Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 7. října 2013


Datum akce: 30.11.-0001

střed obce

                                      K O M U N I K É     č. 13/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 7.10.2013 (místo Bílá Třemešná) 

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník,
Omluveni:
 Petr Vítek, Jan Neumann

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
 0
Za odborné komise:
  Josef Koňák

Za OFS: 0
Hosté:  za Sokol Bílá Třemešná Jan Jákl, předseda klubu, Martin Záruba, sekretář klubu, za Obec Bílá Třemešná Štěpán Čeněk, starosta obce Bílá Třemešná

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 5 (JAKO smlouva), 6 (TL termíny), 12 (sestřihy KP mužů), 15 (starty dívek), 16 (stanovisko KFS k LFA), trvá řešení bodů 3 (ankety Galavečera 2014), 8 (Středoškolský pohár finále), 10 (návratky smluv), 11 (Fotbal LIVE), 14 (licence C), 17 (Nadační fond), ze zasedání VV KFS ze dne 16.9.2013

b) splněny body 12 (rozdělení podpory FPAM na turnaje), 14 (podpora klubu Křinice), 19 (pořadatelství akcí MKS), 25 (výzvy klubům – termíny utkání, návštěvnost), 23 (jednání s náměstkem hejtmana), 24 (jednání JAKO), splněno částečně v bodech 16 (problematika FOTBAL Live – smlouvy), 22 (soutěž slušnosti), 21 (semináře OZP),  trvá řešení bodů 3 (příspěvek na dopravu klubům mládeže), 5 (organizace finále Středoškolského poháru), 9 (setkání s vedením klubů KPŘFČ 21.10.), 11 (FPAM), 13 (podpora Kempu mladých rozhodčích), 18 (jednání TMK), 26 (poděkování panu Štěpánovi), ze zasedání VV KFS ze dne 26.8.2013

c) trvá řešení bodů 3 (KSCM), 4 (jednání s programátorem webových stránek KFS), 10 (smlouva s JUTA a.s.), 14 (finance pro 1.B třídu), 15 (bonusy pro Pohár KFS), 27 (pořadatelství Kouba-cup 2014), ze zasedání VV KFS ze dne 5.8.2013

2. VV KFS vyslechl zprávy vedení klubu Sokol Bílá Třemešná o činnosti klubu :
sekretář klubu Martin Záruba
- historie klubu, zpráva o stavu klubu Sokol Bílá Třemešná, klub má 120 členů a pět družstev v soutěžích

- historický postup do 1.A třídy mužů
- podpora Obce Bílá Třemešná
starosta obce Štěpán Čeněk
– systém podpory obce sportu v Bílé Třemešné
- spolupráce sportovních subjektů a základní školy

VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu Sokol Bílá Třemešná, poděkoval za péči o mládež v této obci a ocenil úspěch klubu v soutěžích mužů
 
3. VV KFS vyslechl a projednal zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o stavu návratek smluv o výpůjčce materiálu pro pořizování záznamů v projektu FOTBAL LIVE  a vzal na vědomí navrácení smluv ze strany SK Jičín, Červeného Kostelce, RMSK Cidlina, TJ Dobruška, Slavie Hradec Králové, FK Jaroměř, FK Chlumec n.C., Kratonoh a SK Týniště n.O..
Ostatní kluby doposud smlouvu nevrátily, případně ji vrátily neúplnou (Hořice).
VV KFS uložil sekretariátu KFS zaslat klubům hrajícím VOTROK krajský přebor mužů doposud neplnícím požadavek KFS opětovnou výzvu k nápravě této skutečnosti.

4. VV KFS vyslechl a projednal zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o stavu přenosů v projektu FOTBAL LIVE (kluby VOTROK krajského přeboru).
VV KFS po vyslechnutí této zprávy uložil Bc. Jiřímu Jeníkovi dále jednat s kluby FC Olympia Hradec Králové a Slovan Broumov, v případě klubu FC Olympia Hradec Králové rozhodl o posunutí termínu nápravy do jarní části SR 2013/2014.

5. VV KFS projednal zprávu členky VV KFS Ing. Michaely Zimové o realizaci generálky 4. Galavečera v závěru měsíce října 2013.

6. VV KFS vzal na vědomí zprávu generálního sekretáře FAČR Mgr. Rudolfa Řepky o některých nedostatcích v rámci projektu Zelený trávník týkajících se klubů se sídlem v Královéhradeckém kraji a pověřil členy VV KFS Miloše Židíka, Ing. Petra Vítka a Mgr. Vladimíra Blažeje gescí nad odstraněním těchto nedostatků.

7. VV KFS vzal na vědomí zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o jednání s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Janečkem a dále pověřil další členy VV KFS následným jednáním s hejtmanem KHK Bc. Lubomírem Francem, náměstkem hejtmana KHK Ing. Josefem Táborským a radní s gescí za sport Mgr. Táňou Šormovou.

8. VV KFS vzal na vědomí zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o pokračujícím nulovém vývoji v oblasti Krajských sportovních středisek mládeže.

9. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- hospodářský výsledek k 30.9.2013, náklady v celkové výši cca 2 300 000 Kč
- žádné závazky KFS, dvě pohledávky v mírném zpoždění termínů úhrady
- prezentován výhled hospodaření do 31.12.2013
- výše nákladů na Mezikrajskou soutěž 2013/2014 do 20 000 Kč do 31.12.2013
- výnos Registračního místa KFS

10. VV KFS vyslechl zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o jednání s manažerem projektu FOTBAL live Sommernitzem o možné prezentaci partnerů KFS v přenosech z VOTROK krajského přeboru mužů v rámci reklamních smluv KFS, technické zabezpečení reklam je zajištěno bez dalších finančních požadavků ze strany zřizovatele projektu.

11. VV KFS projednal organizaci finále Středoškolského poháru 2013 dne 9.října 2013 v Černilově hranou za účasti čtyř nejlepších kolektivů středních škol Královéhradeckého kraje.
VV KFS dále pověřil členy VV KFS Václava Andrejse a Mgr. Vladimíra Blažeje účastí na finálovém turnaji a pověřil je dále pozváním členky Rady Královéhradeckého kraje Mgr. Táni Šormové na tuto akci.

12. VV KFS jmenoval organizační štáb k přípravě pořadatelství dalšího ročníku KOUBA-CUP 2014 v Královéhradeckém kraji ve složení Václav Andrejs, Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Vladan Haleš, Ing. Martin Zbořil a Karel Havlíček.
VV KFS vzal na vědomí informaci sekretáře KM FAČR Romana Vonáška o předpokládaném termínu KOUBA-CUP v květnu 2014.
VV KFS bude pravidelně informován o průběhu příprav této soutěže.

13. VV KFS rozhodl o zachování stávajícího modelu Zimní halové ligy při turnaji v Jaroměři s cílem zachovat stávající účast všech výběrů OFS Královéhradeckého kraje.

VV KFS uložil trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi a předsedovi KM KFS Ing. Martinu Zbořilovi realizovat v tomto turnaji původní model soutěže.
VV KFS dále potvrdil místo konání jednoho z turnajů ZHL KFS v Rokytnici v Orlických horách v rámci časového programu stanoveného KM KFS.

14. VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje, předsedu Komise mládeže KFS Ing. Martina Zbořila a trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka přípravou zimní části Pohárů KFS mládeže.

15. VV KFS schválil lektorem pravidel KFS Pavla Orla.

16. VV KFS vzal na vědomí dočasné ukončení spolupráce s Pardubickým KFS ve věci výměny rozhodčích v soutěžích KFS.

17. VV KFS vzal na vědomí zahájení jednání předsedů KM KFS Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje o další spolupráci při společné organizaci soutěží mládeže a v dalších projektech.

18. VV KFS schválil termín závěrečného pracovního jednání s členy odborných komisí KFS 29.11.2013 v hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují.

19. VV KFS uložil trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi realizovat výzvu klubům podpořených z FPAM k doložení vyúčtování turnajů, výsledkových listin a faktur na KFS.

20. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (sekretář KM KFS Karel Havlíček)

- kladné hodnocení turnajů výběrů OFS U-11 (místo konání Rtyně v Podkrkonoší), výběrů OFS U-12 (místo konání Úpice) dne 28.9.2013
- příprava dalšího kola Mezikrajské soutěže v Červeném Kostelci
- informace z Komise mládeže FAČR


b) STK KFS (sekretář STK KFS Ladislav Brož, gestor STK KFS Miloš Židík)

- pokuty 2 000 Kč pro kluby SK Libčany a Červený Kostelec (přenosy v rámci projektu FOTBAL live)

- neoprávněný start hráče - Auer Štefan ID číslo 87061489 v klubu Sokol Stará Paka
- informace  dalším šetření případu neoprávněného startu tohoto hráče

c) DK KFS (předseda DK KFS Ing. Josef Koňák)

- průběh Soutěže slušnosti, úprava kritérií (záporné odečty ve vztahu k výši pokuty – doplní předseda DCK), vyloučení klubu Sokol Stará Paka z této soutěže
- zpráva o problematice zápasu Kobylice – Robousy
- výrazné zlepšení stavu projednávaných případů v soutěži mládeže
- zpráva o disciplinárním prohřešku hráče Škody (FK Jaroměř) v utkání v Lázních Bělohrad
- řešení disciplinárního prohřešku u hráče a trenéra Miroslava Jeníka (Sokol Stará Paka)

d) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)
- první přihlášky k licenci B UEFA
- VV KFS vzal na vědomí časový průběh školení a zveřejněnou nabídku KFS na školení trenérů licence B UEFA
- bude provedena kontrola držitelů licence B UEFA u trenérů týmů dospělých KFS, prezentovány případy trenérů, kteří jsou uvedeni v zápisech o utkání a svoji činnosti v zápasech nevykonávají
- TMK KFS vzhledem k zaneprázdnění předsedy TMK proběhne až 14.10.2013 v Jaroměři

e) KR KFS (předseda KFS Václav Andrejs)
- příprava kempu talentovaných rozhodčích
- pozornost obsazení zápasů EUTAX 1.B třídy rozhodčími i delegáty
- rozhodčí Jindra Lavrenčíková byla zařazena na listinu KPŘFČ

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
4.11.2013 – Hronov (místo stanoví předseda OFS Náchod Ing. Petr Vítek)

9.12.2013 – Roudnice

 

                                                                             Václav Andrejs                                                          předseda Královéhradeckého KFS

 


pohled na přehraduVytvořeno: 14.10.2013
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace