Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 26. srpna 2013


Datum akce: 30.11.-0001

Albrechtice nad Orlicí - úvod

                                      K O M U N I K É  č. 11/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 26.8.2013 (místo Albrechtice nad Orlicí) od 17,00 do 20,00

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník, Petr Vítek, Jan Neumann
Omluven:
 Marek Pilný

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
Jan Staněk, Miroslav Hofmann
Za odborné komise:
  Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  za SK Albrechtice nad Orlicí Jaroslav Hlušička, předseda klubu, Jiří Špaček, místopředseda klubu, Jiří Koblmuller, sekretář klubu
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 5 (dokumenty FVK), 6 (seminář Fotbal live), 8 (jednání s kluby KPŘFČ),  11 (rozdělení povodňového konta), 13 (FPAM),  16 (distribuce brožury KFS),  17 (úprava Směrnice o junior-střídavých startech), 18 (listina DS), 19 (příspěvek na seminář rozhodčích), 21 (principy článků na webu KFS), 26 (minihřiště Dolní Kalná-negativní výsledek) trvá řešení bodů 3 (KSCM), 4 (jednání s programátorem webových stránek KFS), 10 (smlouva s JUTA a.s.), 12 (příspěvek na dopravu klubům mládeže), 14 (finance pro 1.B třídu), 15 (bonusy pro Pohár KFS),  22 (osmifinále Poháru KFS), 23 (Středoškolský pohár), 24 (hlášení změn v termínech turnajů U-13, U-11 a U-9), 27 (pořadatelství Kouba-cup 2014), ze zasedání VV KFS ze dne 5.8.2013

b) splněn bod 3 (školení Fotbal live), ze zasedání VV KFS ze dne 2.7.2013
c) splněny body 5 (stanovisko KFS k výsledku licenčního řízení), 23 (jednání s kluby KPŘFČ), 29, 30 (semináře rozhodčích) ze zasedání VV KFS ze dne 17.6.2013
d) splněn bod 4 (Fotbal live) ze zasedání VV KFS ze dne 27.5.2013

2. VV KFS projednal zprávu předsedy o.s. Fotbal v kraji Mgr. Miroslava Hofmanna o přípravě 4. Galavečera krajského fotbalu s těmito závěry:
- termín konání 25. leden 2014
- místo konání Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou
- spolupráce s OFS Rychnov nad Kněžnou a Městem Rychnov nad Kněžnou
- zpráva o ubytování a technickém zabezpečení
- projednány finanční vstupy
- návrh na stejné portfolio anket jako v roce 2013, VV KFS projedná na příštím zasedání

3. VV KFS opětovně projednal problematiku příspěvků na částečnou úhradu dopravních nákladů klubů hrajících Východočeský oblastní přebor U-19 a Krajský přebor U-17 a U-15.
VV KFS rozhodl vzhledem k ekonomickému vývoji o posunutí projednání této problematiky na jednání VV KFS dne 4.11.2013.

4. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o setkání s programátorem webových stránek KFS dne 5.9.2013 od 16,00 na sekretariátu KFS, požadavek předsedy KFS na další podněty členů VV KFS a odborných komisí a dále vzal na vědomí zprávu sekretariátu KFS o velkém zlepšení činnosti klubů v oblasti hlášení podrobností k soutěžním utkáním.

5. VV KFS vzal na vědomí zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o rozeslání propozic Středoškolského poháru 2013 na střední školy Královéhradeckého kraje a pověřil ho realizací telefonických kontaktů s vedením jednotlivých středních škol s předpokladem účasti.
VV KFS zároveň pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje projednáním podpory akce ze strany zřizovatele středních škol Královéhradeckého kraje.

6. VV KFS vzal na vědomí výsledek jednání s obcí Dolní Kalná o případné výstavbě Grassroots Minihřiště, vzhledem k termínům stavebního řízení obec Dolní Kalná od projektu v roce 2013 ustoupila.

7. VV KFS uložil místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi realizovat podporu z prostředků partnera KFS klubům Lokomotiva Hradec Králové a Sokol Malšovice.

8. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o poskytnutí dvou lístků na Superpohár UEFA partnerovi KFS společnosti EUTAX group.

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse a místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o setkání s kluby hrajícími soutěže KPŘFČ dospělých (účast 1.FK Nová Paka, TJ Dvůr Králové, SK Převýšov, MFK Trutnov, nepřítomen FK Náchod):
- projednána otázka interakce a komunikace klubů a vedení KFS a otázky jarní části soutěží KPŘFČ
- projednána otázka podpory středisek mládeže v kraji

- projednána otázka koncepce výkonnostní kopané v českých soutěžích podporovaná KFS (stabilizace klubů, početní stavy klubů v soutěžích)
- projednány technické záležitosti ve vztahu k Rozpisu soutěží KFS
- projednána otázka propagace soutěží dospělých KPŘFČ z hlediska klubů Královéhradeckého kraje
VV KFS vzal na vědomí, že pravidelná setkání managementu klubů hrajících soutěže KPŘFČ a vedení Královéhradeckého KFS se budou konat v intervalech dvou měsíců, další jednání se uskuteční 21.10.2013 od 17,00 ve Dvoře Králové.

10. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- hospodářský výsledek k 31.7.2013
- výše příjmů z reklamní činnosti a partnerů
- dotace a příspěvky FAČR
- granty Královéhradeckého kraje
VV KFS vzal s uspokojením na vědomí, že KFS v současné době nemá žádné závazky a pohledávky po termínu splatnosti.

11. VV KFS Schválil celkový objem prostředků Fondu podpory akcí mládeže pro rok 2013 ve výši 250 000 Kč (120 000 Kč podpora turnajů a akcí mládeže, 30 000 Kč podpora nejlépe pracujícím klubům v kategoriích mládeže, 100 000 Kč podpora Krajských sportovních center mládeže).

12. VV KFS projednal návrh pracovní skupiny KFS na rozdělení části prostředků z Fondu podpory akcí mládeže ve výši 120 000 Kč na podporu mládežnických turnajů, seriálů halových turnajů a kempů mládeže pořádaných v roce 2013.
VV KFS rozhodl o rozdělení finančních prostředků takto:
- Červený Kostelec 10 000 Kč (turnaj mládeže kategorie A)
- o.s. Fotbal 88 10 000 Kč (turnaj mládeže kategorie A)
- Tatran Hostinné 10 000 Kč (turnaj mládeže kategorie A)
- MFK Trutnov 8 000 Kč (turnaj mládeže kategorie B)
- Sokol Třebeš 7 000 Kč (turnaj mládeže kategorie B)
- Sokol Libáň 5 000 Kč (turnaj mládeže kategorie B)
- Sokol Roudnice 10 000 Kč (turnaj mládeže kategorie B)
- FC Nový Hradec Králové 5 000 Kč (turnaj mládeže kategorie B)
- FK Černilov 10 000 Kč (turnaj mládeže kategorie B)
- Borohrádek 5 000 Kč (turnaj mládeže kategorie B)
- Sokol Lhota pod Libčany 5 000 Kč (turnaj mládeže kategorie B)
- RMSK Cidlina Nový Bydžov 8 000 Kč (seriál halových mládežnických turnajů)
- FK Jaroměř 7 000 Kč (seriál halových mládežnických turnajů)
- FC Slavia Hradec Králové 6 000 Kč (seriál halových mládežnických turnajů)
- Brankářská škola Vojtěcha Marečka 6 000 Kč (kemp talentovaných brankářů)
- Lokomotiva Hradec Králové 8 000 Kč (kemp Milana Frýdy)
VV KFS pověřil trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka zasláním oznámení podpořeným subjektům o jejich povinnosti zaslat rozpočet turnajů či akce a výsledkové listiny nebo zprávy o konání.

13. VV KFS velmi kladně zhodnotil průběh kempu mladých rozhodčích v Deštném v Orlických horách a poděkoval organizátorům akce Ing. Antonínu Vanclovi, Pavlu Orlovi, Jiřímu Jiříkovi, Janu Duškovi a Zbyňku Wolfovi a předsedovi KR KFS Zbyňku Novotnému za vytvoření vysoké úrovně této akce.
VV KFS na návrh předsedy KFS Václava Andrejse schválil příspěvek ve výši 10 000 Kč na financování dalších běhů tohoto kempu.

14. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože o objemu tržeb z registračního místa KFS za měsíce VII-VIII.2013 a o zvyšující se koncentraci návštěv klubů z působnosti jiných KFS.
VV KFS dále snížil platbu nového klubu OFS Náchod Sokol Křinice za vystavení nových registračních průkazů z 3 400 Kč na 1 000 Kč a pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše realizací této ekonomické podpory.

15. VV KFS projednal a schválil návrh pověřeného člena VV KFS Ing. Petra Vítka na rozdělení finančních zdrojů pro akci Zelený trávník 2013 v celkové výši 393 783 Kč:
- TJ Velké Poříčí 146 261 Kč
- RMSK Cidlina Nový Bydžov 131 261 Kč
- SK Albrechtice nad Orlicí 116 261 Kč
VV KFS vyzval všechny podpořené kluby, aby v termínu do 30.8.2013 deklarovaly využití této dotace k plánovaným akcím na hracích plochách.

16. VV KFS vzal na vědomí zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o průběhu školení klubů VOTROK Krajského přeboru mužů v rámci projektu Fotbal live dne 7.8.2013:
- neúčast klubů Jiskra Hořice a RMSK Cidlina Nový Bydžov, omluven FK Chlumec n.C.
- nedostatky ve snímání přenosů Slovan Broumov (osa snímání), Olympia Hradec Králové a Lázně Bělohrad (perspektiva snímání)
-  klubům předány smlouvy na výpůjčku zařízení pro tvorbu přenosů
VV KFS vyzývá všechny kluby k vrácení smluv na výpůjčku zařízení pro tvorbu přenosů na sekretariát KFS.
VV KFS dále schválil odměnu realizátorovi sestřihu z utkání VOTROK krajského přeboru mužů ve výši 200 Kč/hodina výkonu práce na základě uzavřené dohody

17. VV KFS projednal a schválil návrh trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka na personální složení realizačních týmů výběrů KFS v kategoriích U-13 až U-17:
- výběr KFS U-13 – trenéři Zahálka, Frydrych, Kroulík, Frýda
- výběr KFS U-14 – trenéři Krejčík, Firbacher
- výběr KFS U-15 – trenéři Havlíček, Novotný
- výběr KFS U-19 – trenéři Mgr. Míl, Mgr. Matějka
- vedoucí výběrů – Roman Prokopec, Roman Čáp
VV KFS zároveň potvrdil shodnost výše odměn pro realizační týmy v rámci výše minulého soutěžního ročníku.

18. VV KFS vzal na vědomí termín jednání Trenérsko-metodické komise KFS dne 23.9.2013 v Jaroměři od 17,00 a pověřil TMK KFS zpracováním manuálu pro licence C OFS a zpracováním návrhu na realizaci školení licence B UEFA v rámci Královéhradeckého KFS.

19. VV KFS schválil návrh trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka na místa konání utkání Mezikrajské soutěže výběrů KFS U-13 a U-14 :
- 10.9.2013 – utkání se Zlínským KFS – Roudnice
- 8.10.2013 – utkání s Moravskoslezským KFS – Červený Kostelec

20. VV KFS podrobně projednal předložený písemný návrh Zlínského KFS na zvýšení odměnového paušálu rozhodčích soutěží KFS a OFS, vyslovil výhrady ke koncepci návrhu (chybí akcent na soutěže mládeže, zvýšení paušálů není odůvodněno odpovídajícími ekonomickým parametry) a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse tlumočením negativního stanoviska Královéhradeckého KFS na jednání Regionální komise FAČR.

21. VV KFS projednal organizaci a úroveň školení Osob znalých pravidel řídících soutěže KFS (dále jen OZP) v rámci malých forem fotbalu a vyslovil k úrovni a délce školení vážné výhrady.
VV KFS stanovil koncepci školení OZP paralelně se školením trenérů mládeže KFS v zimním období s tím, že příslušná licence bude vždy platit pro příslušný kalendářní rok. V letním období proběhne seminář OZP pouze v případě koncepčních změn pravidel malých forem fotbalu.

22. VV KFS schválil písemný návrh DK KFS týkající se pravidel Soutěže slušnosti v kategoriích dospělých a pověřil DK KFS a sekretariát KFS průběžným vyhodnocováním této soutěže.

23. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka jednáním s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Karlem Janečkem.

24. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a člena VV KFS Ing. Michaelu Zimovou jednáním s dalšími potenciálními partnery a dále s vedením společnosti JAKO.

25. VV KFS vzal na vědomí písemnou zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o průběhu návštěvnosti na utkání soutěží dospělých v dosavadním průběhu soutěžního ročníku 2013/2014.
VV KFS vyzývá všechny kluby, aby věnovali pozornost kolizím mistrovských utkání, které se hrají ve shodném termínu v minimální vzdálenosti a tyto kolize v rámci možností odstraňovaly.
VV KFS dále vyzývá kluby, aby při hlášení podrobností o utkání vkládali věrný obraz divácké návštěvnosti utkání soutěží KFS s tím, že uváděný počet diváků je dán všemi přítomnými diváky, nikoliv pouze diváky platícími.
VV KFS uložil sekretariátu KFS tuto výzvu zapracovat do zpráv sekretariátu KFS

26. VV KFS uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi a členu VV KFS a předsedovi OFS Náchod Ing. Petru Vítkovi realizovat poděkování dlouholetému členovi odborných komisí KFS panu Štěpánovi.

27. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)
- zahájení nadstavbové části soutěží KFS U-13 a U-11

- turnaje výběrů OFS U-11 (místo konání Rtyně v Podkrkonoší), výběrů OFS U-12 (místo konání Úpice) dne 28.9.2013, v tomto termínu se kolo soutěží nehraje
VV KFS schválil příspěvek pořádajícímu klubu ve výši 10 000 Kč za jeden turnaj na základě zaslané faktury.
- další jednání KM KFS  3.9.2013

b) KR KFS a úsek delegátů KR KFS (gestor Václav Andrejs)
- vysoká úroveň letního kempu mladých rozhodčích Deštné v O.h. 13.8.-15.8. (garant Ing. Vancl)
- improvizovaný seminář rozhodčích z hlediska místa akce (povětrnostní podmínky)
- neuspokojivé výkony řady rozhodčích včetně zkušených, nutná opatření Komise rozhodčích KFS
- připomínky členů VV KFS – místa konání seminářů KFS ve školských zařízeních podle dohody s vedením škol a zřizovatelem Královéhradeckým krajem, delegace alespoň jednoho zkušeného rozhodčího v rámci trojice na utkání 1.B třídy, vzdálenost delegací rozhodčích zejména na 1.B třídu

c) STK KFS (sekretář STK KFS Ladislav Brož, gestor STK KFS Miloš Židík)
- rekapitulace vyhlášení kontumačního výsledku v utkání Olympia HK-FC Slavia HK
- kontrola zajištění utkání v Dolní Branné (FC Vrchlabí)
- kontrola registračních průkazů hráčů z hlediska členství ve FAČR v pořádku
- výrazné zlepšení hlášení podrobností o utkání, ohlasy trenérů nevložil v soutěžích mužů pouze Machov

VV KFS uložil STK KFS vzhledem k rozdílnosti začátků vložených kol v srpnu 2013 provést návrh na jednoznačné řešení začátků utkání ve vložených kolech v týdnu v měsících květen, červen, srpen a pohárových utkání v červenci a tento návrh předložit ke schválení VV KFS dne 16.9.2013.
VV KFS dále uložil STK KFS neprodleně realizovat vyúčtování činnosti komise za jarní období roku 2013.

d) DK KFS
- informace o vysokém disciplinárním trestu pro hráče FC Slovan Broumov Růžičku


e) ORK KFS
- zasedání ORK KFS 27.8.2013
- zpráva o tvorbě novely Jednotného DŘ, konstatována slabá úroveň semináře předsedů DCK KFS

f) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)
- zasedání TMK se bude konat v 23.září 2013 v Jaroměři od 17,00

28. VV KFS vyslechl zprávy vedení klubu SK Albrechtice nad Orlicí o činnosti klubu :
Jaroslav Hlušička, předseda
- zpráva o stavu klubu SK Albrechtice nad Orlicí, klub má 130 členů a je jedním z největších v rámci OFS Rychnov nad Kněžnou, podpora Obecního úřadu

Jiří Špaček, místopředseda
– poděkování VV KFS za zájem o komunikaci s menšími kluby

- podpora novému modelu 1.B třídy mužů
Jiří Koblmuller, sekretář
– spolupráce s SK Týniště n.O. v oblasti mládeže

VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu SK Albrechtice nad Orlicí a poděkoval vedení klubu za výbornou práci při organizaci a rozvoji fotbalu v obci.
 
Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
16.9.2013 – Sobotka
7.10.2013 – návrh Bílá Třemešná (projedná místopředseda KFS Marek Pilný)

4.11.2013 – návrh Provodov (projedná předseda OFS Náchod Ing. Petr Vítek)
9.12.2013 – Roudnice

 

                                                                  Václav Andrejs
                                                      předseda Královéhradeckého KFS
                                                                                                                           

 

                                                                                         

 

 

                                                        

                  

                                                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 30.8.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace