Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 6. května 2013


Datum akce: 30.11.-0001

 

Letecký pohled na Libčany  Kostel Nanebevzetí Panny Marie  Schodiště ke kostelu

 

                                      K O M U N I K É     č. 6/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 06.05.2013 (místo Libčany) od 17,00 do 20,30

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník, Jan Neumann
Omluveni:
Petr Vítek

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
0
Za odborné komise:
  Josef  Koňák, Jan Schejbal, Zbyněk Novotný

Za OFS: 0
Hosté:  0
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS a jednání VV KFS v předcházejícím volebním období:

a) splněny body 3 (příspěvky na DS), 5 (Pravidla ekonomického řízení) , 6 (FPAM), 7 (smlouva EUTAX), 8 (Junior střídavý start), 9 (fakturace pokut trenérů), 12 (ukončeno jednání s negativním výsledkem), 14 (ekonomika KFS), 16 (granty KHK), 17 (zápisy z VV), 18 (Fotbal live), 19 (předání dresů), 20 (DS Jindáček), částečně splněn bod 4 (DPH FVK), trvá řešení bodů 11 (přihlášky do soutěží), 21 (MPP KM FAČR), 22 (příspěvek na finále Danone cupu OFS) ze zasedání VV KFS ze dne 15.4.2013

b) splněny body 5 (směrnice o střídavém startu, jednání 18.4.13), 9 (poháry mládeže 2013/14), 20 (výběrová řízení na Grasroots soutěže mládeže), trvá řešení bodů 1 (údaje členů, doposud neplnila STK a ORK KFS), 4 (doplňující údaje pro 1.B třídu 2013/14), 12 (aktiv sekretářů), 22 (soutěže žáků-doplnění) ze zasedání VV KFS ze dne 25.3.2013

c) splněny body 8 (střídavý start dospělých), 21 (Rozpis soutěží poháry mládeže), 29 (právní forma produkce Fotbal live), trvá řešení bodů 22 (jednání KÚ a FC HK), 26 (jednání Sport pro všechny) ze zasedání VV KFS ze dne 4.3.2013

d) splněny body 16 (příspěvky klubů na úhradu DS), trvá řešení bodů 15 (finanční bonusy nejlepším týmům soutěží dospělých), 17 (finanční bonusy nejlepším 8 týmům Poháru), 23 (smlouva Datalife) ze zasedání VV KFS ze dne 14.1.2013


e) splněn bod 5 (distribuce dresů ALEA) ze zasedání VV KFS ze dne 12.11.2012,


f) trvá řešení bodu 7 (dokončení DATALIFE pohár U-15) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,


g) splněn bod 17 (čtvrtfinále Poháru KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.9.2012,


h) trvá řešení bodu 4 (příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.20122. VV KFS vzal na vědomí zprávu VV Pardubického KFS o ukončení jednání o organizaci společného Zimního poháru dospělých.


3. VV KFS projednal průběh projektu FOTBAL-LIVE a zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o hodnocení kvality přenosů  jednotlivých stadionů klubů hrajících VOTROK krajský přebor mužů.
VV KFS s uspokojením konstatoval, že 10 klubů realizuje přenosy ve zkušebním jarním období v požadované kvalitě a 6 klubů pouze s malými nedostatky.
VV KFS uložil sekretariátu KFS a STK KFS realizaci optimální součinnosti s programátorem webových stránek KFS vzhledem k faktu, že z webových stránek KFS nebylo instalováno propojení s TVCOM ve vztahu k přenosům ze zápasů hraných 30.4.2013 a 1.5.2013.

4. VV KFS projednal a schválil rozdělení sportovního materiálu pro kluby KFS takto:
a) rozdělení 8 sad dresů ALEA – vítěz 1.A třídy, vítězové obou skupin 1.B třídy, vítěz Krajského přeboru U-19, vítězové jednotlivých skupin (finále i o umístění) Krajské soutěže U-19, kluby obdrží na aktivu KFS 29.6.2013
b) rozdělení 30 míčů – 4 + 4 finalisté pohárů mládeže 2013, 22 míč obdrží kluby, které se v soutěžním ročníku 2013/2014 přihlásí do Krajského přeboru U-17

5. VV KFS projednal zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o přípravě žádostí KFS o motivační projektové příspěvky (dále jen MPP) Komise mládeže FAČR.
- do 31.5.2013 budou podány žádosti KFS o příspěvky na realizaci kempů mládeže U-11 a U-12, na soutěž mladších přípravek U-9, na pořádání Grassroots day 2013 a na pořádání Poháru ZŠ

6. VV KFS projednal a schválil zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o pořadatelství Grassroots turnajů v rámci Královéhradeckého KFS takto:
- mladší přípravky U-9 8.června 2013, pořadatel Sokol Třebeš, další partner HLDS a.s.
- starší přípravky U-11 8.května 2013, pořadatel RMSK Cidlina a SK Čechie Hlušice v areálu Hlušice
- mladší žáci U-13 8.května 2013, pořadatel Sokol Jičíněves

7. VV KFS projednal a schválil příspěvek OFS Náchod ve výši 5 000 Kč na dopravu k sehrání finálového turnaje DANONE cupu 2013 v Hluku vzhledem k vítězství výběru OFS Náchod U-12 v krajském kole této soutěže.

8. VV KFS projednal a schválil termín losovacího aktivu klubů KFS v sobotu 29.června 2013 od 9,00 v Opočně.
Realizací pořadatelství aktivu VV KFS pověřil člena VV KFS Miloše Židíka.

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o úhradě příspěvků na delegáty KFS v jarním období 2013 od všech klubů hrajících soutěže mužů KFS.

10. VV KFS vzal na vědomí podpis smlouvy mezi Královéhradeckým KFS a Městem Hořice ve vztahu k pořadatelství Galavečera krajského fotbalu 2013.

11. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretariátu KFS o přihláškách do výběrového řízení na pořadatelství finále Poháru KFS mužů (Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje) v soutěžním ročníku 2013/2014 (přihlášky do termínu jednání VV KFS podaly SKP Valdice, FC Spartak Rychnov n.K., Sokol Kratonohy, SK Týniště n.O. a SK Albrechtice n.O.).
VV KFS vzal na vědomí konečný termín pro podávání přihlášek 15.května 2013 a schválil příspěvek KFS ve výši 10 000 Kč na pořádání finálového pohárového utkání.

12. VV KFS projednal termíny finálových turnajů JUTA GRASS poháru U-19 (čtyři týmy) a DATALIFE poháru U-15 (čtyři týmy) a stanovil termíny těchto finálových turnajů na termín 22.6. nebo 23.6.2013 s tím, že finalisté pohárových turnajů svá případná mistrovská utkání předehrají (klubům nebudou účtovány žádné poplatky).
VV KFS pověřil sekretariát KFS vypsáním výběrového řízení na pořadatelství finálových pohárových turnajů s termínem podávání přihlášek do 24.května 2013 a schválil příspěvek KFS ve výši 10 000 Kč na pořádání jednoho finálového turnaje.

13. VV KFS vyzval Sportovně-technickou komisi KFS a Odvolací a revizní komisi KFS k doplnění všech nutných údajů svých členů pro účely komunikace s KFS.

14. VV KFS projednal a schválil písemný materiál „Pravidla ekonomického řízení KFS“ předložený místopředsedou KFS Ing. Vladanem Halešem s platností od 6.5.2013.

15. VV KFS projednal a schválil písemný materiál „Směrnice pro přidělení příspěvků na mládežnické turnaje a akce z Fondu podpory akcí mládeže KFS“ (dále jen FPAM) předložený místopředsedou KFS Mgr. Vladimírem Blažejem a předsedou KM KFS Ing. Martinem Zbořilem.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje zveřejněním FPAM a dopracováním kompletního setu formulářů žádostí.

16. VV KFS jmenoval pracovní skupinu KFS ve vztahu k dopracování sportovně-technických parametrů nové podoby soutěží 1.B třídy Královéhradeckého kraje v soutěžním ročníku 2013/2014 ve složení Marek Pilný, Mgr. Vladimír Blažej, Miloš Židík, Jan Schejbal, Ladislav Brož a stanovil termín jednání této pracovní skupiny na 30.května 2013 od 17,30 v sekretariátu KFS.

17. VV KFS projednal a schválil Směrnici KFS o junior střídavých startech v soutěžích Královéhradeckého KFS od soutěžního ročníku 2013/2014 předloženou pracovní skupinou ve složení Marek Pilný, Mgr. Vladimír Blažej, Miloš Židík, Bc. Jiří Jeník, Jan Schejbal a Ladislav Brož.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje úpravou konečného znění Směrnice ve vztahu k bodu 5 Směrnice a rozhodl o maximálním počtu 2 hráčů startujících na základě junior střídavého startu v jednom soutěžním utkání.

18. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretariátu KFS o nezaplacení faktur ve výši 2 000 Kč za neúčast trenérů mládeže klubů Dvůr Králové, Myštěves, Kobylice, Probluz  a Sobotka na zimním semináři trenérů mládeže, uložil sekretariátu realizovat poslední výzvu k úhradě a v případě nesplnění tohoto termínu budou kluby předány k projednání v DCK KFS..

19. VV KFS projednal a schválil koncepci pohárových soutěží mládeže pro soutěžní ročník 2013/2014 předloženou místopředsedou KFS Mgr. Vladimírem Blažejem a trenérem mládeže KFS Karlem Havlíčkem a stanovil zapracování této koncepce do Rozpisu soutěží pro SR 2013/2014.
VV KFS zároveň stanovil, že organizaci zimní části pohárových soutěží mládeže připraví do Rozpisu soutěží KFS pro SR 2013/2014 Komise mládeže KFS ve spolupráci s gestorem KM KFS.
VV KFS zároveň stanovil statut osmifinálových pohárových utkání mládeže jako soutěžní utkání.

20. VV KFS projednal a schválil podání kandidatury na předsedu FACR ze strany Královéhradeckého KFS ve vztahu k Miroslavu Peltovi a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse realizací nutných administrativních kroků.

21. VV KFS projednal a schválil předchozí per-rollam hlasování o podání kandidatury na člena ORK FAČR ze strany Královéhradeckého KFS ve vztahu k Mgr. Janu Staňkovi a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse realizací nutných administrativních kroků.

22. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomických záležitostech KFS s těmito závěry:
a) doposud neuhrazena faktura KFS ve vztahu k finančním prostředků Konvence rozhodčích UEFA
b) KFS má na BÚ prostředky z grantů Královéhradeckého kraje a byly podepsány příslušné smlouvy, vyúčtování programů vzdělávání trenérů a rozhodčích KFS a Poháru předsedy ŘKM budou realizována do 30.6.2013
c) byla podepsána partnerská smlouva se společností COSTA, smlouva se společností EUTAX byla předána k realizaci o.s. Fotbal v kraji, k podpisu připravena smlouva s Měšťanským pivovarem
d) jednání se společností BERGER HUCK o partnerství soutěže KFS pro kategorie U-11 a U-13 (materiální podpora sítě 2x5 metrů)

23. VV KFS projednal a schválil rozdělení dotačního Programu IV MŠMT ČR „Údržba a provoz sportovních zařízení“ předložený členem VV KFS Ing. Petrem Vítkem ve variantě B takto:
OFS Hradec Králové
- TJ Sokol Třebeš 89 804 Kč
- SK Třebechovice p.O. 67 383 Kč
- TJ Sokol Dohalice 36 162 Kč

OFS Jičín
- TJ Sokol Lužany 15 651 Kč
- TJ Kopidlno 28 919 Kč
- 1.FK Nová Paka 30 886 Kč
OFS Náchod
- TJ Slovan Broumov 65 807 Kč
- SK Babí 18 800 Kč
- TJ Jiskra Česká Skalice 11 281 Kč
- SK Náchod 72 816 Kč

- TJ Jiskra Jaroměř 93 858 Kč
- TJ Velké Poříčí 39 016 Kč
- TJ Sokol Velká Jesenice 15 946 Kč
OFS Rychnov nad Kněžnou
- SK Albrechtice n.O. 25 316 Kč
- SK AFK Častolovice 41 812 Kč
- TJ Sokol Černíkovice 19 765 Kč
- TJ Sokol Kostelecká Lhota 19 076 Kč
- FC Rokytnice v O.h. 24 549 Kč
- TJ Sokol Voděrady 25 670 Kč
OFS Trutnov
- MFK Trutnov 103 782 Kč
- FC Mladé Buky 65 923 Kč
- SK Janské Lázně 33 249 Kč
- TJ Sokol Černý Důl 10 060 Kč
- TJ Rudník 28 741 Kč

VV KFS uložil sekretariátu KFS zaslat přehledovou tabulku s uvedeným rozdělením finančních prostředků dotačního Programu IV MŠMT ČR „Údržba a provoz sportovních zařízení“ do 17.5.2013 na sekretariát FAČR.
VV KFS zároveň stanovil, že kritéria klíče rozdělení dotací ve variantě B jsou platná pouze pro rok 2013.

24. VV KFS jmenoval pracovní skupinu KFS ve vztahu k doplnění a novelizaci Rozpisu soutěží pro SR 2013/2014  ve složení Mgr. Vladimír Blažej, Marek Pilný, Ing. Vladan Haleš, Václav Andrejs, Ing. Michaela Zimová, Bc. Jiří Jeník, předseda STK KFS Jan Schejbal, předseda DCK KFS Ing. Josef Koňák, předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil a pracovníci sekretariátu KFS Ladislav Brož a Karel Havlíček.  
Pracovní skupina se sejde dne 20.6.2013 v 17,00, místo jednání a svolání pracovní skupiny zajistí místopředseda KFS Mgr. Vladimír Blažej.
VV KFS dále uložil odborným komisím KFS a gestorům přípravu podnětů do Rozpisu soutěží pro SR 2013/2014 do 27.5.2013.

25. VV KFS jmenoval pracovní skupinu KFS ve vztahu k vytvoření doporučujícího manuálu KFS ve vztahu k lékařským prohlídkám aktivních fotbalistů v rámci mistrovských soutěží ve složení MUDr. Jan Neumann, Mgr. Jan Staněk a sekretář KFS Ladislav Brož.

26. VV KFS projednal a schválil koncepci změny systému hodnocení utkání v soutěžích mládeže hraných na velkém hřišti v rámci počtu 11 hráčů bodovým systémem 3 - (2:1) – 0 ve vztahu k zahrávání kopů ze značky pokutového kopu po skončení zápasu, který skončí nerozhodně, předloženou místopředsedou KFS Markem Pilným.
VV KFS zároveň schválil zahrávání série pěti kopů ze značky pokutového kopu po skončení zápasu, který skončí nerozhodně, a zároveň schválil systém odpovídající střelbě kopů ze značky pokutového kopu po skončení zápasu v běžných pohárových zápasech.
VV KFS uložil místopředsedovi KFS Marku Pilnému přípravu textu do Rozpisu soutěží pro SR 2013/2014.

27. VV KFS projednal a schválil návrh Komise rozhodčích KFS předložený předsedou KR KFS Zbyňkem Novotným:

a) rozhodčí z nominační listiny KFS budou rozděleni do dvou skupin

- skupina A (40 rozhodčích) – rozhodčí řídí utkání krajského přeboru a 1.A třídy mužů
- skupina B (další rozhodčí) – rozhodčí řídí utkání 1.B třídy mužů

b) zrušeny věkové limity pro rozhodčí KFS


c) limity fyzické prověrky pro rozhodčí KFS podle věkových skupin

- věk do 30 let (skupina A)
- věk nad 30 let (skupina A)
- věk do 50 let (skupina B)
- věk nad 50 let (skupina B)

28. VV KFS projednal a schválil návrh Komise rozhodčích KFS předložený předsedou KR KFS Zbyňkem Novotným na zařazení rozhodčího Michala Říhy (OFS Trutnov) na nominační listinu rozhodčích KFS.

29. VV KFS projednal návrh termínové listiny KFS pro podzimní část soutěžního ročníku 2013/2014 a  stanovil změny v návrhu termínové listiny takto:
- 14.kolo 1.B třídy mužů bude hráno ve středu 14.8.2013 se zvážením začátku zápasů v 18,00 (alternativa 17,30) a termín 9-10.11.2013 bude ponechán jako náhradní termín
- 14.kolo Krajské soutěže U-19 a Krajské soutěže U-15 bude sehráno ve středu 28.8.2013 s možností začátků zápasů až v 18,00 (alternativa 17,30) a dříve a termín 9-10.11.2013 bude ponechán jako náhradní termín

30. VV KFS vzal na vědomí výsledek jednání předsedy KFS Václava Andrejse, místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje a předsedy STK KFS Jana Schejbala o nastavení filozofie projednávání sportovně-technických změn v rámci soutěží Královéhradeckého KFS s tím, že jakékoliv koncepční změny bude vždy projednávat pracovní skupina KFS jmenovaná VV KFS s účastí předsedy STK KFS v této skupině a STK KFS v souladu s její úlohou danou právními normami FAČR bude realizovat přijatou koncepci schválenou VV KFS.

31. VV KFS vyslechl a projednal zprávu předsedy DCK KFS Ing. Josefa Koňáka o navrženém textu novely jednotného Disciplinárního řádu FAČR (dále jen JDŘ) a v kontextu této zprávy vyslovil přesvědčení o velké problematičnosti aplikace jednotlivých novelizací a změn.
VV KFS v souladu s tímto závěrem pověřil předsedu DCK KFS Ing. Josefa Koňáka zpracováním připomínek a konečného stanoviska Královéhradeckého KFS k návrhu JDŘ.   

32. VV KFS uložil předsedovi TMK KFS a sekretariátu KFS zpracovat seznam držitelů platných licencí UEFA B v rámci Královéhradeckého KFS a jeho zveřejnění na webu KFS (údaje – jméno a příjmení, rok narození a platnost licence)

33. VV KFS jmenoval pracovní skupinu KFS ve vztahu k doplnění a novelizaci Směrnice KFS ke střídavým startů mládeže v soutěžích KFS ve složení Mgr. Vladimír Blažej, Miloš Židík, Karel Havlíček, Ing. Martin Zbořil, Ladislav Brož, Bc. Jiří Jeník, Jan Schejbal.
Pracovní skupina se sejde dne 20.6.2013 v rámci jednání pracovní skupiny k rozpisu soutěží pro SR 2013/2014.

34. VV KFS projednal a schválil návrh místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o stanovení principu Krajských středisek mládeže.
Krajská střediska mládeže (dále jen KSM) budou stanovena VV KFS pro následující soutěžní ročník podle účasti klubů v soutěžích České republiky za podmínky, že týmy klubu startující v těchto soutěžích nebudou podpořeny v systému KM FAČR a MŠMT ČR, a rozdělení prostředků pro KSM bude stanoveno poměrovým systémem.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje realizací konzultace s vedením KM FAČR na toto téma. .

35. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:


a) KR KFS a úsek delegátů (předseda KR KFS Zbyněk Novotný, gestor Václav Andrejs)

- koncepce vybavení rozhodčích dresy ADIDAS bude předložena Komisí rozhodčích KFS a gestorem KR KFS do 30.6.2013

- na jednání VV KFS bude předsedou úseku delegátů KR KFS Františkem Hubičkou předložen návrh Statutu delegátů KFS a koncepce nominační listiny DS KFS
- VV KFS poděkoval rozhodčím KFS za prozatímní průběh soutěží KFS s minimálním výskytem nestandardních a problematických dopadů způsobu jejich řízení a vyjádřil přesvědčení o pokračování nastoleného trendu

b) STK KFS (předseda STK KFS Jan Schejbal, sekretář STK KFS Ladislav Brož)

- stav odehraných zápasů se snižujícím se počtem dohrávek, který bude dále vyřešen hracím programem 8.5.2013

- informace o nedohraném utkání dorostu v Janských Lázních (dorost) z důvodu průtrže mračen
- nejsou k dispozici dohody soutěží mládeže KPŘFČ, STK KFS žádá o informace ze strany klubů Královéhradeckého kraje hrajících soutěže KPŘFČ
- informace o jednání s tématem losu Poháru mužů 2013/2014, finální verzi předloží VV KFS 17.6.2013 předseda STK KFS Jan Schejbal
- informace o startu hráče Petera Šteci za SK Sobotka (hráč registrován v Slovenském fotbalovém svazu a zároveň mu byla vystaven registrační průkaz FAČR), Královéhradecký KFS prostřednictvím sekretariátu žádá o stanovisko legislativně právní oddělení FAČR
- informace o vyřešení případu SK Jičín – Olympia HK, někteří členové VV KFS vyjádřili výhrady ke konečnému kontextu řešení a VV KFS uložil předsedům DCK KFS a STK KFS podmínku vzájemné konzultace při podobným problémových případech v soutěžích KFS


c) DCK KFS (předseda DCK KFS Ing. Josef Koňák)

- souhrnná zpráva o jednáních DCK KFS a disciplinárních opatření

d) KM KFS (sekretář KM KFS Karel Havlíček, gestor KM KFS Mgr. Vladimír Blažej)

- průběh a výsledky přeborů výběrů OFS U-11 a U-12 dne 1.5.2013 Lázně Bělohrad, Hořice
- problematika výsledků na webu KFS v kategoriích U-9 až U-13 včetně delegace rozhodčích, od 11.5.2013 úprava systému webu
- los čtvrtfinále pohárů mládeže uveřejněn na webu KFS
- koncepci Zimní halové ligy projedná a stanoví KM KFS a KM KFS zároveň podá vyjádření k připomínkám OFS Jičín

- doplnění Rozpisu soutěží KFS v současné době projednává KM KFS
- nominaci výběru Královéhradeckého KFS na Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje 2013 zajistí trenér mládeže KFS Karel Havlíček, který výběr povede ve spolupráci s Mgr. Jaroslavem Matějkou

e) ORK KFS (zpráva o kontrole ORK KFS místopředseda Ing. Vladan Haleš)

- velmi odborně vedená kontrola účetnictví a ekonomiky KFS ze strany ORK KFS

- posouzení projektu FOTBAL LIVE
- kontrola všech smluvních ujednání KFS s partnery a dalšími subjekty
- ocenění erudice a odbornosti členů ORK KFS

f) informace předsedy KFS Václava Andrejse

- do 27.5.2013 požadavek na připomínky a doplnění struktury webu KFS

- informace o průběhu předání cen Václava Jíry 2013
- požadavek na předání manuálu k webu KFS od zhotovitele
- požadavky členů VV KFS na vizitky budou adresovány na Ing. Michaelu Zimovou
- 15.5.2013 schůzka ČeSTV (účast předsedy KFS)
 

Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2013.

27.05.2013                 17,00               Dobruška
17.06.2013                 17,00               Miletín

 

                                                                        Václav Andrejs
                                                             předseda Královéhradeckého KFS

 


Vytvořeno: 10.5.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace