Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 16. září 2013


Datum akce: 30.11.-0001

Highslide JS  Highslide JS  Highslide JS                              (fota z archivu Města Sobotka)

 

 

                                      K O M U N I K É  č. 12/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 16.9.2013 (místo Sobotka) od 17,00 do 20,15

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník, Petr Vítek, Jan Neumann
Omluven:
 0

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
 0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  za SK Sobotka Martin Čepička, předseda klubu, Stanislav Chrpa, Michal Mikulecký, členové VV SK Sobotka, Irena Mikulecká, předseda sportovní komise zastupitelstva Města Sobotky
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 2 (základní logistika Galavečera), 7 (podpora klubům Malšovice a Lokomotiva ze zdrojů KFS), 15 (Zelený trávník), 17 (realizační týmy výběrů mládeže), 20 (jednání RegK FAČR o paušálech rozhodčích), 27c (STK termíny), splněno částečně v bodech 19 (pořadatelství akcí MKS), 25 (výzvy klubům – termíny utkání, návštěvnost), trvá řešení bodů 3 (příspěvek na dopravu klubům mládeže), 5 (organizace Středoškolského poháru), 9 (setkání s vedením klubů KPŘFČ 21.10.), 11 (FPAM), 12 (rozdělení podpory FPAM na turnaje), 13 (podpora Kempu mladých rozhodčích), 14 (podpora klubu Křinice), 16 (problematika FOTBAL Live – smlouvy), 18 (jednání TMK), 21 (semináře OZP), 22 (soutěž slušnosti), 23 (jednání s náměstkem hejtmana), 24 (jednání JAKO), 26 (poděkování panu Štěpánovi),

b) splněny body 22 (osmifinále Poháru KFS), 23 (Středoškolský pohár), 24 (hlášení změn v termínech turnajů U-13, U-11 a U-9), trvá řešení bodů 3 (KSCM), 4 (jednání s programátorem webových stránek KFS), 10 (smlouva s JUTA a.s.), 12 (příspěvek na dopravu klubům mládeže), 14 (finance pro 1.B třídu), 15 (bonusy pro Pohár KFS), 27 (pořadatelství Kouba-cup 2014), ze zasedání VV KFS ze dne 5.8.2013

 

2. VV KFS vyslechl zprávy vedení klubu SK Sobotka o činnosti klubu :
Martin Čepička
- historie klubu, zpráva o stavu klubu SK Sobotka, klub má 100 členů a dále oddíly tenisu a stolního tenisu

- týmy mládeže v soutěžích 4+1 a 7+1 OFS Jičín a dorost v soutěžích KFS
- podpora Města Sobotky cca 200 000 Kč určených na úhradu energie, vody a částečně dopravy mládeže
- Sportovní klub spravuje majetek sportovního areálu s velkými problémy, sportovní areál nepřeveden na Město Sobotka, chybí finance na jeho údržbu a případnou rekonstrukci, problematika spolupráce
Stanislav Chrpa
– sportovní cíle klubu v soutěžích dospělých

- diskuze okolo nového modelu 1.B třídy mužů
Irena Mikulecká
– informace o činnosti sportovní komise zastupitelstva, otázky interakce SK a základní školy

VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu SK Sobotka v obtížných podmínkách a nabídl spolupráci při vedení jednání s vedením Města Sobotky. VV KFS zároveň poděkoval SK Sobotka za zajištění výborných podmínek pro jednání.
 
3. VV KFS projednal zprávu členky VV KFS Ing. Michaely Zimové o přípravě 4. Galavečera krajského fotbalu a schválil strukturu vyhlašovaných anket 4. Galavečera krajského fotbalu:
a) Junior cena za výbornou práci v kategorii přípravek
b) Bomber roku – nejlepší střelci v kategorii dorostu
c) Fotbalová obec roku 2013 (do 2 000 obyvatel)
d) Fotbalový starosta roku 2013
e) Trenér kategorie mužů
f) Trenér kategorií mládeže
g) Rozhodčí soutěží KFS
h) Rozhodčí soutěží KFS do 21 let
i) Cena fair-play
j) XI. Roku 2013 (Deník)
k) Gól roku
l) Cena o.s. Fotbal v kraji
m) Cena Jana Modřického
VV KFS vyhlásil výše uvedené ankety a vyzval fotbalovou veřejnost k zasílání návrhů na email galavečer©khfotbal.cz nejpozději do 30.11.2013.

4. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o jednání Regionální komise FAČR:
a) Regionální komise FAČR podpořila návrh Zlínského KFS na zvýšení paušálů rozhodčích v regionálních soutěžích (s tímto návrhem Královéhradecký KFS nevyslovil souhlas)
b) zpráva o budoucím rozdělení webových portálů Fotbalové asociace České republiky
c) doplatek za zvýšení členské základny bude zaslán jednotlivým OFS
d) elektronický systém registrace hráčů

5. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse a členky VV KFS Ing. Michaely Zimové o projednání smlouvy se společností JAKO (podpora kategorii U-13 a Galavečeru krajského fotbalu).

6. VV KFS projednal návrh STK KFS na stabilní stanovení začátků utkání vložených kol a začátků pohárových utkání v předkole a v 1.kole.
VV KFS stanovil začátky vložených kol v týdnu do termínu první středy v měsíci září (včetně 2.kola Poháru KFS) a v květnových a červnových termínech soutěžního ročníku na 17,30, mimo tato období na 17,00. Případné předchozí utkání v „double“ soutěžích mládeže bude mít stanoven výkop 105 minut před tímto stanoveným začátkem.
VV KFS dále stanovil termín pohárových střetnutí v předkole a v 1.kole Poháru KFS v červencovém a případně v prvním srpnovém víkendu na neděli od 18,00 s možností dohody klubů na využití sobotního termín a změnu začátku utkání.

7. VV KFS vzal na vědomí zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o prozatímním nulovém vývoji v oblasti Krajských sportovních středisek mládeže.

8. VV KFS projednal organizaci Středoškolského poháru 2013, který se bude hrát za účasti 8 týmů středních škol v základních skupinách 25.9.2013 (Černilov) a 26.9.2013 (Stará Paka).
VV KFS dále vzal na vědomí termín konání finálové skupiny Středoškolského poháru 2013 dne 9.října 2013 v Černilově.
VV KFS dále schválil příspěvek 20 000 Kč ze zdrojů KFS na organizaci Středoškolského poháru 2013 s tím, že na organizaci základní skupiny je určen příspěvek vždy ve výši 6 000 Kč a na organizaci finálového turnaje příspěvek 8 000 Kč a dále příspěvek na pořízení cen pro nejlepší tři týmy a jednotlivce soutěže.   
Účast zástupců KFS na jednotlivých hřištích zajistí předseda KFS.

9. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- hospodářský výsledek k 31.8.2013 a celková výše nákladů v průběhu roku 2013
- predikované výdaje do konce roku 2013
- žádné závazky KFS, dvě pohledávky v mírném zpoždění termínů úhrady (pokuty činovníkům klubů)
- smlouvy se společnostmi JAKO a ADIDAS byla předloženy k podpisu partnerům KFS , další jednání se společnostmi prezentujících reklamní stranu v Rozpisu soutěží KFS (DATALIFE).

10. VV KFS vyslechl a projednal zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o stavu návratek smluv o výpůjčce materiálu pro pořizování záznamů v projektu FOTBAL LIVE (pouze 2 kluby smlouvu vrátily podepsanou).
VV KFS uložil sekretariátu KFS zaslat klubům hrajícím VOTROK krajský přebor mužů výzvu k nápravě této skutečnosti.

11. VV KFS vyslechl a projednal zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o stavu přenosů v projektu FOTBAL LIVE (kluby VOTROK krajského přeboru).
VV KFS stanovil pokutu ve výši 2 000 Kč pro klub SK Libčany, který dvojnásobně nepořídil záznam ani přenos ze svých domácích střetnutí a nevyzvedl si potřebnou techniku.
VV KFS dále stanovil termín 31.10.2013 na odstranění nedostatků v přenosech (FC Olympia Hradec Králové, Slovan Broumov) v projektu FOTBAL LIVE, které se vyskytují v posledních kolech, tento termín vyhlásí STK KFS ve své zprávě. 
VV KFS dále pověřil pracovní skupinu ve složení člen VV KFS Bc. Jiří Jeník, předseda KFS Václav Andrejs a místopředseda KFS Ing. Vladan Haleš zpracováním návrhu na prezentaci partnerů KFS v rámci přenosů na TVCOM.

12. VV KFS projednal otázku vkládání sestřihů z utkání VOTROK krajského přeboru mužů na webové stránky KFS v aktuální termínové hodnotě a pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje projednáním a zajištěním tohoto požadavku s realizátorem sestřihů.

13. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o zvolení Hany Kopecké předsedou krajského sdružení ČUS.

14. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy TMK KFS Karla Havlíčka o přípravě zkušebních materiálů pro licenci C a o přípravě organizace licence B UEFA pro KFS včetně logistiky kurzu.
VV KFS uložil předsedovi TMK KFS Karlu Havlíčkovi předložit podrobnou zprávu na jednání VV KFS dne 7.10.2013 a vzal na vědomí termín jednání TMK KFS dne 30.9.2013 v Jaroměři.

15. VV KFS schválil možnost startů dívek narozených o rok dříve v soutěžích žáků a přípravek KFS (změna Rozpisu soutěží, Hlava XIII, článek VI.) s okamžitou platností.

16. VV KFS projednal návrh rámcové smlouvy mezi Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací a v rámci následného hlasování per-rollam s jejím zněním vyslovil nesouhlas.
VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse prezentací stanoviska KFS Fotbalové asociaci České republiky.

17. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše rozpracováním projektu možného využití formy Nadačního fondu mládeže v rámci KFS při využití zkušeností Jihočeského KFS.

18. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)
- průběh soutěží kategorií U-9, U-11 a U-13, odloženy 3 turnaje, odložení mistrovských turnajů musí probíhat podle závazných pravidel uvedených v Rozpisu soutěží KFS v gesci STK KFS

- průběh školení Osob znalých pravidel, vydání průkazů OZP
- příprava turnajů výběrů OFS U-11 (místo konání Rtyně v Podkrkonoší), výběrů OFS U-12 (místo konání Úpice) dne 28.9.2013, v tomto termínu se kolo soutěží nehraje
- diskuze nad neúčastí výběru OFS Jičín na prvním turnaji Zimní halové ligy vzhledem k novému experimentálnímu systému turnaje, s předsedou OFS Jičín tuto otázku bude konzultovat předseda KFS
- výsledky prvních utkání Mezikrajské soutěže
- návrhy na ocenění trenérů mládeže v rámci vyhlášené ankety KM FAČR s termínem do 30.9.2013 (členové KM KFS podají návrhy do 24.9.2013)

b) STK KFS (sekretář STK KFS Ladislav Brož, gestor STK KFS Miloš Židík)

- problematika nerespektování barvy dresů domácího klubu uvedených v Rozpise soutěží KFS

c) DK KFS
- standardní průběh činnosti komise


d) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)
- zasedání TMK se bude konat v 30.září 2013 v Jaroměři od 17,00
- materiální zabezpečení trenérů KFS od společnosti JAKO

e) KR KFS (předseda KFS Václav Andrejs)
- z funkce člena Komise rozhodčích KFS odstoupil na vlastní žádost z pracovních důvodů Jan Dušek, VV KFS poděkoval Janu Duškovi za profesionální práci v rámci komise
- doplnění podkladů pro průkazy OZP
- místopředseda KFS Marek Pilný byl pověřen zpracováním návrhu na postup při vyslovení podezření na požití alkoholu rozhodčími KFS s termínem do 30.11.2013


Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
7.10.2013 – Bílá Třemešná

4.11.2013 – návrh Provodov nebo Hronov (projedná předseda OFS Náchod Ing. Petr Vítek)
9.12.2013 – Roudnice

 

 

                                                                           Václav Andrejs
                                                            předseda Královéhradeckého KFS

 

 

                                                                           
 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                  

                                                  

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vytvořeno: 23.9.2013
Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace