Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Členové výkonného výboru


Andrejs Václav
předseda VV KFS
777 939 977
vandrejs@centrum.cz
   
   
   

Ing. Vítek Petr
1. místopředseda VV KFS
608 200 631
ingpetrvitek@seznam.cz
   
   
   

Haleš Vladan
2. místopředseda VV KFS
606 699 288
vh-fotbal@centrum.cz
   
   
   

Blažej Vladimír
člen VV KFS
604 251 209
vladimir.blazej@post.cz
   
   
   

Jeník Jiří
člen VV KFS
737 289 089
j.jenik@centrum.cz
   
   
   

Lebedinský Jiří
člen VV KFS
604 187 273
jirilebedinsky@centrum.cz
   
   
   

Ing. Zbořil Martin
člen VV KFS
605 537 217
zboril.fotbal@centrum.cz
   
   
   

Židík Miloš
člen VV KFS
602 479 421
MilosZidik@seznam.cz
   
   
   

Příhoda René
člen VV KFS
777 983 382
rene.prihoda@centrum.cz
   
   
   

AKTUALITY

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Úřední hodiny registračního místa KFS v období 16.7.-31.8. a 27.2.-6.4.
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00
pátek - 8:00 - 16:00

Úřední hodiny registračního místa KFS v ostatním období
úterý - 8:00 - 14:00
čtvrtek - 8:00 - 14:00

Informace