konat v září 2013, termín a místo bude stanoveno

                                                   

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
26.8.2013 – Albrechtice n.O.

16.9.2013 – Sobotka

7.10.2013 – návrh Bílá Třemešná (projedná místopředseda KFS Marek Pilný)

 

 

                                                                  Václav Andrejs

                                                        předseda Královéhradeckého KFS

 

 

                                                                                         

 

 

                                                        

                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 10.8.2013
Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace