Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 4. listopadu 2013


Datum akce: 30.11.-0001

 


                                      K O M U N I K É     č. 14/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 4.11.2013 (místo Hronov) od 17,00 do 20,15

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladan Haleš, Jiří Jeník, Petr Vítek, Jan Neumann
Omluveni:
 Vladimír Blažej, Miloš Židík, sekretariát Karel Havlíček

Sekretariát: Ladislav Brož
ORK:
 Jan Staněk
Za odborné komise:
  Jan Schejbal, Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  za AFK Hronov Hynek Rožnovský, předseda klubu, Ing. Václav Pohl, sekretář klubu, za Město Hronov Mgr. Josef Thér, místostarosta Města Hronov

 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 5 (generálka Galavečera), 11 (finále Středoškolského poháru), 15 (lektor pravidel KFS), 16 (dočasné ukončení výměn rozhodčích s PKFS), 19 (výzva klubům FPAM), trvá řešení bodů 4 (jednání s kluby FC Olympia a Broumov – Bc. Jeník), 6 (projekty Zelený trávník), 7 (jednání představitelé kraje), 12 (jednání organizačního štábu KOUBA-CUP 2014), 13 (ZHL), 14 (Zimní poháry mládeže), 17 (jednání KM KFS a PKFS), 18 (závěrečné setkání VV a komisí) ze zasedání VV KFS ze dne 4.10.2013

b) splněny body 8 (Středoškolský pohár finále), trvá řešení bodů 3 (ankety Galavečera 2014), 11 (Fotbal LIVE), 14 (licence C), 17 (Nadační fond), ze zasedání VV KFS ze dne 16.9.2013

c) splněny body 3 (projednání příspěvku na dopravu klubům mládeže), 5 (organizace finále Středoškolského poháru), 11 (FPAM), 13 (podpora Kempu mladých rozhodčích), 18 (jednání TMK),, splněno částečně v bodech 16 (problematika FOTBAL Live – smlouvy), 22 (soutěž slušnosti), 21 (semináře OZP),  trvá řešení bodů 9 (setkání s vedením klubů KPŘFČ 21.10. - odloženo), 26 (poděkování panu Štěpánovi), ze zasedání VV KFS ze dne 26.8.2013

d) splněny body 10 (smlouva s JUTA a.s.), trvá řešení bodů 3 (KSCM), 4 (jednání s programátorem webových stránek KFS), 14 (finance pro 1.B třídu), 15 (bonusy pro Pohár KFS), 27 (pořadatelství KOUBA-CUP 2014), ze zasedání VV KFS ze dne 5.8.2013

2. VV KFS vyslechl zprávy vedení klubu AFK Hronov o činnosti klubu :
- klíč dotací ke klubům je akční a podnětný
- struktura AFK = 1 tým mužů, 2 týmy žáků, 2 týmy přípravek, 200 členů FAČR
- velmi dobrá úroveň spolupráce s Městem Hronov
- fungující spolupráce s OFS Náchod
- model 1.B třídy vyhovuje
VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu AFK Hronov, poděkoval za péči o mládež ve městě a ocenil postup 1.B třídě mužů do jarní finálové skupiny.
 
3. VV KFS schválil termínovou listinu KFS pro jarní část soutěžního ročníku 2013/2014.

4. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- odsouhlaseny platby bonusů pro nejlepší týmy podzimní části 1.B třídy a realizace plateb
- průběh roku 2013 je z účetního hlediska bezproblémový, aktualizován výhled do konce roku 2013 s konečným záporným hospodářským výsledkem
- VV KFS schválil platby za organizaci Středoškolského poháru 2013
- VV KFS uložil realizaci vyúčtování nákladů na krajské reprezentace mládeže
- VV KFS pověřil odborné komise realizací vyúčtování nákladů za podzimní část 2013 do 20.11.2013
- VV KFS rozhodl o rozhodnutí výše příspěvku na částečné pokrytí nákladů za reprezentaci mládeže a jeho následné dělení na OFS včetně případného plnění po skončení ZHL
- informace o nutnosti uvolnění prostředků KFS třem Krajským sportovním centrům mládeže (dále jen KSCM) po sdělení FAČR o realizaci plateb včetně stanovených podmínek využití a vyúčtování
- podepsána smlouva s a.s. JUTA Dvůr Králové (podpora dorostenecké kopané KFS a zimního poháru U-19), společnosti bude zaslána faktura

5. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a sekretáře KFS Ladislava Brože jednáním s webmasterem webových stránek KFS s cílem dokončení struktury adresářů KFS a úpravy pro jarní část 1.B třídy a dalších finálových skupin mládežnických soutěží

6. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy STK KFS Jana Schejbala o probíhajícím šetření a dalších skutečnostech ve věci neoprávněného startu hráče Auera za TJ Sokol Stará Paka.
VV KFS vzal rovněž na vědomí odvolání kapitána TJ Sokol Stará Paka Jeníka a termín řešení tohoto odvolání ORK KFS dne 15.11.2013.

7. VV KFS pověřil pracovní skupinu (Andrejs, Ing. Haleš, Ing. Zimová, Mgr. Hofmann, Dušek) k přípravě Galavečera krajského fotbalu 2014 realizací pracovního jednání dne 13.11.2013 v Rychnově nad Kněžnou.

8. VV KFS vzal na vědomí stav příprav akce Zelený trávník 2013 a celkovou připravenost akce v Albrechticích n.O. a ve Velkém Poříčí.
VV KFS dále požádal RMSK Cidlina Nový Bydžov o vyjádření k přípravě akce Zelený trávník 2013 v Novém Bydžově-Chudonicích.

9. VV KFS vzal na vědomí termín KOUBA-CUPU 2014 ve dnech 12-15.5.2014.


10. VV KFS vzal na vědomí přípravu jednání předsedy KM KFS Ing. Martina Zbořila s vedením KM Pardubického KFS dne 18.11.2013 a projednání problematiky projektu společného Východočeského oblastního přeboru U-19.
VV KFS pověřil trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka účastí na dalším jednání.

11. VV KFS vzal na vědomí předpokládanou účast 35 osob na závěrečném pracovním jednání s členy odborných komisí KFS 29.11.2013 v hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují.
VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse rozesláním pozvánek a vzal na vědomí účast cca 35 osob.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše organizačním zajištěním akce.

12. VV KFS vyzval všechny subjekty KFS k podání návrhu na ocenění vyhlašovaném na 4.Galavečeru krajského fotbalu 2014.

13. VV KFS vyslechl a projednal zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o stavu návratek smluv o výpůjčce materiálu pro pořizování záznamů v projektu FOTBAL LIVE.
VV KFS uložil opětovně sekretariátu KFS zaslat klubům hrajícím VOTROK krajský přebor mužů doposud neplnícím požadavek KFS opětovnou výzvu k nápravě této skutečnosti s termínem do 13.11.2013, při nesplnění tohoto termínu přistoupí KFS k sankcím pro kluby neplnící si smluvní povinnosti.
VV KFS vzal na vědomí zhodnocení kvality přenosů v posledních odehraných kolech.

14. VV KFS byl vyzván předsedou KFS Václavem Andrejsem k výraznější aktivitě při hledání partnerů KFS vzhledem k poklesu příjmů v této oblasti a stále konstantním i narůstajícím výdajům aplikovaným KFS vůči fotbalu v Královéhradeckém kraji a diskutoval o této problematice.
VV KFS se prozatím nevyjádřil k stanovení povinnosti členů KFS realizovat aktivity k zajištění stanovené částky do rozpočtu KFS či jeho akcí.

15. VV KFS odložil vzhledem k průběžnému hospodářskému výsledku roku 2013 rozhodnutí o možném příspěvku na dopravu klubů startujícím v mládežnických soutěžích U-15, U-17 a U-19 a o poskytnutí příspěvku na podporu mládežnických reprezentací OFS.
VV KFS projedná tyto záležitosti na svém březnovém zasedání v roce 2014.

16. VV KFS schválil náhrady za pořádání zimních pohárů mládeže ve výši 1 400 Kč pro pořadatele 1 pohárového utkání v kategorii U-15 a ve výši 1 500 Kč pro pořadatele 1 pohárového utkání v kategorii U-19.

17. VV KFS schválil subjekty pro příjem finanční podpory ve výši 10 000 Kč za výbornou práci s mládeží v roce 2013.
a) FK Černilov – kategorie přípravek
b) FK Jaroměř – kategorie žáků
c) MFK Nové Město n.M. – kategorie dorostu

18. VV KFS potvrdil hlasování per-rollam a návrh předsedy KFS Václava Andrejse a člena VV KFS Ing. Petra Vítka na rozdělení zbytkové části dotací v programu IV.

19. VV KFS vzal na vědomí odložení jednání s kluby hrajícími soutěže KPŘFČ, které mělo proběhnout ve Dvoře Králové, další termín nebyl doposud stanoven.

20. VV KFS uložil sekretariátu KFS realizaci průzkumu možností získání finančních prostředků z grantových a projektových zdrojů podnikatelských subjektů a velkých společností v rámci plnění volebního programu.

21. VV KFS schválil rozdělení klubů do jarní části Krajské soutěže U-19 a U-15 včetně losovacích čísel.

22. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:


a) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil)

- zahájení Zimní halové ligy dne 10.11.2013 v Jaroměři
- 23-24.11.2013 kvalifikační skupina HMČR ve sportovní hale v Třebši
- splněna výzva klubů ve vztahu k FPAM
- výsledky a průběh turnaje SpSM na umělé trávě v Novém Bydžově

b) TMK KFS

- 18 přihlášek k studiu licence B UEFA
- program připraví Karel Havlíček a Mgr. Vladimír Blažej dne 18.11.2013
- TMK KFS schválila závěrečné testové otázky pro studium licence C
                                                   

c) KR KFS (předseda KFS Václav Andrejs)

- kemp talentovaných rozhodčích 28.10.2013 v Novém Městě nad Metují
- společná akce rozhodčích proběhne v lednu 2014
- ukončení činnosti rozhodčího Milana Šmolky, poděkování VV KFS za jeho dlouholetou činnost
- hodnocení úrovně řízení závěrečných kol 1.B třídy
- předání podkladů od úseku delegátů KR KFS v výplatě delegátů KFS do 20.11.2013
- požadavek na OFS na návrhy na postupy rozhodčích do soutěží KFS v zimním období roku 2014

d) ORK KFS (předseda ORK KFS Mgr. Jan Staněk)

- ORK KFS se doposud pouze zabývala prověřováním účetních dokladů za období VIII-IX.2013

- příští zasedání 15.11.2013
- ORK nepotvrdila účast na schůzce FAČR kvůli vyúčtování dotací, VV KFS i ORK vyjádřily nespokojenost se zasláním pozvánek těsně před akcí bez jakéhokoli avíza a se svoláním v nevhodném termínu

Termín dalšího zasedání VV KFS (začátek v 17,00):
9.12.2013 – Roudnice

 

                                                                   Václav Andrejs

                                                       předseda Královéhradeckého KFS

 

 

                                                                                         

 

 

                                                        

                  

                                                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 14.11.2013
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace